”Jehova är god mot alla, och hans barmhärtighet vilar över alla hans verk.” (PS. 145:9)

1, 2. Vilken möjlighet har vi som Jehovas vänner?

”MIN man och jag har varit gifta i nästan 35 år”, säger en kristen syster som heter Monika. ”Vi känner varandra väldigt bra. Men efter alla dessa år händer det ändå att vi upptäcker saker hos varandra som vi inte visste!” Många av oss kan känna igen oss i det här, antingen i vårt äktenskap eller i ett vänskapsförhållande.

2 Vi tycker om att lära oss mer om dem vi älskar. Och den viktigaste personen i vårt liv är Jehova, vår bäste vän. Vi kommer alltid att kunna lära oss mer om honom. (Rom. 11:33) Evigheten igenom har vi möjlighet att fördjupa vår uppskattning av Jehovas egenskaper. (Pred. 3:11)

3. Vad ska vi behandla i den här artikeln?

3 Föregående artikel hjälpte oss att fördjupa vår uppskattning av Jehovas tillgänglighet och opartiskhet. I den här artikeln ska vi ta upp ytterligare två tilltalande egenskaper – hans generositet och resonlighet. Det kommer att hjälpa oss att bättre förstå att ”Jehova är god mot alla, och hans barmhärtighet vilar över alla hans verk”. (Ps. 145:9)

JEHOVA ÄR GENERÖS

4. Vad är sann generositet?

4 Vad innebär det att vara generös? Jesus ord i Apostlagärningarna 20:35 ger oss svaret: ”Det är lyckligare att ge än att få.” Med de enkla orden fångar han vad sann generositet egentligen är. En generös person ger villigt av sin tid, sina krafter och sina tillgångar för att glädja andra. Generositet bedöms ju inte efter gåvans storlek utan efter givarens motiv. (Läs 2 Korinthierna 9:7.) Det finns ingen som är mer generös än vår lycklige Gud, Jehova. (1 Tim. 1:11)

5. Hur visar Jehova att han är generös?

 5 Hur visar Jehova generositet? Han ger alla människor det de behöver, även dem som ännu inte tillber honom. Ja, Jehova är verkligen ”god mot alla”. Han låter ”sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga”. (Matt. 5:45) Det var därför aposteln Paulus kunde säga till några som inte var kristna: ”[Jehova] har gjort gott och gett er regn från himlen och fruktbara tider och till brädden fyllt era hjärtan med mat och glädje.” (Apg. 14:17) Vi ser alltså att Jehova är generös mot alla människor. (Luk. 6:35)

6, 7. a) Vilka tycker Jehova särskilt mycket om att hjälpa? b) Ge ett exempel på hur Jehova tar hand om sina tjänare.

6 Jehova tycker särskilt mycket om att ge sina tjänare det de behöver. Kung David sa: ”En ung man har jag varit, och nu har jag blivit gammal, men jag har aldrig sett den rättfärdige övergiven eller hans avkomma söka efter bröd.” (Ps. 37:25) Många trogna kristna har själva fått uppleva hur Jehova har tagit hand om dem. Vi ska se på ett exempel.

7 För några år sedan hamnade en pionjär som heter Nancy i en besvärlig situation. ”Jag behövde 66 dollar till hyran som skulle betalas nästa dag”, berättar hon. ”Jag visste inte var jag skulle få de pengarna ifrån. Så jag lade fram mitt problem för Jehova i bön och gick sedan till mitt arbete som servitris. Jag räknade inte med att få så mycket dricks den kvällen, eftersom det brukade vara ganska lugnt den tiden i veckan. Till min förvåning kom det många kunder till restaurangen den kvällen. När mitt arbetspass var slut och jag räknade ihop dricksen var det exakt 66 dollar.” Nancy är övertygad om att det var Jehova som såg till att hon fick precis det hon behövde. (Matt. 6:33)

8. Vilken är Jehovas mest generösa gåva?

8 Jehovas mest generösa gåva är tillgänglig för alla. Vad är det för gåva? Hans sons lösenoffer. Jesus sa: ”Gud älskade världen så mycket att han gav sin enfödde Son, för att var och en som utövar tro på honom inte skall bli tillintetgjord utan ha evigt liv.” (Joh. 3:16) I det här sammanhanget avser ”världen” hela mänskligheten. Jehovas mest generösa gåva är alltså tillgänglig för alla som väljer att ta emot den. De som utövar tro på Jesus ska få ”liv i överflöd” – evigt liv! (Joh. 10:10) Kan det finnas något tydligare bevis på Jehovas generositet?

EFTERLIKNA JEHOVAS GENEROSITET

Israeliterna uppmuntrades att efterlikna Jehovas generositet. (Se paragraf 9.)

9. Hur kan vi efterlikna Jehovas generositet?

 9 Hur kan vi efterlikna Jehovas generositet? Jehova ”förser oss rikligt med  allt för att vi skall njuta av det”, och det bör motivera oss att vara ”redo att dela med” oss till andra så att vi kan öka deras glädje. (1 Tim. 6:17–19) Vi använder villigt våra tillgångar för att ge gåvor åt dem vi tycker om och för att hjälpa dem som har behov av det. (Läs 5 Moseboken 15:7.) Hur kan vi komma ihåg att vara generösa? Några har bestämt sig för att när de själva får ta emot en gåva så ska de i sin tur ge en gåva åt någon annan. I den kristna församlingen finns det många sådana generösa bröder och systrar.

10. Vad är ett av de bästa sätten att vara generös på?

10 Ett av de bästa sätten att vara generös är att ge av sig själv i ord och handling. Hur kan vi göra det? Genom att använda vår tid och våra krafter till att hjälpa och uppmuntra andra. (Gal. 6:10) Vi kan ta reda på vilka förbättringar vi behöver göra på det här området genom att fråga oss själva: ”Känner andra att jag gärna tar mig tid och lyssnar på dem? Om någon ber mig om hjälp med något är jag då villig att hjälpa till? När berömde jag senast någon i familjen eller i församlingen?” När vi tar för ”vana att ge” kommer vi att dras närmare både Jehova och våra vänner. (Luk. 6:38; Ords. 19:17)

11. Nämn några sätt som vi kan vara generösa mot Jehova på.

 11 Vi kan också vara generösa mot Jehova. ”Ära Jehova med dina värdefulla ting”, uppmanar Bibeln oss. (Ords. 3:9) Sådana ”värdefulla ting” inbegriper vår tid, våra krafter och våra tillgångar som vi kan använda i tjänsten för Jehova. Även små barn kan lära sig att vara generösa mot Jehova. ”När vår familj  ska lägga ett bidrag i bidragsbössan på Rikets sal låter vi våra barn göra det”, berättar barnens pappa, Jason. ”De tycker om det, eftersom de känner att de ’ger någonting åt Jehova’, som de själva säger.” Barn som får uppleva glädjen av att ge åt Jehova när de är små kommer troligen att fortsätta vara generösa mot honom även när de blir vuxna. (Ords. 22:6)

JEHOVA ÄR RESONLIG

12. Vad innebär det att vara resonlig?

12 En annan av Jehovas tilltalande egenskaper är resonlighet. Vad innebär det att vara resonlig? Det grekiska ord som i Nya världens översättning vanligtvis har översatts med ”resonlig” kan också återges ”eftergivande”, ”foglig” eller ”medgörlig”. (Tit. 3:1, 2, noten) Den som är resonlig insisterar inte på att lagens bokstav alltid ska följas och är inte heller överdrivet hård eller sträng. I stället är han vänlig mot andra och tar hänsyn till deras omständigheter. Han är villig att lyssna på andra, och när det är lämpligt fogar han sig efter deras önskningar och anpassar sina krav.

13, 14. a) Hur visar Jehova att han är resonlig? b) Vad kan vi lära oss om resonlighet av hur Jehova handlade med Lot?

13 Hur visar Jehova att han är resonlig? Han tar hänsyn till sina tjänares känslor och är villig att anpassa sig efter deras önskemål. Tänk till exempel på hur han handlade med den rättfärdige mannen Lot. När Jehova bestämde att han skulle tillintetgöra städerna Sodom och Gomorra gav han Lot tydliga anvisningar om att sätta sig i säkerhet i bergen. Men av någon anledning vädjade Lot om att få fly till en annan plats. Tänk dig det! Lot bad faktiskt att Jehova skulle ändra sina anvisningar! (Läs 1 Moseboken 19:17–20.)

14 När man läser om Lot kan det vara lätt att tänka att han var upprorisk eller att han hade svag tro. Självklart hade Jehova kunnat beskydda och uppehålla honom var han än befann sig, så han behövde egentligen inte känna sig rädd. Men nu var det så han kände, och Jehova tog hänsyn till det. Han lät Lot fly till en stad som han från början hade tänkt tillintetgöra. (Läs 1 Moseboken 19:21, 22.) Vi ser tydligt att Jehova varken är sträng eller stelbent. Han är foglig och resonlig.

15, 16. Hur återspeglade den mosaiska lagen Jehovas resonlighet? (Se bilden i inledningen.)

15 Den mosaiska lagen visar också hur resonlig Jehova är. Om en israelit inte hade råd att offra ett lamm eller en get kunde han i stället offra två turturduvor eller två duvor. Hur var det då om han var så fattig att han inte ens hade råd med två duvor? I så fall godkände Jehova att han offrade lite mjöl. Men lägg märke till den här viktiga detaljen: Det mjöl som frambars var inte vilket mjöl som helst, utan det var ”fint mjöl”, sådant mjöl som man använde när man fick fina gäster på besök. (1 Mos. 18:6) Varför är det intressant? (Läs 3 Moseboken 5:7, 11.)

16 Tänk dig att du är en fattig israelit. När du kommer till tältboningen för att offra lite mjöl ser du andra israeliter som har det bättre ställt, och de har med sig djur. Du kanske känner dig generad och tänker att ditt offer är mindre värt. Men så kommer du ihåg att ditt offer är betydelsefullt i Jehovas ögon. Varför det? Jehova krävde ju att mjölet skulle vara av hög kvalitet. Det var som om han sa: ”Jag inser att du inte  kan offra lika mycket som andra, men jag vet också att det du ger mig är ditt bästa.” Att Jehova tar sina tjänares begränsningar och omständigheter med i beräkningen är verkligen ett uttryck för hans resonlighet. (Ps. 103:14)

17. När godkänner Jehova vår tillbedjan?

 17 Det är uppmuntrande att veta att Jehova är resonlig och godkänner vår tillbedjan när vi ger honom vårt bästa. (Kol. 3:23) Constance, en äldre italiensk syster, säger: ”Det som alltid legat mig varmast om hjärtat är att tala med andra om min Skapare. Det är därför jag fortsätter att predika och leda bibelstudier. Ibland är jag ledsen över att min hälsa hindrar mig från att göra mer. Men jag vet att Jehova känner till min situation och att han älskar mig och uppskattar det jag kan göra.”

EFTERLIKNA JEHOVAS RESONLIGHET

18. Hur kan föräldrar efterlikna Jehovas exempel?

18 Hur kan vi efterlikna Jehovas resonlighet? Tänk igen på hur Jehova handlade med Lot. Trots att Jehova var den som var överordnad lyssnade han vänligt när Lot uttryckte sina känslor. Och han tog hänsyn till Lots önskan. Om du är förälder, kan du då efterlikna Jehovas exempel? Kan du lyssna på vad dina barn vill och om möjligt anpassa dig efter det? När det gäller detta nämnde Vakttornet för 1 september 2007 att en del föräldrar låter barnen vara med och resonera om vilka regler som ska gälla i familjen. Om föräldrarna till exempel vill att barnen ska vara hemma före ett visst klockslag på kvällen, har de naturligtvis rätt att helt enkelt bestämma en tid. Men de skulle också kunna låta barnen få säga vad de tycker. I vissa fall kanske föräldrarna väljer att ändra tiden. De kanske upptäcker att det blir lättare för barnen att förstå reglerna och lyda dem när de tar hänsyn till barnens åsikter, så länge de inte strider mot Bibelns principer.

19. Hur kan de äldste efterlikna Jehovas resonlighet?

19 De äldste försöker vara resonliga precis som Jehova genom att ta hänsyn till sina medtroendes omständigheter. Kom ihåg att Jehova värdesatte även de fattiga israeliternas offer. Det är på samma sätt i vår tid. En del bröder och systrar kan inte göra så mycket i tjänsten på grund av vacklande hälsa eller hög ålder. Om dessa kära vänner känner sig modfällda på grund av sina begränsningar kommer de äldste att vänligt försäkra dem om att Jehova älskar dem för att de ger honom sitt bästa. (Mark. 12:41–44)

20. Vad betyder det att vara resonlig i tjänsten för Gud?

20 Resonlighet är naturligtvis ingen ursäkt för att göra mindre i tjänsten för Gud och vara ”barmhärtig” mot sig själv. (Matt. 16:22) Vi vill inte ta det lugnt och sedan försvara oss med att vi är resonliga. Nej, vi behöver alla anstränga oss kraftigt för att stödja Guds kungarikes intressen. (Luk. 13:24) Så vi måste hitta balansen. Vi vill anstränga oss och inte hålla oss tillbaka i vår tjänst samtidigt som vi kommer ihåg att Jehova aldrig kräver mer av oss än vi kan ge. Vi kan vara övertygade om att han är nöjd så länge vi ger honom vårt bästa. Visst gläds vi över att få tjäna en så uppskattande och resonlig Gud! Nästa artikel kommer att behandla ytterligare två sidor av Jehovas underbara personlighet. (Ps. 73:28)

”Ära Jehova med dina värdefulla ting.” (Ords. 3:9) (Se paragraf 11.)

”Vad ni än gör, arbeta på det av hela er själ.” (Kol. 3:23) (Se paragraf 17.)