Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  April 2013

Tröttna inte på att göra det som är rätt

Tröttna inte på att göra det som är rätt

”Låt oss inte ge upp i fråga om att göra det som är rätt.” (GAL. 6:9)

1, 2. Hur påverkas vi av att begrunda Jehovas universella organisation?

VI FYLLS av vördnad när vi tänker på att vi tillhör en organisation som spänner över hela universum. De syner som finns upptecknade i Hesekiels första kapitel och Daniels sjunde kapitel beskriver på ett levande sätt hur Jehova för saker och ting till en storslagen höjdpunkt. Jesus leder den jordiska delen av Jehovas organisation så att den är inriktad på predikoarbetet, ger undervisning och uppmuntran åt dem som tar del i det arbetet och hjälper fler att börja tillbe Jehova. Detta ökar verkligen vårt förtroende för Jehovas organisation! (Matt. 24:45)

2 Följer du organisationens exempel och är fullt upptagen i tjänsten? Ökar din entusiasm för sanningen hela tiden eller minskar den? När vi funderar på sådana frågor kanske vi märker att vi har börjat tröttna och inte är lika ivriga längre. Det skulle kunna hända. Under det första århundradet behövde aposteln Paulus uppmana sina medkristna att begrunda Jesu exempel. Han sa att det skulle hjälpa dem att inte ”bli trötta och modfällda”. (Hebr. 12:3) På liknande sätt borde en noggrann genomgång av den förra artikeln, som visar vad Jehovas organisation uträttar, ha gjort en hel del för att vi ska kunna fortsätta vara entusiastiska och uthålliga.

3. Vad måste vi göra för att inte tröttna, och vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

3 Men som Paulus visade krävs det mer för att vi inte ska tröttna. Han sa att vi behöver ”göra det som är rätt”. (Gal. 6:9) Vi måste alltså vara aktiva.  Vi ska se på fem saker som vi kan göra för att bevara vår entusiasm och följa organisationens exempel. Sedan får vi själva avgöra om vi personligen eller som familj behöver arbeta mer på vissa sidor.

MÖTEN FÖR UPPMUNTRAN OCH TILLBEDJAN

4. Varför kan vi säga att möten alltid har varit en viktig del av sann tillbedjan?

4 Det har alltid varit viktigt för dem som tillber Jehova att komma tillsammans. I den osynliga världen inbjuds andevarelser att träda fram inför Jehova vid vissa tillfällen. (1 Kung. 22:19; Job 1:6; 2:1; Dan. 7:10) I det forntida Israel skulle nationen samlas för att ”lyssna” och ”lära”. (5 Mos. 31:10–12) Judarna under det första århundradet hade för vana att gå till synagogorna och läsa Skrifterna. (Luk. 4:16; Apg. 15:21) Möten fortsatte att vara ett viktigt inslag när den kristna församlingen bildades, och än i dag är det en viktig del av vår tillbedjan. Sanna kristna vill ”tänka på varandra för att sporra till kärlek och förträffliga gärningar”. Vi behöver fortsätta ”uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ... [vi] ser dagen närma sig”. (Hebr. 10:24, 25)

5. Hur kan vi uppmuntra varandra på mötena?

5 Ett viktigt sätt att ge uppmuntran är att vara engagerad i mötena. Vi kan ge uttryck åt vår tro bland annat genom att svara på en fråga, kommentera ett bibelställe eller berätta någon kort erfarenhet som visar hur bra det är att följa Bibelns principer. (Ps. 22:22; 40:9) Även om du har gått på mötena i många år håller du säkert med om att man blir uppmuntrad när man hör både unga och gamla ge kommentarer från hjärtat.

6. Hur hjälper mötena oss att vara andligt aktiva?

6 Vilka andra skäl finns det till att Gud tycker att det är viktigt att vi samlas regelbundet? Våra möten och sammankomster ger oss styrkan att predika frimodigt fastän människor på distriktet motarbetar oss eller är likgiltiga. (Apg. 4:23, 31) Den bibliska undervisningen gör oss starkare i tron. (Apg. 15:32; Rom. 1:11, 12) När vi får lyssna till sådan undervisning och vara tillsammans med våra bröder och systrar blir vi lyckliga och får ”ro för olyckans dagar”. (Ps. 94:12, 13) Den styrande kretsens undervisningskommitté har ansvaret att förbereda det andliga program som Jehovas vittnen får del av på sina möten och sammankomster. Vi är så tacksamma för den fina undervisning som vi får på våra möten varje vecka året om!

7, 8. a) Vad är det viktigaste skälet till att vi går på mötena? b) Hur är mötena till hjälp för dig andligen?

7 Men vi går inte på mötena bara för det vi själva kan få ut av dem. Det viktigaste skälet är att vi vill tillbe Jehova. (Läs Psalm 95:6.) Det är verkligen en förmån att få sjunga lovsånger till vår underbare Gud! (Kol. 3:16) Vi lovprisar honom också när vi är med och kommenterar. Jehova förtjänar verkligen att vi regelbundet tillber honom på dessa sätt. (Upp. 4:11) Det gör det lättare att förstå uppmaningen att vi inte ska ”försumma att komma tillsammans, som några har för vana”! (Hebr. 10:25)

8 Ser vi mötena som en gåva från Jehova som hjälper oss att hålla ut tills han ingriper mot den här onda världsordningen? I så fall kommer mötena att vara bland ”de viktigare tingen” som vi prioriterar i vår stressiga vardag. (Fil.  1:10) Det är bara i extrema undantagsfall som vi missar möjligheten att få vara tillsammans med våra bröder och systrar och tillbe Jehova.

VAR IVRIG I TJÄNSTEN

9. Hur vet vi att predikoarbetet är viktigt?

9 Om vi ska följa organisationens exempel måste vi också vara ivriga i tjänsten. Jesus påbörjade det här predikoarbetet när han var här på jorden. (Matt. 28:19, 20) Sedan dess har arbetet med att predika och göra lärjungar haft högsta prioritet för hela Jehovas organisation. Vi hör många erfarenheter om hur änglarna stöder vårt arbete och leder oss till dem som är ”rätt sinnade för evigt liv”. (Apg. 13:48; Upp. 14:6, 7) Den jordiska delen av organisationen är uppbyggd för att understödja detta arbete. Är tjänsten det viktigaste även för oss?

10. a) Hur kan vi bevara entusiasmen för sanningen? b) Hur har tjänsten hjälpt dig att inte tröttna?

10 Om vi engagerar oss i tjänsten blir det lättare att bevara entusiasmen för sanningen. Det är så Mitchel känner det, en broder som i många år varit äldste och reguljär pionjär. Han säger: ”Jag älskar att få berätta om sanningen för andra. När jag läser någon av de nya artiklarna i Vakttornet eller Vakna! blir jag helt förundrad över att de alltid är  så genomtänkta, insiktsfulla och balanserade. Jag längtar ut på distriktet för att få se hur människor ska reagera och hur jag ska kunna väcka deras intresse. Tjänsten hjälper mig att hålla balansen. Inget annat får inkräkta på den tid jag har avsatt för den.” Om vi också är fullt aktiva i tjänsten kan vi hålla ut i de här sista dagarna. (Läs 1 Korinthierna 15:58.)

TA VÄL VARA PÅ LITTERATUREN

11. Varför behöver vi ta väl vara på den andliga mat vi får av Jehova?

11 Jehova ger oss ett överflöd av andlig mat som fyller oss med kraft. Du kan säkert påminna dig tillfällen då du har läst något i litteraturen och tänkt: ”Det här är precis vad jag behöver! Det är som om det var skrivet bara för mig!” Det är ingen tillfällighet. Jehova använder ju litteraturen för att undervisa och vägleda oss. Han har sagt: ”Jag ger dig insikt och undervisar dig om den väg du skall gå.” (Ps. 32:8) Gör vi vårt bästa för att hinna läsa all den litteratur vi får, och mediterar vi över det vi läser? Det kommer att hjälpa oss att fortsätta bära frukt och inte vissna andligt sett i de här svåra sista dagarna. (Läs Psalm 1:1–3; 35:28; 119:97.)

12. Vad kan hjälpa oss att värdesätta litteraturen?

12 Vi kommer att sätta större värde på litteraturen om vi tänker på allt arbete som ligger bakom den. Den styrande kretsens författarkommitté har tillsyn över hela processen med att framställa det material som ska tryckas eller läggas ut på nätet – från de inledande efterforskningarna till att skriva, korrekturläsa, illustrera och översätta texten. Avdelningskontor med tryckeriverksamhet transporterar sedan litteraturen ut till de många församlingarna. Vad är syftet med allt detta arbete? Syftet är att Jehovas folk ska vara andligt välnärda. (Jes. 65:13) Vi vill verkligen ta till oss av all den andliga mat vi får från Jehovas organisation. (Ps. 119:27)

STÖD JEHOVAS ORGANISATION

13, 14. Vilka understöder Jehovas organisation i himlen, och hur kan vi efterlikna dem?

13 I den syn som aposteln Johannes fick se red Jesus ut på en vit häst för att besegra dem som sätter sig upp mot Jehova. (Upp. 19:11–15) Strax bakom honom följde också de trogna änglarna och de smorda segrarna från jorden som redan har fått sin himmelska belöning. (Upp. 2:26, 27) De är verkligen fina exempel på att visa sitt stöd för Jehovas organisation!

14 På liknande sätt understöder den stora skaran Kristi smorda bröder som fortfarande är kvar på jorden och som tar ledningen i organisationen i dag. (Läs Sakarja 8:23.) Hur kan vi visa att vi vill stödja organisationen? Bland annat genom att samarbeta med dem som har ledningen. (Hebr. 13:7, 17) Det börjar i vår egen församling. Bygger vi upp respekt för äldstebröderna och deras arbete genom det vi säger om dem? Lär vi våra barn att respektera dem och att ta emot deras bibliska råd? Och resonerar vi som familj om hur vi kan ge ekonomiska bidrag och på det sättet stödja det världsvida arbetet? (Ords. 3:9; 1 Kor. 16:2; 2 Kor. 8:12) Tycker vi att det är viktigt att hjälpa till med städning och underhåll av Rikets sal? Jehovas ande flödar fritt där det finns sådan respekt och sådant samarbete. Och det är genom den anden som vi kan få hjälp att inte tröttna i dessa sista dagar. (Jes. 40:29–31)

 LEV I ENLIGHET MED VÅRT BUDSKAP

15. Varför måste vi hela tiden kämpa för att leva i enlighet med Jehovas vilja?

15 Slutligen, för att kunna hålla ut och efterlikna Jehovas organisation måste vi också leva i enlighet med vårt budskap och tänka på vad som är ”välbehagligt för Herren”. (Ef. 5:10, 11) Vår ofullkomlighet och pressen från Satan och den här onda världen gör att vi har en ständig kamp mot negativt inflytande. En del av er, kära bröder och systrar, måste kämpa hårt varje dag för att bevara ert goda förhållande till Jehova. Det gör er verkligen dyrbara i hans ögon. Ge inte upp! När vi lever i enlighet med Jehovas vilja får vi ett meningsfullt och lyckligt liv, och vi kan vara säkra på att få hans godkännande. (1 Kor. 9:24–27)

Var entusiastisk när du hjälper andra att inse att de också kan bli en del av Jehovas väldiga organisation.

16, 17. a) Vad behöver vi göra om vi skulle begå en allvarlig synd? b) Vad kan vi lära oss av det som Ann var med om?

16 Men om vi nu skulle begå en allvarlig synd, vad gör vi då? Vi måste söka hjälp så fort som möjligt. Att försöka dölja det som hänt gör bara saken ännu värre. Tänk på hur David kände det när han teg om sina synder. Han sa: ”Benen i min kropp [nöttes] ut vid mitt stönande hela dagen.” (Ps. 32:3) Ja, den som försöker dölja allvarliga synder tröttar bara ut sig andligt och känslomässigt, men ”den som bekänner dem och överger dem, han får barmhärtighet”. (Ords. 28:13)

17 Vi kan ta Ann som ett exempel. * Som tonåring var hon reguljär pionjär. Men sedan började hon leva ett dubbelliv. Det tog hårt på henne. Hon säger: ”Det lilla som fanns kvar av mitt samvete anklagade mig. Jag kände mig olycklig och eländig hela tiden.” Vad gjorde hon åt det? Hon minns att Jakob 5:14, 15 behandlades på ett möte. Hon insåg att hon behövde hjälp och gick till de äldste. När hon ser tillbaka säger hon: ”De där verserna är som ett recept från Jehova. Medicinen är inte alltid så lätt att svälja, men den gör nytta. Jag följde rådet i de där verserna, och det funkade.” Nu har det gått några år, och Ann har tagit nya tag och tjänar återigen Jehova nitiskt med ett gott samvete.

18. Vad är vi beslutna att göra?

18 Det är verkligen fantastiskt att få leva nu i de sista dagarna och få vara en del av Jehovas underbara organisation! Vi vill aldrig ta det vi har för givet. Vi vill i stället samarbeta som familj för att regelbundet vara med på församlingens möten, vara ivriga i tjänsten på vårt distrikt och sätta värde på all den litteratur vi får. Vi vill också visa att vi stöder dem som har ledningen och leva i enlighet med det budskap som vi förkunnar. Då kommer vi att kunna följa Jehovas organisations exempel och aldrig tröttna på att göra det som är rätt!

^ § 17 Namnet är utbytt.