Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) Oktober 2012

I det här numret behandlas hur vi ska hantera svårigheter, attityder och handlingar som kristna måste undvika och vad vi kan göra för att få nytta av Guds löften.

De ville göra mer – i Brasilien

Läs uppmuntrande erfarenheter om någora som flyttade för att kunna tjäna Gud helt och fullt.

Var modig i en tid av svårigheter

Hur kan vi vara modiga och positiva vad som än händer?

Vilken ”ande” lägger du i dagen?

Hur kan vi bidra till goda relationer med andra? Vi kan lära mycket av både de goda och de dåliga exemplen som det berättas om i Bibeln.

LEVNADSSKILDRING

Vänner i över 60 år och det är bara början

Läs berättelsen om fyra heltidsförkunnare som knöt starka vänskapsband.

Lyd Gud och dra nytta av hans svurna eder

Vad kan vi lära oss av Guds löften, svurna eder och förbund?

Låt ditt ja betyda ja

Vad ingår i att vara sanningsenlig? Hur kan vi hålla vårt viktigaste löfte till Gud?

Barn ger uppmuntran

Läs om hur barn i Ryssland blev uppmuntrade av sina vänner.