Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) Juni 2013

I det här numret får vi hjälp att fördjupa vår uppskattning av några av Jehovas egenskaper som vi kanske inte tänker på så ofta.

LEVNADSSKILDRING

Lydnad för Jehova har gett mig ett rikt liv

Läs Elisa Picciolis levnadsskildring. Hon har behållit en positiv syn på livet trots många hinder, uppoffringar och förluster.

Fördjupa din uppskattning av Jehovas egenskaper

Vad innebär det att vara tillgänglig och opartisk? Vi går igenom hur Jehova Guds exempel kan hjälpa oss att visa de här egenskaperna.

Jehova är generös och resonlig

Jehova är ett fullkomligt föredöme i att vara generös och resonlig. Genom att studera hans exempel kan vi bli bättre på att visa samma egenskaper.

Jehova är lojal och förlåtande

Att vara lojal och förlåtande är vackra egenskaper som kännetecknar en sann vän. Om vi efterliknar Jehova kan vi bli bättre på att visa de här viktiga egenskaperna.

Frågor från läsekretsen

Vilka var ”den sanne Gudens söner” och ”andarna i fängelse” som Bibeln talar om?

Låt dig formas av Jehovas tuktan

Jehova, ”Krukmakaren”, har format människor och nationer. Vad kan vi lära oss av det, och hur kan vi utvecklas i positiv riktning när han formar oss i dag?

Äldstebröder – ger ni ny styrka åt de trötta?

Hur kan äldste förbereda sig för ett herdebesök? Äldste kan uppmuntra någon som är trött eller nedstämd genom att ge en ”andlig gåva”.

Minns du?

Hur noga har du läst igenom de senaste numren av Vakttornet? Pröva ditt minne med hjälp av de här frågorna.