Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Oktober 2012

Var modig i en tid av svårigheter

Var modig i en tid av svårigheter

”Gud är för oss en tillflykt och styrka, en hjälp som är lätt att finna i nöden.” (PS. 46:1)

1, 2. Vilka svårigheter har många drabbats av, men vad är vi inställda på att göra?

VI LEVER i svåra tider. Den ena katastrofen avlöser den andra. Jordbävningar, tsunamier, bränder, översvämningar, vulkanutbrott, tornador, tyfoner och stormar har vållat stor förödelse. Dessutom har problem i familjen och personliga problem orsakat fruktan och sorg. Det är verkligen sant att ”tid och oförutsedd händelse” drabbar alla. (Pred. 9:11)

2 Guds folk har fortsatt att tjäna Jehova med glädje trots de här svåra förhållandena. Men vi vill alla vara beredda att ta itu med vilka svårigheter som än kan komma i vår väg medan den här världsordningen närmar sig sitt slut. Hur kan vi göra det utan att förlora glädjen eller ge upp? Vad kan hjälpa oss att få det mod vi behöver?

LÄR AV DEM SOM VISADE MOD

3. Hur kan vi enligt Romarna 15:4 få tröst och uppmuntran när vi drabbas av allvarliga problem?

3 Även om svårigheter drabbar fler människor nu än någonsin tidigare, är oroande problem inte något nytt. Vi ska se vad vi kan lära oss av några av Guds forntida tjänare som tack vare sitt mod klarade av svåra förhållanden. (Rom. 15:4)

4. Vilka svårigheter fick David utstå, och vad hjälpte honom?

4 Tänk till exempel på något av det David fick vara med om: Kung Saul ville döda honom. Fiender angrep honom. Hans hustrur blev bortrövade. Han blev förrådd av sina egna. Och ibland kände han sig nedstämd. (1 Sam. 18:8, 9; 30:1–5; 2 Sam. 17:1–3; 24:15, 17; Ps. 38:4–8) Berättelserna i Bibeln om Davids liv visar tydligt vilken smärta de här problemen vållade honom. Men de gjorde honom inte andligt svag.  Med stor förtröstan sa han: ”Jehova är mitt livs fäste. För vem skall jag känna skräck?” (Ps. 27:1; läs Psalm 27:5, 10.)

5. Vad hjälpte Abraham och Sara att klara av svårigheter?

5 Abraham och Sara levde större delen av sitt liv i tält. De var främlingar på olika platser som de inte visste mycket om. Livet var inte alltid så lätt för dem. De drabbades av hungersnöd och utsattes för faror från omgivande nationer. (1 Mos. 12:10; 14:14–16) Vad hjälpte dem att klara av det här? Bibeln säger att Abraham ”väntade på staden som har de verkliga grundvalarna, staden vars uppbyggare och upphovsman är Gud”. (Hebr. 11:8–10) Abraham och Sara tänkte alltså på det som Gud hade lovat dem och lät inte världen runt omkring påverka dem negativt.

6. Hur kan vi efterlikna Job?

6 Job utsattes för extrema påfrestningar. Föreställ dig hur han kände det när allt tycktes gå honom emot. (Job 3:3, 11) Saken blev inte bättre av att han inte riktigt förstod varför allt det här hände honom. Men han gav inte upp. Han fortsatte att vara ostrafflig och visade att han hade tro på Gud. (Läs Job 27:5.) Vilket fint exempel han är för oss!

7. Vad fick Paulus gå igenom när han tjänade Gud, och hur fick han mod att fortsätta?

7 Tänk också på exemplet med Paulus. Han utsattes för ”faror i staden”, ”faror i vildmarken” och ”faror på havet”. Han skriver om ”hunger och törst”, ”köld och nakenhet”. Han nämner också att han tillbringade ”ett dygn ... i djupet”, förmodligen på grund av ett av de skeppsbrott han var med om. (2 Kor. 11:23–27) Lägg märke till hur han trots allt det här uttryckte sig efter att ha stått öga mot öga med döden för att han tjänade Gud: ”Detta var för att vi inte skulle sätta vår tillit till oss själva, utan till den Gud som uppväcker de döda. Från något så stort som döden räddade han oss och skall han rädda oss.” (2 Kor. 1:8–10) Det är inte många som har varit med om så många fruktansvärda saker som Paulus. Men många av oss kan ändå förstå hur han kände det och uppmuntras av hans modiga exempel.

GE INTE UPP PÅ GRUND AV PROBLEM

8. Hur kan problemen i vår tid påverka oss? Ge ett exempel.

8 Katastroferna, utmaningarna och påfrestningarna i dagens värld gör att många tycker att deras problem helt enkelt är för stora och för många. Också somliga av Guds tjänare har känt det så. Lani, * som var pionjär tillsammans med sin man i Australien, fick veta att hon hade bröstcancer. Det här beskedet slog ner som en blixt och gjorde henne förkrossad. Hon säger: ”Jag blev mycket sjuk av behandlingarna, och jag tappade all självkänsla.” Som om det inte räckte måste hon också sköta om sin man, som hade gått igenom en ryggradsoperation. Om vi är i en liknande situation, vad kan vi göra då?

9, 10. a) Vad får vi inte låta Satan göra? b) Vilken inställning hjälper oss att klara av de ”många vedermödor” som vi måste räkna med enligt Apostlagärningarna 14:22?

9 Vi bör komma ihåg att Satan vill använda de prövningar vi drabbas av för att försvaga vår tro och beröva oss glädjen. Men vi får inte låta honom göra det. I Ordspråksboken 24:10 sägs det: ”Förlorar du modet på nödens dag är din kraft begränsad.” Om vi mediterar över exempel i Bibeln, bland annat de som nämns i den här artikeln, kan vi få det mod vi behöver när vi drabbas av problem.

10 Det är också bra att tänka på att vi inte kan ta bort alla problem. Vi måste  tvärtom räkna med problem. (2 Tim. 3:12) I Apostlagärningarna 14:22 får vi veta: ”Vi måste gå in i Guds kungarike genom många vedermödor.” Vi bör inte låta dem göra oss missmodiga, utan i stället betrakta dem som tillfällen att visa att vi tror att Gud kan hjälpa oss.

11. Vad kan vi göra för att inte bli modfällda på grund av problemen i livet?

11 Vi behöver koncentrera oss på sådant som är positivt. I Bibeln sägs det: ”Ett glatt hjärta har god verkan på uppsynen, men på grund av hjärtesorg kommer en nedslagen ande.” (Ords. 15:13) Medicinska forskare har länge känt till att positivt tänkande kan hjälpa en människa att må bättre. Många patienter som fått sockerpiller (placebo) har tyckt att symtomen försvunnit därför att de trott att de fått hjälp. Motsatsen, den så kallade noceboeffekten, har också påvisats. Patienters hälsa har försämrats bara därför att man talat om för dem att det läkemedel de fått kommer att påverka dem negativt. Om vi hela tiden grubblar på problem som vi inte kan göra något åt kommer vi att bli modfällda. Det positiva är att Jehova aldrig ger oss ”sockerpiller”. När vi personligen drabbas av en katastrof hjälper han oss genom den uppmuntran som finns i hans ord och genom det stöd som våra bröder och systrar ger oss. Han styrker oss också genom sin heliga ande. Det är sådant vi bör tänka på, för det gör att vi kommer att känna oss gladare. I stället för att tänka på sådant som är negativt bör vi göra vad vi kan för att ta itu med ett problem i taget och inrikta oss på det positiva som trots allt finns. (Ords. 17:22)

12, 13. a) Vad har hjälpt Guds tjänare att gå vidare efter en katastrof? Ge ett exempel. b) Hur kan katastrofer få oss att inse vad som är viktigast i livet?

12 På senare tid har det inträffat stora naturkatastrofer i en del länder. Vi kan lära oss mycket av hur våra bröder och systrar som drabbades kom igenom de här svårigheterna, trots att det inte var lätt för dem. I början av 2010 förstörde en stor jordbävning och en tsunami i Chile många av vännernas hem och ägodelar och i vissa fall deras möjligheter att försörja sig. Men de fortsatte ändå med den andliga verksamheten. Samuel, vars hem förstördes fullständigt, sa: ”Inte ens under de här extrema förhållandena slutade min fru och jag att gå på mötena och i tjänsten. Jag tror att den här vanan hjälpte oss att inte bli desperata.” Tillsammans med många andra lade de katastrofen bakom sig och fortsatte i tjänsten för Jehova.

13 I september 2009 blev mer än 80 procent av Manila i Filippinerna översvämmat på grund av skyfall. En välbärgad man som förlorade mycket av det han ägde sa: ”Översvämningen drabbade alla och orsakade problem och lidande för både rika och fattiga.” Det här påminner oss om Jesu kloka råd: ”Samla ... skatter åt er i himlen, där varken mal eller rost förtär och där tjuvar inte bryter sig in och stjäl.” (Matt. 6:20) Materiella saker kan snabbt försvinna, så den som bygger sitt liv kring dem blir ofta besviken. Det är mycket förståndigare att vi låter livet kretsa kring vårt förhållande till Jehova, eftersom vi då kan fortsätta att vara hans vänner vad som än händer runt omkring oss. (Läs Hebréerna 13:5, 6.)

ORSAKER ATT VISA MOD

14. Vilka orsaker har vi att visa mod?

14 Jesus sa till sina lärjungar att det skulle vara stora problem under hans närvaro, men han sa också att de ”inte  [skulle] bli förfärade”. (Luk. 21:9) Vi har all orsak att vara modiga, för Jesus Kristus, vår kung, och Jehova, universums Skapare, ger oss stöd och hjälp. Paulus uppmuntrade Timoteus med orden: ”Gud har inte gett oss en ande som präglas av feghet, utan en som präglas av kraft och av kärlek och av sundhet i sinnet.” (2 Tim. 1:7)

15. Ge exempel på hur Guds tjänare har gett uttryck åt sin övertygelse, och förklara hur vi kan få liknande mod.

15 Här är några exempel på hur Guds tjänare gett uttryck åt sin starka övertygelse. David sa: ”Jehova är min styrka och min sköld. På honom förtröstar mitt hjärta, och jag har blivit hjälpt, så att mitt hjärta jublar.” (Ps. 28:7) Paulus uttryckte sin fasta tillit när han sa: ”I allt detta avgår vi med fullständig seger genom honom som har älskat oss.” (Rom. 8:37) När Jesus förstod att han snart skulle gripas och dödas, sa han något till sina apostlar som visade att han hade ett starkt förhållande till Gud: ”Jag [är] inte ensam, eftersom Fadern är med mig.” (Joh. 16:32) Vad visade de genom att uttrycka sig så här? De visade att de hade fullständig tillit till Jehova. Om vi på liknande sätt lär oss att förtrösta på Gud kan vi modigt möta vilka svårigheter som helst. (Läs Psalm 46:1–3.)

DRA NYTTA AV DEN HJÄLP GUD GER

16. Varför är det viktigt att vi studerar Bibeln?

16 Kristet mod är inte detsamma som självtillit. Det är i stället en följd av att vi lär känna Gud och lär oss att förlita oss på honom genom att studera Bibeln. En syster som lider av depression förklarar vad som hjälper henne: ”Jag brukar läsa särskilt uppmuntrande avsnitt om och om igen.” Har vi följt rådet att regelbundet avsätta tid för den andliga familjekvällen? Genom att läsa och studera Bibeln kan vi få samma inställning som psalmisten som sa: ”Vad jag älskar din lag! Hela dagen begrundar jag den.” (Ps. 119:97)

17. a) På vilket annat sätt hjälper Jehova oss att få mod? b) Ge ett exempel på en levnadsskildring i vår litteratur som du har haft hjälp av.

17 Vi har också publikationer som ger oss undervisning från Bibeln och stärker vår tillit till Jehova. Många har tyckt att levnadsskildringarna i våra tidskrifter har varit till särskilt stor hjälp. En syster i Asien som lider av bipolär sjukdom blev uppmuntrad när hon läste en levnadsskildring av en broder som tidigare varit missionär och som berättade hur han klarade av att leva med samma sjukdom. Hon skrev: ”Det jag läste hjälpte mig att förstå mina egna problem och gav mig hopp.”

När du möter svårigheter bör du ta vara på den hjälp Jehova ger.

18. Varför ska vi ta vara på möjligheten att be?

 18 Bönen kan hjälpa oss i vilken situation vi än är. Paulus betonade hur viktig bönen är när han sa: ”Var inte bekymrade för någonting, utan låt i allt era önskningar göras kända för Gud genom bön och ödmjuk anhållan tillsammans med tacksägelse; och Guds frid, som övergår allt förstånd, skall skydda era hjärtan och era sinnen med hjälp av Kristus Jesus.” (Fil. 4:6, 7) Tar vi verkligen vara på den här möjligheten att få styrka när vi har det svårt? Alex, en broder från Storbritannien som under lång tid lidit av depression, sa: ”Att tala med Jehova i bön och lyssna till honom genom att läsa hans ord har varit som en livlina för mig.”

19. Hur viktigt är det att vara med vid mötena?

19 Mötena är en annan viktig hjälp för oss. En av psalmisterna skrev: ”Min själ längtade, ja, förtärdes av längtan efter Jehovas förgårdar.” (Ps. 84:2) Känner vi också så? Lani, som nämndes tidigare, berättar att det var nödvändigt för henne att gå på alla möten och vara tillsammans med vännerna. Hon säger: ”Jag förstod att jag måste vara där om jag skulle kunna få Jehovas hjälp att orka med min situation.”

20. Hur får vi hjälp av att vara aktiva i predikoarbetet?

20 Vi får också mod genom att vara aktiva i predikoarbetet. (1 Tim. 4:16) En syster i Australien som har haft många problem säger: ”Att predika var det sista jag ville göra, men en äldste frågade om jag ville samarbeta med honom. Jag följde med. Jehova måste ha hjälpt mig, för varje gång jag var ute i tjänsten kände jag mig så glad och lycklig.” (Ords. 16:20) Många har märkt att när de har hjälpt andra att bygga upp sin tro på Jehova har de samtidigt stärkt sin egen tro. När de hjälper andra tänker de inte så mycket på sina egna problem utan inriktar sig på ”de viktigare tingen”. (Fil. 1:10, 11)

21. Vad kan vi vara övertygade om när vi möter svårigheter?

21 Ja, Jehova har gett oss mycket som kan hjälpa oss att vara modiga i en tid av svårigheter. Om vi tar vara på all den här hjälpen och tänker på hur andra som tjänat Gud visat mod och efterliknar dem, kan vi vara övertygade om att vi kan klara av svårigheterna. Även om problemen kan öka ju närmare slutet för den här världsordningen vi kommer, kan vi känna det som Paulus som sa: ”Vi är slagna till marken, men inte tillintetgjorda. ... Vi [ger] inte upp.” (2 Kor. 4:9, 16) Med Jehovas hjälp kan vi ha det mod vi behöver för att uthärda i en tid av svårigheter. (Läs 2 Korinthierna 4:17, 18.)

^ § 8 Några av namnen är utbytta.