Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 STUDIEARTIKEL 39

”En stor skara”

”En stor skara”

”Efter detta såg jag en stor skara som ingen kunde räkna ... och de stod inför tronen och inför lammet.” (UPP. 7:9)

SÅNG 60 Det gäller liv

ÖVERSIKT *

1. Hur var Johannes situation omkring år 95?

APOSTELN Johannes befann sig i en svår situation omkring år 95 v.t. Han hade kommit upp i åren och var fängslad på ön Patmos, och förmodligen var han den ende aposteln som fortfarande levde. (Upp. 1:9) Han visste att det fanns motståndare som försökte vilseleda och splittra församlingarna. Det verkade som att kristendomen brann med flämtande låga. (Jud. 4; Upp. 2:15, 20; 3:1, 17)

Aposteln Johannes såg en stor skara som var klädda i vita dräkter och hade palmkvistar i sina händer. (Se paragraf 2.)

2. Vilken spännande syn fick Johannes enligt Uppenbarelseboken 7:9–14? (Se bilden på framsidan.)

2 Mitt i allt elände fick Johannes en spännande syn av framtiden. Han såg änglar som fick uppmaningen att hålla fast de tillintetgörande vindar som skulle släppas lösa i samband med den stora prövningen. Änglarna skulle hålla emot tills en specifik grupp tjänare fått sitt slutgiltiga sigill. (Upp. 7:1–3) Det är en grupp på 144 000 som ska regera tillsammans med Jesus i himlen. (Luk. 12:32; Upp. 7:4) Sedan såg Johannes en annan grupp som var så stor att han sa: ”Efter detta såg jag en stor skara som ingen kunde räkna. De kom från alla nationer, stammar, folk och språk, och de stod inför tronen och inför lammet.” (Läs Uppenbarelseboken 7:9–14.) Johannes måste ha blivit väldigt glad över att få veta att det i framtiden skulle finnas så otroligt många som tjänade Jehova på rätt sätt.

3. a) Varför stärker Johannes syn vår tro? b) Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

 3 Den här synen stärkte utan tvivel Johannes tro. Och den borde stärka vår tro ännu mer eftersom synen uppfylls nu i vår tid. Miljoner människor har börjat tjäna Jehova, och de har hoppet att få överleva den stora prövningen och leva för evigt här på jorden. Jehova hjälpte sitt folk för mer än åttio år sedan att förstå vilka som ingår i den stora skaran, och det ska vi se närmare på i den här artikeln. Vi ska också ta upp två saker om den stora skaran: 1) att den är väldigt stor och 2) att den består av människor från hela världen. Det här kommer att stärka tron hos dem som hoppas få vara en del av den här välsignade skaran.

VAR SKA DEN STORA SKARAN LEVA?

4. Vilken sanning i Bibeln har de flesta kristna inte förstått, och vad trodde bibelforskarna?

4 De flesta kristna får inte lära sig att Bibeln säger att lojala människor en dag ska få leva för evigt här på jorden. (2 Kor. 4:3, 4) Många kristna samfund menar att alla goda människor kommer till himlen när de dör. Men så resonerade inte bibelforskarna som gav ut Zion’s Watch Tower i slutet av 1800-talet. De hade förstått att Jehova skulle återupprätta paradiset på jorden och att miljoner lojala människor skulle leva här på jorden, inte i himlen. Men det skulle ta tid för dem att helt och fullt förstå vilka som skulle ingå i den gruppen. (Matt. 6:10)

5. Vad trodde bibelforskarna om de 144 000?

5 Bibelforskarna hade också med hjälp av Bibeln förstått att en grupp människor skulle bli ”köpta från jorden” och regera med Jesus i himlen. (Upp. 14:3) Det skulle vara 144 000 engagerade, överlämnade kristna som hade tjänat Jehova lojalt här på jorden. Men vad trodde de om den stora skaran?

6. Vad trodde bibelforskarna om den stora skaran?

6 Johannes fick i sin syn se den stora skaran stå ”inför tronen och inför lammet”. (Upp. 7:9) Det här fick bibelforskarna att dra slutsatsen att den stora skaran skulle leva i himlen, precis som de 144 000. Men vad skulle det egentligen vara för skillnad på de här två grupperna om bägge skulle leva i himlen? Bibelforskarna trodde att de som skulle ingå i den stora skaran var kristna som inte hade varit fullständigt lojala mot Jehova när de levde på jorden. De kanske hade levt någorlunda rena liv, men en del av dem kanske fortsatte vara medlemmar i andra samfund. Bibelforskarna drog slutsatsen att den gruppen till viss del hade visat att de älskade Jehova, men inte tillräckligt för att få regera med Jesus. Så den stora skaran skulle få vara i himlen inför tronen men inte sitta på troner, eftersom de inte hade tillräckligt stark kärlek till Jehova.

7. Vilka trodde bibelforskarna skulle leva på jorden under tusenårsriket, och vad trodde de om ”forntidens värdiga”?

7 Men vilka skulle i så fall leva här på jorden? Bibelforskarna trodde att de 144 000 och den stora skaran skulle tas upp till himlen, och sedan skulle miljoner andra få leva här på jorden under Kristus fantastiska tusenårsrike. Bibelforskarna förväntade sig inte att de som skulle leva här på jorden skulle börja tjäna Jehova före tusenårsriket. Istället  trodde man att den här gruppen skulle få lära känna Jehova under tusenårsriket. Längre fram skulle de som anpassade sig efter Jehovas normer bli välsignade med evigt liv på jorden, men de som gjorde uppror skulle tillintetgöras. Bibelforskarna trodde också att några av ”forntidens värdiga” (dvs. lojala tjänare som dog före Kristus) skulle få en särskild ställning. De skulle uppväckas och ingå bland ”furstarna” på jorden under tusenårsriket, och en del av dem skulle på något sätt belönas med himmelskt liv efter de tusen åren. (Ps. 45:16)

8. Vilka tre grupper trodde bibelforskarna fanns?

8 Bibelforskarna trodde alltså att det fanns tre olika grupper: 1) de 144 000, som skulle regera med Jesus i himlen, 2) en stor skara kristna som inte hade varit fullständigt lojala, som skulle stå ”inför tronen och inför lammet” i himlen och 3) miljoner människor som skulle få undervisning om Jehova här på jorden under Kristus tusenårsrike. * Men längre fram skulle Jehova låta ljuset bli klarare. (Ords. 4:18)

LJUSET BLIR KLARARE

På sammankomsten 1935 var det många som hade hoppet att få leva på jorden som blev döpta. (Se paragraf 9.)

9. a) Hur kan den stora skaran stå ”inför tronen och inför lammet” här på jorden? b) Varför är den här förklaringen av Uppenbarelseboken 7:9 logisk?

9 År 1935 blev det tydligt vilka som ingick i den stora skaran i Johannes syn. Jehovas vittnen insåg att den stora skaran inte måste vara i himlen för att kunna stå ”inför tronen och inför lammet”. Det här är symboliskt. Trots att den stora skaran är här på jorden kan de stå ”inför tronen” genom att erkänna att Jehova är universums härskare och underordna sig honom. (Jes. 66:1) Och de kan stå ”inför lammet” genom att tro på Jesus lösenoffer. Ett liknande uttryck används i Matteus 25:31, 32. Där sägs det att ”alla nationerna”, inbegripet de onda, ”samlas inför” Jesus ”strålande tron”. Alla nationerna befinner sig ju här på jorden, inte i himlen. Justeringen som kom 1935 är logisk, eftersom Bibeln inte säger något om att den stora skaran ska komma till himlen. Det är bara en grupp som ska leva för evigt i himlen: de 144 000, som ska ”härska som kungar över jorden” tillsammans med Jesus. (Upp. 5:10)

10. Varför måste den stora skaran lära känna Jehova innan tusenårsriket börjar?

10 Sedan 1935 har Jehovas vittnen alltså förstått att den stora skaran i Johannes syn består av lojala kristna som har hoppet att få leva för evigt här på jorden. För att få överleva den stora prövningen måste de lära känna och börja tillbe Jehova innan tusenårsriket börjar. De behöver ha stark tro för att ”lyckas komma undan allt som ska hända” före Kristus tusenårsrike. (Luk. 21:34–36)

11. Varför kan en del bibelforskare ha trott att vissa skulle kunna komma till himlen efter tusenårsriket?

11 Varför trodde man att vissa som levde här på jorden skulle få komma till himlen efter tusenårsriket? Den tanken fanns med i Vakt-Tornet för 1 maj 1913. Man kan ha resonerat så här: Varför skulle trogna tjänare från forntiden bara få leva på jorden när kristna som inte hade varit lika trogna skulle belönas med liv i himlen? Den här uppfattningen berodde på två felaktiga antaganden: 1) att den stora skaran skulle leva i himlen  och 2) att den stora skaran skulle bestå av kristna som inte hade varit fullständigt lojala.

12, 13. Vad inser både de smorda och den stora skaran om sin belöning?

12 Men som vi redan har sett har Jehovas vittnen sedan 1935 förstått att de som överlever Harmageddon är den stora skaran i Johannes syn. ”Det är de som överlever den stora prövningen” här på jorden, och de ”ropar hela tiden med hög röst: ’Det är vår Gud, som sitter på tronen, och lammet som vi har att tacka för vår räddning.’” (Upp. 7:10, 14) Dessutom lär Bibeln att de som ska leva i himlen får ”något bättre” än de trogna tjänarna från forntiden får. (Hebr. 11:40) Justeringen som kom 1935 gjorde att våra vänner entusiastiskt började inbjuda människor att tjäna Jehova med hoppet att få leva för evigt här på jorden.

13 De som tillhör den stora skaran är glada för sitt hopp. De inser att det är Jehova som avgör om de som har varit trogna ska få sin belöning i himlen eller på jorden. Både de smorda och den stora skaran inser att de kan få sin belöning tack vare att Jehova i sin generösa omtanke har gett Jesus som ett lösenoffer. (Rom. 3:24)

SKARAN BLIR STOR

14. Varför undrade många hur profetian om den stora skaran skulle uppfyllas?

14 Efter justeringen som kom 1935 var det många som undrade hur det skulle kunna bli en stor skara. Ronald Parkin var bara 12 när man förstod vilka som skulle utgöra den stora skaran. Han berättar: ”Då fanns det omkring 56 000 förkunnare i hela världen och många av dem, kanske de flesta, var smorda. Så den stora skaran kändes verkligen inte stor.”

15. Hur har den stora skaran växt?

15 Under de följande årtiondena skickades missionärer till många länder, och Jehovas vittnen blev fler och fler. Och 1968 startades ett bibelstudieprogram med boken Sanningen som leder till evigt liv (utgiven på svenska 1969). Den förklarade Bibelns sanningar på ett enkelt sätt, och det gjorde att fler ödmjuka människor drogs till Jehova än någonsin tidigare. Inom fyra år blev en halv miljon nya bröder och systrar döpta. Och ännu fler blev döpta när katolska  kyrkan började förlora sitt inflytande i Latinamerika och när det blev lättare att predika öppet i Östeuropa och i delar av Afrika. (Jes. 60:22) På senare år har Jehovas organisation producerat flera effektiva verktyg för att hjälpa människor att förstå Bibelns läror. Det råder inga tvivel om att en stor skara har samlats in. Den uppgår nu till mer än åtta miljoner.

EN INTERNATIONELL SKARA

16. Var kommer den stora skaran ifrån?

16 När Johannes nedtecknade sin syn skrev han att den stora skaran skulle komma ”från alla nationer, stammar, folk och språk”. Profeten Sakarja hade tidigare förutsagt något liknande. Han skrev: ”I de dagarna ska tio män från nationernas alla språkgrupper ta tag, ja ta ett fast tag, i manteln på en jude och säga: ’Vi vill följa med er, för vi har hört att Gud är med er.’” (Sak. 8:23)

17. Vilka ansträngningar görs för att hjälpa människor från alla nationer och språkgrupper?

17 Jehovas vittnen förstår att de goda nyheterna måste förkunnas på många språk för att människor från alla språkgrupper ska samlas in. Vi har översatt bibelförklarande litteratur i över 130 år,  men nu översätter vi till hundratals språk. Det är den största satsningen på översättning någonsin! Det är tydligt att Jehova utför ett underverk i vår tid och samlar in en stor skara från alla nationer. Den här internationella skaran kan tillbe Jehova på samma sätt tack vare att den andliga maten finns tillgänglig på så många språk. Jehovas folk är kända för att vara engagerade i tjänsten och för att älska varandra. Det är verkligen trosstärkande! (Matt. 24:14; Joh. 13:35)

VAD INNEBÄR SYNEN FÖR OSS?

18. a) Varför är vi inte förvånade över att Jehova har uppfyllt profetian om den stora skaran, med tanke på det som står i Jesaja 46:10, 11? b) Varför känner sig de som ska leva här på jorden inte utanför?

18 Profetian om den stora skaran är verkligen spännande. Och vi är inte förvånade över att Jehova har uppfyllt den på ett så storslaget sätt. (Läs Jesaja 46:10, 11.) De som tillhör den stora skaran är enormt tacksamma för det hopp Jehova har gett dem. De känner sig inte utanför för att de inte har blivit smorda med Guds ande och inte ska tjäna med Jesus i himlen. Vi kan läsa om många män och kvinnor i Bibeln som hade stark tro och vägleddes av helig ande men som ändå inte ingår i de 144 000. Johannes döparen är ett exempel. (Matt. 11:11) David är ett annat. (Apg. 2:34) De och många andra kommer att bli uppväckta och få leva i en fantastisk miljö här på jorden. Både de som uppväcks och den stora skaran kommer att få möjligheten att visa att de är lojala mot Jehova och hans styre.

19. Vad kommer vi att göra om vi förstår Johannes syn av den stora skaran?

19 Aldrig tidigare i historien har Jehova samlat miljoner människor från alla nationer för att tillbe honom. Vi behöver hjälpa så många som möjligt att bli en del av den stora skaran av andra får, vare sig vi har hoppet att få leva i himlen eller på jorden. (Joh. 10:16) Snart kommer Jehova att låta den stora prövningen börja, och det blir undergången för alla regeringar och religioner som har orsakat så mycket lidande. Den stora skaran har verkligen en fantastisk framtidsutsikt – att få tjäna Jehova för evigt här på jorden! (Upp. 7:14)

SÅNG 139 Se dig själv i den nya världen

^ § 5 Den här artikeln handlar om Johannes syn av en stor skara. Den här genomgången kommer att stärka tron hos alla som har förmånen att få tillhöra den skaran.

^ § 8 Se Jehovas vittnen – förkunnare av Guds kungarike, s. 159–163.