Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Frågor från läsekretsen

Frågor från läsekretsen

Är det passande att föräldrar sitter tillsammans med sitt uteslutna barn på församlingens möten?

Det finns ingen orsak att vara överdrivet bekymrad över var i Rikets sal en utesluten person sitter. Vakttornet har flera gånger tydligt uppmuntrat föräldrar att försöka ge andlig hjälp till sitt uteslutna barn som fortfarande bor hemma, om föräldrarna tycker att det är lämpligt. På sidan 19 och 20 i Vakttornet för 15 november 1988 framgår det att föräldrar till och med kan ha ett bibelstudium med ett uteslutet minderårigt barn som bor hemma. Förhoppningsvis kan barnet på det sättet få hjälp att rätta till sitt handlingssätt.

När det gäller var man ska sitta i Rikets sal är det rimligt att ett minderårigt uteslutet barn sitter tillsammans med sina föräldrar. Eftersom en utesluten inte måste sitta längst bak i Rikets sal finns det inget att invända mot att ett uteslutet barn sitter med sina föräldrar oavsett var de sitter. Eftersom föräldrar är måna om sitt barns andlighet vill de att han eller hon ska få ut så mycket som möjligt av mötena. Därför kan det vara bättre att ett barn sitter bredvid dem hellre än ensamt utan tillsyn.

Men hur gör man om ett uteslutet barn inte längre bor med sina föräldrar? Ändrar det på saken? Vakttornet har tidigare tydligt visat vilken inställning en kristen ska ha till att umgås med en utesluten släkting som inte bor under samma tak. * Men att någon som är utesluten sitter bredvid sin familj under mötet kan inte jämföras med att familjen i onödan umgås med den uteslutne. Om familjemedlemmarna har en rätt inställning till sin uteslutne familjemedlem och respekterar Bibelns uppmaning att inte umgås med den uteslutne, finns det ingen anledning för andra att oroa sig. (1 Kor. 5:11, 13; 2 Joh. 11)

Om en utesluten sitter bredvid sin familj eller bredvid någon annan i församlingen är inget som behöver skapa någon oro, så länge den uteslutne uppför sig väl. Om man sätter upp regler för var en person ska sitta skulle det i vissa fall kunna uppstå problem. Om alla närvarande, inklusive den uteslutnes familjemedlemmar, respekterar Bibelns principer angående uteslutning, och det inte blir en orsak för våra bröder och systrar att snava, finns det ingen anledning att göra en sak av var mötesbesökare sitter. *

^ § 5 Se Vakttornet för 15 december 1981, sidan 21 och 22.

^ § 6 Det här är en justering av det som stod i Vakttornet för 1 oktober 1953, sidan 455.