Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) Augusti 2013

Den här tidskriften behandlar hur vi kan förbli heliga och användbara i tjänsten för Gud, hur vi kan undvika att ge Gud skulden för våra problem och hur vi kan bekämpa nedstämdhet.

”Ni har helgats”

Se närmare på fyra lärdomar som kan hjälpa oss att förbli heliga och användbara i Jehovas tjänst.

Frågor från läsekretsen

Är det passande att föräldrar sitter tillsammans med sitt uteslutna barn på församlingens möten?

LEVNADSSKILDRING

Jehova ”bär bördan” åt mig dag efter dag

Vad har hjälpt en syster från Namibia att trots allvarliga hälsoproblem kunnat bevara glädjen och vara pionjär i mer än 20 år?

Vänd aldrig din vrede mot Jehova

Somliga har blivit bittra på Jehova. De ger honom skulden för sina problem. Hur kan vi undvika att göra det misstaget?

Föräldrar – Undervisa era barn från deras tidiga barndom

När ska man börja med andlig fostran? Vad ska ingå i den?

Tänk på varandra och uppmuntra varandra

Hur kan vi hjälpa varandra att tjäna Gud troget även då vi drabbas av problem?

Tänk på hur Jehova vill att vi ska vara

Satan vill inte att vi ska få Guds godkännande. Vad kan vi göra för att skydda vårt förhållande till Jehova?

Elisa såg vagnar av eld – Gör du det?

Elisa utvecklade stark tro och förtröstade helt på Jehova. Vad kan vi lära oss av hans exempel?

UR VÅRT ARKIV

Kungen blev mycket förtjust!

Läs om hur en kung i Swaziland uppskattade att få lära sig Bibelns sanningar.