Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  September 2013

Ta förståndiga beslut

Ta förståndiga beslut

”Förtrösta på Jehova av hela ditt hjärta och stöd dig inte på ditt eget förstånd.” (ORDS. 3:5)

1, 2. Tycker du om att fatta beslut, och hur känner du för en del av de beslut du fattat?

VARJE DAG behöver vi fatta många beslut. Hur känner du för det? En del tycker verkligen om att bestämma allt själva. De ogillar starkt tanken på att någon skulle ta ifrån dem den rätten. Men så finns det andra som är livrädda för att fatta stora beslut. Några tar hjälp av olika böcker och lägger kanske ner mycket pengar på att få den vägledning de tycker att de behöver.

2 De flesta av oss är någonstans mitt emellan. Vi inser att det finns saker som vi inte själva kan bestämma och som vi inte kan göra något åt, men vi uppskattar att vi på många områden i livet kan få välja hur vi vill ha det. (Gal. 6:5) Fast samtidigt erkänner vi villigt att vi inte alltid har fattat de bästa eller förståndigaste besluten.

3. Vilken vägledning har vi när vi ska fatta beslut, men varför är det inte alltid så enkelt?

3 Som Jehovas tjänare är vi glada över att han har gett oss tydlig vägledning i många av de viktiga frågorna i livet. Vi vet att om vi följer hans råd så kan vi ta beslut som både behagar Jehova och blir till vårt eget bästa. Men alla problem och situationer tas inte upp i Bibeln. Vad ska vi göra då? Vi vet till exempel att vi inte ska stjäla. (Ef. 4:28) Men vad klassas egentligen som stöld? Är det värdet på det man tagit, motivet eller något annat som avgör det? Hur kan man avgöra vad som är rätt i så kallade gråzoner? Vad kan hjälpa oss då?

ETT SUNT SINNE

4. Vilket råd har vi säkert fått någon gång när vi ska ta ett beslut?

4 Om vi skulle berätta för någon i församlingen  att vi måste ta ett viktigt beslut kanske han eller hon säger att vi behöver tänka oss för. Det är naturligtvis ett bra råd. Bibeln uppmanar oss att inte ha för bråttom: ”Allt hastverk leder till armod.” (Ords. 21:5) Men är det tillräckligt för att kunna fatta ett bra beslut? Räcker det med att ta god tid på sig, tänka igenom saken noga, vara förståndig och använda gott omdöme? Allt det är förstås bra när man ska fatta beslut, men Bibeln talar också om att man måste ha ”sunt förstånd” och att vi ska vara ”sunda i sinnet”. (Rom. 12:3; 1 Petr. 4:7) Vad betyder det?

5. Varför har vi inte förmågan att alltid tänka rätt?

5 Ingen av oss är född med förmågan att alltid tänka rätt. Varför inte det? Därför att vi alla är syndare och ofullkomliga. Vi har alltså inte fullkomlig hälsa eller ett fullkomligt sunt sinne. (Ps. 51:5; Rom. 3:23) Och dessutom var många av oss tidigare förblindade av Satan. Vi kände helt enkelt inte till Jehova och hans normer. (2 Kor. 4:4; Tit. 3:3) Så om vi bara skulle gå efter vad som känns rätt och riktigt skulle det kanske inte bli så bra, oavsett hur noga vi övervägde våra beslut. (Ords. 14:12)

6. Vad kan hjälpa oss att utveckla ett sunt sinne?

6 Även om vi är långt ifrån sunda till kropp och sinne så är Jehova, vår himmelske Far, fullkomlig i varje avseende. (5 Mos. 32:4) Han har gett oss det vi behöver för att kunna förändra vårt sätt att tänka och utveckla ”sundhet i sinnet”. (Läs 2 Timoteus 1:7.) Som kristna vill vi tänka och resonera förnuftigt och sedan omsätta det i handling. Därför behöver vi lära oss att styra våra tankar och känslor och försöka tänka, känna och handla på samma sätt som Jehova.

7, 8. Berätta en erfarenhet om hur man kan fatta bra beslut trots att man utsätts för press.

7 Vi kan ta ett exempel. Bland en del invandrare är det vanligt att föräldrar skickar sina nyfödda barn till släktingarna i hemlandet så att de själva kan arbeta och tjäna pengar. * En kvinna som hade flyttat utomlands födde en söt liten pojke. Ungefär samtidigt började hon studera Bibeln och tillämpade det hon lärde sig. Vänner och släktingar pressade henne och hennes man att skicka pojken till hans farmor och farfar. Men genom sitt studium hade hon lärt sig att Gud har gett föräldrarna ansvaret att ta hand om sina barn. (Ps. 127:3; Ef. 6:4) Skulle hon nu göra som alla andra i den här frågan? Eller skulle hon tillämpa det hon lärde sig från Bibeln, fast det kunde bli svårare ekonomiskt och hon kunde få kritik från andra? Vad skulle du ha gjort i hennes situation?

8 Pressen på henne var stark, och hon vände sig därför till Jehova, berättade precis hur hon kände det och bad om hans vägledning. Hon tog upp problemet med systern som studerade med henne och pratade även med andra i församlingen. Så småningom började hon förstå hur Jehova såg på saken. Hon vägde också in hur små barn kan påverkas känslomässigt av att skiljas från sina föräldrar under de mest formbara åren. Hon tänkte noga igenom vad Bibeln säger och bestämde sig för att det inte skulle vara rätt att skicka i väg barnet. När hennes man såg  hur församlingen ställde upp och hjälpte till och att pojken mådde bra, tackade han ja till ett bibelstudium och började följa med sin fru på mötena.

9, 10. Vad innebär det att ha ett sunt sinne, och hur kan vi få det?

9 Det här är bara ett fall, men det visar vad det innebär att ha ett sunt sinne. Det räcker inte med att bara gå efter det vi eller vår omgivning tycker verkar bäst eller lättast. Vårt ofullkomliga hjärta och sinne kan vara som en klocka som antingen går för sakta eller för fort. Om vi skulle rätta oss efter en sådan klocka skulle vi få problem. (Jer. 17:9) Vi behöver alltså justera vårt hjärta och sinne efter Guds tillförlitliga normer. (Läs Jesaja 55:8, 9.)

10 Det är av goda skäl som Bibeln ger oss rådet: ”Förtrösta på Jehova av hela ditt hjärta och stöd dig inte på ditt eget förstånd. Tänk på honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar raka.” (Ords. 3:5, 6) Lägg märke till uttrycket ”stöd dig inte på ditt eget förstånd”. Sedan sägs det att vi ska tänka på Jehova. Det är bara han som verkligen har ett sunt sinne. Så när vi behöver fatta beslut måste vi alltså vända oss till Bibeln för att få reda på vad Jehova tycker och sedan bygga våra beslut på den grunden. Det är vad ”sundhet i sinnet” innebär – att efterlikna Jehovas sätt att tänka.

ÖVA DIN UPPFATTNINGSFÖRMÅGA

11. Vad måste man göra för att bli bra på att fatta förståndiga beslut?

11 Det är inte alltid lätt att lära sig att fatta bra beslut och sedan genomföra dem. Det kan vara extra svårt för dem som är nya i sanningen eller som precis börjat gå framåt mot andlig mogenhet. Men dessa andliga spädbarn, som Bibeln kallar dem, kan verkligen göra framsteg. Tänk på hur barn lär sig att gå. De klarar det därför att de tar små steg och gör det många gånger. Så är det för andliga spädbarn också när det handlar om att fatta bra beslut. Aposteln Paulus beskrev mogna människor som sådana som ”genom  användning har fått sin uppfattningsförmåga övad till att skilja mellan rätt och orätt”. Uttrycken ”genom användning” och ”övad” för tanken till något man upprepar gång på gång. Så de nya måste fortsätta anstränga sig för att lära sig fatta bra beslut. (Läs Hebréerna 5:13, 14.)

När vi gör förståndiga val i vardagen övar vi vår uppfattningsförmåga. (Se paragraf 11.)

12. Hur kan vi utveckla vår förmåga att fatta bra beslut?

12 Som vi nämnt tidigare måste vi varje dag fatta många beslut, både stora och små. Enligt en undersökning styrs över 40 procent av det vi gör av vanans makt och inte av medvetna beslut. Varje morgon måste vi till exempel bestämma vad vi ska ha på oss. Det kan verka som en liten sak, och särskilt om du har bråttom kanske du inte lägger ner så stor energi på det. Men det är viktigt att våra kläder är passande för någon som tjänar Jehova. (2 Kor. 6:3, 4) När du är ute och handlar kläder tänker du kanske på vilka trender som gäller, men tänker du även på vad som är blygsamt och vad det får kosta? Om vi fattar bra beslut i sådana frågor övar vi vår uppfattningsförmåga så att vi kan ta rätt beslut också i viktigare frågor. (Luk. 16:10; 1 Kor. 10:31)

UTVECKLA DIN ÖNSKAN ATT GÖRA DET SOM ÄR RÄTT

13. Vad krävs för att vi ska kunna genomföra de beslut vi har fattat?

13 Vi vet alla att det är en sak att fatta rätt beslut, men en helt annan att hålla fast vid det och genomföra det. En del som vill sluta röka misslyckas därför att de inte är tillräckligt motiverade. Man måste ha en stark önskan att verkligen göra det man bestämt sig för. Det har sagts att vår viljestyrka påminner mycket om en muskel. Ju mer vi använder den eller tränar den, desto starkare blir den. Men om vi sällan använder den försvagas den. Så vad kan hjälpa oss att stärka vår önskan att göra det vi har bestämt oss för? Vi behöver vända oss till Jehova för att få hjälp. (Läs Filipperna 2:13.)

14. Hur kunde Paulus ha styrkan att göra det han borde göra?

14 Det här visste Paulus av egen erfarenhet. Han sa vid ett tillfälle: ”Viljan finns hos mig, men inte förmågan att frambringa det rätta.” Han visste vad han ville eller borde göra, men ibland klarade han ändå inte av det. Han erkände: ”Jag har verkligen min lust i Guds lag efter den människa jag är invärtes, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som för krig mot mitt sinnes lag och gör mig till fånge under syndens lag, som finns i mina lemmar.” Var situationen hopplös? Verkligen inte. Han fortsatte: ”Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre!” (Rom. 7:18, 22–25) På ett annat ställe skrev han: ”Allt har jag styrka till genom honom som ger mig kraft.” (Fil. 4:13)

15. Vad leder det till om man är besluten att göra det som är rätt?

15 För att behaga Gud måste man alltså handla beslutsamt. Påminn dig det Elia sa till baalsdyrkarna och de avfälliga israeliterna på berget Karmel: ”Hur länge skall ni halta mellan två ståndpunkter? Om Jehova är den sanne Guden, så följ honom, men om Baal är det, så följ honom.” (1 Kung. 18:21) Israeliterna visste vad de borde göra, men de kunde inte riktigt bestämma sig för vilken sida de skulle stå på. Josua däremot var ett exempel på raka motsatsen. Många år tidigare sa han till israeliterna: ”Om ni nu inte vill  tjäna Jehova, så välj själva i dag vem ni vill tjäna ... Jag och mitt hushåll, vi vill tjäna Jehova.” (Jos. 24:15) Vad ledde hans beslutsamhet till? Josua och de som var tillsammans med honom blev välsignade och fick komma in i det utlovade landet, ett land som flödade av mjölk och honung. (Jos. 5:6)

FÖRSTÅNDIGA BESLUT LEDER TILL VÄLSIGNELSER

16, 17. Nämn några fördelar med att fatta beslut i linje med Guds vilja.

16 Vi ska se närmare på en nutida erfarenhet. Den handlar om en nydöpt broder som är gift och har tre små barn. En dag föreslog hans arbetskamrat att de skulle gå över till ett annat företag som betalade bättre och gav fler förmåner. Vår broder tänkte över saken och bad till Jehova. Det arbete han hade var inte särskilt bra betalt, men han hade valt det för att få helgerna lediga, så att han kunde vara med på mötena och gå i tjänsten med familjen. Han insåg att det inte var säkert att han skulle få ett sådant schema om han tog det nya jobbet, åtminstone inte i början. Vad skulle du ha gjort?

17 Sedan han vägt de andliga fördelarna mot en högre inkomst tackade han nej till jobberbjudandet. Tror du att han ångrade det beslutet längre fram? Absolut inte. För honom och hans familj var det viktigare att vara nära Jehova än att få högre lön. Han och hans fru blev glada och stolta när deras äldsta flicka, som var tio år, sa till dem att hon älskade dem, älskade bröderna och systrarna och älskade Jehova väldigt mycket. Hon sa att hon ville överlämna sig åt Jehova och bli döpt. Hon hade tagit intryck av sin pappas goda exempel när han satte tillbedjan av Jehova främst i livet.

Det känns bra när man har fattat förståndiga beslut. (Se paragraf 18.)

18. Varför är det viktigt att vi fattar förståndiga beslut varje dag?

18 Precis som Mose ledde israeliterna genom vildmarken har Jesus Kristus lett Guds folk genom Satans värld under många år. Den världen kommer snart att tillintetgöras. Och precis som Josua ledde israeliterna in i det utlovade landet så står Jesus beredd att föra sina efterföljare in i den utlovade nya världen, där rättfärdighet ska råda. (2 Petr. 3:13) Det skulle alltså vara dumt att nu återgå till vårt gamla sätt att tänka, våra gamla vanor, värderingar och mål. Det är i stället viktigare än någonsin att vi tar reda på vad som är Guds vilja för oss. (Rom. 12:2; 2 Kor. 13:5) Om vi i vårt dagliga liv tar bra beslut och väljer rätt så kan vi vara bland de människor som Jehova kommer att välsigna evigheten igenom. (Läs Hebréerna 10:38, 39.)

^ § 7 Ett annat skäl till att en del skickar hem sina barn är att far- och morföräldrarna vill kunna visa upp sina barnbarn för vänner och släktingar.