”Kristus Jesus ... gav sig själv för oss för att kunna ... rena åt sig ett folk som är helt hans eget, nitiskt i fråga om förträffliga gärningar.” (TIT. 2:13, 14)

1, 2. Vilken särskild ära har Jehovas vittnen, och hur känner du för det?

MÅNGA ser det som en stor ära att få ett pris för någon särskild prestation. Några har till exempel fått Nobels fredspris för sina insatser att skapa fred och goda relationer mellan stridande parter. Men det är en ännu större ära att få vara Guds ambassadörer eller sändebud och hjälpa människor att få en god relation till sin Skapare.

2 Som Jehovas vittnen har vi den särskilda äran. Under Guds och Kristi ledning vädjar vi till människor att ”bli försonade med Gud”. (2 Kor. 5:20) Jehova använder oss för att dra människor till sig. På det sättet har flera miljoner människor i över 235 länder och områden fått ett gott förhållande till Gud och därigenom hoppet om evigt liv. (Tit. 2:11) Vi inbjuder entusiastiskt alla som vill att ”fritt få ta av livets vatten”. (Upp. 22:17) Eftersom vi sätter värde på den här uppgiften och brinner för den kan man verkligen säga att vi är ett folk som är ”nitiskt i fråga om förträffliga gärningar”. (Tit. 2:14) Vi ska nu se närmare på två områden där vår iver för förträffliga gärningar kan hjälpa människor att lära känna Jehova. Det första området är predikoarbetet.

EFTERLIKNA JEHOVAS OCH JESU NITÄLSKAN

3. Vad ligger i uttrycket ”härarnas Jehovas nitälskan”?

3 När Jesaja 9:7 beskriver resultatet av Guds sons styre sägs det: ”Härarnas Jehovas nitälskan skall göra detta.” De orden betonar hur aktivt intresserad vår himmelske Far är av att människor ska bli räddade. Hans exempel visar att predikoarbetet förtjänar vårt helhjärtade stöd, vår entusiasm, vår nitälskan.  Vår brinnande önskan att hjälpa människor att lära känna Gud återspeglar Jehovas nitälskan. Har vi personligen bestämt oss för att göra allt vi kan för att sprida de goda nyheterna som Guds medarbetare? (1 Kor. 3:9)

4. Hur var Jesus ett föredöme för oss?

4 Tänk också på Jesu nitälskan. Genom sin iver och entusiasm för tjänsten blev han ett fullkomligt föredöme för oss. Trots bittert motstånd bevarade han den känslan ända till sin kvalfulla död som människa. (Joh. 18:36, 37) När tiden för Jesu offerdöd närmade sig intensifierade han sina ansträngningar att hjälpa andra att lära känna Jehova.

5. Hur liknade Jesus arbetaren i liknelsen om fikonträdet?

5 På hösten år 32 v.t. berättade Jesus en liknelse om en man som i sin vingård hade ett fikonträd som inte hade burit frukt på tre år. När vingårdsarbetaren blev tillsagd att hugga ner trädet bad han om tid att få gödsla det. (Läs Lukas 13:6–9.) Vid den tiden var det bara några få lärjungar som kunde sägas vara frukten av Jesu predikoverksamhet. Men precis som mannen i liknelsen använde Jesus den korta tid som var kvar, ungefär sex månader, till att intensifiera sin predikoverksamhet i Judeen och Pereen. Några få dagar före sin död grät han över sina landsmän som hade ”hört utan att reagera”. (Matt. 13:15; Luk. 19:41)

6. Varför måste vi försöka öka vår insats i tjänsten?

6 Med tanke på att vi lever långt fram i ändens tid måste vi försöka öka vår insats i tjänsten. (Läs Daniel 2:41–45.) Det är en underbar förmån att få vara Jehovas vittnen! Vi är de enda som kan erbjuda ett hopp om en verklig lösning på de problem mänskligheten står inför. För inte så länge sedan stod det i en krönika i en dagstidning att det är omöjligt att få svar på frågan: ”Varför drabbas även goda människor av tragedier?” Det är vår skyldighet och vår förmån att dela med oss av Bibelns svar på sådana frågor till alla som vill lyssna. Vi har verkligen goda skäl att vara ”brinnande i anden” när vi utför vårt uppdrag. (Rom. 12:11) Tack vare att Jehova välsignar våra ansträngningar kan vi hjälpa människor att lära känna honom och älska honom.

EN SJÄLVUPPOFFRANDE ANDA ÄRAR JEHOVA

7, 8. Varför blir en självuppoffrande anda till ära för Jehova?

7 Aposteln Paulus erfarenheter visar att vi kan råka ut för ”sömnlösa nätter” och ”tider utan mat” i vår tjänst. (2 Kor. 6:5) De uttrycken andas uppoffringar och kanske får oss att tänka på pionjärer som prioriterar tjänsten samtidigt som de försörjer sig. Tänk också på våra hängivna missionärer som utgjuter sig själva ”likt ett dryckesoffer” för att hjälpa människor i andra länder. (Fil. 2:17) Och vad ska vi säga om hårt arbetande äldste som ibland får avstå från både mat och sömn för att ta hand om vännerna i församlingen? Sedan har vi de äldre och de som har dålig hälsa men ändå gör sitt bästa för att komma på mötena och ta del i tjänsten. Vi känner djup uppskattning när vi tänker på alla dessa självuppoffrande bröder och systrar. Sådana ansträngningar påverkar dessutom hur andra ser på vår tjänst.

8 I ett brev till den engelska tidningen Boston Target skrev en läsare som inte var ett Jehovas vittne: ”Människor tappar förtroendet för religionerna ... Vad gör egentligen prästerna hela dagarna? De gör absolut inte som Kristus, som gick ut och sökte upp människor ... Det enda samfund som verkar bry sig om människor är Jehovas vittnen. De går ut och tar  kontakt med människor och är uppriktigt engagerade i att predika.” I en värld som genomsyras av själviskhet blir vår självuppoffrande anda verkligen till ära för Jehova. (Rom. 12:1)

När andra ser dig i tjänsten blir det ett fint vittnesbörd för dem.

9. Vad kan hjälpa oss att inte förlora glöden för tjänsten?

9 Men vad kan vi göra om vi märker att vi inte längre är lika entusiastiska för tjänsten? Det är bra att tänka på vad Jehova åstadkommer genom predikoarbetet. (Läs Romarna 10:13–15.) För att människor ska bli räddade måste de anropa Jehovas namn i tro, men det kan de inte göra utan att vi predikar för dem. Den insikten motiverar oss att vara nitiska för ”förträffliga gärningar” och uthålligt predika de goda nyheterna om Guds rike.

ETT GOTT UPPFÖRANDE DRAR MÄNNISKOR TILL GUD

Andra lägger märke till att du är ärlig och arbetar hårt.

10. Varför kan vårt goda uppförande dra människor till Jehova?

10 Som vi har sett är det viktigt att vi brinner för tjänsten, men enbart det räcker inte för att dra människor till Gud. Det för oss in på det andra området. Ett gott kristet uppförande hör också till de förträffliga gärningar som kan dra människor till Gud. Paulus betonade hur betydelsefullt vårt uppförande är när han skrev: ”Vi vill inte på något sätt vara orsak till att någon snavar och faller, för att vår tjänst inte skall klandras.” (2 Kor. 6:3) Vårt rena och uppbyggande tal och vårt goda uppförande kan vara ”en prydnad för vår Räddares, Guds, lära” och göra att andra dras till tillbedjan av Jehova. (Tit. 2:10) Vi hör ofta erfarenheter om människor som tar emot sanningen när de ser att vi efterliknar Kristus.

11. Varför bör vi under bön tänka igenom hur vårt sätt att leva påverkar andra?

11 Vi är medvetna om att våra handlingar kan påverka andra positivt, men det kan också bli tvärtom. Så oavsett om vi är hemma, på jobbet eller i skolan försöker  vi undvika att ge andra orsak att klaga på vår tjänst eller vårt uppförande. Om vi medvetet skulle bedriva synd skulle konsekvenserna bli katastrofala för oss personligen. (Hebr. 10:26, 27) Det bör motivera oss att under bön tänka över vårt sätt att leva och vilka signaler det ger till andra. I takt med att moralen i världen försämras blir det lättare för uppriktiga människor att ”se skillnaden ... mellan en som tjänar Gud och en som inte tjänar honom”. (Mal. 3:18) Ja, vårt goda kristna uppförande kan få människor att vilja lära känna Gud.

12–14. Hur kan andra påverkas när vi håller ut under prövningar? Ge ett exempel.

12 När Paulus skrev till de kristna i Korinth framhöll han att han hade kastats i fängelse och utsatts för vedermödor, svårigheter och hugg och slag. (Läs 2 Korinthierna 6:4, 5.) När vi går igenom trosprov kan vår uthållighet hjälpa dem som iakttar oss att ta emot sanningen. Vi kan belysa det med en erfarenhet från Angola. För ett antal år sedan försökte man få bort alla Jehovas vittnen från ett visst område. Två döpta vittnen och 30 intresserade som gick på mötena greps vid en razzia. Sedan samlade man lokalbefolkningen för att de skulle se på när man piskade dessa oskyldiga offer tills blodet rann. Inte ens kvinnor och barn skonades. Syftet var att skrämma människor så att ingen skulle lyssna på Jehovas vittnen. Men efter den här offentliga misshandeln tog många kontakt med vittnena och bad om ett bibelstudium! Predikoverksamheten gick framåt, och det ledde till stor ökning och många välsignelser.

13 Det här exemplet belyser hur positivt andra kan påverkas när vi beslutsamt håller fast vid Bibelns principer. Vi kan tänka oss att många blev motiverade att ta ställning för Jehova när de såg hur modigt Petrus och de andra apostlarna handlade. (Apg. 5:17–29) När våra klasskompisar, arbetskamrater och släktingar ser att vi står upp för det som är rätt kanske det leder till att de tar emot sanningen.

14 Just nu utsätts en del av våra bröder och systrar för förföljelse. I Armenien sitter omkring 40 bröder i fängelse för sin neutralitet, och under de närmaste månaderna kommer förmodligen fler att fängslas. I Eritrea sitter 55 bröder och systrar i fängelse, och några av dem är över 60 år gamla. Och i Sydkorea sitter omkring 700 vittnen i fängelse för sin tro. Svårigheterna där har pågått i 60 års tid. Vi ber att våra bröders och systrars trogna uthärdande ska leda till ära för Gud och hjälpa andra att ta ställning för sann tillbedjan. (Ps. 76:8–10)

15. Illustrera hur ärlighet kan göra att andra dras till sanningen.

15 Vår ärlighet kan också göra att människor dras till sanningen. (Läs 2 Korinthierna 6:4, 7.) Ta till exempel den här erfarenheten: När en syster stoppade pengar i en biljettautomat på en buss sa en kvinna som hon kände att man inte behövde någon biljett för en så kort resa. Systern förklarade att det var rätt att köpa biljett, även om hon bara skulle åka en hållplats. Sedan den andra kvinnan hade gått av bussen vände sig busschauffören mot systern och sa: ”Är du ett Jehovas vittne?” ”Ja”, svarade hon. ”Varför undrar du det?” ”Jag hörde ert samtal om att betala bussbiljetten, och jag vet att Jehovas vittnen hör till de få som gör det och alltid är ärliga.” Några månader senare kom en man fram till systern vid ett möte och sa: ”Känner du igen mig? Jag är den där busschauffören som  kommenterade att du betalade din biljett. När jag såg hur ärlig du var bestämde jag mig för att börja studera Bibeln med Jehovas vittnen.” Vi är kända för att vara ärliga, och det gör att människor får lättare att lita på de goda nyheterna vi kommer med i tjänsten.

VISA EGENSKAPER SOM ÄRAR GUD

16. Varför ger kristna egenskaper ära åt Jehova? Ge ett exempel på vad falska religiösa ledare gör.

16 Människor kan också dras till sanningen när vi är tålmodiga, kärleksfulla och omtänksamma. Sådana egenskaper kan få dem att vilja lära känna Jehova, hans avsikter och hans folk. Sanna kristna har en inställning och ett uppförande som står i skarp kontrast till den yttre form av gudhängivenhet som en del har. Somliga religiösa ledare har lurat sina medlemmar på pengar och använt mycket av pengarna till att köpa dyra hus och exklusiva bilar. En predikant skaffade till och med en luftkonditionerad hundkoja. Många som påstår att de är Kristi efterföljare har inte en tanke på att ”ge för intet”. (Matt. 10:8) I likhet med de egensinniga prästerna i det forntida Israel undervisar de ”för betalning”, och mycket som de lär ut strider mot Bibeln. (Mik. 3:11) Med ett sådant skenheligt uppförande kan de inte hjälpa någon att lära känna Gud.

17, 18. a) Hur kan vi ära Jehova genom vårt uppförande? b) Varför vill du fortsätta att göra förträffliga gärningar?

17 Men när människor ser att vi lär ut sanningen från Bibeln och behandlar andra kärleksfullt kan det röra deras hjärtan. En pionjärbroder som gick från dörr till dörr blev snabbt avfärdad av en äldre änka. Hon sa att hon stod på en trappstege i köket och försökte byta en glödlampa när han ringde på. ”Då är det säkrast att jag hjälper dig”, sa han. Pionjären bytte glödlampan och gick sedan vidare. När kvinnans son hörde vad som hade hänt blev han så imponerad att han försökte få tag i brodern för att tacka honom. Längre fram började han studera Bibeln.

18 Varför vill du fortsätta att göra förträffliga gärningar? Kanske beror det på att du vet att din iver och entusiasm för tjänsten och ditt goda uppförande ärar Jehova och hjälper andra att vinna evigt liv. (Läs 1 Korinthierna 10:31–33.) Ett annat skäl till att vara ivrig i tjänsten och ha ett gott uppförande är att vi verkligen älskar Gud och våra medmänniskor. (Matt. 22:37–39) Om vi brinner för förträffliga gärningar får vi stor glädje och tillfredsställelse redan nu. Dessutom kan vi se fram emot en tid när hela mänskligheten kommer att låta livet kretsa kring sann tillbedjan till ära för vår Skapare, Jehova.