Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  April 2013

Få ut mesta möjliga av din bibelläsning

Få ut mesta möjliga av din bibelläsning

”Jag har verkligen min lust i Guds lag.” (ROM. 7:22)

1–3. Vilken nytta har vi av att läsa Bibeln och tillämpa det vi lär oss?

”JAG tackar Jehova varje morgon för att han hjälper mig att förstå Bibeln.” Så sa en av våra äldre systrar som hade läst igenom Bibeln över 40 gånger, och hon har ingen tanke på att sluta. En yngre syster skrev att hennes bibelläsning har hjälpt henne att se Jehova som en verklig person. Och det har gjort att hon har fått ett närmare förhållande till honom. Hon skrev: ”Jag har aldrig varit så lycklig som jag är i dag.”

2 Aposteln Petrus uppmuntrade alla att uppodla ”längtan efter ordets oförfalskade mjölk”. (1 Petr. 2:2) De som tillfredsställer sin längtan genom att studera Bibeln och tillämpa det de lär sig får ett rent samvete och ett meningsfullt liv. De knyter starka vänskapsband med andra som också älskar den sanne Guden och tjänar honom. Allt det här ger oss starka skäl att ha vår ”lust i Guds lag”. (Rom. 7:22) Men det finns fler skäl. Vilka då?

3 Ju mer du lär dig om Jehova och hans Son, desto mer kommer din kärlek till dem och till dina medmänniskor att växa. Exakt kunskap i Bibeln hjälper dig att se hur Gud snart ska rädda mänskligheten från den här döende världen. Du har ett positivt budskap när du besöker människor i tjänsten. Jehova kommer att välsigna dig när du undervisar andra om det du har lärt dig under din bibelläsning.

LÄS OCH BEGRUNDA

4. Vad betyder det att läsa Bibeln ”med låg röst”?

4 Jehova vill inte att hans tjänare ska stressa igenom sin bibelläsning. För länge sedan sa han till Josua: ”Denna lagbok skall inte vika från din mun, och du skall läsa i den med låg röst dag och natt.” (Jos. 1:8; Ps. 1:2) Betyder den anvisningen att  man bokstavligt talat måste uttala alla ord från Första Moseboken till Uppenbarelseboken? Nej. Det betyder att man ska läsa tillräckligt långsamt för att hinna tänka på det man läser. En sådan läsning hjälper dig att lägga märke till avsnitt som är speciellt användbara och uppmuntrande för dig just nu. När du hittar sådana fraser, verser eller skildringar är det bra att läsa dem långsamt, och kanske rentav forma orden med munnen. Då kan tankarna i Bibeln göra djupt intryck på dig. Varför är det så viktigt? När du verkligen förstår Bibelns råd blir du mer motiverad att leva efter dem.

5–7. Illustrera hur bibelläsning med låg röst kan hjälpa oss att a) bevara vår moraliska renhet, b) vara tålmodiga och omtänksamma mot andra, c) bygga upp vår förtröstan på Jehova även i svåra tider.

5 Det kan vara särskilt bra att läsa med låg röst när det handlar om bibelböcker som man inte är så insatt i. Vi kan illustrera det med hjälp av tre tänkta situationer. En ung broder har kommit till Hoseas profetia i sin personliga bibelläsning. När han har läst vers 11 till 13 i kapitel 4 med låg röst stannar han upp. (Läs Hosea 4:11–13.) Varför gör han det? I skolan får han hela tiden kämpa för att inte ge efter för pressen att gå emot Jehovas moralnormer, och därför fångar de här verserna hans uppmärksamhet. Han begrundar de verserna och tänker: ”Jehova ser det onda som människor gör, även om ingen annan ser det. Jag vill inte såra honom.” Han bestämmer sig för att vara moraliskt ren även i fortsättningen.

6 Eller tänk dig en syster som läser Joels profetia och kommer till vers 13 i kapitel 2. (Läs Joel 2:13.) När hon läser den versen med låg röst tänker hon på hur hon skulle kunna efterlikna Jehova, som är ”nådig och barmhärtig, sen till vrede och rik på kärleksfull omtanke”. Hon vet med sig att hon ibland är sarkastisk och använder hårda ord när hon talar med sin man och med andra. Nu bestämmer hon sig för att försöka ändra på det.

7 Eller tänk dig en familjefar som har förlorat jobbet och är orolig över hur han ska kunna ta hand om sin fru och sina barn. I Nahum 1:7 läser han med låg röst att Jehova ”känner dem som söker sin tillflykt hos honom” och att han ger dem beskydd, precis som ”ett fäste på nödens dag”. Den tanken gör honom lugnare. Han blir påmind om Jehovas kärleksfulla omtanke och är inte överdrivet orolig längre. Sedan läser han vers 15 med låg röst. (Läs Nahum 1:15.) Vår broder inser att han kan visa att Jehova verkligen är hans fäste genom att predika de goda nyheterna trots svåra tider. Samtidigt som han fortsätter att söka jobb är han nu också motiverad att ta del i tjänsten under veckan.

8. Berätta helt kort om en andlig ädelsten som du har hittat under din bibelläsning.

8 De användbara lärdomar vi just har gått igenom är hämtade från bibelböcker som vissa tycker är svåra att förstå. När du ser hur mycket det kan ge att läsa på det här sättet vill du säkert fortsätta. Föreställ dig hur mycket vishet och tröst som bibelböckerna Hosea, Joel och Nahum kan ge! Och hur är det med resten av Bibeln? Guds ord är som en rik diamantgruva. Utforska den gruvan ordentligt. Ja, läs hela Bibeln och sök efter ädelstenarna, dvs. vägledningen och trösten från Gud.

ANSTRÄNG DIG ATT FÖRSTÅ

9. Hur kan vi öka vår kunskap i Bibeln?

9 Det är viktigt att vi läser Bibeln varje dag, men det är också viktigt att vi förstår det vi läser. Använd därför den  litteratur som Jehovas organisation ger oss för att göra efterforskningar om personer, platser och händelser. Vi kan också ta hjälp av de äldste och andra mogna kristna. De skulle till exempel kunna hjälpa oss att förstå hur vi ska tillämpa det vi läser. För att belysa hur viktigt det är att vi ökar vår kunskap ska vi se närmare på en kristen under det första århundradet som försökte göra just det. Han hette Apollos.

10, 11. a) Vad hjälpte Apollos att utvecklas som förkunnare av de goda nyheterna? b) Vad kan vi lära oss av skildringen om Apollos? (Se rutan ”Lär du ut den senaste förståelsen?”)

10 Apollos var en kristen jude som var ”väl förtrogen med Skrifterna” och ”brinnande i anden”. I Apostlagärningarna sägs det att han ”undervisade noggrant om det som gällde Jesus, men han kände bara till Johannes dop”. Apollos var inte själv medveten om att han hade lärt ut en föråldrad förståelse av dopet. Men sedan Priscilla och Aquila, ett kristet par, hade hört honom undervisa i Efesos ”förklarade [de] Guds väg mera noggrant för honom”. (Apg. 18:24–26) Vilken nytta hade Apollos av det?

11 Sedan Apollos hade predikat i Efesos begav han sig till Akaja. ”När han kom dit, var han till stor hjälp för dem som genom Guds oförtjänta omtanke hade kommit till tro; ingående och med intensitet bevisade han nämligen offentligt att judarna hade fel, och med hjälp av Skrifterna påvisade han att Jesus är Messias.” (Apg. 18:27, 28) Vid det laget kunde Apollos undervisa om det kristna dopet på rätt sätt. Med sin ökade kunskap ”var han till stor hjälp” för de nya och kunde hjälpa dem att gå framåt i sanningen. Vad kan vi lära oss av den här skildringen? Precis som Apollos försöker vi förstå det vi läser i Bibeln. Men när  en erfaren medkristen ger oss förslag på hur vi kan undervisa effektivare vill vi ödmjukt och tacksamt ta emot den hjälpen. Om vi gör det kommer kvaliteten på vår heliga tjänst att förbättras.

ANVÄND DET DU LÄRT DIG FÖR ATT HJÄLPA ANDRA

12, 13. Illustrera hur vi på ett taktfullt sätt kan använda Bibeln för att hjälpa intresserade att göra framsteg.

12 Precis som Priscilla, Aquila och Apollos kan vi hjälpa andra. Hur känner du det när du har hjälpt en intresserad att övervinna något som hindrat honom eller henne från att göra andliga framsteg? Och om du är äldste, hur känner du det när någon tackar dig för ett bibliskt råd och säger att det var till stor hjälp i en svår situation? Att kunna använda Bibeln för att hjälpa andra att förbättra sina liv ger verkligen tillfredsställelse och glädje. * Vi ska se hur vi kan nå det målet.

13 Israeliterna på Elias tid behövde välja mellan sann och falsk tillbedjan, men många sköt upp det beslutet. Om någon vi studerar Bibeln med är obeslutsam och inte gör andliga framsteg kan vi ha nytta av Elias råd till israeliterna. (Läs 1 Kungaboken 18:21.) Föreställ dig en annan situation: En intresserad skulle kunna vara rädd för hur släkt och vänner ska reagera när de får veta att han studerar Bibeln. Då kan vi stärka hans beslutsamhet att tillbe Jehova genom att resonera om tanken i Jesaja 51:12, 13. (Läs.)

14. Hur kan man komma ihåg bibelställen när man ska hjälpa andra?

14 Ja, Bibeln innehåller många tankar som kan uppmuntra, korrigera och ge styrka. Men du kanske tänker: ”Hur ska jag kunna komma på vilka bibelställen jag ska använda i olika situationer?” Läs och begrunda Bibeln varje dag. Då bygger du upp ett förråd av tankar från Jehova som hans ande kan påminna dig om när du behöver det. (Mark. 13:11; läs Johannes 14:26.) *

15. Vad kan vi göra för att förstå Guds ord bättre?

15 Precis som kung Salomo kan du be Jehova om vishet, så att du klarar av tjänsten på fältet och dina uppgifter i församlingen. (2 Krön. 1:7–10) Gör också som de forntida profeterna, som flitigt och noggrant forskade i Guds ord för att få exakt kunskap om Jehova och hans vilja. (1 Petr. 1:10–12) Aposteln Paulus uppmuntrade Timoteus att hämta ”näring av trons och den rätta lärans ord”. (1 Tim. 4:6) Om du gör det har du alla förutsättningar att kunna ge andlig hjälp. Samtidigt bygger du också upp din egen tro.

BIBELLÄSNING SKYDDAR OSS

16. a) Vilken nytta hade judarna i Berea av att forska i Skrifterna varje dag? b) Varför är det viktigt för oss att läsa Bibeln varje dag?

16 Judarna i staden Berea i Makedonien hade gjort det till en vana att forska i Skrifterna varje dag. När Paulus predikade de goda nyheterna för dem, jämförde de det han sa med det de hade läst i Skrifterna. Vad kom de fram till? Många blev övertygade om att han lärde ut sanningen, och ”därför kom många av dem till tro”. (Apg. 17:10–12) Det visar att daglig bibelläsning kan bygga upp en stark tro på Jehova. Och en sådan tro, ”den  säkra förväntan om ting man hoppas på”, är helt nödvändig om vi ska överleva in i Guds nya värld. (Hebr. 11:1)

17, 18. a) Hur kan stark tro och kärlek skydda en kristens bildliga hjärta? b) Hur kan hoppet skydda oss?

17 Paulus hade goda skäl att skriva: ”Vi som hör dagen till, låt oss bevara vår besinning och ha på oss trons och kärlekens bröstpansar och som hjälm hoppet om räddning.” (1 Thess. 5:8) En soldat måste skydda sitt hjärta. Och på samma sätt måste en kristen skydda sitt bildliga hjärta mot syndens inflytande. Vad händer när någon som tjänar Jehova både har stark tro på hans löften och verkligen älskar honom och sina medmänniskor? Man kan säga att en sådan kristen har tagit på sig ett förstklassigt andligt ”bröstpansar”. Det är osannolikt att han skulle göra något som får honom att förlora Guds godkännande.

18 Paulus nämnde också en hjälm, ”hoppet om räddning”. Om en soldat på Bibelns tid inte skyddade huvudet i strid kunde han förlora livet. Men med en bra hjälm kunde han överleva slag mot huvudet utan att få några allvarligare skador. Om vi bygger upp en stark förtröstan på att Jehova kan rädda oss, kan det hoppet skydda vår tankeförmåga. Ett starkt hopp hjälper oss att stå emot avfällingar, vars tomma prat är lika förödande som kallbrand. (2 Tim. 2:16–19) Hoppet ger oss också styrkan att säga nej till dem som försöker få oss att göra sådant som Jehova fördömer.

EN NYCKEL TILL ÖVERLEVNAD

19, 20. Varför uppskattar vi Guds ord så mycket, och hur kan vi visa det? (Se rutan ”Jehova ger mig precis vad jag behöver”.)

19 Ju längre in i ändens tid vi kommer, desto viktigare är det att vi litar på Jehovas ord. De råd vi får i Bibeln hjälper oss att korrigera felaktiga vanor och få kontroll över syndfulla tendenser. Med Bibelns uppmuntran och tröst kan vi klara alla prövningar Satan och hans värld utsätter oss för. Tack vare den vägledning Jehova ger oss kan vi hålla oss kvar på vägen till liv.

20 Glöm aldrig att det är Guds vilja att ”alla slags människor skall bli räddade”. I ”alla slags människor” ingår både vi som redan tjänar Jehova och alla som vi kan hjälpa genom vårt arbete med att predika och undervisa. Men alla som vill bli räddade måste skaffa sig ”exakt kunskap om sanningen”. (1 Tim. 2:4) För att överleva de sista dagarna måste vi läsa Bibeln och tillämpa de inspirerade råd den innehåller. Ja, genom att läsa Bibeln varje dag visar vi hur mycket vi uppskattar Jehovas dyrbara sanningsord. (Joh. 17:17)

^ § 12 Naturligtvis ska vi inte använda Bibeln för att pressa eller döma andra. Vi bör vara lika tålmodiga och vänliga mot dem vi studerar med som Jehova är mot oss. (Ps. 103:8)

^ § 14 Ibland kanske man kommer ihåg några ord från en vers, men inte exakt var det står. Ofta kan man hitta rätt om man slår upp de orden i registret över ord och uttryck längst bak i Bibeln, i Watchtower Library eller i Konkordans till Nya världens översättning av Den heliga skrift.