Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Minns du?

Minns du?

Hur noga har du läst igenom de senaste numren av Vakttornet? Pröva ditt minne med hjälp av de här frågorna:

Hur kan vi förhindra att det uppstår en eld på grund av okontrollerat tal?

Vi behöver granska vårt hjärta. I stället för att ha en kritisk inställning till en broder bör vi tänka efter vad som ligger bakom en sådan inställning. Är vi kritiska mot honom för att själva framstå som bättre? Om vi är kritiska kan vi göra en spänd situation ännu värre. (15/8, sidan 21)

Hur återspeglade den mosaiska lagen Guds syn på kvinnan?

Israelitiska kvinnor hade stor personlig frihet, och de hade möjlighet att utbilda sig. De var ärade och respekterade, och deras rättigheter skyddades. (1/9, sidan 5–7)

Vilka händelser som har samband med Jehovas dag ska snart inträffa?

”Fred och säkerhet!” ska kungöras. Nationerna ska angripa och tillintetgöra det stora Babylon. Det ska bli ett angrepp på Guds folk. Sedan börjar striden vid Harmageddon, och slutligen slungas Satan och hans demoner i avgrunden. (15/9, sidan 4)

Hur har vi nytta av att inte veta när slutet ska komma?

Att vi inte exakt vet dagen eller timmen gör att vi får möjlighet att visa vad som finns i vårt hjärta. Det gör att vi kan glädja Jehovas hjärta. Det uppmuntrar oss att leva ett självuppoffrande liv och hjälper oss att helt och fullt lita på Gud och hans ord. Vi kan dessutom förädlas av de svårigheter vi nu drabbas av. (15/9, sidan 24, 25)

Hur kan vi använda 1 Moseboken 3:19 när vi talar med någon som tror på ett brinnande helvete?

I versen sägs det att Adam efter döden skulle vända åter till markens stoft, inte att han skulle komma till ett brinnande helvete. (1/10, sidan 13)

Vilka representeras av de ”sju stjärnorna” i Jesu högra hand som nämns i Uppenbarelseboken 1:16, 20?

De representerar de smorda tillsyningsmännen i församlingarna och i vidare bemärkelse alla tillsyningsmän. (15/10, sidan 14)

Hur kan en familj hantera sina skulder?

Ett gift par bör resonera öppet och lugnt om sina skulder. Det är till hjälp för dem att göra upp en budget. Kan de skaffa en extrainkomst eller minska utgifterna? De bör bestämma i vilken ordning de ska ta itu med skulderna och kanske förhandla fram en avbetalningsplan med fordringsägarna. Men de behöver vara realistiska och ha en rätt syn på pengar. (1 Tim. 6:8; 1/11, sidan 19–21)

Hur visade Jesus den ödmjuka inställning som Jesaja 50:4, 5 beskriver?

I de här verserna sägs det att den som har ”en lärjunges tunga” inte vänder sig ”åt motsatt håll”. Jesus visade en ödmjuk inställning genom att lyssna mycket noga på det som hans Far lärde honom. Han var ivrig och villig att lära av Jehova, och han iakttog på mycket nära håll hur Jehova var ödmjuk och visade tålamod mot den syndfulla mänskligheten. (15/11, sidan 11)

Hur vittnade ett estniskt minnesfrimärke om Jehovas vittnens ostrafflighet?

År 2007 gav det statliga postverket i Estland ut ett frimärke som riktade uppmärksamheten på Stalins folkmord på estländare. Det hade nummer 382, och siffran syftade på antalet vittnen och barn till vittnen som deporterades 1951 till olika arbetsläger i det inre av Ryssland. (1/12, sidan 27, 28)