Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Hur Jehova och Jesus lär oss att visa tålamod

Hur Jehova och Jesus lär oss att visa tålamod

”Betrakta ... vår Herres tålamod som räddning.” (2 PETR. 3:15)

1. Vilken fråga ställer sig många trogna vittnen?

EN TROGEN syster som under årtionden uthärdat många svårigheter sa ödmjukt: ”Kommer jag att få se slutet innan jag dör?” Många andra som har tjänat Jehova länge ställer sig samma fråga. Vi längtar efter den dag då Gud gör allting nytt och tar bort de problem som vi har nu. (Upp. 21:5) Fastän vi har goda skäl att tro att slutet för Satans världsordning är mycket nära, kan det vara svårt att tålmodigt vänta på den dagen.

2. Vilka frågor om tålamod ska vi få svar på?

2 Bibeln visar att vi måste ha tålamod. Vi kommer att få det Gud har lovat, om vi likt Guds tjänare som levt före oss har stark tro och tålmodigt väntar på den tid då han ska uppfylla sina löften. (Läs Hebréerna 6:11, 12.) Jehova har själv varit tålmodig. Han skulle när som helst ha kunnat göra slut på ondskan, men han inväntar den rätta tiden. (Rom. 9:20–24) Varför visar han sådant tålamod? Hur har Jesus efterliknat sin Far och visat tålamod, och hur är han ett föredöme för oss? Vilken nytta har vi av att lära oss att vänta tålmodigt som Jehova har gjort? Svaren på de här frågorna kan hjälpa oss att bli mer tålmodiga och stärka vår tro, även om det för oss kan verka som om Jehova dröjer med att ingripa.

VARFÖR VISAR JEHOVA TÅLAMOD?

3, 4. a) Varför har Jehova visat tålamod? b) Hur reagerade Jehova på upproret i Eden?

3 Jehova har goda skäl att visa tålamod. Det är sant att han är den högsta myndigheten i universum, så han behöver inte vänta med att göra slut på alla problem. Men på grund av upproret i Eden väcktes några mycket viktiga frågor som behövde besvaras  till nytta för alla i universum. Eftersom Jehova visste att det skulle ta tid att fullständigt besvara de här frågorna har han visat tålamod. Han vet mycket väl hur alla i himlen och på jorden tänker och handlar, och därför kan vi vara säkra på att han gör det som är bäst för oss. (Hebr. 4:13)

4 Det var Jehovas avsikt att Adams och Evas avkomlingar skulle uppfylla jorden. Gud övergav inte sin avsikt när Satan förledde Eva eller därför att Adam sedan var olydig. Han greps inte av panik, fattade inte förhastade beslut eller överreagerade och gav upp hoppet om människorna. I stället bestämde han hur han skulle genomföra sin avsikt med människorna och jorden. (Jes. 55:11) För att förverkliga sin avsikt och hävda sin rätt att härska har Jehova visat stor självbehärskning och stort tålamod. Han har till och med väntat i tusentals år för att vissa delar av hans avsikt skulle genomföras på bästa sätt.

5. Vad blir möjligt genom Jehovas tålamod?

5 Ett annat skäl till att Jehova tålmodigt har väntat är att han vill ge fler människor möjlighet att få evigt liv. Just nu gör han förberedelser för att rädda ”en stor skara”. (Upp. 7:9, 14; 14:6) Genom vårt predikoarbete inbjuder han människor att få kunskap om hans kungarike och hans rättfärdiga normer. Det här är de bästa nyheter som finns – ja, det är ”goda nyheter”. (Matt. 24:14) Varje individ som Jehova drar till sig blir en del av en världsvid organisation av sanna vänner som älskar det som är rätt. (Joh. 6:44–47) Han hjälper dem kärleksfullt att få hans godkännande. Han har också valt ut människor som ska bli medlemmar i hans himmelska regering. När de fått sin himmelska ställning kommer de att hjälpa lydiga människor att bli fullkomliga och få evigt liv. Så samtidigt som Jehova har väntat tålmodigt har han aktivt verkat för att hans löften ska uppfyllas. Och allt han gör är till vårt bästa.

6. a) Hur visade Jehova tålamod på Noas tid? b) Hur visar Jehova tålamod i vår tid?

6 Jehova är tålmodig trots allt hemskt som görs för att provocera honom. Tänk till exempel på hur han tog itu med ondskan före den stora översvämningen. Jorden var då uppfylld av sexuell omoral och våld, och Jehova ”kände sig sårad i sitt hjärta” för att människorna bara ville göra det som var ont. (1 Mos. 6:2–8) De här förhållandena kunde naturligtvis inte få fortsätta för alltid. Därför beslutade han sig för att låta en översvämning tillintetgöra de olydiga människorna. Under tiden som Jehova tålmodigt ”väntade i Noas dagar” gjorde han förberedelser för att rädda Noa och hans familj. (1 Petr. 3:20) I rätt tid fick Noa veta vad Jehova hade bestämt att göra och fick i uppdrag att bygga en ark. (1 Mos. 6:14–22) Dessutom skulle han vara ”en rättfärdighetens förkunnare” och varna andra för det som skulle hända. (2 Petr. 2:5) Jesus sa att vår tid skulle likna Noas tid. Jehova har redan bestämt när han ska göra slut på den här onda världsordningen, men ingen människa vet ”dagen och timmen” för det. (Matt. 24:36) Gud har gett oss i uppgift att varna människor nu och tala om för dem hur de kan bli räddade.

7. Är Jehova långsam med att uppfylla sina löften? Förklara.

7 Men att Jehova är tålmodig betyder förstås inte att han bara låter tiden gå. Nej, vi får aldrig tro att han inte bryr sig om oss eller att han är likgiltig! Men vi måste vara realistiska och inse att det  kan vara lätt att tänka så när vi blir äldre eller drabbas av svårigheter i den här onda världen. Vi kan bli missmodiga och tycka att Gud är långsam med att uppfylla sina löften. (Hebr. 10:36) Glöm aldrig att han har goda skäl att vara tålmodig och att han använder den här tiden på ett sätt som blir till nytta för hans lojala tjänare. (2 Petr. 2:3; 3:9) Vi ska nu se hur Jesus har efterliknat sin Far och visat tålamod.

HUR ÄR JESUS ETT FÖREDÖME I ATT VISA TÅLAMOD?

8. Under vilka omständigheter visade Jesus tålamod?

8 Jesus gör Guds vilja och har glatt sig åt att göra det i oräkneliga årtusenden. När Satan gjorde uppror bestämde Jehova att hans enfödde Son skulle komma till jorden som Messias. Tänk på vad det betydde för Jesus – han fick tålmodigt vänta i tusentals år på att den tiden skulle komma. (Läs Galaterna 4:4.) Under den tiden var han inte passiv, utan fullt upptagen med det arbete som hans Far hade gett honom. När han sedan kom till jorden visste han att Satan skulle få honom dödad, precis som det var förutsagt. (1 Mos. 3:15; Matt. 16:21) Han underkastade sig tålmodigt Guds vilja trots att det innebar att han fick lida fruktansvärt. Han var fullständigt lojal och tänkte inte på sig själv och på sin ställning som Guds Son. Vi har stor nytta av att efterlikna honom. (Hebr. 5:8, 9)

9, 10. a) Vad har Jesus gjort medan han tålmodigt väntat på att Jehova ska ingripa? b) Hur bör vi se på Jehovas tidsschema?

9 Efter sin uppståndelse fick Jesus myndighet i himlen och på jorden. (Matt. 28:18) Han använder sin myndighet till att genomföra Guds avsikt enligt det tidsschema som Gud har fastställt. Jesus väntade tålmodigt på Guds högra sida till 1914 då hans fiender lades som en pall för hans fötter. (Ps. 110:1, 2; Hebr. 10:12, 13) Snart kommer han att ingripa och göra slut på Satans världsordning. Medan han väntar hjälper han tålmodigt människor att få Guds godkännande och leder dem till ”källor med livets vatten”. (Upp. 7:17)

10 Hur visar Jesu exempel vilken syn vi bör ha på Jehovas tidsschema? Jesus var utan tvivel ivrig att göra allt som hans Far bad honom om, men han var villig att vänta tills Guds tid var inne. Medan vi väntar på slutet för Satans onda värld behöver vi vara tålmodiga. Vi behöver vänta på Gud och inte ge upp när vi är missmodiga. Vad kan vi göra för att utveckla sådant tålamod?

HUR KAN JAG EFTERLIKNA GUDS TÅLAMOD?

11. a) Vilket samband finns det mellan tro och tålamod? b) Varför har vi goda skäl att ha en stark tro?

11 Innan Jesus kom till jorden visade profeter och andra trogna tjänare genom sitt exempel att även ofullkomliga människor tålmodigt kan hålla ut. Det fanns ett klart samband mellan deras tro och deras tålamod. (Läs Jakob 5:10, 11.) Om de inte hade trott på det som Jehova hade sagt till dem, skulle de då ha väntat tålmodigt på att hans löften skulle uppfyllas? Gång på gång uthärdade de mycket svåra eller skrämmande situationer som prövade deras tro. De var säkra på att Gud till slut skulle göra det han hade lovat. (Hebr. 11:13, 35–40) Vi har ännu större skäl att ha en stark tro, för Jesus har nu blivit ”vår tros ... fullkomnare”. (Hebr. 12:2) Han har uppfyllt många profetior och hjälpt oss att bättre förstå Guds avsikter.

12. Vad kan vi göra för att stärka vår tro?

 12 Vad kan vi göra för att stärka vår tro och på så sätt bli mer tålmodiga? Det är viktigt att vi följer Guds råd. Tänk till exempel efter varför du bör sätta Guds kungarike främst i livet. Kan du försöka göra mer för att följa rådet i Matteus 6:33? Kanske kan du använda mer tid i tjänsten eller göra en del förändringar för att förenkla din livsstil. Tänk på vilka välsignelser du redan har fått från Jehova för att du försökt följa hans råd. Han kanske har hjälpt dig att få ett nytt bibelstudium eller gett dig ”frid, som övergår allt förstånd”. (Läs Filipperna 4:7.) Om du är uppmärksam på sådana välsignelser kommer det att hjälpa dig att inse att det är bra att vara tålmodig. (Ps. 34:8)

13. Vilken illustration kan hjälpa oss att förstå hur vår tro kan göra oss mer tålmodiga?

13 En illustration kan hjälpa oss att förstå hur vår tro kan göra oss mer tålmodiga. En jordbrukare sår frön, sköter om plantorna och skördar. Varje gång han får en god skörd känner han sig mer säker inför nästa säsong. Han kanske rentav sår på ett större område då. Han vet förstås att han måste ha tålamod och vänta på skörden, men han litar på att han kommer att få skörda. Vi går igenom en liknande process: När vi får kunskap om Jehovas anvisningar, följer dem och får goda resultat, växer vår förtröstan och tro på Jehova. Då är det lättare att ha tålamod och vänta på de välsignelser som vi vet ska komma. (Läs Jakob 5:7, 8.)

Tålamod hjälper dig att sätta Guds kungarike främst och ger dig många välsignelser!

14, 15. Hur bör vi se på det lidande som människor får utstå?

14 Något annat vi kan göra för att bli mer tålmodiga är att tänka efter hur vi bör se på världen och vår egen situation. Vi ska försöka se på saker och ting som Jehova gör. Vi kan till exempel tänka på  hur han ser på människors lidande. Han har plågats länge av det han har sett, men han har inte låtit det hindra honom från att göra gott. Han sände sin enfödde Son ”för att göra slut på Djävulens gärningar” och utplåna följderna av allt det lidande som Satan har orsakat människorna. (1 Joh. 3:8) Sanningen är den att Gud snart ska göra slut på allt lidande för evigt. Därför vill vi inte låta ondskan i den här världen försvaga vår tro eller få oss att bli otåliga över att Gud inte har ingripit än. Vi vill i stället sätta tro till Guds löften. Jehova har satt en bestämd gräns för ondskan, och han kommer att gripa in i precis rätt tid. (Jes. 46:13; Nah. 1:9)

15 Under de här svåra sista dagarna kan vi få utstå särskilda svårigheter som prövar vår tro. Vi själva eller de som står oss nära kanske utsätts för våld eller får lida på något annat sätt, men i stället för att bli arga behöver vi vara beslutna att förtrösta fullständigt på Jehova. Vi är ofullkomliga, så det är inte lätt att göra det. Men kom ihåg vad Jesus gjorde och som vi kan läsa om i Matteus 26:39. (Läs.)

16. Vad får vi inte göra medan vi väntar på att slutet ska komma?

16 En person som tvivlar på att slutet är nära skulle kunna lägga sig till med en orätt inställning. Han kanske tycker att han behöver göra upp egna planer, ifall det nu inte blir som Jehova har sagt. Han kanske tänker: ”Jag väntar och ser om Jehova verkligen håller sitt ord.” Den här orätta inställningen gör det svårt för honom att visa tålamod. Han kanske därför försöker bli framgångsrik i den här världen, trygga sin ekonomi i stället för att sätta Guds kungarike främst eller satsa på högre utbildning för att få ett bekvämt liv nu. Men skulle inte det visa att han saknar tro? Kom ihåg att Paulus uppmanade oss att efterlikna dem som hade ”tro och tålamod” och som därför fick ta emot löften från Jehova. (Hebr. 6:12) Jehova kommer inte att låta den här onda världen finnas kvar längre än vad som är absolut nödvändigt för att genomföra sin avsikt. (Hab. 2:3) Till dess får vi inte tjäna Jehova enbart rutinmässigt. Vi måste i stället vara engagerade och flitigt förkunna de goda nyheterna. Det här arbetet kan ge oss stor glädje redan nu. (Luk. 21:36)

VILKA VÄLSIGNELSER FÅR VI OM VI VISAR TÅLAMOD?

17, 18. a) Vad har vi möjlighet att göra medan vi tålmodigt väntar? b) Vilka välsignelser kan vi få om vi visar tålamod?

17 Oavsett om vi har tjänat Gud i några månader eller i många årtionden, vill vi tjäna honom för evigt. Tålamod hjälper oss att hålla ut till slutet för den här världsordningen, oberoende av hur länge vi behöver vänta. Jehova ger oss nu möjlighet att visa att vi litar helt på hans beslut och att vi vill vara trogna mot honom även om vi får lida. (1 Petr. 4:13, 14) Gud ger oss också utbildning som kan hjälpa oss att tålmodigt hålla ut till slutet och bli räddade. (1 Petr. 5:10)

18 Jesus har all myndighet i himlen och på jorden, och ingen kan rycka bort oss från hans skyddande omvårdnad om vi fortsätter att vara trogna. (Joh. 10:28, 29) Vi behöver inte frukta för framtiden eller ens döden. De som tålmodigt håller ut till slutet kommer att bli räddade. Vi måste därför se till att vi inte låter den här världen förleda oss och få oss att sluta lita på Jehova. Så länge Gud visar tålamod måste vi i stället vara beslutna att stärka vår tro och använda vår tid förståndigt. (Matt. 24:13; läs 2 Petrus 3:17, 18.)