Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  September 2012

Hur den här världen ska få ett slut

Hur den här världen ska få ett slut

”Ni är inte i mörker, så att den dagen skulle överraska er, som den skulle överraska tjuvar.” (1 THESS. 5:4)

1. Vad kan hjälpa oss att vara vaksamma och klara av prövningar?

VÄRLDSOMSKAKANDE händelser kommer snart att inträffa. Uppfyllelsen av Bibelns profetior visar att det är så, och vi behöver därför vara vaksamma. Vad kan hjälpa oss att vara det? Aposteln Paulus uppmanar oss att hålla ”blicken fäst ... vid det osynliga”. Vi behöver tänka på vår belöning, evigt liv, oavsett om vi får leva i himlen eller på jorden. Som sammanhanget visar skrev Paulus de här orden för att uppmuntra sina medtroende att koncentrera sig på den lyckliga framtid som deras trogna liv skulle leda till. Att de gjorde det skulle också hjälpa dem att klara av förföljelse och andra prövningar. (2 Kor. 4:8, 9, 16–18; 5:7)

2. a) Vad måste vi göra för att bevara vårt hopp starkt? b) Vad ska vi undersöka i den här artikeln och i nästa artikel?

2 Paulus uppmaning innehåller en viktig princip: För att bevara vårt hopp starkt måste vi se bortom det som ligger omedelbart framför oss. Vi behöver vara uppmärksamma på viktiga händelser som vi ännu inte har sett. (Hebr. 11:1; 12:1, 2) Vi ska därför undersöka tio framtida händelser som har nära samband med vårt hopp om evigt liv. *

VAD SKA HÄNDA STRAX FÖRE SLUTET?

3. a) Vilken framtida händelse nämns i 1 Thessalonikerna 5:2, 3? b) Vad kommer de politiska ledarna att göra, och vilka kan komma att förena sig med dem?

3 Paulus nämner en av de framtida händelserna i brevet till thessalonikerna. (Läs 1 Thessalonikerna 5:2, 3.) Han riktar uppmärksamheten på ”Jehovas dag”. Som uttrycket ”Jehovas dag” används här  syftar det på den period som börjar med tillintetgörandet av den falska religionen och kulminerar i striden vid Harmageddon. Men innan Jehovas dag börjar kommer världens ledare att säga: ”Fred och säkerhet!” Det här kan syfta på en enstaka händelse eller en serie händelser. Nationerna kanske tror att de är på väg att lösa några av sina stora problem. Hur är det då med de religiösa ledarna? De är en del av världen, så det är möjligt att de kommer att förena sig med de politiska ledarna. (Upp. 17:1, 2) Om de gör det kommer de att likna de falska profeterna i det forntida Juda. Jehova sa om dem: ”De säger: ’Det är fred! Det är fred!’ när det inte är någon fred.” (Jer. 6:14; 23:16, 17)

4. Vad urskiljer vi till skillnad från människor i allmänhet?

4 Oavsett vilka som har del i att säga ”fred och säkerhet” kommer den här händelsen att visa att Jehovas dag ska börja. Paulus kunde därför skriva: ”Bröder, ni är inte i mörker, så att den dagen skulle överraska er, som den skulle överraska tjuvar, ty alla är ni ljusets söner.” (1 Thess. 5:4, 5) Till skillnad från människor i allmänhet urskiljer vi innebörden i det Bibeln säger om det som händer nu. Exakt hur kommer profetian om ”fred och säkerhet” att uppfyllas? Det får tiden utvisa. Vi behöver därför besluta oss för att ”hålla oss vakna och bevara vår besinning”. (1 Thess. 5:6; Sef. 3:8)

EN ”DROTTNING” SOM FELBEDÖMER SINA MÖJLIGHETER

5. a) Hur kommer den ”stora vedermödan” att börja? b) Vilken ”drottning” felbedömer sina möjligheter att överleva?

5 Vilken händelse kommer sedan att inträffa? Paulus sa: ”När de säger: ’Fred och säkerhet!’ skall i ett nu plötslig undergång komma över dem.” Den inledande fasen av denna plötsliga undergång är angreppet på ”det stora Babylon”, den falska religionens världsvälde, som också kallas ”skökan”. (Upp. 17:5, 6, 15) Angreppet mot alla former av falsk religion, inbegripet kristenheten, utgör början på den ”stora vedermödan”. (Matt. 24:21; 2 Thess. 2:8) Det här kommer som en överraskning för många. Varför det? Därför att skökan fram till dess självsäkert betraktar sig som en ”drottning” och säger: ”Sorg skall jag aldrig se.” Men plötsligt upptäcker hon att hon har felbedömt sina möjligheter att överleva. Hon kommer att utplånas ganska snabbt, som ”på en enda dag”. (Upp. 18:7, 8)

6. Vilka kommer att tillintetgöra den falska religionen?

 6 Bibeln omtalar den som angriper skökan som ett ”vilddjur” med ”tio horn”. Ett studium av Uppenbarelseboken visar att vilddjuret avser Förenta nationerna (FN). De tio hornen representerar alla nutida politiska makter som ger sitt stöd åt det här scharlakansröda vilddjuret. * (Upp. 17:3, 5, 11, 12) Hur förödande kommer det här angreppet att bli? FN:s medlemsnationer ska plundra skökan på hennes rikedomar, avslöja hennes sanna natur och ödelägga henne, ”bränna upp henne i eld”. Hon kommer aldrig mer att finnas till. (Läs Uppenbarelseboken 17:16.)

7. Vad kommer att få ”vilddjuret” att gå till angrepp?

7 Bibeln visar också vad som ska utlösa det här angreppet. Jehova kommer på något sätt att inge de politiska ledarna i hjärtat att ”utföra hans tanke”, nämligen att tillintetgöra skökan. (Upp. 17:17) Religioner som hetsar till krig fortsätter att vara en splittrande faktor i världen, och därför kanske nationerna tycker att det ligger i deras eget intresse att tillintetgöra skökan. När ledarna går till angrepp tror de att de utför sin egen ”gemensamma tanke”. Men i själva verket är de ett redskap som Gud använder för att utplåna all falsk religion. Alltså kommer utvecklingen att ta en häpnadsväckande vändning när en av delarna av Satans världsordning angriper en annan del utan att Satan kan förhindra det. (Matt. 12:25, 26)

ETT ANGREPP PÅ GUDS FOLK

8. Vad är angreppet från ”Gog i landet Magog”?

8 När den falska religionen har tillintetgjorts kommer Guds tjänare fortfarande att bo ”i trygghet” och ”utan mur”. (Hes. 38:11, 14) Vad kommer att hända den här till synes försvarslösa gruppen människor som fortsätter att tillbe Jehova? Det verkar som om de kommer att bli föremål för ett alltomfattande angrepp från det Bibeln kallar ”de många folken”. Det beskrivs som ett angrepp från ”Gog i landet Magog”. (Läs Hesekiel 38:2, 15, 16.) Hur bör vi se på det här angreppet?

9. a) Vad har störst betydelse för en kristen? b) Vad bör vi göra nu för att stärka vår tro?

9 Vi vet att det här angreppet på Guds folk ska komma, men det gör  oss inte överdrivet oroliga. Det som har störst betydelse är inte att vi själva blir räddade utan att Jehovas namn blir helgat och hans suveränitet hävdad. Jehova har faktiskt mer än 60 gånger riktat sig till nationerna och förklarat: ”Ni skall inse att jag är Jehova.” (Hes. 6:7; se fotnoten.) Vi är därför mycket intresserade av uppfyllelsen av det här framträdande draget i Hesekiels profetia och litar på att ”Jehova vet ... att befria de gudhängivna ur prövningen”. (2 Petr. 2:9) Under tiden vill vi ta vara på alla möjligheter att stärka vår tro så att vi kan bevara oss trogna mot Jehova, vilka prövningar vi än får möta. Vad bör vi därför göra? Vi bör be, studera Bibeln och begrunda det vi läser och tala med andra om Guds rike. Genom att vi gör det blir hoppet om evigt liv starkt. Det blir som ett ”ankare” som hjälper oss att vara trogna mot Gud. (Hebr. 6:19; Ps. 25:21)

NATIONERNA MÅSTE ERKÄNNA JEHOVA

10, 11. Hur kommer Harmageddon att börja, och vad ska hända då?

10 Vilken världsomskakande händelse kommer angreppet på Jehovas tjänare att utlösa? Jehova kommer att ingripa för att rädda sitt folk och då använda Jesus och de himmelska härarna. (Upp. 19:11–16) Det här ingripandet är detsamma som ”kriget på Guds, den Allsmäktiges, stora dag” – Harmageddon. (Upp. 16:14, 16)

11 Beträffande det kriget säger Jehova genom Hesekiel: ”’Jag skall kalla fram ett svärd mot honom [Gog] i hela min bergstrakt’, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande. ’Var och en kommer att ha sitt svärd riktat mot sin broder.’” De som står på Satans sida kommer att bli panikslagna och i förvirring vända sina vapen mot varandra – krigare mot krigare. Jehova säger vidare: ”Eld och svavel skall jag låta regna ner över honom [Gog] och över hans styrkor och över de många folken vid hans sida.” (Hes. 38:21, 22) Vad blir följden av Guds ingripande?

12. Vad kommer nationerna att tvingas göra?

12 Nationerna ska inse att det är Jehova som ligger bakom deras förkrossande nederlag. Precis som de forntida egyptiska angriparna som förföljde israeliterna vid Röda havet kanske Satans styrkor då kommer att ropa i desperation: ”Det är Jehova som strider för dem”! (2 Mos. 14:25) Ja, nationerna kommer att tvingas erkänna Jehova. (Läs Hesekiel 38:23.) Hur länge dröjer det innan denna serie händelser börjar?

INGET YTTERLIGARE VÄRLDSVÄLDE SKA FRAMTRÄDA

13. Vad känner vi till om den femte delen av bildstoden som Daniel beskriver?

13 En profetia i Daniels bok hjälper oss att förstå var på tidens ström vi befinner oss. Daniel beskriver en bildstod som hade formen av en människa och bestod av olika metaller. (Dan. 2:28, 31–33) Den representerar världsvälden som följer på varandra och som har haft stort inflytande över Guds folk, både i forntiden och i nutiden. Dessa välden är Babylon, Medo-Persien, Grekland, Rom – och i vår tid ytterligare ett, det sista. Ett studium av Daniels profetia visar att det här sista världsväldet representeras av bildstodens fötter och tår. Under första världskriget inledde Storbritannien och USA ett nära samarbete. Ja, den femte delen av Daniels bildstod är det brittisk-amerikanska världsväldet. Fötterna utgör den sista delen av bildstoden, och det visar att inget ytterligare världsvälde  kommer att framträda. Att fötterna och tårna består av järn och lera visar på svagheten hos det brittisk-amerikanska världsväldet.

14. Vilket världsvälde kommer att vara det dominerande väldet när Harmageddon börjar?

14 Samma profetia visar att Guds kungarike, som framställs som en stor sten, bröts loss 1914 från det berg som representerar Jehovas suveränitet. Stenen är nu på väg mot sitt mål – bildstodens fötter. I Harmageddon kommer fötterna och resten av bildstoden att krossas. (Läs Daniel 2:44, 45.) Det betyder att det brittisk-amerikanska världsväldet kommer att vara det dominerande väldet när Harmageddon börjar. Vad spännande det ska bli att få bevittna den fullständiga uppfyllelsen av den här profetian! * Men vad tänker Jehova göra med Satan?

VAD SKA HÄNDA MED GUDS FRÄMSTE MOTSTÅNDARE?

15. Vad ska hända med Satan och hans demoner efter Harmageddon?

15 Först måste Satan från början till slut bevittna hur hela hans organisation tillintetgörs. Därefter blir han själv föremål för uppmärksamhet. Aposteln Johannes berättar vad som händer. (Läs Uppenbarelseboken 20:1–3.) Jesus Kristus – ängeln ”med avgrundens nyckel” – griper Satan och hans demoner, slungar dem i avgrunden och håller dem kvar där i tusen år. (Luk. 8:30, 31; 1 Joh. 3:8) Det här utgör det första steget i krossandet av ormens huvud. * (1 Mos. 3:15)

16. Vad innebär det för Satan att han befinner sig i ”avgrunden”?

16 Vad är ”avgrunden” som Satan och demonerna slungas i? Det grekiska ordet ạbyssos betyder ”mycket eller synnerligen djup”. Det kan också översättas med ”bottenlös, gränslös” och ”det oändliga tomrummet”. Det är därför en plats som är fullständigt oåtkomlig för alla utom Jehova och den ängel som har fått ”avgrundens nyckel”. Där kommer Satan att befinna sig i ett tillstånd av dödsliknande overksamhet för att han inte mer ska ”vilseleda nationerna”. Det ”rytande lejonet” kommer att ha tystats! (1 Petr. 5:8)

HÄNDELSER SOM LEDER FRAM TILL EN FREDSPERIOD

17, 18. a) Vilka händelser som ännu inte har inträffat har vi hittills behandlat? b) Vad ska börja efter de här händelserna?

17 Framför oss ligger viktiga och världsomskakande händelser. Vi ser fram emot att få se hur kungörandet av ”fred och säkerhet” kommer att ske. Sedan får vi bevittna tillintetgörandet av det stora Babylon, angreppet från Gog i Magog och striden vid Harmageddon. Slutligen kommer Satan och hans demoner att slungas i avgrunden. Efter de här händelserna, när all ondska är borta, börjar ett nytt kapitel i livet – Kristi tusenåriga styre – där vi får ”njuta av stor frid”. (Ps. 37:10, 11)

18 Utöver de fem händelser som vi hittills har undersökt finns det andra händelser som är ”osynliga” och som vi vill hålla ”blicken fäst” vid. Det ska vi behandla i nästa artikel.

^ § 2 De tio händelserna behandlas i den här artikeln och i nästa artikel.

^ § 6 Se Uppenbarelsens storslagna höjdpunkt är nära!, sidan 251–258.

^ § 14 Uttrycket ”göra slut på alla dessa kungariken” i Daniel 2:44 gäller de kungariken, eller världsvälden, som framställs i bild genom de olika delarna av bildstoden. Men en parallell profetia i Bibeln visar att ”kungarna på hela den bebodda jorden” kommer att församlas mot Jehova på ”Guds, den Allsmäktiges, stora dag”. (Upp. 16:14; 19:19–21) Därför kommer inte bara de kungariken som representeras av bildstoden utan också alla andra riken att förgöras i Harmageddon.

^ § 15 Det slutliga krossandet av ormens huvud inträffar efter de tusen åren när Satan och hans demoner slungas i ”eld- och svavelsjön”. (Upp. 20:7–10; Matt. 25:41)