”Du, Jehova, är god och redo att förlåta, och din kärleksfulla omtanke är stor mot alla som ropar till dig.” (PS. 86:5)

1, 2. a) Varför uppskattar vi vänner som är lojala och förlåtande? b) Vilka frågor ska vi ta upp?

HUR skulle du beskriva en sann vän? ”För mig är en sann vän någon som alltid finns där och som förlåter när man gör något fel”, säger en syster som heter Ashley. Alla uppskattar vi vänner som är lojala och förlåtande. De får oss att känna oss trygga och älskade. (Ords. 17:17)

2 Jehova är den mest lojale och förlåtande vän man kan tänka sig. Det är som en av psalmisterna uttryckte det: ”Du, Jehova, är god och redo att förlåta, och din kärleksfulla omtanke [eller ”lojala kärlek”] är stor mot alla som ropar till dig.” (Ps. 86:5) Vad innebär det att vara lojal och förlåtande? Hur visar Jehova de här vackra egenskaperna? Och hur kan vi följa hans exempel? Svaren på de frågorna kommer att fördjupa vår kärlek till vår bäste vän, Jehova. De kommer också att hjälpa oss att stärka banden till våra bröder och systrar. (1 Joh. 4:7, 8)

JEHOVA ÄR LOJAL

3. Vad innebär det att vara lojal?

3 Lojalitet är en varm egenskap som innefattar tanken på hängivenhet, trofasthet och osviklig trohet. En lojal person är inte oberäknelig. I stället fäster han sig vid någon (eller något) och håller fast vid den personen (eller saken) även när det är svårt. Ja, Jehova är i allra högsta grad ”den Lojale”. (Upp. 16:5)

4, 5. a) Hur visar Jehova lojalitet? b) Hur kan vi få styrka av att tänka på den lojalitet Jehova har visat?

4 Hur visar Jehova lojalitet? Han överger aldrig sina trogna tjänare. Det kunde kung David intyga. (Läs 2 Samuelsboken 22:26.) När han befann sig i svåra situationer fanns Jehova hela tiden där och vägledde, beskyddade och befriade honom.  (2 Sam. 22:1) David fick själv uppleva att Jehovas lojalitet sträcker sig längre än till bara ord. Varför var Jehova lojal mot David? Därför att David själv var lojal. Jehova sätter värde på vår lojalitet, och han är i sin tur lojal mot oss. (Ords. 2:6–8)

5 Det kan ge oss styrka och uppmuntran att tänka på hur Jehova har visat lojalitet mot sina tjänare. En broder som heter Reed tycker mycket om att läsa om hur Jehova hjälpte David i svåra situationer. Han säger: ”Jehova uppehöll alltid David, till och med när han var på flykt och bodde i grottor. Jag tycker att det är mycket uppmuntrande! Det påminner mig om att hur omständigheterna än är, hur mörk situationen än ser ut, så finns Jehova där så länge jag är lojal mot honom.” Du känner säkert likadant. (Rom. 8:38, 39)

6. På vilka andra sätt visar Jehova lojalitet, och hur är det till nytta för hans tjänare?

6 På vilka andra sätt visar Jehova lojalitet? Han följer alltid sina egna normer. Han försäkrar oss: ”Ja, till er ålderdom är jag densamme.” (Jes. 46:4) De beslut han fattar bygger alltid på hans oföränderliga normer för rätt och fel. (Mal. 3:6) Dessutom visar Jehova lojalitet genom att alltid hålla sina löften. (Jes. 55:11) Jehovas lojalitet är därför till nytta för alla hans trogna tjänare. På vilket sätt? När vi gör vad vi kan för att hålla fast vid Jehovas normer kan vi lita på att han håller sitt löfte och välsignar oss. (Jes. 48:17, 18)

EFTERLIKNA JEHOVAS LOJALITET

7. Bland annat hur kan vi efterlikna Jehovas lojalitet?

 7 Hur kan vi efterlikna Jehovas lojalitet? Vi kan till exempel göra något för dem som går igenom svårigheter. (Ords. 3:27) Du kanske känner någon broder eller syster som är nedstämd, kanske på grund av hälsoproblem, motstånd från familjemedlemmar eller personliga misslyckanden. Varför inte ta initiativet och säga några ”goda ord, tröstande ord”, till honom eller henne? (Sak. 1:13) * Då visar du att du är en lojal och sann vän, en som är ”mer tillgiven än en bror”. (Ords. 18:24)

8. Hur kan vi efterlikna Jehovas lojalitet i vårt äktenskap?

8 Vi kan också efterlikna Jehovas lojalitet genom att alltid vara ärliga mot dem vi älskar. Om vi till exempel är gifta vet vi att vi måste vara trogna mot vår äktenskapspartner. (Ords. 5:15–18) Därför slår vi inte ens in på en väg som kan leda till äktenskapsbrott. (Matt. 5:28) Vi visar också lojalitet mot våra bröder och systrar genom att inte ägna oss åt skadligt skvaller eller förtal. Och vi vägrar att ens lyssna till sådant. (Ords. 12:18)

9, 10. a) Vem vill vi framför allt visa lojalitet mot? b) Varför är det inte alltid lätt att följa Jehovas befallningar?

9 Den vi framför allt vill vara lojala mot är Jehova. Hur kan vi vara det? Genom att anstränga oss för att betrakta saker som Jehova betraktar dem – älska det han älskar och hata det han hatar – och låta det påverka våra handlingar. (Läs Psalm 97:10.) Ju mer vi formar våra tankar och känslor i enlighet med Jehovas tankar och känslor, desto lättare blir det för oss att följa hans befallningar. (Ps. 119:104)

10 Men vi måste erkänna att det inte alltid är lätt att följa Jehovas befallningar.  Vi kanske måste kämpa för att bevara vår lojalitet. En del kristna skulle till exempel gärna vilja gifta sig, men de har ännu inte hittat någon lämplig äktenskapspartner som tjänar Jehova. (1 Kor. 7:39) En ogift syster kan ha arbetskamrater som hela tiden kommer med förslag på olika män som de tycker skulle passa henne. Systern kanske känner sig ensam. Men ändå anstränger hon sig för att vara trogen mot Jehova. Uppskattar vi sådana fina exempel på lojalitet? Jehova kommer att belöna alla som är trogna mot honom trots att det inte alltid är lätt. (Hebr. 11:6)

”Det finns en vän som är mer tillgiven än en bror.” (Ords. 18:24) (Se paragraf 7.)

”Förlåt varandra villigt.” (Ef. 4:32) (Se paragraf 16.)

JEHOVA ÄR FÖRLÅTANDE

11. Vad betyder det att vara förlåtande?

11 Bland Jehovas allra finaste egenskaper är hans villighet att förlåta. Vad innebär det att vara förlåtande? Det innebär helt enkelt att man har överseende med den som begår en överträdelse när det finns goda skäl till det. Det betyder inte att man tolererar överträdelsen eller förnekar den. I stället väljer man att inte bli bitter. Bibeln visar att Jehova är ”redo att förlåta” dem som verkligen ångrar sig. (Ps. 86:5)

12. a) Hur förlåter Jehova? b) Vad betyder det att få sina synder ”utplånade”?

12 Hur visar Jehova att han är förlåtande? När Jehova förlåter gör han det ”i rikt mått”. Han förlåter alltså både fullständigt och för alltid. (Jes. 55:7) Hur vet vi att Jehova förlåter fullständigt? Tänk på löftet i Apostlagärningarna 3:19. (Läs.) Aposteln Petrus uppmanade sina åhörare: ”Ändra ... sinne och vänd om.” En syndare som verkligen ändrar sinne känner djup ånger över det orätta han gjort. Han bestämmer sig också för att inte upprepa sin synd. (2 Kor. 7:10, 11) Verklig sinnesändring får dessutom en syndare att ”vända om”, dvs. att överge sitt felaktiga handlingssätt och slå in på en väg som Jehova tycker om. Vad skulle bli resultatet om  Petrus åhörare visade sådan äkta ånger? Petrus sa att de skulle få sina synder ”utplånade”. Det uttrycket kommer från ett grekiskt ord som betyder ”torka bort” eller ”stryka bort”, vilket för tanken till någon som suddar ut text från en skrivtavla. Så när Jehova förlåter är det som om han suddar ut våra synder. Han förlåter fullständigt. (Hebr. 10:22; 1 Joh. 1:7)

13. Vilket löfte ligger i orden ”deras synd skall jag inte mer komma ihåg”?

13 Hur vet vi att Jehova förlåter för alltid? Tänk på Jeremias profetia om det nya förbundet, som ingås med smorda kristna och som gör fullständig förlåtelse möjlig för dem som utövar tro på lösenoffret. (Läs Jeremia 31:34.) Jehova säger där: ”Jag skall förlåta deras missgärning, och deras synd skall jag inte mer komma ihåg.” Jehova försäkrar oss alltså om att när han har förlåtit så kommer han inte att vidta åtgärder mot oss längre fram på grund av de synderna. Han drar inte upp våra synder igen för att straffa oss. I stället förlåter han våra synder och lägger dem bakom sig – för alltid. (Rom. 4:7, 8)

14. Hur kan vi få tröst av att meditera över hur förlåtande Jehova är? Ge ett exempel.

14 Vi kan få tröst av att meditera över Jehovas förlåtelse. För många år sedan blev till exempel en syster som vi kan kalla Elaine utesluten. Flera år senare blev hon återupptagen. ”Även om jag sa till mig själv och till andra att jag trodde att Jehova hade förlåtit mig”, berättar Elaine, ”så kände jag alltid att han på något sätt inte var så nära mig eller att andra hade ett närmare förhållande till honom och att han var mer verklig för dem.” Men Elaine fick tröst när hon läste och mediterade över några av de bildspråk som Bibeln använder för att beskriva hur Jehova förlåter. ”Jag kände Jehovas kärlek och omtanke på ett sätt som jag aldrig upplevt tidigare”, säger Elaine. Hon blev särskilt rörd av den här tanken: ”När Jehova förlåter våra synder, behöver vi inte känna oss befläckade av dessa synder resten av livet.” * Elaine fortsätter: ”Jag förstod att jag inte hade trott att Jehova kunde förlåta mig fullt ut, och jag trodde att jag skulle behöva bära på den här bördan resten av livet. Det kommer att ta tid, men nu börjar jag känna att jag kan få ett nära förhållande till Jehova, och det känns som om en sten har lyfts från mina axlar.” Vilken kärleksfull och förlåtande Gud vi tjänar! (Ps. 103:9)

EFTERLIKNA JEHOVAS VILLIGHET ATT FÖRLÅTA

15. Hur kan vi efterlikna Jehovas sätt att förlåta?

15 Vi kan efterlikna Jehovas villighet att förlåta genom att välja att vara förlåtande mot varandra när det finns skäl till det. (Läs Lukas 17:3, 4.) Kom ihåg att när Jehova förlåter, så glömmer han våra synder i den bemärkelsen att han inte längre låter oss stå till svars för dem. När vi förlåter andra, så kan vi också lägga det som hänt bakom oss och inte dra upp det igen längre fram.

16. a) Vad innebär det att vara förlåtande, och vad innebär det inte? b) Vad måste vi göra om vi vill att Gud ska förlåta oss?

 16 Att vi är förlåtande betyder inte att vi tolererar överträdelser eller låter andra utnyttja oss. Nej, det betyder i stället att vi väljer att gå vidare utan att bli bittra. Det är också värt att tänka på att om Jehova ska förlåta oss, så måste vi efterlikna honom och vara förlåtande mot varandra. (Matt. 6:14, 15) Jehova känner  för oss och ”kommer ihåg att vi är stoft”. (Ps. 103:14) Så om vi känner för varandra hjälper det oss att ge rum för ofullkomligheter och att villigt förlåta varandra. (Ef. 4:32; Kol. 3:13)

Be uppriktigt för dem som sårat dig. (Se paragraf 17.)

17. Vad kan hjälpa oss om någon broder eller syster har sårat oss?

 17 Det är naturligtvis inte alltid lätt att vara förlåtande. Även en del smorda kristna under det första århundradet hade tydligen svårt att komma överens med varandra. (Fil. 4:2) Vad kan hjälpa oss om någon broder eller syster har sårat oss? Vi kan lära oss mycket av Job. Han blev verkligen sårad när hans ”vänner” – Elifas, Bildad och Sofar – kom med den ena anklagelsen efter den andra. (Job 10:1; 19:2) Till sist tillrättavisade Jehova de här falska vännerna. Han sa till dem att gå till Job och frambära offer för sina synder. (Job 42:7–9) Men Jehova krävde också att Job skulle göra något. Vad då? Jehova ville att han skulle be för dem. Job gjorde det, och Jehova välsignade honom för att han var så förlåtande. (Läs Job 42:10, 12, 16, 17.) Vad kan vi lära oss? Om vi uppriktigt ber för någon som har sårat oss kan det hjälpa oss att släppa det som hänt och inte bli bittra.

FÖRDJUPA DIN UPPSKATTNING AV JEHOVAS EGENSKAPER

18, 19. Hur kan vi fortsätta att fördjupa vår uppskattning av Jehovas fantastiska personlighet?

18 Det har verkligen varit givande att se närmare på några sidor av Jehovas kärleksfulla personlighet. Vi har sett att han är tillgänglig, opartisk, generös, resonlig, lojal och förlåtande. Men vi har naturligtvis bara skrapat på ytan. Evigheten igenom kan vi glädja oss åt att lära oss mer om Jehova. (Pred. 3:11) Vi håller med aposteln Paulus när han skrev: ”O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud!” Detsamma kan sägas om hans kärlek och de sex egenskaper som vi nu har gått igenom. (Rom. 11:33)

19 Må vi alla fortsätta att fördjupa vår uppskattning av Jehovas fantastiska personlighet. Det kan vi göra genom att lära oss mer om hans egenskaper, tänka på dem och sedan efterlikna dem i vårt eget liv. (Ef. 5:1) När vi gör det kommer vi helt säkert att mer och mer känna det som psalmisten, som sjöng: ”Det är gott för mig att jag närmar mig Gud.” (Ps. 73:28)

^ § 7 Praktiska förslag finns i artiklarna ”Har du uppmuntrat någon nyligen?” i Vakttornet för 15 januari 1995 och ”Sporra till kärlek och förträffliga gärningar – Hur?” i Vakttornet för 1 april 1995.