Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Augusti 2013

Vänd aldrig din vrede mot Jehova

Vänd aldrig din vrede mot Jehova

”Det är människans dårskap som fördärvar hennes väg, men det är mot Jehova som hennes hjärta rasar.” (ORDS. 19:3)

1, 2. Varför kan vi inte ge Jehova skulden för de problem mänskligheten upplever? Illustrera.

TÄNK dig att du är en man som har varit gift en längre tid. Ni har ett bra förhållande och ett fint hem. Men så en dag när du kommer hem är allt ett enda kaos. Möblerna är sönderslagna, porslinet krossat och tapeterna sönderrivna. Det ser ut som ett slagfält. Skulle din spontana reaktion vara: ”Varför har min fru gjort så här?” Eller skulle du snarare säga: ”Vem har gjort det här?” Den andra frågan är förstås den naturliga. Du vet att din fru aldrig skulle förstöra ert hem.

2 Mänsklighetens gemensamma hem, jorden, fördärvas i dag av miljöföroreningar, våld och omoral. Eftersom vi har studerat Bibeln vet vi att det omöjligen kan vara Jehova som ligger bakom de här problemen. Hans avsikt var att jorden skulle vara ett paradis, ett vackert hem för oss. (1 Mos. 2:8, 15) Jehova är en kärleksfull Gud. (1 Joh. 4:8) Vårt studium av Bibeln har hjälpt oss att förstå vad som är den verkliga orsaken till många av svårigheterna i vår tid. Det är ingen annan än Satan Djävulen, den här ”världens härskare”. (Joh. 14:30; 2 Kor. 4:4)

3. Vilket misstag skulle vi kunna göra?

3 Men vi kan inte skylla alla problem på Satan. Varför inte det? Därför att en del problem beror på våra egna misstag. (Läs 5 Moseboken 32:4–6.) Det håller vi säkert med om, men i vår ofullkomlighet kan vi börja tänka fel och slå in på en väg som slutar i katastrof. (Ords. 14:12) Hur då? I stället för att själva ta på oss ansvaret för våra problem eller lägga skulden på Satan kan vi börja skylla på Jehova. Vi skulle till och med kunna bli arga på Jehova. (Ords. 19:3)

4, 5. På vilket sätt skulle en kristen kunna bli arg på Jehova?

 4 Men skulle vi verkligen kunna bli arga på Jehova? Det skulle förstås vara meningslöst. (Jes. 41:11) En poet sa en gång: ”Du har för korta armar för att boxas med Gud.” Vi skulle förmodligen aldrig säga att vi är arga på Jehova. Men Ordspråksboken 19:3 säger att ”det är människans dårskap som fördärvar hennes väg” men att ”det är mot Jehova som hennes hjärta rasar”. Ja, man skulle kunna bli arg på Jehova i sitt hjärta. En sådan inställning kan visa sig på olika sätt. Någon som är bitter på Jehova skulle till exempel kunna dra sig undan församlingen eller sakta farten i tjänsten.

5 Vad skulle kunna få oss att bli arga på Jehova? Hur kan vi undvika det? Det är mycket viktigt att vi kan svara på de frågorna, eftersom det har med vårt förhållande till Jehova Gud att göra.

VAD SKULLE KUNNA FÅ OSS ATT VÄNDA VÅR VREDE MOT JEHOVA?

6, 7. Varför började israeliterna på Moses tid klaga på Jehova?

6 Vad skulle kunna få någon som troget tjänar Jehova att börja tänka kritiskt om honom? Vi ska se på fem faktorer och analysera några bibliska exempel på personer som gjorde det misstaget. (1 Kor. 10:11, 12)

Det kan få dåliga konsekvenser att lyssna på negativt tal. (Se paragraf 7.)

7 Vi kan påverkas av negativt tal. (Läs 5 Moseboken 1:26–28.) Israeliterna hade just blivit befriade från slaveriet i Egypten. Jehova hade sänt tio plågor över Egypten och sedan tillintetgjort farao och hans militärstyrka i Röda havet. (2 Mos. 12:29–32, 51; 14:29–31; Ps. 136:15) Guds folk var beredda att gå in i det utlovade landet. Men vid den här avgörande tidpunkten litade israeliterna inte på Jehova utan började klaga på honom. Varför hade deras tro blivit så svag? Några av spejarna som hade utforskat landet var negativa, och när folket lyssnade på dem blev de modfällda. (4 Mos. 14:1–4) Vad ledde det till? En hel generation gick miste om möjligheten att få komma in i det utlovade landet. (5 Mos. 1:34, 35) Vad kan vi lära oss av det här? Om vi lyssnar på negativt tal skulle vår tro kunna försvagas, och det skulle kunna få oss att klaga på hur Jehova leder sitt folk.

8. Vad kan ha gjort att Guds folk på Jesajas tid började ge Jehova skulden för sina problem?

8 Problem och svårigheter kan slå ner modet på oss. (Läs Jesaja 8:21, 22.) På Jesajas tid var situationen i Juda svår. De var omgivna av fiender. Det var ont om mat och många gick hungriga. Och ännu allvarligare var det andliga tillståndet. (Am. 8:11) Men de vände sig inte till Jehova för att få hjälp. I stället började de ”nedkalla ont över sin kung och över sin Gud”. Ja, de gav Jehova skulden för sina problem. Skulle vi kunna göra likadant om vi drabbas av tragedier eller personliga problem? Skulle vi kunna tänka: ”Var fanns Jehova när jag behövde honom?”

9. Varför utvecklade israeliterna på Hesekiels tid en felaktig inställning?

9 Vi har inte alla fakta. Israeliterna på Hesekiels tid hade inte alla fakta och därför sa de: ”Jehovas väg är inte rätt.” (Hes. 18:29) De handlade som om de hade rätt att döma Gud och avgöra om han skötte saker på bästa sätt, och det trots att de inte hade hela bilden klar för sig. Vi kanske har svårt att förstå ett avsnitt i Bibeln, och ibland kanske vi inte ens förstår hur vårt eget liv utvecklar sig. Skulle vi i en sådan situation kunna känna att Jehovas vägar inte är rättvisa, att de ”inte är rätta”? (Job 35:2)

10. Hur skulle vi kunna göra samma misstag som Adam?

 10 Vi kanske inte tar ansvar för våra egna synder och misstag. Alldeles i början av människans historia gav Adam Jehova skulden för den synd han själv hade begått. (1 Mos. 3:12) Adam bröt avsiktligt mot Jehovas lag och var fullt medveten om konsekvenserna, men ändå skyllde han på Jehova. Han sa egentligen att Jehova hade gett honom en dålig fru. Ända sedan dess har andra gjort precis som Adam och gett Gud skulden för sina misstag. Vi kan fråga oss: ”Skulle jag kunna bli så frustrerad och besviken över mina egna misstag att jag börjar tycka att Jehovas normer är för höga?”

11. Vad kan vi lära oss av Jona?

11 Vi kan bli för självcentrerade. Profeten Jona hade svårt att hantera att Jehova var så barmhärtig mot nineviterna. (Jon. 4:1–3) Vad berodde det på? Han var tydligen överdrivet rädd att förlora ansiktet när staden inte blev tillintetgjord som han hade förutsagt. Jona var mer bekymrad över sitt eget anseende än över de ångerfulla människorna i Nineve. Skulle vi kunna bli så självcentrerade att något liknande händer oss? Vi kanske har predikat att Jehovas dag är nära i årtionden, och andra kanske kritiserar oss och påpekar att inget har hänt. Skulle det kunna få oss att bli otåliga och tycka att Jehova borde ha ingripit för länge sedan? (2 Petr. 3:3, 4, 9)

HUR KAN VI UNDVIKA ATT BLI ARGA PÅ JEHOVA?

12, 13. Vad måste vi tänka på om vi skulle känna oss kritiska mot Jehova?

12 Vad kan vi göra om vi känner oss kritiska till något Jehova gör eller tillåter hända? Kom ihåg att det skulle vara oförståndigt. Ordspråksboken 19:3 påminner oss om att vi med vårt begränsade perspektiv skulle kunna skylla på Jehova för problem som vi själva bär ansvaret för. Och eftersom vi alla råkar ut  för problem och besvikelser ska vi nu gå igenom fem faktorer som hjälper oss att inte vända vår vrede mot Jehova.

13 Var rädd om ditt förhållande till Jehova. Om vi fortsätter att hålla oss nära Gud kan vi undvika den mänskliga tendensen att bli uppretade på honom. (Läs Ordspråksboken 3:5, 6.) Vi måste lita på Jehova. Vi måste också undvika att bli visa i våra egna ögon eller att bli självcentrerade. (Ords. 3:7; Pred. 7:16) Då är risken mindre att vi skulle skylla på Jehova när vi drabbas av motgångar.

14, 15. Vad kan vi göra för att inte påverkas av negativt tal?

14 Låt inte negativt tal påverka dig. Israeliterna på Moses tid hade starka skäl att lita på att Jehova skulle föra dem in i det utlovade landet. (Ps. 78:43–53) Men när de hörde de tio spejarnas negativa rapport ”kom [de] inte ihåg hans hand”, de hade med andra ord glömt vad Jehova hade gjort för dem. (Ps. 78:42) Om vi begrundar allt det fina som Jehova har gjort för oss blir vårt förhållande till honom starkare. Då kommer vi inte att låta andra människors negativa tankar och idéer driva in en kil mellan oss och Jehova. (Ps. 77:11, 12)

15 Hur är det då om vi skulle ha en negativ inställning till våra bröder och systrar i församlingen? Det skulle kunna påverka vårt förhållande till Jehova. (1 Joh. 4:20) När israeliterna ifrågasatte varför Aron utsågs till överstepräst tog Jehova det personligt. (4 Mos. 17:10) Det är samma sak för oss. Om vi skulle vara kritiska och börja klaga på dem som Jehova använder för att leda den jordiska delen av sin organisation, skulle vi i själva verket kritisera Jehova. (Hebr. 13:7, 17)

16, 17. Vad måste vi komma ihåg när vi ställs inför problem?

16 Kom ihåg att Jehova inte orsakar våra problem. Trots att israeliterna på Jesajas tid hade vänt sig bort från Jehova ville han ändå hjälpa dem. (Jes. 1:16–19) Oavsett vilka problem vi ställs inför känns det skönt att veta att Jehova bryr sig om oss och vill hjälpa oss. (1 Petr. 5:7) Han lovar faktiskt att han ska ge oss all den styrka vi behöver för att kunna hålla ut. (1 Kor. 10:13)

17 Job drabbades av orättvisor, fastän han var trogen mot Jehova. Om vi är utsatta för någon form av orättvisa måste vi påminna oss själva att det inte är Jehova som ligger bakom det. Jehova hatar orättvisa och ”älskar rättfärdighet”. (Ps. 33:5) Vi håller med Jobs vän Elihu: ”Det vare fjärran från den sanne Guden att handla ondskefullt och från den Allsmäktige att handla orätt!” (Job 34:10) Jehova orsakar inte våra problem. Det är tvärtom han som ger oss ”varje god gåva och varje fullkomlig gåva”. (Jak. 1:13, 17)

18, 19. Varför ska vi aldrig tvivla på Jehova, och hur kan man illustrera den tanken?

18 Tvivla aldrig på Jehova. Gud är fullkomlig, och hans tankar är högre än våra. (Jes. 55:8, 9) Om vi är ödmjuka och blygsamma blir det lättare att erkänna att vi inte förstår allt. (Rom. 9:20) För det mesta har vi inte alla fakta. Du har säkert upplevt hur sant det här ordspråket är: ”Den som först för sin talan tycks ha rätt, till dess hans motpart kommer och prövar saken.” (Ords. 18:17, Svenska Folkbibeln)

19 Tänk dig att du har en pålitlig vän som plötsligt gör något som du spontant inte förstår eller som verkar märkligt. Skulle du snabbt dra slutsatsen att han har gjort något fel? Förmodligen  inte. Särskilt om ni har känt varandra i många år skulle du säkert hellre fria än fälla. Om vi behandlar våra ofullkomliga vänner så kärleksfullt, borde vi definitivt vara beredda att lita på vår himmelske Far. Hans vägar och tankar är trots allt mycket högre än våra!

20, 21. Varför är det viktigt att ge rätt person skulden?

20 Lägg skulden på rätt person. En del problem rår vi själva för. Och då måste vi ta det ansvaret. (Gal. 6:7) Försök inte ge Jehova skulden för dina problem. Varför skulle det vara orimligt att göra det? Vi kan ta ett exempel: Tänk dig en bilförare som överskrider hastighetsbegränsningen, och när han kommer till en skarp kurva kör han av vägen och hamnar i diket. Är det tillverkaren som konstruerat den snabba bilen som är ansvarig för olyckan? Självklart inte. På liknande sätt har Jehova skapat oss med en fri vilja. Men han har också gett oss vägledning så att vi kan fatta bra beslut. Så varför skulle vi skylla våra problem på honom?

21 Men givetvis beror inte alla problem på att vi själva begått misstag eller handlat fel. En del saker beror på ”tid och oförutsedd händelse”. (Pred. 9:11) Och vi får aldrig glömma att det är Satan Djävulen som i första hand är ansvarig för ondskan i världen. (1 Joh. 5:19; Upp. 12:9) Det är han som är fienden – inte Jehova! (1 Petr. 5:8)

VAR RÄDD OM DITT FÖRHÅLLANDE TILL JEHOVA

Josua och Kaleb blev välsignade för att de litade på Jehova. (Se paragraf 22.)

22, 23. Vad måste vi komma ihåg om våra problem gör oss nedslagna?

22 När du går igenom problem och svårigheter är det bra att tänka på Josua och Kaleb. Till skillnad från de tio andra spejarna lade de fram en positiv rapport. (4 Mos. 14:6–9) De visade att de hade tro på Jehova och litade på honom. Men trots det fick de tillbringa 40 år i vildmarken tillsammans med resten av israeliterna. Tyckte Josua och Kaleb att det var så orättvist att de blev bittra och började klaga? Nej. De litade på Jehova. Blev de välsignade för det? Absolut! Hela den generationen dog i vildmarken, men både Josua och Kaleb fick till slut komma in i det utlovade landet. (4 Mos. 14:30) På liknande sätt kommer vi att bli välsignade av Jehova om vi inte ”tröttnar” på att göra hans vilja. (Gal. 6:9; Hebr. 6:10)

23 Vad kan du göra om du känner dig nedslagen av problem eller av dina egna eller andras misstag? Koncentrera dig på Jehovas fantastiska egenskaper. Gör dig en tydlig bild av allt det underbara som Jehova har lovat dig. Fråga dig själv: ”Hur skulle mitt liv se ut utan Jehova?” Håll dig alltid nära honom, och vänd aldrig din vrede mot honom!