UNDER många år har människor över hela världen uppskattat och haft nytta av det som publicerats i Vakttornet. I juli 2011 kom det första numret av studieupplagan av Vakttornet på förenklad engelska ut. I det första numret hette det: ”Den kommer att ges ut varje månad under en testperiod på ett år, och om den är till hjälp kommer den att tryckas också i fortsättningen.”

Vi är nu glada att kunna meddela att vi har beslutat att den ska ges ut också i fortsättningen. Och inte bara det, utan så småningom kommer också upplagor på förenklad franska, portugisiska och spanska att ges ut.

VARFÖR DEN ÄR SÅ UPPSKATTAD

När upplagan på förenklad engelska kom ut skrev några som bor på öarna i Stilla havet: ”Nu kan vännerna mycket bättre förstå det som står i Vakttornet.” I ett annat brev stod det: ”Förut använde vi mycket tid till att slå upp ord i lexikon. Den tiden kan vi nu använda till att sätta oss in i de bibelställen som det hänvisas till och se hur de passar in i sammanhanget.”

”Förut använde vi mycket tid till att slå upp ord i lexikon. Den tiden kan vi nu använda till att sätta oss in i de bibelställen som det hänvisas till och se hur de passar in i sammanhanget.”

En syster i USA som studerat vid ett universitet säger: ”I 18 år uttryckte jag mig i tal och skrift på ett sätt som bara människor med högre utbildning kunde förstå. Jag utvecklade en vana att tala och tänka på ett sätt som  var onödigt komplicerat. Jag insåg att jag behövde göra stora förändringar.” Nu är hon en skicklig förkunnare och skriver: ”Vakttornet på förenklad engelska har varit till stor hjälp. Språket i artiklarna ger exempel på hur man kan uttrycka sig enkelt.”

En syster i England som döptes 1972 skrev om Vakttornet på förenklad engelska: ”När jag läste det allra första numret kände jag det som om Jehova satt bredvid mig med armen om mina axlar, och vi läste tillsammans. Det var som när en pappa läser en godnattsaga för sitt barn.”

En syster vid Betel i USA som blev döpt för över 40 år sedan säger att upplagan på förenklad engelska ibland har gett henne en klarare förståelse av bibelställen. Till exempel i rutan ”Some Expressions Explained [Förklaring av vissa uttryck]” i numret för 15 september 2011 förklaras uttrycket ”moln av vittnen” i Hebréerna 12:1 så här: ”De var så många att de inte kunde räknas.” Systern säger: ”Det gjorde det lättare för mig att förstå den versen.” När det gäller vakttornsstudiet skriver hon: ”Även om ett barn läser upp svaret ordagrant från artikeln på förenklad engelska, är ordalydelsen inte densamma som i den vanliga upplagan av Vakttornet som de flesta har. Så barnets svar blir mer intressant.”

En annan syster vid Betel skrev att hon tycker mycket om att höra barnens kommentarer. ”Vakttornet på förenklad engelska har hjälpt dem att svara med sådan övertygelse. Deras svar har uppmuntrat mig mycket.”

 En syster som blev döpt 1984 uppskattar upplagan på förenklad engelska. Hon säger: ”Det känns som om den är skriven just för mig. Den gör det lätt för mig att förstå vad jag läser. Nu känner jag att jag kan svara på vakttornsstudiet.”

EN HJÄLP FÖR FÖRÄLDRAR

Mamman till en sjuårig pojke säger: ”Jag var tvungen att förklara många meningar för honom när vi förberedde vakttornsstudiet, och det blev långtråkigt.” Hur kunde upplagan på förenklad engelska hjälpa henne? Hon skriver: ”Jag är förvånad över att han kan hjälpa till med att läsa paragraferna och verkligen förstå innehållet. Eftersom orden inte är svåra och meningarna kortare, känner han sig säkrare. Han har börjat förbereda sina svar utan min hjälp, och han är koncentrerad under hela studiet.”

”Jag är förvånad över att han kan hjälpa till med att läsa paragraferna och verkligen förstå innehållet.”

Mamman till en nioårig flicka skriver: ”Tidigare var vi tvungna att hjälpa henne med svaren. Nu förbereder hon själv sina svar. Det är sällan vi behöver förklara eller förenkla meningarna. Genom att hon kan förstå vakttornsstudiet känner hon att hon kan ta del i det.”

VAD TYCKER BARNEN?

Många barn tycker att upplagan av Vakttornet på förenklad engelska är utgiven särskilt för dem. Tolvåriga Rebecca bad: ”Var snäll och fortsätt att ge ut den nya upplagan!” Hon sa: ”Jag tycker mycket om delen ’Some Expressions Explained’. Den är mycket enkel att förstå för barn.”

Sjuåriga Nicolette tycker likadant: ”Det brukade vara svårt att förstå Vakttornet. Nu kan jag svara mer.” Nioåriga Emma skrev: ”Det har varit väldigt bra för mig och min bror som är sex. Nu förstår vi mycket bättre! Tack så mycket!”

Det är helt klart många som får nytta av en upplaga av Vakttornet som har enkla ord och meningar som är lätta att förstå. Den fyller ett behov och kommer att ges ut i fortsättningen tillsammans med den vanliga upplagan som har varit till så stor hjälp för så många ända sedan 1879.