Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

En välplanerad insats ger resultat

En välplanerad insats ger resultat

María Isabel är en ivrig, ung förkunnare i staden San Bernardo i Chile. Hon och hennes familj tillhör mapuchefolket, ursprungsbefolkningen. Hela familjen har entusiastiskt understött arbetet med att bilda en ny församling där man talar mapudungun, som är mapuchernas språk.

När det pålystes att åminnelsen av Kristi död också skulle hållas på mapudungun och att det fanns 2 000 tryckta inbjudningar till Åminnelsen på det språket, fick det María Isabel att börja fundera. Vad kunde hon göra för att hjälpa till? Hon tänkte på andra unga förkunnare och de goda resultat de hade fått när de hade vittnat för klasskamrater och lärare. Hon talade med sina föräldrar, och tillsammans kom de fram till att María Isabel skulle försöka tänka ut på vilket sätt hon skulle kunna lämna inbjudningar på skolan. Vad kom hon fram till?

Först bad María Isabel skolans ledning om lov att få sätta upp en inbjudan på skolans entrédörr. De gick med på det och berömde henne för hennes initiativ. En morgon vid uppropet gjorde skolans rektor en pålysning över högtalaranläggningen om inbjudan.

Sedan bad María Isabel om lov att få gå till klassrummen. När lärarna gav henne lov till det, frågade hon eleverna i varje klass om någon av dem tillhörde mapuchefolket. ”Jag trodde att det kanske skulle finnas 10 eller 15 elever från mapuchefamiljer på hela skolan”, säger hon, ”men det fanns många fler – till slut hade jag lämnat 150 inbjudningar!”

”HON HADE VÄNTAT SIG NÅGON ÄLDRE”

En kvinna som såg inbjudan på skolans entrédörr frågade vem hon kunde tala med när det gällde det här mötet. Föreställ dig hennes förvåning när hon hänvisades till en tioårig flicka! ”Hon hade väntat sig någon äldre”, säger María Isabel och skrattar. När María Isabel gett henne en inbjudan till Åminnelsen och berättat helt kort om den, frågade hon om hon och hennes föräldrar fick besöka henne och berätta mer om Guds rike. De 20 förkunnarna som predikar för människor som talar mapudungun var överlyckliga över att se den här kvinnan tillsammans med 26 andra intresserade mapucher vara med vid Åminnelsen. Där finns nu en blomstrande församling.

Skulle du, oavsett din ålder, kunna ta liknande initiativ och inbjuda skolkamrater eller arbetskamrater till Åminnelsen, ett offentligt föredrag eller en områdessammankomst? Varför inte göra efterforskningar i vår litteratur för att hitta erfarenheter som kan ge dig idéer om hur man kan lyckas med ett sådant projekt? Be också om Jehovas heliga andes hjälp att få mod att tala om Jehova. (Luk. 11:13) Om du gör så kommer du också att bli glatt överraskad och mycket uppmuntrad av resultatet av din välplanerade insats.