”Jehova skall ... föra krig mot dessa nationer, som på den dag då han förde krig, på kampens dag.” (SAK. 14:3)

1, 2. Vilket krig står vi inför, och vad kommer Guds tjänare inte att behöva göra i det kriget?

DEN 30 oktober 1938 satt miljoner människor i USA och lyssnade på ett populärt radioprogram. Den kvällen sändes ett radiodrama som var en bearbetning av science fiction-romanen Världarnas krig. Skådespelarna föreställde nyhetsuppläsare som beskrev hur en invasionsstyrka från Mars precis hade landat och börjat sprida död och förintelse. Trots att man inledningsvis hade berättat att det hela var en påhittad radiopjäs, blev många lyssnare rädda eftersom de trodde att det verkligen hade brutit ut krig. En del vidtog rentav åtgärder för att skydda sig mot förmodade utomjordingar.

2 Mänskligheten i dag står inför ett reellt krig. Men de flesta gör sig inte beredda för det. Det här kriget är förutsagt i Guds inspirerade ord, Bibeln, inte i någon science fiction-roman. Det är kriget vid Harmageddon – Guds krig mot den här onda världsordningen. (Upp. 16:14–16) I det kriget kommer Guds tjänare på jorden inte att behöva försvara sig mot varelser från en annan planet. De kommer i stället att få bevittna häpnadsväckande händelser och se hur Gud använder sin vördnadsbjudande kraft.

3. Vilken profetia ska vi gå igenom, och varför är den av intresse för oss?

3 En profetia i det fjortonde kapitlet i bibelboken Sakarja har direkt samband med Harmageddonkriget. Trots att den skrevs ner för omkring 2 500 år sedan berör den alltså våra liv i dag. (Rom. 15:4) Den handlar både om situationer som har påverkat Guds folk efter 1914, då det  messianska riket upprättades i himlen, och om spännande händelser som kommer att inträffa inom en nära framtid. Två framträdande drag i profetian är att det bildas ”en mycket stor dal” och att det strömmar fram ”levande vatten”. (Sak. 14:4, 8) I den här artikeln ska vi se vad den dalen är för något och hur de som tillber Jehova kan få skydd där. Vi ska också se vad det levande vattnet är och vad det kan betyda för oss. Då kommer vi inte bara att inse att vi behöver dricka av det, utan vi kommer också att vilja göra det. Det är därför viktigt att vi sätter oss in i den här profetian. (2 Petr. 1:19, 20)

”EN DAG SOM TILLHÖR JEHOVA”

4. a) När började den ”dag som tillhör Jehova”? b) Vad förkunnade Jehovas tjänare årtionden före 1914, och hur reagerade världens ledare?

4 Profetian i Sakarjas fjortonde kapitel inleds med orden: ”Det kommer en dag som tillhör Jehova.” (Läs Sakarja 14:1, 2.) Vad är det för dag? Det är ”Herrens dag”, som började 1914 när Jesus insattes som kung i Guds rike i himlen. (Upp. 1:10; 11:15) Flera årtionden i förväg hade de som tillber Jehova förkunnat att slutet på ”nationernas fastställda tider” skulle komma 1914 och att världen skulle kastas in i en tid av svårigheter som saknade motstycke. (Luk. 21:24) Hur reagerade nationerna på det? De politiska och religiösa ledarna tog inte till sig av varningen utan hånade och förföljde dessa nitiska förkunnare. I och med det utmanade de i själva verket den allsmäktige Guden, för de smorda kristna representerar det ”himmelska Jerusalem” – Guds regering i himlen. (Hebr. 12:22, 28)

5, 6. a) Vad gjorde nationerna mot ”staden” och dess representanter, precis som det var förutsagt? b) Vilka var ”de kvarvarande av folket”?

5 Sakarja förutsade vad nationerna skulle göra: ”Staden [Jerusalem] skall bli intagen.” Staden symboliserar Guds himmelska regering med Jesus som kung. Kvarlevan av de smorda kristna har sitt ”medborgarskap” i den staden, och de representerar den på jorden. (Fil. 3:20) Staden blev ”intagen” under första världskriget när framträdande bröder i den jordiska delen av Jehovas organisation blev satta i fängelse i Atlanta i Georgia i USA. Fienderna var orättvisa och grymma mot dessa bröder och andra oskyldiga kristna. Det var som om husen i staden blev ”plundrade” på de rikedomar som kvarlevan hade när motståndarna förbjöd deras litteratur och försökte sätta stopp för predikandet.

6 Trots att Guds folk var förtalade, motarbetade och förföljda, så kunde deras fiender ändå inte utplåna sann tillbedjan. Den smorda kvarlevan utgjorde ”de kvarvarande av folket” som lojalt vägrade att ”utrotas ur staden”.

7. Vilket föredöme har de smorda kristna varit för oss?

7 Blev den här profetian fullständigt uppfylld under första världskriget? Nej. Det skulle komma fler angrepp från nationerna på den smorda kvarlevan och deras lojala följeslagare med ett jordiskt hopp. (Upp. 12:17) Andra världskriget bevisar detta. De smorda bevarade sig trogna, och det motiverar oss i dag att uthärda de prövningar  som vi kan drabbas av, till exempel motstånd från släktingar, arbetskamrater eller skolkamrater som hånar oss för vår tro. (1 Petr. 1:6, 7) Oavsett var vi bor är vi mer beslutna än någonsin tidigare att stå ”fasta i en och samma ande” och att inte låta oss ”skrämmas av ... [våra] motståndare”. (Fil. 1:27, 28) Men var kan vi känna oss trygga i en värld som hatar oss? (Joh. 15:17–19)

JEHOVA SKAPAR ”EN MYCKET STOR DAL”

8. a) Vad kan berg beteckna i Bibeln? b) Vad representerar ”Olivberget”?

8 Eftersom ”staden”, Jerusalem, är symbolisk (och står för Guds kungarike) måste också ”Olivberget, som ligger framför Jerusalem”, vara symboliskt. Vad representerar det? Hur kommer det att ”klyvas på mitten” och bli till två berg? Varför kallar Jehova dem ”mina berg”? (Läs Sakarja 14:3–5.) I Bibeln kan berg beteckna kungariken eller regeringar. Guds berg förknippas också med välsignelser och beskydd. (Ps. 72:3; Jes. 25:6, 7) Olivberget som ligger öster om Jerusalem och som Gud står på representerar hans universella suveränitet, hans överlägsna styre.

9. På vilket sätt klövs Olivberget på mitten?

9 Vad betyder det att Olivberget klyvs? Det betyder att Jehova upprättar ett nytt styre, ett underordnat. Detta styre är det messianska riket med Jesus Kristus som kung. Därför talar Jehova om de båda bergen som bildas när Olivberget klyvs som ”mina berg”. Båda tillhör honom.

10. Vad representerar den symboliska dalen?

10 När det symboliska berget klyvs, hälften mot norr och hälften mot söder, står Jehova kvar med fötterna på båda bergen. ”En mycket stor dal” bildas under Jehovas fötter. Den symboliska dalen representerar Jehovas beskydd. Hans tjänare känner sig trygga under hans universella suveränitet och under det messianska kungariket. Jehova kommer aldrig att tillåta att ren tillbedjan utplånas. När klövs det symboliska Olivberget på mitten? Det var när det messianska kungariket upprättades vid slutet av hedningarnas tider år 1914. Så när började de som tillber Jehova sätta sig i säkerhet i den symboliska dalen?

FLYKTEN TILL DALEN BÖRJAR!

11, 12. a) När började flykten till den symboliska dalen? b) Vad bevisar att Jehova skyddar sitt folk?

11 Jesus förvarnade sina efterföljare: ”Ni skall vara föremål för hat från alla nationerna för mitt namns skull.” (Matt. 24:9) Detta hat har blivit särskilt intensivt under de sista dagarna för den här världsordningen, efter 1914. Trots de ondskefulla angreppen på den smorda kvarlevan under första världskriget, lyckades deras fiender inte utrota dem. År 1919 befriades de från det stora Babylon – världsväldet av falsk religion. (Upp. 11:11, 12) * Det var då som Guds folk började fly till Jehovas dal.

12 Ända sedan 1919 har Jehovas folk jorden runt känt sig trygga i Jehovas dal. Genom åren har det utfärdats förbud och restriktioner mot predikoverksamheten och vår bibliska litteratur i många delar av världen. I en del  länder är sådana restriktioner fortfarande en realitet. Men hur nationerna än försöker kommer de aldrig att lyckas utradera ren tillbedjan! Jehova kommer alltid att skydda sitt folk med sin mäktiga arm. (5 Mos. 11:2)

13. Hur stannar vi kvar i Jehovas symboliska dal, och varför är det så viktigt nu?

13 Vi stannar kvar i Jehovas symboliska dal genom att troget hålla oss till Jehova och stå fasta i sanningen. Då kommer han och hans Son att göra sin del. Jehova kommer inte att låta någon eller något ”rycka” oss ur hans ”hand”. (Joh. 10:28, 29) Jehova är beredd att ge oss all den hjälp vi behöver för att kunna vara lojala mot honom som universums Suverän och mot det messianska kungariket. Den dalen kommer att få ännu större betydelse för oss under den stora vedermödan som snabbt närmar sig. Det är därför viktigare än någonsin att vi stannar kvar där.

DEN DAG DÅ JEHOVA FÖR KRIG

14, 15. Hur kommer situationen att vara utanför Jehovas skyddande dal när han ingriper?

14 När nu slutet för den här världsordningen närmar sig kommer Satan att intensifiera sina angrepp på Jehovas tjänare. Sedan kommer den dag då Jehova ska föra krig mot sina fiender. Han kommer att se till att ett av Satans angrepp blir hans allra sista. Den dagen kommer universums Suverän att utmärka sig som krigare på ett mer storslaget sätt än under någon tidigare ”kampens dag”. (Sak. 14:3)

15 Hur kommer situationen att vara för dem som inte har Jehovas beskydd på den dagen? De kommer inte att ha något ”dyrbart ljus”, dvs. de kommer inte att ha hans ynnest. Den dagen kommer även att påverka ”hästar, mulor, kameler och åsnehingstar, ja alla husdjur” – symboler för nationernas militära utrustning. Den kommer att ”stelna”, bli obrukbar som om den frusit till is. Jehova kommer också att använda farsoter och ”hemsökelse”. Oavsett om det här ska tas bokstavligt eller inte, kommer det att få tyst på alla skräckinjagande hotelser. Fiendernas ”ögon ... och deras tunga skall ruttna” så att de strider i blindo och deras trotsiga tal tystnar. (Sak. 14:6, 7, 12, 15) Ingen del av jorden kommer att undgå tillintetgörelsen. Härarna som ställer upp sig på Satans sida i striden kommer att vara enorma. (Upp. 19:19–21) ”De som blir slagna av Jehova skall på den dagen ligga strödda från jordens ena ände till den andra.” (Jer. 25:32, 33)

16. Vilka frågor behöver vi ställa oss, och vad måste vi göra?

16 Krig innebär alltid lidande, även för dem som till slut segrar. Det kan bli ont om mat. Man kan förlora ägodelar. Levnadsstandarden kan sjunka. Den personliga friheten kan minska. Hur skulle vi reagera i sådana situationer? Skulle vi gripas av panik? Skulle vi avsäga oss vår tro? Skulle vi förlora hoppet och ge upp? Under den stora vedermödan är det verkligen viktigt att vi tror att Jehova kan rädda oss och att vi litar på hans beskydd! (Läs Habackuk 3:17, 18.)

 ”LEVANDE VATTEN” STRÖMMAR FRAM

17, 18. a) Vad är det levande vattnet? b) Vad representerar ”havet i öster” och ”havet i väster”? c) Vad har du bestämt dig för?

17 Efter Harmageddon fortsätter det levande vattnet att flöda från det messianska kungariket i himlen. Detta ”levande vatten” syftar på allt Jehova har gjort för att vi ska kunna få evigt liv. ”Havet i öster” syftar på Döda havet och ”havet i väster” på Medelhavet. Båda uttrycken avser människor. Döda havet är en bra bild av de som sover i döden och som ska uppstå. Medelhavet sjuder av liv, och därför är det en bra beskrivning av den ”stora skara” som överlever Harmageddon. (Läs Sakarja 14:8, 9; Uppenbarelseboken 7:9–15) Båda grupperna har alltså nytta av att släcka törsten med det symboliska levande vattnet, ”livets vatten”. Det leder till att de blir befriade från den synd och död de ärvt från Adam. (Upp. 22:1, 2)

Bestäm dig för att stanna kvar i den dal där du har Jehovas beskydd.

18 Tack vare Jehovas beskydd kommer vi att kunna överleva slutet för den här onda världsordningen och komma in i hans rättfärdiga nya värld. Vi är föremål för hat från alla nationerna. Men vi har bestämt oss för att vara lojala mot Guds kungarike och stanna kvar i den dal där vi har hans beskydd.

^ § 11 Se Uppenbarelsens storslagna höjdpunkt är nära!, sidan 169, 170.