Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  September 2012

Ni vet inte ”vare sig dagen eller timmen”

Ni vet inte ”vare sig dagen eller timmen”

”Var alltså ständigt vaksamma, eftersom ni inte vet vare sig dagen eller timmen.” (MATT. 25:13)

1–3. a) Vilka situationer kan hjälpa oss att förstå lärdomen i två av Jesu liknelser? b) Vilka frågor behöver vi besvara?

TÄNK dig att en hög tjänsteman ber dig köra honom till ett viktigt möte. Men bara några minuter innan du ska hämta honom ser du att bensinen nästan är slut och att du behöver åka och tanka. Medan du är borta kommer tjänstemannen. Han tittar efter dig men kan inte se dig. Han kan inte vänta, så han ber någon annan köra honom. När du kommer tillbaka märker du att tjänstemannen har åkt utan dig. Hur skulle du känna det?

2 Tänk dig nu att det är du som är tjänstemannen och att du har valt ut tre duktiga män som ska ta hand om några viktiga uppgifter medan du är borta. Du förklarar vad arbetet innebär, och alla tre är villiga att utföra det. Men när du återvänder en tid senare får du veta att det bara är två av dem som har gjort det du bad om. Den tredje har inte ens försökt göra det utan kommer bara med ursäkter. Hur skulle du känna det?

3 De här situationerna påminner om två av Jesu liknelser, liknelserna om jungfrurna och om talenterna. Båda handlar om ändens tid och visar varför somliga smorda kristna skulle vara trogna och omdömesgilla och varför andra inte skulle vara det. * (Matt. 25:1–30) Jesus framhöll lärdomen genom att säga: ”Var alltså ständigt vaksamma, eftersom ni inte vet vare sig dagen eller timmen” – dvs. när Jesus skulle verkställa Guds dom över Satans värld. (Matt. 25:13) Det här rådet måste vi följa i dag. Hur kan vi ha nytta av att ständigt vara vaksamma, som Jesus sa? Vilka har visat sig redo? Och vad måste vi göra nu för att vara vaksamma?

 NYTTAN MED ATT STÄNDIGT VARA VAKSAMMA

4. Varför behöver vi inte veta exakt när slutet ska komma för att vara vaksamma?

4 Ibland är det viktigt att veta exakt vad klockan är. Om du har ett jobb att sköta, har beställt tid hos en läkare eller ska åka buss eller tåg måste du passa tiden så att du inte kommer för sent. Men i andra sammanhang, till exempel när någon försöker släcka en brand eller tar del i räddningsarbete efter en katastrof, skulle det vara distraherande, rentav farligt, att hela tiden titta på klockan. I sådana situationer är det mycket viktigare att koncentrera sig på arbetet än att veta vad klockan är. Slutet för den här världsordningen kommer allt närmare, och därför är det nu viktigare än någonsin att hjälpa människor att förstå vad Jehova har gjort för att de ska bli räddade. Vi behöver inte veta exakt när slutet ska komma för att vara vaksamma och göra det Jehova förväntar av oss. Det är bra för oss på åtminstone fem sätt att inte veta exakt vilken dag eller timme slutet ska komma.

5. Hur gör det faktum att vi inte vet när slutet ska komma att vi får möjlighet att visa vad som finns i vårt hjärta?

5 För det första gör det faktum att vi inte vet när slutet ska komma att vi får möjlighet att visa vad som finns i vårt hjärta. I själva verket visar Jehova oss respekt genom att han inte tvingar oss att vara lojala mot honom, utan låter oss välja om vi vill vara det. Även om vi ser fram emot att få överleva slutet för den här världsordningen, tjänar vi Jehova därför att vi älskar honom och inte bara för att vi vill leva för evigt. (Läs Psalm 37:4.) Vi tycker om att göra Guds vilja, och vi inser att han lär oss att göra det som är till nytta för oss. (Jes. 48:17) Vi tycker inte att hans bud är betungande. (1 Joh. 5:3)

6. Hur känner Gud det när vi tjänar honom av kärlek, och varför det?

6 För det andra gör det faktum att vi inte vet dagen eller timmen att vi kan glädja Jehovas hjärta. När vi tjänar Jehova av kärlek – inte därför att vi tänker på ett visst datum eller på att få en belöning – ger vi honom ett svar på de grundlösa anklagelser som hans motståndare, Satan, kommer med. (Job 2:4, 5; läs Ordspråksboken 27:11.) Vi är medvetna om vilken sorg och smärta som Satan har orsakat och vill därför försvara Jehovas styre och förkasta Satans onda styre.

7. Varför vill du använda ditt liv till att tjäna Gud och hjälpa andra?

7 För det tredje blir det lättare för oss att leva ett självuppoffrande liv om vi inte har ett bestämt datum i tankarna. En del människor i vår tid som inte känner Gud tror också att den här världen kommer att få ett slut. De fruktar att jorden när som helst ska gå under i en stor katastrof och har därför inställningen: ”Låt oss äta och dricka, för i morgon skall vi dö.” (1 Kor. 15:32) Men vi känner ingen fruktan. Och vi vill inte isolera oss och enbart tänka på att tillfredsställa våra egna själviska begär. (Ords. 18:1) I stället förnekar vi oss själva och använder villigt vår tid, våra krafter och andra tillgångar för att predika de goda nyheterna om Guds kungarike. (Läs Matteus 16:24.) Vi är glada över att få tjäna Gud, särskilt när vi får hjälpa andra att lära känna honom.

8. Vilket bibliskt exempel visar att vi behöver lita helt och fullt på Jehova och hans ord?

8 En fjärde fördel med att vi inte känner till dagen eller timmen är att det hjälper oss att lita helt och fullt på Jehova och att göra vårt bästa för att tillämpa hans ord i vårt liv. Ett framträdande drag hos oss ofullkomliga människor är att vi har en tendens att förlita oss på oss själva. Paulus varnade alla kristna: ”Den som menar att han står [skall] se till att  han inte faller.” Han nämnde att 23 000 israeliter förlorade livet strax innan de skulle gå in i det utlovade landet därför att de hade varit olydiga mot Jehova. Han tillade: ”Det skrevs ner till varning för oss, över vilka slutet på tingens ordningar har kommit.” (1 Kor. 10:8, 11, 12)

9. Hur kan prövningar förädla oss och dra oss närmare Gud?

9 En femte fördel med att vi inte vet när slutet ska komma är att vi kan förädlas av de svårigheter vi drabbas av. (Läs Psalm 119:71.) Vi lever i den här världsordningens sista dagar, och det är verkligen ”kritiska tider som är svåra att komma till rätta med”. (2 Tim. 3:1–5) Många i Satans värld hatar oss, så vi kanske blir förföljda för vår tro. (Joh. 15:19; 16:2) Men precis som eld kan förädla metall kan prövningar förädla vår tro och göra den starkare. Om vi är ödmjuka och följer Jehovas anvisningar kommer prövningar inte att få oss att ge upp. Vi kommer i stället att dras närmare Jehova, mycket närmare än vi trodde var möjligt. (Jak. 1:2–4; 4:8)

10. Vad är det som gör att tiden verkar gå fort?

10 Ibland tycker vi att tiden går fort och ibland att den går långsamt. När vi har fullt upp att göra och inte ständigt tittar på klockan verkar tiden rusa i väg. Om vi därför är engagerade i det spännande arbete som Jehova har gett oss att utföra, kan slutet mycket väl komma innan vi vet ordet av. De flesta smorda är underbara föredömen för oss, för de har varit fullt upptagna i det här arbetet. Vi ska helt kort se vad som hände efter det att Jesus insattes som kung 1914 och hur somliga visade sig redo medan andra inte gjorde det.

DE SMORDA VISAR SIG REDO

11. Varför menade en del av de smorda efter 1914 att Jesus dröjde?

11 Tänk igen på Jesu liknelser om jungfrurna och om talenterna. Om jungfrurna eller slavarna hade känt till när brudgummen eller deras herre skulle komma, skulle de inte ha behövt vara vaksamma. Men det gjorde de inte, så de behövde hålla sig redo. Även om de smorda i årtionden hade tänkt på 1914 som ett markerat år, förstod de inte riktigt vad som skulle hända. När det inte blev som de hade väntat sig kan det ha verkat som om Jesus dröjde. En broder sa senare: ”En del av oss trodde allvarligt på att vi skulle fara till himlen under första veckan av påföljande oktober [1914].”

12. Hur visade smorda kristna att de var trogna och omdömesgilla?

12 Tänk vad svårt det måste ha känts att vänta sig att slutet skulle komma, och så gjorde det inte det! Dessutom mötte bröderna motstånd under första världskriget. Predikoarbetet stannade av nästan helt. Det var som om de smorda hade somnat. Men 1919 väcktes de! Jesus hade kommit till Guds andliga tempel, och tiden var inne för en inspektion av alla som kallade sig kristna. Somliga klarade inte den här inspektionen och gick därför miste om privilegiet att få fortsätta att sköta kungens ”affärer”. (Matt. 25:16) Det var som om de inte hade varit noga med att fylla på sitt förråd av andlig olja, precis som de dåraktiga jungfrurna. Och precis som den late slaven ville de inte göra uppoffringar för Guds kungarike. Men de flesta av de smorda visade orubblig lojalitet och en stark önskan att tjäna sin herre även under de svåra krigsåren.

13. Vilken inställning hade de smorda efter 1914, och vilken inställning har de i dag?

13 Vakt-Tornet för 15 april 1916 gjordes följande viktiga uttalande: ”Bröder, sådana bland oss, som äro i den rätta ställningen till Gud, äro icke besvikna  öfver någon af hans anordningar. Vi ville icke att vår egen vilja skulle ske; när vi därför funno att vi väntade den orätta saken i oktober 1914, så voro vi glada att Herren icke förändrade sin plan för att tillfredsställa oss. Vi önskade icke att han skulle göra det. Vi blott och bart önska att kunna fatta hans planer och afsikter.” De smorda i dag visar samma ödmjuka inställning och samma önskan att göra Guds vilja. De gör inte anspråk på att vara inspirerade, men de är fast beslutna att fullgöra det arbete som Jesus har gett dem på jorden. Och nu är det ”en stor skara” av ”andra får”, kristna med ett jordiskt hopp, som efterliknar deras vaksamhet och iver. (Upp. 7:9; Joh. 10:16)

DE ANDRA FÅREN VISAR SIG REDO

Försök få andlig mat även i svåra situationer.

14. Varför är det till skydd för oss att hålla oss nära den trogne slaven som delar ut andlig mat?

14 De vaksamma medlemmarna av den stora skaran håller sig nära den kanal som Gud använder för att dela ut andlig mat, precis som de smorda kristna gör. Det är som om också de fyller på sitt förråd av andlig olja från Guds ord och ande. (Läs Psalm 119:130; Johannes 16:13.) Det här gör att också de kan hålla sig redo för slutet då Kristus återkommer. Och de får styrka att vara trogna även under svåra prövningar. Vi kan ta ett exempel. I ett nazistiskt fångläger hade bröderna bara ett enda exemplar av Bibeln. Så de bad till Gud om att få mer andlig mat. Strax därefter fick de veta att en broder som nyligen hade kommit till lägret hade lyckats smuggla in några nummer av Vakttornet i sitt träben. Bland dem som överlevde den här svåra tiden fanns en smord broder som hette Ernst Wauer. Han berättade senare: ”Jehova hjälpte oss på ett underbart sätt att lära oss de styrkande tankarna i artiklarna utantill.” Han sa också: ”Numera är det så lätt att få tag i andlig föda, men uppskattar vi alltid det? Jag är övertygad om att Jehova har rikliga välsignelser i beredskap för dem som förtröstar på honom, förblir lojala och livnär sig från hans bord.”

15, 16. Vilka välsignelser fick ett kristet par för sina ansträngningar i tjänsten, och vad kan vi lära oss av sådana erfarenheter?

15 De andra fåren ger sitt fulla stöd åt Kristi bröder genom att vara flitiga i predikoarbetet. (Matt. 25:40) Till skillnad från den onde och late slaven i Jesu liknelse  är de villiga att arbeta hårt och göra uppoffringar för att sätta Guds rikes intressen främst. När till exempel Jon och Masako blev tillfrågade om de ville flytta till Kenya och förkunna för kinesisktalande, kände de sig först lite tveksamma till det. Men de tänkte över sin situation och bad om Guds vägledning, och sedan bestämde de sig för att flytta dit.

16 Deras ansträngningar ledde verkligen till många välsignelser. ”Tjänsten här är fantastisk”, sa de. De satte i gång sju bibelstudier, och de har fått många andra spännande erfarenheter. De tillade: ”Vi tackar Jehova varje dag för att vi får vara här.” Det finns naturligtvis många andra bröder och systrar som har visat att de vill vara fullt upptagna i tjänsten för Gud ända till slutet, oavsett när det kommer. Tänk på de tusentals bröder och systrar som har gått igenom Gileadskolan och blivit missionärer. Du kan få veta mer om missionärstjänsten i artikeln ”Vi gör så gott vi kan!” i Vakttornet för 15 oktober 2001. När du läser den här intressanta artikeln om en dag i missionärstjänsten, tänk då efter hur du skulle kunna göra mer i tjänsten för Gud. Din tjänst kommer att ge honom ära och öka din glädje.

VAR VAKSAM DU OCKSÅ

Tiden går fort när vi är fullt upptagna i förkunnartjänsten.

17. Hur har det varit till välsignelse för oss att inte veta dagen eller timmen?

17 Att vi inte vet exakt vilken dag eller timme slutet för den här världsordningen kommer har i själva verket varit till välsignelse för oss. I stället för att bli frustrerade eller besvikna har vi dragits närmare Jehova, vår kärleksfulle Far, eftersom vi är fullt upptagna med att göra hans vilja. Vi håller så att säga handen på plogen och låter oss inte bli distraherade, och det har gett oss stor glädje i vår tjänst. (Luk. 9:62)

18. Varför vill vi fortsätta troget i tjänsten för Gud?

18 Vi närmar oss snabbt dagen för Guds dom. Ingen av oss vill göra Jehova eller Jesus besviken. De har gett oss ett underbart arbete att utföra under de här sista dagarna. Vi är så tacksamma för att de har visat oss sådant förtroende! (Läs 1 Timoteus 1:12.)

19. Hur kan vi visa oss redo?

19 Oavsett om vi hoppas få leva i himlen eller i ett paradis på jorden vill vi troget fortsätta att utföra uppdraget att predika och göra lärjungar. Vi vet fortfarande inte exakt vilken dag eller timme Jehovas dag kommer, men behöver vi egentligen veta det? Vi kan och vill fortsätta att visa oss redo! (Matt. 24:36, 44) Vi är övertygade om att vi inte kommer att bli besvikna så länge vi helt och fullt förtröstar på Jehova och sätter hans kungarike främst. (Rom. 10:11)

^ § 3 Se Vakttornet för 1 mars 2004, sidan 14–18.