Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Visste du?

Visste du?

Blev Jerusalems tempel återuppbyggt efter år 70 v.t.?

JESUS sa att sten inte skulle bli lämnad på sten i Jehovas tempel – en profetia som uppfylldes när den romerska hären ledd av Titus förstörde Jerusalem år 70. (Matt. 24:2) Längre fram planerade kejsar Julianus att återuppbygga templet.

Julianus har kallats den siste hedniske kejsaren i Rom. Han var brorson till Konstantin den store och fick en ”kristen” uppfostran. Men sedan han hade utropats till kejsare år 361 tog han öppet avstånd från denna uppfostran och den förvanskade form av kristendom han såg omkring sig och gick i stället över till hedendomen. Historieböcker kallar honom för ”Apostata” (avfällingen).

Julianus avskydde kristendomen. En bidragande orsak var säkert att han vid sex års ålder såg sin far och andra familjemedlemmar bli mördade av kyrkans representanter. Enligt kyrkohistoriker uppmuntrade Julianus judarna att återuppbygga templet i Jerusalem i tron att det skulle bevisa att Jesus var en falsk profet. *

Det råder inga tvivel om att Julianus planerade att återuppbygga templet. Men historiker debatterar om han verkligen påbörjade återuppbyggnadsarbetet, och om han gjorde det, varför det avbröts. En sak är hur som helst säker. Julianus blev dödad mindre än två år efter att han kom till makten, och projektet dog med honom.

En bild av dagens Jerusalem och en illustration av templet som det kan ha sett ut på Jesu tid.

^ § 5 Jesus sa inte att templet aldrig skulle återuppbyggas utan att det skulle bli förstört, vilket det också blev år 70.