Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Mars 2013

Har du ”ett hjärta till att känna” Jehova?

Har du ”ett hjärta till att känna” Jehova?

”Jag skall ge dem ett hjärta till att känna mig, att jag är Jehova; och de skall vara mitt folk.” (JER. 24:7)

1, 2. Varför är en del intresserade av fikon?

TYCKER du om fikon? Många gör det, och därför odlas fikon på många platser runt om i världen, och de säljs både färska och torkade. På Bibelns tid var fikonträd och fikon mycket uppskattade. (Nah. 3:12; Luk. 13:6–9) Fikon innehåller fibrer, antioxidanter och mineraler, och därför menar en del att de är bra för hjärtat.

2 Vid ett tillfälle gjorde Jehova en koppling mellan fikon och hjärtan. Men det var inte fikonens hälsofördelar som Jehova tog upp. Han talade om fikon i bildlig bemärkelse. Det han inspirerade profeten Jeremia att säga är intressant, eftersom det kan vara till hjälp för oss och våra nära och kära. Vi ska se närmare på det han sa och vad det betyder för oss kristna.

3. Vad representerade fikonen i Jeremias 24:e kapitel?

3 År 617 f.v.t. var det andliga tillståndet i Juda dåligt. I en syn visade Jehova Jeremia vad som skulle hända, och han illustrerade det med hjälp av två korgar med fikon. I den ena korgen var fikonen ”mycket goda” och i den andra ”mycket dåliga”. (Läs Jeremia 24:1–3.) De dåliga fikonen var kung Sidkia och andra som likt honom skulle bli hårt behandlade av kung Nebukadnessar och hans soldater. Till de goda fikonen hör Hesekiel, Daniel och hans tre kamrater som redan var i Babylon och en del judar som snart skulle föras dit. En kvarleva av dem skulle återvända till Jerusalem och bygga upp staden och templet. Det var precis vad som hände. (Jer. 24:8–10; 25:11, 12; 29:10)

4. Varför är det Gud sa om goda fikon i Juda uppmuntrande?

4 Så här sa Jehova om dem som representerades av de goda fikonen: ”Jag skall ge dem ett hjärta till att  känna mig, att jag är Jehova; och de skall vara mitt folk.” (Jer. 24:7) Det är tematexten för den här artikeln, och den är mycket uppmuntrande! Gud vill ge människor ”ett hjärta till att känna” honom. I det här fallet syftar ”hjärtat” på en persons inställning. Det är bara naturligt att vi vill ha ett sådant hjärta och vill vara en del av hans folk. Men då måste vi ta olika steg, bland annat studera och tillämpa Bibeln, ändra sinne och vända om, överlämna oss åt Jehova och bli döpta i Faderns, Sonens och den heliga andens namn. (Matt. 28:19, 20; Apg. 3:19) Du kanske redan har tagit de här stegen, eller så kanske du regelbundet går på Jehovas vittnens möten och är mitt i den här processen.

5. Vilka riktade sig Jeremia främst till?

5 Oavsett om vi har tagit alla eller bara några av de här stegen måste vi vara uppmärksamma på vår inställning och vårt uppförande. Det blir tydligt när vi fortsätter att undersöka det Jeremia skrev om hjärtat. Några kapitel i Jeremias bok handlar om Judas grannländer, men till största delen handlar boken om Juda under fem olika kungars tid. (Jer. 1:15, 16) Så Jeremia skrev främst om män, kvinnor och barn som stod i ett överlämnat förhållande till Jehova. Deras förfäder hade frivilligt valt att vara Jehovas egendomsfolk. (2 Mos. 19:3–8) På Jeremias tid bekräftade folket att de var överlämnade åt Jehova. De sa: ”Vi har kommit till dig, ty du, Jehova, är vår Gud.” (Jer. 3:22) Men hur tror du att det var ställt med deras hjärtan?

ÄR DU I BEHOV AV ”HJÄRTKIRURGI”?

6. Varför bör vi vara särskilt intresserade av vad Gud säger om hjärtat?

6 I dag använder läkare avancerad teknisk utrustning när de ska undersöka hjärtat. Men Jehova kan göra långt mer än så, som vi förstår av det han själv säger: ”Hjärtat är mera förrädiskt än något annat, och det är desperat. Vem kan känna det? Jag, Jehova, utforskar hjärtat ... för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt.” (Jer. 17:9, 10) När det står att Jehova ”utforskar hjärtat” handlar det inte om någon fysisk undersökning av vårt bokstavliga hjärta, som på 70 eller 80 år kanske slår tre miljarder slag. Jehova talar i stället om det bildliga hjärtat. Det betecknar hela den inre människan och inbegriper en människas begär, tankar, temperament, attityder och mål. Du har ett sådant hjärta. Gud kan undersöka det, och i viss utsträckning kan du själv också göra det.

7. Hur beskrev Jeremia hjärtat hos flertalet judar på den tiden?

7 Som förberedelse för den här undersökningen kan vi fråga oss hur det var med hjärtetillståndet hos flertalet judar på Jeremias tid. Vi hittar svaret i ett ovanligt uttryck som Jeremia använde: ”Hela Israels hus har oomskuret hjärta.” Han syftade inte på den vanliga omskärelsen av judiska män, för han sa: ”’Se! Det kommer dagar’, lyder Jehovas uttalande, ’då jag skall hålla räkenskap med var och en som är omskuren men som fortfarande är i ett oomskuret tillstånd.’” Även omskurna judar hade alltså ett ”oomskuret hjärta”. (Jer. 9:25, 26) Vad innebar det?

8, 9. Vad behövde de flesta judar på Jeremias tid göra med sitt hjärta?

8 När vi tänker på vad Gud uppmanade judarna att göra får vi en ledtråd till vad ett ”oomskuret hjärta” betyder. Han sa: ”Avlägsna ert hjärtas förhud, ni män i Juda och invånare i Jerusalem, för att mitt raseri inte skall fara fram ... på grund av era onda gärningar.”  Men varifrån kom deras onda gärningar? Från deras inre, från deras hjärtan. (Läs Markus 7:20–23.) Ja, Jehova fick Jeremia att rikta uppmärksamheten på orsaken till judarnas dåliga handlingssätt. De var upproriska och ville inte ändra sig. Deras motiv och tänkesätt var inte i linje med Guds. (Läs Jeremia 5:23, 24; 7:24–26.) Gud sa till dem: ”Låt omskära er för Jehova, och avlägsna ert hjärtas förhud.” (Jer. 4:4; 18:11, 12)

9 Judarna på Jeremias tid var alltså i behov av ”hjärtkirurgi”, de behövde omskära sina hjärtan, precis som judarna på Moses tid. (5 Mos. 10:16; 30:6) Hur kunde de skära bort sitt ”hjärtas förhud”? De behövde avlägsna tänkesätt, begär och motiv som gjorde deras hjärtan okänsliga. (Apg. 7:51)

”ETT HJÄRTA TILL ATT KÄNNA” HONOM I VÅR TID

10. Vad gjorde David, och hur kan vi följa hans exempel?

10 Vi kan verkligen vara tacksamma över att Jehova ger oss kunskap om det bildliga hjärtat. Men någon kanske undrar varför det här är av intresse för oss Jehovas vittnen i dag. Det beror inte på att många i församlingen gör det som är fel eller håller på att bli ”dåliga fikon”, som många judar på den tiden blev. Tvärtom är Guds tjänare i vår tid ett hängivet och rent folk. Men tänk ändå på vad David sa i bön till Jehova: ”Utforska mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig, och känn mina oroande tankar, se om det finns en smärtsam väg i mig.” (Ps. 17:3; 139:23, 24)

11, 12. a) Varför behöver vi pröva vårt eget hjärta? b) Vad kommer Jehova inte att göra?

11 Jehova vill att vi ska få ett gott förhållande till honom och sedan behålla det. Så här sa Jeremia om den rättfärdige: ”Du, härarnas Jehova, prövar den rättfärdige; du ser njurarna och hjärtat.” (Jer. 20:12) Den Allsmäktige prövar alltså hjärtat även hos rättfärdiga människor. Borde inte det motivera oss alla att ärligt granska oss själva? (Läs Psalm 11:5.) När vi gör det kanske vi upptäcker att vi har attityder, mål eller djupt liggande känslor som vi behöver ta itu med. Vi kanske märker att vi har en ”förhud” på vårt hjärta, något som gör vårt hjärta mindre känsligt och som vi behöver ta bort. Det krävs så att säga ett kirurgiskt ingrepp. Du håller säkert med om att det är bra att undersöka hjärtat, men vad ska du hålla utkik efter? Och hur kan du göra nödvändiga förändringar? (Jer. 4:4)

12 En sak är säker: Vi kan inte förvänta att Jehova ska tvinga oss att göra förändringar. Till de människor som representerades av de ”goda fikonen” sa han: ”Jag skall ge dem ett hjärta till att känna mig.” Han sa inte att han skulle tvinga dem att förändra sina hjärtan. De behövde ha ett känsligt hjärta som visade att de ville tjäna Gud. Och det behöver vi också ha.

Vi har allt att vinna på att granska vårt hjärta och göra nödvändiga justeringar.

13, 14. Hur skulle en kristens hjärta kunna vara till skada för honom?

13 Jesus sa: ”Ut ur hjärtat kommer till  exempel onda överväganden, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd, hädelser.” (Matt. 15:19) Så om en kristen har ett okänsligt hjärta som får honom att begå äktenskapsbrott eller otukt utan att ångra sig, kan han förlora Guds godkännande för gott. Men även om någon inte begår ett sådant felsteg, skulle han kunna tillåta ett orätt begär att växa i hjärtat. (Läs Matteus 5:27, 28.) Det är i sådana situationer vi kan ha nytta av att granska vårt hjärta. Om vi gör det, skulle vi då upptäcka att vi har olämpliga känslor för någon av det motsatta könet, ett hemligt begär som Gud inte skulle godkänna? Behöver vi avlägsna något från vårt hjärta?

14 Eller säg att någon inte har begått ”mord”, men att han kanske har låtit illvilja gro i hjärtat så att han till slut hatar en medkristen. (3 Mos. 19:17) Kommer han att anstränga sig för att få bort sådana känslor som skulle kunna göra hans hjärta okänsligt? (Matt. 5:21, 22)

15, 16. a) Förklara hur vi skulle kunna ha ett ”oomskuret hjärta”. b) Varför är det allvarligt att ha ett ”oomskuret hjärta”?

15 Lyckligtvis har de flesta kristna inte sådana ”hjärtfel”. Men Jesus nämnde också ”onda överväganden”. Det är åsikter eller attityder som kan förgifta många sidor av livet. Man kan till exempel ha en felaktig syn på lojalitet mot släktingar. Som kristna älskar vi naturligtvis våra släktingar och vill inte vara som dem som saknar ”naturlig tillgivenhet” i de här ”de sista dagarna”. (2 Tim. 3:1, 3) Men man skulle också kunna gå till överdrift åt andra hållet. Många menar att ”blod är tjockare än vatten”. De skulle försvara sina släktingar i alla lägen och ta det personligt om deras släktingar blev illa behandlade. Exemplet med Dinas bröder visar vad sådana starka känslor kan leda till. (1 Mos. 34:13, 25–30) Och föreställ dig vad Absalom hade i sitt hjärta som fick honom att mörda sin halvbror Amnon. (2 Sam. 13:1–30) Var det inte ”onda överväganden” som låg bakom deras handlingar?

16 Givetvis begår de sanna kristna inte mord. Men skulle det kunna vara så att somliga har starka negativa känslor mot någon som har behandlat deras släkting illa, eller som de tror har gjort det? De kanske tackar nej om de bli hembjudna av den brodern eller systern eller de kanske själva vägrar visa någon form av gästfrihet mot den personen. (Hebr. 13:1, 2) Sådana starka negativa känslor och  sådan brist på gästfrihet skulle visa att vi saknar kärlek, och därför kan vi inte bara vifta bort det. Han som undersöker hjärtat skulle kunna diagnostisera det som ett ”oomskuret hjärta”. (Jer. 9:25, 26) Kom ihåg Jehovas uppmaning: ”Avlägsna ert hjärtas förhud.” (Jer. 4:4)

UTVECKLA OCH BEVARA ”ETT HJÄRTA TILL ATT KÄNNA” GUD

17. Hur kan fruktan för Jehova hjälpa oss att få ett känsligare hjärta?

17 Men tänk om du upptäcker att ditt bildliga hjärta inte är så känsligt som det borde vara för Jehovas råd och att det i viss utsträckning är ”oomskuret”? Du kanske hittar spår av människofruktan, en längtan efter att bli rik och berömd eller rentav ett drag av envishet eller oberoende. I så fall skulle du inte vara den förste. (Jer. 7:24; 11:8) Jeremia skrev att de trolösa judarna på hans tid hade ”ett motspänstigt och upproriskt hjärta”. Han fortsatte: ”De har inte sagt i sitt hjärta: ’Låt oss nu frukta Jehova, vår Gud, han som ger hällregn i rätt tid, både höstregn och vårregn.’” (Jer. 5:23, 24) Vad visar detta? Jo, ju mer vi utvecklar vår gudsfruktan och vår uppskattning av Jehova, desto lättare blir det att avlägsna vårt ”hjärtas förhud”. Det hjälper oss att göra våra hjärtan känsliga för hur Gud vill att vi ska vara.

18. Vad lovade Jehova dem som ingår i det nya förbundet?

18 När vi fortsätter att arbeta på vår personlighet kommer Jehova att ge oss ”ett hjärta till att känna” honom. Det är precis vad han lovade de smorda kristna i det nya förbundet: ”Jag skall lägga min lag i deras inre, och i deras hjärta skall jag skriva den. Och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.” Han fortsatte: ”Man skall inte mer behöva undervisa sin medmänniska eller sin broder och säga: ’Lär känna Jehova!’ ty de skall allesammans känna mig, från den minste bland dem till den störste bland dem ... Ty jag skall förlåta deras missgärning, och deras synd skall jag inte mer komma ihåg.” (Jer. 31:31–34) *

19. Vilket underbart framtidshopp har vi?

19 Vi behöver alla ha en önskan att känna Jehova och vara en del av hans folk, och så är det oavsett om vi ser fram emot att få del av det nya förbundets eviga välsignelser i himlen eller på jorden. En förutsättning för att få del av de välsignelserna är att vi får våra synder förlåtna på grundval av Jesu Kristi lösenoffer. Själva det faktum att vi kan få förlåtelse bör få oss att vara förlåtande, även mot dem som vi kanske har svårt för. Vi måste anstränga oss för att avlägsna alla illvilliga känslor från vårt hjärta. På det sättet visar vi att vi vill tjäna Jehova och att vi lär känna honom bättre och bättre. Då stämmer Jehovas ord in på oss: ”Ni skall söka mig och finna mig, ty ni skall fråga efter mig av hela ert hjärta. Och jag skall låta mig finnas av er.” (Jer. 29:13, 14)

^ § 18 Det nya förbundet behandlas i kapitel 14 i boken Guds ord till oss genom Jeremia.