Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Vi ”har lärt känna Gud” – Vad händer sedan?

Vi ”har lärt känna Gud” – Vad händer sedan?

”Ni ... har lärt känna Gud.” (GAL. 4:9)

1. Varför går piloter igenom en checklista före varje flygning?

PILOTERNA på ett av världens vanligaste flygplan går igenom en checklista med mer än 30 punkter före varje flygning. Om de är noggranna i sin genomgång minskar riskerna för tragiska olyckor. Vet du vilka piloter som särskilt uppmanas att pricka av checklistan varje gång? Piloter med lång erfarenhet! En garvad pilot skulle kunna bli självsäker och hoppa över någon av punkterna.

2. Vad behöver vi regelbundet kontrollera?

2 Precis som en säkerhetsmedveten pilot kan du använda ett slags checklista för att se till att din tro inte sviker dig när du behöver den som bäst. Det är viktigt att vi regelbundet kontrollerar hur stark vår tro och hängivenhet för Jehova är, oavsett om vi nyligen har blivit döpta eller har tjänat honom i många år. Om vi slarvar med det, kan det leda till andlig katastrof. Bibeln säger: ”Den som menar att han står [skall] se till att han inte faller.” (1 Kor. 10:12)

3. Vad behövde de kristna i Galatien göra?

3 De kristna i Galatien behövde kontrollera hur djup deras tro var men också uppskatta sin andliga frihet. Genom sitt offer hade Jesus öppnat möjligheten för dem som tror på honom att lära känna Gud på ett alldeles speciellt sätt – de kunde bli Guds söner! (Gal. 4:9) För att bevara detta unika förhållande behövde galaterna visa ifrån sig judaisternas läror, som gick ut på att man var tvungen att hålla Moses lag. Men de oomskurna icke-judarna i församlingarna hade ju aldrig stått under lagen! Både judar och icke-judar behövde gå framåt andligen. De behövde inse att de inte kunde få ett gott förhållande till Gud genom att hålla lagen.

 DE FÖRSTA STEGEN TILL ATT LÄRA KÄNNA GUD

4, 5. Vilka råd gav Paulus till galaterna, och varför är de viktiga för oss?

4 De råd som aposteln Paulus blev inspirerad att skriva i brevet till galaterna påminner kristna i alla tider om att inte vända ryggen åt Bibelns underbara sanning och återgå till det de har lämnat. Det brevet kan hjälpa oss alla att vara trogna mot Jehova.

5 Vi behöver påminna oss om hur vi befriades från andligt slaveri när vi blev Jehovas vittnen. Fundera på de här två frågorna: Minns du vilka steg du tog för att kvalificera dig för dopet? Kommer du ihåg den fantastiska känslan av andlig frihet när du lärde känna Gud och när han lärde känna dig som sin vän?

6. Vilken checklista ska vi gå igenom?

6 Vi tog nio grundläggande steg. De stegen räknas upp i rutan  ”Steg som leder till dop och andlig tillväxt” och kan fungera som en andlig checklista. Vi kan regelbundet påminna oss de här nio stegen för att stärka vårt beslut att inte vända tillbaka till det vi har lämnat bakom oss. Precis som en erfaren och försiktig pilot som går igenom checklistan kan fortsätta flyga tryggt och säkert, så kan vi fortsätta tjäna Jehova troget om vi går igenom vår andliga checklista.

DE SOM ÄR KÄNDA AV GUD FORTSÄTTER VÄXA ANDLIGEN

7. Vilket mönster måste vi följa, och varför det?

7 Pilotens checklista påminner honom om att han måste följa en viss rutin före varje flygning. Vi kan också regelbundet granska oss själva och den rutin vi har följt efter vårt dop. Paulus skrev till Timoteus: ”Bevara mönstret av sunda ord som du har hört av mig med den tro och kärlek som är i förbindelse med Kristus Jesus.” (2 Tim. 1:13) Dessa ”sunda ord” finns i Bibeln. (1 Tim. 6:3) Precis som en konstnärs skiss kan ge en uppfattning om helhetsbilden så kan sanningens ”mönster” ge oss tillräcklig vägledning för att uppfatta vad Jehova förväntar sig av oss. Vi ska nu gå igenom de steg som vi tog före dopet och se hur nära vi håller oss till sanningens mönster.

8, 9. a) Varför behöver vi fortsätta växa i kunskap och tro? b) Illustrera varför det är viktigt att fortsätta växa andligen.

8 Det första steget vi måste ta är att skaffa oss kunskap. Sedan kan vi utveckla tro. Men vi måste fortsätta att växa till på båda områdena. (2 Thess. 1:3) Ordet tillväxt för tanken till progressiva framsteg. Så efter dopet måste vår andlighet hela tiden utvecklas så att vi inte så att säga stannar i växten.

Ett träd fortsätter att växa. Det måste de kristna också.

9 Vi kan jämföra hur vår andlighet tillväxer med hur ett träd växer. Ett träd kan bli oerhört stort, särskilt om rotsystemet är djupt och vidsträckt. En del av de majestätiska cedrarna i Libanon kan bli lika höga som ett 12-våningshus och ha djupa, kraftiga rötter och en stam med en omkrets på uppemot 12 meter. (Höga V. 5:15) Efter den första växtspurten fortsätter trädet förstås att växa, men det är inte lika märkbart längre. År efter år blir stammen allt grövre och rotsystemet blir djupare och mer vidsträckt, så att trädet står stadigare. Det är på liknande sätt med en kristens andliga tillväxt. När vi först började studera Bibeln växte vi kanske snabbt och blev sedan döpta. Vännerna i församlingen såg våra framsteg och blev glada. Vi kanske rentav blev pionjärer  eller fick andra uppgifter. Men allteftersom åren går kanske vår andliga tillväxt inte är lika märkbar. Ändå behöver vi fortsätta att växa i tro och kunskap ”till en fullvuxen mans ställning, till det mått av kroppslig resning som hör Kristi fullhet till”. (Ef. 4:13) Man kan på sätt och vis säga att vi utvecklas från ett litet skott till ett stadigt och välutvecklat träd, en mogen kristen.

10. Varför är det viktigt även för mogna kristna att växa?

10 Men vår tillväxt får inte stanna i och med det. Vår kunskap måste vidgas och vår tro fördjupas. Då kan vi bli bättre rotade i Guds ord. (Ords. 12:3) Många bröder och systrar gör sådana framsteg. En broder som varit äldste i över 30 år säger att han fortfarande växer andligen. Han berättar: ”Min uppskattning av Bibeln har ökat oerhört. Jag hittar hela tiden möjligheter att tillämpa principerna och lagarna i Bibeln på nya sätt. Jag uppskattar också tjänsten mer och mer.”

FÖRDJUPA DIN VÄNSKAP MED GUD

11. Hur kan vi lära känna Jehova bättre med tiden?

11 Om vi ska gå framåt som kristna måste vi också komma närmare Jehova som vår vän och far. Han vill att vi ska känna oss accepterade. Han vill att vi ska känna oss trygga och älskade, precis som ett barn känner sig tryggt och älskat i sina kärleksfulla föräldrars famn eller som vi känner när vi är tillsammans med våra närmaste vänner. Som du förstår utvecklas inte en sådan närhet till Jehova över en natt. Det tar tid att verkligen lära känna honom. För att kunna göra det måste vi alltså planera in tid för att läsa Bibeln varje dag. Läs också varje nummer av Vakttornet och Vakna! och all annan litteratur som vi får.

12. Vad behöver vi göra om vi vill behålla vår vänskap med Jehova?

12 De som vill fördjupa sin vänskap med Jehova och växa andligen måste vara uppriktiga i sina böner och vara noga med vilka de umgås med. (Läs Malaki 3:16.) Jehovas ”öron är vända till deras ödmjuka bön”. (1 Petr. 3:12) Precis som en kärleksfull förälder lyssnar Jehova noga när vi ber om hjälp. Vi behöver därför vara ”ihärdiga i bönen”. (Rom. 12:12) Vi kan aldrig fortsätta att vara mogna kristna utan Jehovas hjälp. Pressen från den här världen är så stark  att vi inte klarar av att stå emot den i egen kraft. Om vi inte skulle vara ihärdiga i bönen berövar vi oss själva den outtömliga kraft som Jehova både kan och vill ge oss. Ber du till Jehova på samma sätt som du skulle tala till en nära vän? Eller tror du att du kan göra framsteg på det området? (Jer. 16:19)

13. Varför är det viktigt att komma tillsammans med medkristna?

13 Sedan vi lärt känna Jehova måste vi fortsätta att regelbundet komma tillsammans med församlingen så att vi kan umgås med andra som är Jehovas vänner. Han älskar dem därför att de ”söker sin tillflykt hos honom”. (Nah. 1:7) I en hård och känslokall värld behöver vi våra uppmuntrande bröder och systrar. De kan motivera oss ”till kärlek och förträffliga gärningar”. (Hebr. 10:24, 25) Den ömsesidiga kärlek Paulus skrev om kräver ett brödraskap, en gemenskap av likasinnade, en församling. Om vi ska kunna visa sådan kärlek kan vi inte isolera oss från andra kristna. Se till att regelbundet vara med vid mötena och ta del i dem, så att du kan bocka av det på din checklista.

14. Hur kan man säga att sinnesändring och omvändelse är en fortgående process?

14 När vi blev kristna behövde vi ändra sinne och vända om, eller vända oss bort, från våra synder. Men sinnesändring är en fortgående process. Eftersom vi fortfarande är ofullkomliga lurar synden inom oss som en hopringlad orm, beredd att slå till. (Rom. 3:9, 10; 6:12–14) Vi måste vara klarsynta och inte blunda för våra svagheter. Lyckligtvis är Jehova tålmodig när vi uppriktigt anstränger oss för att bekämpa våra svagheter och göra de förändringar som behövs. (Fil. 2:12; 2 Petr. 3:9) Vi behöver ta kontrollen över vår tid och våra tillgångar och inte gå upp i våra egna intressen. En syster skriver: ”Jag växte upp i sanningen, men jag hade en helt annan bild av Jehova än de flesta andra hade. Han var någon man skulle vara rädd för, och jag kände att jag aldrig skulle kunna göra honom nöjd.” Så småningom tappade hon sitt andliga fotfäste och gjorde misstag i livet. ”Det berodde inte på att jag inte älskade Jehova”, fortsätter hon, ”utan på att jag inte riktigt kände honom. Men efter många intensiva böner kunde jag börja göra förändringar.” Hon tillade: ”Jag upptäckte att Jehova ledde mig som ett litet barn. Han hjälpte mig över ett hinder i taget och visade mig varsamt vad jag behövde göra.”

15. Vad lägger Jesus och Jehova märke till och uppskattar?

15 Fortsätt att tala” om de goda nyheterna. Så sa Guds ängel till Petrus och de andra apostlarna när de befriades från fängelset. (Apg. 5:19–21) Ja, nästa punkt på checklistan är att gå i tjänsten varje vecka. Jesus och Jehova lägger märke till hur stark vår tro är och uppskattar det vi gör i tjänsten. (Upp. 2:19) Äldstebrodern som citerades tidigare framhåller: ”Tjänsten på fältet är en stor del av vårt liv.”

16. Varför är det bra att ofta tänka på sitt överlämnande åt Jehova?

16 Tänk ofta på ditt överlämnande. Det allra dyrbaraste vi har är vårt personliga förhållande till Jehova. Han känner dem som tillhör honom. (Läs Jesaja 44:5.) Granska ditt förhållande till honom och be om hans hjälp att bevara det starkt. Tänk också på den viktiga  dagen då du blev döpt. Det kommer att påminna dig om vad dopet står för – det allra viktigaste beslut du någonsin har fattat.

VI BEHÖVER UTHÅLLIGHET FÖR ATT HÅLLA OSS NÄRA JEHOVA

17. Varför behöver vi vara uthålliga för att fortsätta att vara nära Jehova?

17 När Paulus skrev till galaterna betonade han hur viktigt det var med uthållighet. (Gal. 6:9) Det är fortfarande lika viktigt. Vi kommer att drabbas av problem, men Jehova har lovat att hjälpa oss. Fortsätt att be om helig ande. Tänk dig lättnaden när Jehova ersätter sorgen med glädje, oron med frid. (Matt. 7:7–11) Eftersom Jehova till och med bryr sig om fåglarna förstår vi att han bryr sig ännu mer om dem som älskar honom och har överlämnat sina liv åt honom. (Matt. 10:29–31) Ge aldrig upp och lämna aldrig sanningen, oavsett vilken press du utsätts för. Tänk på vilka underbara skatter vi har som Jehovas vänner!

18. Vad vill du göra nu när du ”har lärt känna Gud”?

18 Så vad behöver du göra om du nyligen har lärt känna Jehova och blivit döpt? Fortsätt att lära känna Jehova bättre och gör framsteg i sanningen. Och vad behöver du göra om du har varit döpt i många år? Du måste också fortsätta att fördjupa och vidga din kunskap om Jehova. Vi får aldrig ta vårt förhållande till honom för givet. I stället behöver vi alla gå igenom vår andliga checklista då och då och se till att vi fortsätter att växa andligen och fördjupar förhållandet till vår kärleksfulle far, vän och Gud – Jehova. (Läs 2 Korinthierna 13:5, 6.)