Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Juli 2013

”Vilka bilder!”

”Vilka bilder!”

Har du någon gång tänkt så eller sagt det högt när du bläddrat igenom ett nytt nummer av den här tidskriften? Det ligger alltid en tanke bakom de vackra bilderna och fotografierna, och mycket arbete läggs ner på att framställa dem. De inskärper viktiga lärdomar och får oss att tänka och känna. De kan vara till särskilt stor hjälp när vi förbereder oss för vakttornsstudiet och deltar i det.

Du kan till exempel stanna upp och fundera över varför den första bilden har valts till studieartikeln. Vad föreställer den? Hur hänger den ihop med rubriken eller temaversen? Tänk också på de övriga bilderna och försök se vilket samband de har med studiet och vad du kan lära dig av dem.

Vakttornsstudieledaren kan ge församlingen möjlighet att kommentera varje bild, förklara vilket samband den har med studiet eller hur den påverkar dem personligen. I en del av bildtexterna finns en hänvisning till den paragraf som bilden hör till. I andra fall kan studieledaren avgöra i vilket sammanhang det passar bäst att resonera om bilden. På det sättet kommer vi alla att kunna dra full nytta av det arbete som gjorts för att lärdomarna i Guds ord ska bli mer levande för oss.

En broder sa: ”När jag har läst en fantastisk artikel sätter bilderna pricken över i.”

Ta reda på mer

TRYCKERI- OCH UTGIVARVERKSAMHET

En hjälp för läsarna att se det framför sig

Många av Jehovas vittnens publikationer innehåller färgglada bilder som komplement till texten, men så har det inte alltid varit.

TRYCKERI- OCH UTGIVARVERKSAMHET

Hur tar man bilder som ger liv åt texten?

Hur gör våra fotografer när de tar bilder som blåser liv i texten och förgyller vår litteratur?