Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  September 2012

Teokratiska skolor – bevis på Jehovas kärlek

Teokratiska skolor – bevis på Jehovas kärlek

JEHOVA är vår ”store Undervisare”. (Jes. 30:20) Kärlek får honom att undervisa och öva andra. Jehovas djupa kärlek gör till exempel att han visar Jesus ”allt vad han själv gör”. (Joh. 5:20) Eftersom Jehova älskar oss, sina vittnen, ger han oss ”en lärjunges tunga”, när vi gör allt för att ära honom och hjälpa andra. (Jes. 50:4)

Den styrande kretsens undervisningskommitté efterliknar Jehovas kärlek och använder tio teokratiska skolor för att utbilda dem som önskar och har möjlighet att ta del av undervisningen. Ser du de här skolorna som ett bevis på Jehovas kärlek?

Här är en översikt över de aktuella teokratiska skolorna och kommentarer från några som har gått igenom dem. Fråga dig själv: Hur kan jag få nytta av den här undervisningen från Jehova?

 DRA NYTTA AV TEOKRATISK UNDERVISNING

Som kärlekens Gud ger Jehova oss undervisning som ger vårt liv mening, hjälper oss att övervinna svårigheter och att få större glädje i vår tjänst. (2 Kor. 13:11) Precis som lärjungarna under det första århundradet är vi väl rustade att hjälpa andra och lära ”dem att hålla allt som” vi har blivit befallda. (Matt. 28:20)

Även om vi inte har möjlighet att gå igenom alla de här skolorna, kan vi ha nytta av en eller flera av dem. Och vi kan tillämpa den bibliska undervisning som vi alla får del av. Vi kan också bli duktigare i tjänsten genom att samarbeta med erfarna förkunnare.

Fråga dig själv: Har jag möjlighet att gå igenom någon av de här skolorna?

Jehovas tillbedjare ser det som en förmån att få understödja och bli undervisade vid de här värdefulla skolorna. Den undervisning du får kommer säkert att dra dig närmare Gud och göra dig rustad att fullgöra dina förpliktelser mot honom, särskilt det viktiga uppdraget att predika de goda nyheterna.

 

Ta reda på mer

VILKA GÖR JEHOVAS VILJA I VÅR TID?

Vilka utbildningsmöjligheter har pionjärer?

Vilken utbildning har de som ägnar mycket av sin tid åt att predika möjlighet att gå få?