”Låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne.” (ROM. 12:2)

1, 2. Hur formas vi av vår uppväxt och vår miljö?

VI ÄR ALLA starkt påverkade av vår uppväxt och vår miljö, dvs. våra vänner, vår kultur och samhället vi lever i. Det är till stor del därför vi tycker om viss mat och klär oss och uppför oss som vi gör.

2 Det finns givetvis sådant som är mycket viktigare än vad vi äter och hur vi klär oss. Under uppväxten lär vi oss till exempel att betrakta vissa saker som rätta och riktiga men att förkasta andra som felaktiga och oacceptabla. Många gånger handlar det om tycke och smak. Men signalerna från vårt samvete påverkar också de val vi gör. Bibeln säger att ”folk av nationerna, som är utan lag”, ofta ”av naturen gör vad som hör till lagen”. (Rom. 2:14) Men betyder det att vi, om det inte finns någon uttrycklig lag från Gud, helt enkelt kan göra som vår familj eller andra i vår omgivning brukar göra?

3. Nämn två skäl till att vi inte kan följa strömmen och göra som alla andra.

3 Det finns åtminstone två viktiga skäl till att kristna inte kan göra det. För det första påminner Bibeln oss: ”En väg kan tyckas vara rätt i en mans ögon – dess slut är dock dödens vägar.” (Ords. 16:25) Eftersom vi är ofullkomliga kan vi inte alltid avgöra vad som är bäst för oss. Vi kan inte styra våra steg. (Ords. 28:26; Jer. 10:23) För det andra visar Bibeln att det är Satan Djävulen, ”denna tingens ordnings gud”, som styr trenderna och normerna i den här världen. (2 Kor. 4:4; 1 Joh. 5:19) För att få Jehovas välsignelse och godkännande måste vi därför följa uppmaningen i Romarna 12:2. (Läs.)

4. Vad ska vi ta upp i den här artikeln?

4 Romarna 12:2 väcker flera viktiga frågor:  1) Varför måste vi ”förvandlas”? 2) Vad ingår i en sådan förvandling? 3) Hur går förvandlingen till? De frågorna ska vi se närmare på.

VARFÖR MÅSTE VI FÖRVANDLAS?

5. Vilka riktade sig Paulus till när han skrev Romarna 12:2?

5 När aposteln Paulus skrev Romarbrevet omkring år 56 v.t. riktade han sig till smorda kristna som bodde i Rom, inte till icke troende eller människor i allmänhet. (Rom. 1:7) Han uppmanade dem att låta sig förvandlas och ”inte längre” formas efter ”denna tingens ordning”. Uttrycket ”denna tingens ordning” inbegriper de normer, handlingssätt, sedvänjor och klädstilar som kännetecknade den dåtida romerska världen. Att Paulus skrev att de ”inte längre” skulle formas av den visar att några av dem fortfarande lät sig påverkas av sin omgivning. Så vilket slag av påverkan utsattes våra bröder och systrar för på den tiden?

6, 7. Varför utgjorde de sociala och religiösa förhållandena i Rom en fara för de kristna?

6 Turister som besöker Rom i vår tid kan se lämningar av tempel, gravar, monument, arenor, teatrar och så vidare. En del av dem är från det första århundradet. Sådana spår av det förflutna ger oss en inblick i det sociala och religiösa livet på den tiden. I historieböcker kan vi dessutom läsa om gladiatorspel, kappkörningar med häst och vagn och skådespel som ibland hade omoraliskt innehåll. Rom var också en blomstrande handelsstad, så det fanns stora möjligheter att tjäna pengar. (Rom. 6:21; 1 Petr. 4:3, 4)

7 Trots att romarna hade många tempel och en omfattande gudavärld var de inte kända för att ha ett nära, personligt förhållande till sina gudar. Religion var till stor del en fråga om ritualer som ingick i det sociala livet vid till exempel födslar, bröllop och begravningar. Det är lätt att se att en sådan miljö var farlig för de kristna. Många av dem hade vuxit upp med allt det här, så de behövde helt naturligt förvandlas för att bli kristna, och den förvandlingen var inte över bara för att de blev döpta.

8. Varför är världen en farlig plats för de kristna?

8 På samma sätt är dagens värld en farlig plats för överlämnade kristna. Varför det? Därför att världens ande finns överallt. (Läs Efesierna 2:2, 3; 1 Johannes 2:16.) Dag ut och dag in kommer vi i kontakt med de begär, tänkesätt, värderingar och moralnormer som är vanliga i världen, och risken finns hela tiden att vi blir en del av den världen. Vi har därför mycket starka skäl att följa rådet att inte längre låta oss ”formas efter denna tingens  ordning” utan att i stället ”förvandlas”. Vad måste vi göra?

VAD MÅSTE FÖRÄNDRAS?

9. Vilka förändringar gör många innan de blir döpta?

9 När en person studerar Bibeln och tillämpar det han lär sig börjar han göra andliga framsteg. Han lämnar falsk religion, arbetar bort negativa personlighetsdrag och utvecklar en Kristuslik personlighet. (Ef. 4:22–24) Vi blir glada när vi varje år ser hundratusentals människor göra sådana framsteg och bli kvalificerade för dop som tecken på att de har överlämnat sig åt Jehova Gud. Det är något som verkligen gör Jehova glad. (Ords. 27:11) Men vi måste ändå fråga oss om sådana förändringar är allt som behövs.

Många behöver komma ut ur Satans värld och förvandlas. (Se paragraf 9.)

10. Vad är det för skillnad mellan en förvandling och en förbättring?

10 En förvandling syftar på något mer djupgående än en förbättring. Tänk dig en vara som i reklamen lanseras som ”nu ännu bättre”, men i grund och botten är det samma produkt som tidigare. Den kanske har fått en ny beståndsdel och en snyggare förpackning. Uttrycket ”låt er förvandlas” förklaras så här i en fotnot i ett bibliskt uppslagsverk: ”I Rom. 12:2 framställs en kontrast mellan att till det yttre likformas efter den här tidsåldern [denna tingens ordning] och att till det inre förvandlas genom förnyelsen av tankarna i den Heliga Andens kraft.” (Vine’s Expository Dictionary) Den förvandling en kristen måste genomgå inbegriper alltså mer än att bara överge skadliga vanor, osunt tal och omoraliska handlingar. Ibland försöker också människor som inte vet något om Bibeln undvika sådant. Så vad ingår då i den förvandling som kristna måste genomgå?

11. Vad sa Paulus att man behöver göra för att förvandlas?

11 ”Låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne”, skrev Paulus. ”Sinnet” syftar på vår tankeförmåga. Men som ordet används i Bibeln inbegriper det också vad vi tycker om att tänka på, vår inställning och vår förmåga att dra slutsatser. I Romarbrevet hade Paulus redan skrivit om människor som var i ”ett sinnestillstånd som misshagade” Gud. De var uppfyllda av ”orättfärdighet, ondska, habegär, uselhet” och ”fulla av avund, mord, osämja, svek” och andra skadliga ting. (Rom. 1:28–31) Vi förstår varför Paulus sa att kristna som var uppvuxna i en sådan miljö behövde förvandlas och förnyas i sitt sinne.

”Låt all ... vrede och allt skrikande och skymfande skaffas bort ifrån er.” (Ef. 4:31)

12. Vad anser många människor i dag, och varför är deras inställning farlig för kristna?

12 I dagens värld är vi tyvärr omgivna av människor som passar in på Paulus beskrivning. De tycker förmodligen att det är omodernt och trångsynt  att hålla fast vid normer och principer. Många lärare och föräldrar har en tillåtande attityd och menar att man ska vara vidsynt. För dem finns det ingen absolut sanning, utan allt är relativt. Även många som säger att de är troende menar att man kan göra som man vill och att man inte har någon skyldighet att lyda Gud och följa hans bud. (Ps. 14:1) Den inställningen är farlig för kristna. Om vi inte ser upp kan vi lägga oss till med en liknande syn på anvisningar från Guds organisation, och vi kanske till och med börjar klaga på sådant som vi inte gillar. Eller så kanske vi tycker att vissa bibliska råd om underhållning, internet och högre utbildning är överdrivna.

13. Varför bör vi göra en ärlig granskning av oss själva?

13 För att vi inte längre ska formas av världen måste vi alltså göra en ärlig granskning av våra innersta tankar, känslor, mål och värderingar. Det är sådant som kanske inte syns utåt. Andra kanske säger att vi gör det bra. Det är trots allt bara vi själva som vet om vi verkligen har låtit undervisningen från Bibeln förvandla oss på de här viktiga områdena och om den fortsätter att förvandla oss. (Läs Jakob 1:23–25.)

HUR FÖRVANDLINGEN GÅR TILL

14. Vad kan hjälpa oss att göra nödvändiga förändringar?

14 Förvandlingen berör alltså vårt allra innersta, och därför behöver vi något som kan tränga in under ytan och nå djupt inom oss. Vad kan hjälpa oss att göra det? När vi studerar Bibeln lär vi oss hur Jehova vill att vi ska vara. Och vår reaktion på det vi läser i Bibeln hjälper oss att förstå vad vi egentligen har i hjärtat. Då inser vi vilka förändringar vi behöver göra för att kunna utföra Guds ”fullkomliga vilja”. (Rom. 12:2; Hebr. 4:12)

15. Vilket slags förvandling sker när Jehova formar oss?

15 Läs Jesaja 64:8. Den bild som profeten Jesaja målar upp lär oss något viktigt. Hur formar Jehova oss? Han förändrar oss naturligtvis inte fysiskt genom att till exempel göra oss vackrare på utsidan. Jehova ger oss inte fysisk övning utan andlig. Om vi låter honom forma oss blir resultatet en inre, eller andlig, förvandling – exakt det vi behöver för att kunna stå emot trycket från världen. Hur går det till när vi blir formade?

16, 17. a) Beskriv vad en krukmakare gör med leran för att kunna tillverka ett fint föremål. b) Hur hjälper Bibeln oss att förvandlas till något värdefullt för Jehova?

16 När en krukmakare vill tillverka ett föremål av hög kvalitet använder han förstklassig lera. Men innan han börjar måste två saker göras med leran. För det första måste den tvättas så att främmande partiklar och mineral avlägsnas. Sedan måste den blandas med rätt mängd vatten och bearbetas så att den behåller formen efter drejningen.

17 Lägg märke till att vatten används både för att tvätta bort orenheter och för att ge leran rätt konsistens och smidighet så att den kan formas, även till finare kärl. Guds ord fyller ungefär samma funktion i våra liv. Det kan hjälpa oss både att tvätta bort det gamla tänkesätt vi hade innan vi kände Gud och att förvandlas till något dyrbart i hans ögon. (Ef. 5:26) Tänk på  hur ofta vi har uppmanats att läsa Bibeln varje dag och att regelbundet vara med på kristna möten, där Bibeln behandlas. Varför är det viktigt att vi gör det? Därför att det är så vi låter Jehova forma oss. (Ps. 1:2; Apg. 17:11; Hebr. 10:24, 25)

Om du förvandlas blir du bättre på att hantera problem. (Se paragraf 18.)

18. a) Varför är det nödvändigt med begrundan om vi vill att Guds ord ska påverka oss och förvandla oss? b) Vilka frågor kan vi ställa oss?

18 Men om vi vill att Bibeln ska förvandla oss måste vi göra mer än att bara läsa den regelbundet och få bibelkunskap. Många människor läser Bibeln ibland och är ganska väl insatta i den. Du har kanske träffat sådana människor i tjänsten på fältet. En del har till och med lärt sig avsnitt utantill. * Men det är inte säkert att det har haft någon större effekt på hur de tänker och lever sitt liv. Vad är det som saknas? För att Bibeln ska påverka och förvandla en person måste han låta det han läser ”ljuda ner”, dvs. låta det sjunka ner i hjärtat. (Gal. 6:6, noten) Därför måste vi ta oss tid att tänka på det vi lär oss. Vi skulle kunna fråga oss själva: ”Är jag övertygad om att det här inte bara är en religiös lärosats? Vad har jag själv upplevt som visar att det är sanningen? Försöker jag se det jag lär mig som något som gäller mig och inte bara andra? Känner jag att Jehova talar till mig personligen?” När vi begrundar sådana frågor fördjupas våra känslor för Jehova och kärleken till honom växer. När det vi lär oss berör hjärtat på det här sättet blir vi motiverade att göra förändringar. (Ords. 4:23; Luk. 6:45)

19, 20. Vilket bibliskt råd kan ge oss verklig framgång?

19 När vi regelbundet läser Guds ord och begrundar det, blir vi motiverade att fortsätta den process som vi förmodligen redan har påbörjat: ”Klä av er den gamla personligheten med dess förehavanden och klä er i den nya personligheten, som genom exakt kunskap ständigt förnyas.” (Kol. 3:9, 10) Ja, om vi verkligen förstår vad Bibeln lär och tillämpar det vi lär oss blir vi motiverade att ta på oss den nya kristna personligheten som skyddar oss mot Satans listiga knep.

20 Aposteln Petrus påminner oss: ”Som lydiga barn skall ni inte längre låta er formas efter de begär ni förut hyste.” Han uppmanar oss i stället: ”Bli heliga i allt ert uppförande.” (1 Petr. 1:14, 15) Om vi gör vårt bästa för att lägga bort gamla tänkesätt och attityder och låter oss förvandlas kommer Jehova att välsigna oss, och det ska vi se närmare på i nästa artikel.

^ § 18 Ett exempel på det finns i Vakttornet för 1 februari 1994, sidan 10, paragraf 7.