VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) September 2019

Den här tidskriften innehåller studieartiklar för den 28 oktober–1 december 2019.

Jehova tycker om dem som är ödmjuka

Ödmjukhet är en av de viktigaste egenskaperna för oss. Hur kan förändrade omständigheter pröva vår ödmjukhet?

Harmageddon är något att längta efter

Vilka stora händelser kommer att leda fram till Harmageddon? Hur kan vi fortsätta vara lojala mot Jehova när slutet närmar sig?

Underordna dig Jehova – varför och hur?

Äldste, pappor och mammor kan lära sig mycket av ståthållaren Nehemja, kung David och Jesus mamma, Maria.

”Kom till mig ... så ska jag ge er nya krafter”

Vad innebär det att tacka ja till Jesus inbjudan? Vi kan fortsätta få nya krafter under Jesus ok om vi gör tre saker.

”En stor skara”

Den stora skaran ska överleva den stora prövningen och leva för evigt här på jorden. I en syn från Jehova fick Johannes veta vilka som ingår i den skaran och hur stor och internationell den skulle vara.