Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Visa medkänsla som Jehova

Visa medkänsla som Jehova

”Jehova, Jehova, en barmhärtig och nådig [eller: ”medkännande”] Gud.” (2 MOS. 34:6)

SÅNGER: 57, 147

1. Hur beskrev Jehova sig själv för Mose, och vad betyder det för oss?

VID ett tillfälle beskrev Jehova sig själv för Mose genom att tillkännage sitt namn och berätta om sina egenskaper. Bland det första han nämnde var att han är medkännande och visar kärleksfull omtanke. (Läs 2 Moseboken 34:5–7.) Han hade naturligtvis kunnat framhålla hur mäktig och vis han är. Men Mose behövde få en bekräftelse på att Jehova var med honom, så Jehova lade tyngdpunkten på de egenskaper som visar att han verkligen vill hjälpa sina tjänare. (2 Mos. 33:13) Visst är det underbart att veta att Jehova bryr sig så mycket om oss? I den här artikeln ska vi se närmare på medkänsla, en egenskap som gör att vi känner andras smärta och motiverar oss att hjälpa dem.

2, 3. a) Varför ligger det i vår natur att visa medkänsla? b) Varför är det bra att vi ser närmare på det Bibeln säger om medkänsla?

2 Jehova är medkännande, och han skapade människorna till sin avbild. Därför ligger det i människans natur att också bry sig om andra, oavsett om man känner Jehova eller inte. (1 Mos. 1:27) Det finns många skildringar i Bibeln  som andas omtanke och medkänsla. Tänk på när två prostituerade kvinnor kom till Salomo med ett barn för att han skulle avgöra vem av dem som var mamman. För att ta reda på det befallde han att barnet skulle huggas itu. Då protesterade barnets riktiga mamma. Hennes starka moderskänslor gjorde att hon till och med var villig att låta den andra kvinnan få barnet. (1 Kung. 3:23–27) Eller tänk på faraos dotter som räddade livet på Mose när han var liten. Hon förstod att han var en hebreisk pojke som egentligen skulle ha blivit dödad. Men hon kände starkt för Mose, så hon tog hand om honom och uppfostrade honom som sin egen son. (2 Mos. 2:5, 6)

3 Varför är det bra att vi lär oss mer om medkänsla? Därför att Jehova vill att vi ska efterlikna honom. (Ef. 5:1) Trots att vi är skapade med förmågan att känna med andra är vi ofullkomliga och har en tendens att vara själviska. Ibland kanske vi slits mellan att hjälpa andra och att fokusera på oss själva. För en del är det här en ständig kamp. Så hur kan man hitta rätt balans? Och vad kan hjälpa oss att bli mer medkännande? För det första ska vi se på hur Jehova och andra har visat medkänsla. För det andra ska vi gå igenom hur vi kan efterlikna honom och varför det är bra för oss att göra det.

JEHOVA ÄR ETT FULLKOMLIGT EXEMPEL

4. a) Varför sände Jehova änglar till Sodom? b) Vad lär vi oss av skildringen om Lot och hans familj?

4 På många ställen i Bibeln kan vi läsa om hur Jehova har visat medkänsla. Tänk på vad han gjorde för Lot. Den här rättfärdige mannen mådde riktigt dåligt när han såg hur omoraliskt människorna i Sodom och Gomorra levde. De var så onda att Gud bestämde att de förtjänade att dö. (2 Petr. 2:7, 8) Han sände änglar för att rädda Lot, och de uppmanade honom och hans familj att fly från städerna som skulle förstöras. ”När han dröjde tog ... [änglarna] tag i hans hand och i hans hustrus hand och i hans båda döttrars händer, eftersom Jehova hade medömkan med honom, och de förde ut honom och lämnade honom utanför staden.” (1 Mos. 19:16) Det här visar tydligt att Jehova är fullt medveten om de svårigheter vi människor går igenom. (Jes. 63:7–9; Jak. 5:11, noten; 2 Petr. 2:9)

5. Hur hjälper bibelställen som 1 Johannes 3:17 oss att visa medkänsla?

5 Jehova har inte bara visat medkänsla själv, utan han har även lärt sitt folk att göra det. Tänk på en av de lagar han gav till Israel. Den sa att om man lånade ut pengar till någon så kunde man ta hans klädnad som säkerhet för lånet. (Läs 2 Moseboken 22:26, 27.) Men man var tvungen att ge tillbaka klädesplagget vid solnedgången, så att han kunde hålla sig varm under natten. En okänslig person hade kanske vägrat göra det, men Jehova ville att hans folk skulle visa medkänsla. Vad lär vi oss av principen bakom den här lagen? Att vi aldrig får lämna våra bröder och systrar i sticket. Om de har det svårt vill vi göra det vi kan för att hjälpa dem. (Kol. 3:12; Jak. 2:15, 16; läs 1 Johannes 3:17.)

6. Hur kan vi efterlikna Jehovas medkänsla med israeliterna?

6 Jehova hade medkänsla med sitt folk även när de syndade mot honom. Vi läser: ”Jehova, deras förfäders  Gud, sände varningar till dem genom sina budbärare, ja, han sände gång på gång varningar, ty han kände medömkan med sitt folk och med sin boning.” (2 Krön. 36:15) Vi vill efterlikna Jehova och ha medkänsla med dem som ännu inte har lärt känna honom men som fortfarande kan ändra sig och bli hans vänner. Jehova vill inte att någon ska behöva ”drabbas av förintelse” när han ingriper. (2 Petr. 3:9) Och vi vill att så många som möjligt ska få del av Jehovas medkänsla, så vi försöker varna och hjälpa så många vi kan medan det ännu finns tid kvar.

7, 8. Varför kände en familj att de fick uppleva Jehovas medkänsla?

7 Det finns många exempel på att Jehova har medkänsla med sina tjänare. Tänk på vad som hände en familj i Bosnien under den etniska konflikten i början av 90-talet. En av sönerna, som vi kan kalla Milan, var 12 år då. Han, hans lillebror, deras föräldrar och några andra vittnen skulle åka buss från Bosnien till Serbien. De var på väg till en sammankomst där Milans föräldrar skulle bli döpta. Men vid gränsen stoppades bussen, och soldater höll kvar familjen på grund av deras etniska tillhörighet men lät de andra vittnena åka vidare. Efter två dagar kontaktade den ansvarige officeren sin överordnade via komradio och frågade vad de skulle göra med familjen. Officeren stod mitt framför dem, så de hörde svaret när det kom: ”För bort dem och skjut dem!”

8 Medan officeren pratade med de andra militärerna kom två främmande män fram till familjen och viskade att de också var Jehovas vittnen. De hade hört vad som hade hänt på bussen. Männen sa till Milan och hans bror att hoppa in i deras bil eftersom man inte brukade fråga efter barns dokument vid gränskontroller. Sedan sa de till föräldrarna att gå bakvägen runt gränsstationen och möta dem på andra sidan. Milan visste inte om han skulle skratta eller gråta. Föräldrarna frågade: ”Tror ni att de bara kommer att låta oss gå i väg?” Men när de började gå verkade det som att soldaterna inte ens såg dem. Familjen återförenades på andra sidan gränsen, och sedan fortsatte de på sin väg mot sammankomsten. De var helt övertygade om att Jehova hade besvarat deras böner. Flera skildringar i Bibeln visar ju att Jehova inte alltid ingriper för att skydda sina tjänare. (Apg. 7:58–60) Men i det här fallet säger Milan: ”Det kändes som att änglarna förblindade soldaterna och att Jehova räddade oss.” (Ps. 97:10)

9. Hur kände Jesus för dem som följde honom? (Se den inledande bilden.)

9 Jesus var ett fantastiskt exempel på att visa medkänsla. Han tyckte synd om människor eftersom ”de var skinnade och skuffade hit och dit som får utan herde”. Vad fick det honom att göra? ”Han började lära dem många ting.” (Matt. 9:36; läs Markus 6:34.) Fariséerna däremot var inte alls intresserade av att hjälpa folket. (Matt. 12:9–14; 23:4; Joh. 7:49) Känner du, som Jesus, att du verkligen vill hjälpa människor att lära känna Jehova?

10, 11. Är det alltid befogat att visa medkänsla? Förklara.

10 Betyder det här att det alltid är befogat att visa medkänsla? Nej. Kung Saul kanske tyckte att han visade medkänsla  när han skonade Agag, Amaleks kung, som var en fiende till Guds folk. Saul skonade även en del av amalekiternas boskap, trots att Jehova hade sagt att alla amalekiter och deras boskap skulle dödas. Och Jehova förkastade honom som kung på grund av att han gick emot den befallningen. (1 Sam. 15:3, 9, 15) Jehova dömer alltid rättvist och kan läsa människors hjärtan. Därför vet han när det är befogat att visa medkänsla och när det inte är det. (Klag. 2:17; Hes. 5:11) Snart kommer han att verkställa dom över alla som vägrar underordna sig honom. (2 Thess. 1:6–10) Då är det inte läge för Jehova att ha medkänsla med de onda. När han röjer dem ur vägen kommer det i stället att vara ett uttryck för hans medkänsla med dem han räddar.

11 Det är naturligtvis inte vår sak att bestämma vem som ska leva och vem som ska dö. Det vi ska fokusera på är att göra allt vi kan för att hjälpa människor. Så hur kan vi visa medkänsla i praktiken? Vi ska se på några förslag.

MEDKÄNSLA I PRAKTIKEN

12. Hur kan vi visa medkänsla mot varandra?

12 Var hjälpsam i vardagen. Jehova förväntar att vi som vill efterlikna Jesus ska ha medkänsla med våra medmänniskor och med våra bröder och systrar. (Joh. 13:34, 35; 1 Petr. 3:8) Medkänsla har ibland definierats som ”det att man lider med andra”. Så den som har medkänsla motiveras att göra något för att hjälpa dem som har det svårt. Vi behöver vara vakna för möjligheter att göra det. Kan vi till exempel hjälpa någon med något som behöver fixas eller uträtta något ärende? (Matt. 7:12)

Visa din medkänsla i praktiken. (Se paragraf 12.)

13. Hur hjälper Guds folk varandra efter naturkatastrofer?

13 Ta del i hjälpinsatser. Många känner sig motiverade att hjälpa till när andra drabbas av katastrofer. Och Jehovas folk är kända för att ställa upp och hjälpa till vid sådana tillfällen. (1 Petr. 2:17) En japansk syster bodde i ett område som drabbades svårt av en jordbävning och tsunami 2011.  Hon säger att hon fick ”väldigt mycket tröst och uppmuntran” av att så många frivilliga kom för att hjälpa till med reparationsarbetet, både från olika delar av Japan och från andra länder. Hon skriver: ”Det blev så tydligt för mig att Jehova bryr sig om oss och att vi vittnen bryr oss om varandra. Många bröder och systrar över hela världen ber för oss.”

14. Hur kan du hjälpa gamla och sjuka?

14 Hjälp gamla och sjuka. Vi känner med dem som lider av sjukdom och åldrande. Vi längtar verkligen efter att de här problemen ska tas bort, så vi ber om att Guds rike snart ska komma. Men fram till dess gör vi vad vi kan för att bistå dem som behöver hjälp. En författare berättade om något som hände hans gamla mamma, som hade alzheimer. En dag hann hon inte till toaletten i tid, och när hon försökte städa upp efter sig ringde det på dörren. Där stod två Jehovas vittnen som brukade besöka henne. De frågade om hon behövde hjälp med något. Hon svarade: ”Ja, pinsamt nog gör jag det.” De två systrarna hjälpte kvinnan att städa upp, gjorde en kopp te åt henne och satte sig ner och pratade med henne en stund. Sonen var så tacksam. Han skrev: ”Hatten av för de här vittnena. De lever verkligen som de lär.” Har du medkänsla med sjuka och äldre? Får den dig att göra allt du kan för att hjälpa dem? (Fil. 2:3, 4)

15. Hur hjälper vi andra när vi går i tjänsten?

15 Hjälp människor att lära känna Jehova. Många människor är oroade och har problem, och det gör att vi vill ge dem andlig hjälp. Det bästa sättet att göra det på är att hjälpa dem att lära känna Jehova och berätta om vad hans rike ska göra för människor. Vi kan också hjälpa dem att se vilken nytta man har av att leva efter Guds normer. (Jes. 48:17, 18) Tjänsten är verkligen ett fantastiskt sätt för oss att ge ära åt Jehova och visa medkänsla. Skulle vi kunna göra mer i det arbetet? (1 Tim. 2:3, 4)

VI MÅR BRA AV ATT VISA MEDKÄNSLA

16. Vilken nytta har vi av att visa medkänsla?

16 Psykologiska studier visar att medkännande personer får bättre hälsa, bättre välbefinnande och bättre relationer. När man hjälper dem som har det svårt blir man gladare, mer positiv, känner sig mindre ensam och fastnar inte lika lätt i negativa tankebanor. Man mår helt enkelt bra av att visa medkänsla. (Ef. 4:31, 32) Vi får även ett gott samvete eftersom vi vet att vi gör det Jehova vill att vi ska göra. Man blir också en bättre förälder, äktenskapspartner och vän när man visar medkänsla. Och de som brukar visa medkänsla mot andra får ofta själva hjälp när de behöver det. (Läs Matteus 5:7; Lukas 6:38.)

17. Varför vill du visa medkänsla?

17 Vi ska ju inte vara medkännande bara för att vi själva vinner på det. Det viktigaste för oss är att efterlikna och upphöja Jehova, som är källan till kärlek och medkänsla. (Ords. 14:31) Han har visat vad det verkligen innebär att ha medkänsla, och vi vill göra allt vi kan för att efterlikna honom. Då dras vi närmare våra vänner i församlingen och vi får bättre relationer till våra medmänniskor. (Gal. 6:10; 1 Joh. 4:16)