Angela, * en ogift syster i 30-årsåldern, är lite nervös. Hon ska få besök av två äldstebröder. Vad tänker de säga till henne? Hon har i och för sig missat några möten, men efter en lång arbetsdag inom äldrevården är hon ofta helt slutkörd. Och förutom alla vardagsbekymmer oroar hon sig dessutom för sin mammas dåliga hälsa.

Om du skulle besöka Angela, vad skulle du säga för att uppmuntra henne? Och hur förbereder man ett herdebesök så att det ger ny styrka åt dem som är trötta? (Jer. 31:25)

TÄNK PÅ DINA BRÖDERS OCH SYSTRARS OMSTÄNDIGHETER

Vi har nog alla varit med om att vårt arbete eller våra uppgifter inom församlingen eller organisationen har gjort oss trötta. Vi kan ta profeten Daniel som exempel. Han kände sig ”utmattad” när han fick en syn som han inte förstod. (Dan. 8:27) Vid ett annat tillfälle fick han hjälp av ängeln Gabriel som gav honom ”förstånd”. Gabriel försäkrade honom om att Jehova hade hört hans böner och att han fortfarande var ”en högt värderad man”. (Dan. 9:21–23) Längre fram var det en annan ängel som uppmuntrade honom med väl valda ord. (Dan. 10:19)

Tänk i förväg igenom vilka omständigheter brodern eller systern har.

Hur kan du uppmuntra medtroende som är trötta eller nedstämda? Du behöver ta dig tid att i förväg tänka igenom deras omständigheter. Vilka problem brottas de med? Hur påverkar problemen dem? Vilka fina egenskaper har de? ”Jag koncentrerar mig på brödernas och systrarnas starka  sidor”, säger Richard, som har varit äldste i mer än 20 år. Han fortsätter: ”Jag tänker igenom deras omständigheter noga innan jag besöker dem, och då blir det lättare att ge uppmuntran som passar just deras behov.” Om en annan äldste ska följa med dig på herdebesöket skulle ni kunna resonera igenom deras situation tillsammans.

HJÄLP DEM ATT SLAPPNA AV

Du håller förmodligen med om att det kan vara jobbigt att prata om sina innersta känslor. På samma sätt kan dina bröder och systrar tycka att det är svårt att tala fritt och öppet när de får besök av två äldste. Hur kan du hjälpa dem att slappna av? Du kan komma långt med ett vänligt leende och några uppmuntrande ord. Michael, som har varit äldste i mer än 40 år, börjar ofta med att säga något i stil med: ”Vet du, en av de trevligaste uppgifterna man har som äldste är att få hälsa på hemma hos bröder och systrar och lära känna dem lite bättre. Så jag har verkligen sett fram emot det här.”

Du skulle kunna be en innerlig bön redan i början av besöket. I den bönen skulle du kunna nämna broderns eller systerns fina egenskaper, till exempel tro, kärlek och uthållighet. Aposteln Paulus gjorde det när han bad för medtroende. (1 Thess. 1:2, 3) Att ni ber tillsammans på det här sättet hjälper er båda att ha rätt inställning till besöket. Då kan det bli till verklig uppmuntran. Din bön kan också ha en lugnande inverkan. ”Det händer oss alla att vi glömmer bort det goda vi gör”, säger en erfaren äldste som heter Ray. ”Så när någon påminner oss om det får vi ny styrka.”

GE EN ”ANDLIG GÅVA”

Precis som Paulus kan du förmedla en ”andlig gåva”, eller ge uppmuntran, genom att ta upp en tanke från Bibeln, även om du kanske bara använder en enda vers. (Rom. 1:11) En deprimerad broder kan känna sig värdelös, ungefär som psalmisten som  kände sig som en skrumpen ”skinnlägel i rök”. Men trots att psalmisten kände så sa han: ”Dina förordningar glömmer jag inte.” (Ps. 119:83, 176) Du kan börja med att helt kort förklara den versen, och sedan kan du säga att du är säker på att den nedstämde brodern inte heller har glömt Guds bud.

Hur kan du använda Bibeln för att hjälpa en syster som har blivit overksam eller har saktat farten? Liknelsen om det borttappade myntet kanske kan uppmuntra henne. (Luk. 15:8–10) Det här myntet kan ha varit en del av ett värdefullt halsband som bestod av många silvermynt. Om ni resonerar om liknelsen tillsammans kanske systern förstår att hon är en värdefull del av den kristna församlingen. Sedan kan du påminna henne om att hon är ett av Jehovas små får och att han bryr sig om henne väldigt mycket.

Våra medtroende tycker ofta om att berätta hur de känner för olika bibelställen. Så försök att inte prata för mycket själv! När du har läst en vers som stämmer in på deras situation kan du lyfta fram ett nyckelord eller uttryck och fråga vad de tycker om det. Om du till exempel har läst Psalm 23:3 kan du fråga: ”Har du varit med om att Jehova har gett dig ny styrka någon gång?” Sådana frågor kan leda till ett verkligt ”utbyte av uppmuntran”. (Rom. 1:12)

Våra medtroende tycker ofta om att berätta hur de känner för olika bibelställen.

Ett annat sätt att uppmuntra en medtroende är att resonera om en biblisk person som han eller hon kan identifiera sig med. En nedstämd broder eller syster kan förmodligen känna igen sig i Hanna eller Epafroditos. De var nedstämda ibland, men det gjorde dem inte mindre värdefulla i Guds ögon. (1 Sam. 1:9–11, 20; Fil. 2:25–30) Bibeln innehåller många sådana fina exempel som vi kan resonera om.

GLÖM INTE ATT FÖLJA UPP

Om du fortsätter att uppmärksamma bröderna och systrarna efter herdebesöket kommer de att känna att du verkligen bryr dig om dem. (Apg. 15:36) I slutet av besöket skulle ni till exempel kunna avtala om att samarbeta i tjänsten. När Bernard, en erfaren äldste, träffar en broder eller syster som han nyligen har besökt brukar han taktfullt återknyta till råd som getts och säga: ”Jag måste bara få fråga, hur har det gått för dig?” När du visar sådant personligt intresse märker du om det behövs ytterligare hjälp.

Mer än någonsin tidigare behöver våra bröder och systrar känna att vi bryr oss om dem, förstår dem och älskar dem. (1 Thess. 5:11) Innan du gör ett herdebesök är det därför viktigt att du tänker igenom deras omständigheter. Gör det till ett böneämne. Välj ut lämpliga bibelställen. Då kommer du att hitta de rätta orden som ger ny styrka åt de trötta!

^ § 2 Namnen är ändrade.