Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  September 2017

”Var modig ... och gå till verket”

”Var modig ... och gå till verket”

”Var modig och stark och gå till verket. Var inte rädd och var inte förfärad, ty Jehova ... är med dig.” (1 KRÖN. 28:20)

SÅNGER: 38, 34

1, 2. a) Vilket viktigt uppdrag fick Salomo? b) Vad var David orolig över?

SALOMO fick ansvaret för ett av de viktigaste byggprojekten i historien – han skulle bygga templet i Jerusalem. Det skulle bli storslaget och ”till berömmelse och ära inför alla länderna”. Det skulle bli Jehovas, den sanne Gudens, hus. Och Jehova bestämde att Salomo skulle ta hand om byggandet. (1 Krön. 22:1, 5, 9–11)

2 Kung David visste att Jehova skulle stötta projektet, men han kan ändå ha känt en viss oro över att Salomo var så ”ung och oerfaren”. Hade Salomo det mod som behövdes för att ta sig an uppgiften? Skulle hans unga ålder och bristande erfarenhet hindra arbetet? Han behövde vara modig och ”gå till verket”.

3. Vad kunde Salomo inse tack vare sin pappas exempel?

3 Salomo lärde sig förmodligen en hel del om mod av sin pappa. David hade slagits mot rovdjur som försökt rycka åt sig familjens får. (1 Sam. 17:34, 35) Och han gick orädd ut  och mötte den gigantiske Goljat. Med Jehovas hjälp kunde David vara modig och besegra den råbarkade jätten med bara en slät sten. (1 Sam. 17:45, 49, 50)

4. Varför behövde Salomo vara modig?

4 David var verkligen rätt person att uppmuntra Salomo att vara modig och bygga templet. (Läs 1 Krönikeboken 28:20.) Utan mod skulle Salomo kunna bli rädd och handlingsförlamad, och att inte göra något alls skulle ha varit värre än att misslyckas.

5. Varför behöver vi mod?

5 Precis som Salomo behöver vi Jehovas hjälp för att kunna vara modiga och utföra våra uppgifter. Vi ska se närmare på några exempel från det förflutna och fundera på hur vi personligen kan visa mod och göra Jehovas vilja.

MODIGA EXEMPEL

6. Varför var Josefs mod så anmärkningsvärt?

6 Josef vägrade modigt att ge efter när Potifars hustru ville ha sex med honom. Han var givetvis medveten om att hans beslut kunde få hemska konsekvenser. Men trots det avvisade han henne bestämt och flydde. (1 Mos. 39:10, 12)

7. Hur visade Rahab mod? (Se den inledande bilden.)

7 Rahab är ett annat exempel på mod. Hon hade kunnat ge efter för sin rädsla och avvisat de två utsända israeliterna som kom till hennes hem i Jeriko. Men hon litade på Jehova och visade mod. Rahab insåg att Jehova var den sanne Guden och att han på något sätt skulle ge landet till israeliterna. Hon lät inte människofruktan göra henne handlingsförlamad. Inte ens risken att hamna i onåd hos Jerikos kung och hans män fick henne att rygga tillbaka. Hon gömde männen och hjälpte dem att ta sig i säkerhet utanför staden. (Jos. 2:4, 5, 9, 12–16) Det hon gjorde räddade livet på både henne och hennes familj. (Jos. 6:22, 23)

8. Hur påverkades apostlarna av Jesus exempel?

8 Jesus trogna apostlar är också fina exempel på mod. De hade tagit intryck av hur modig Jesus var, och det hjälpte dem att efterlikna honom. (Matt. 8:28–32; Joh. 2:13–17; 18:3–5) Sadducéerna försökte förbjuda apostlarna att predika, men de vägrade låta sig tystas. (Apg. 5:17, 18, 27–29)

9. Var kommer mod ifrån enligt 2 Timoteus 1:7?

9 Josef, Rahab, Jesus och apostlarna hade alla en inre styrka som fick dem att göra det rätta. Det var inte så att de var överdrivet självsäkra, utan de var modiga för att de litade på Jehova. Även vi kan hamna i situationer då vi behöver vara modiga och lita på Jehova i stället för på oss själva. (Läs 2 Timoteus 1:7.) Vi ska nu se på två områden i livet där vi behöver mod: i familjen och i församlingen.

SITUATIONER SOM KRÄVER MOD

10. Varför behöver ungdomar mod?

10 Våra ungdomar måste i många lägen vara modiga för att kunna tjäna Jehova. De kan lära sig mycket av Salomos exempel. Han var modig och målmedveten när han skulle ta stora beslut, och därför klarade han av att färdigställa templet. Ungdomar i dag kan och bör visserligen få hjälp av sina föräldrar, men som ung måste man ändå ta vissa viktiga beslut själv. (Ords. 27:11) Det krävs mod att välja bra vänner och sund underhållning. Det kan också  krävas mod att hålla distans till världen och att bestämma när man ska döpa sig. Satan, som hela tiden hånar Jehova, vill att ungdomar ska välja allt annat än rätt, så därför behöver de mod.

11, 12. a) Hur var Mose ett fint exempel på mod? b) Hur kan ungdomar i dag efterlikna Mose?

11 Som ung behöver man bland annat välja vilka mål man vill nå i livet. I en del länder förväntas de unga satsa på fina utbildningar och välbetalda jobb. I fattigare länder kanske man som ung känner sig pressad att fokusera på att hjälpa sin familj ekonomiskt. Oavsett hur din situation ser ut kan du ha nytta av Moses exempel. Han växte upp hos Faraos dotter och kunde ha satsat på att bli rik och berömd. Tänk vilken press han måste ha känt från sin egyptiska familj, sina lärare och sina rådgivare! Men han lät inte andras krav och förväntningar styra hans liv. Mose tog modigt ställning för sann tillbedjan. Han lämnade det lyxiga livet i Egypten och litade på att Jehova skulle ta hand om honom. (Hebr. 11:24–26) Jehova välsignade honom för det, och i framtiden kommer han att få ännu fler välsignelser.

12 Jehova kommer på liknande sätt att belöna dig om du som ung sätter upp andliga mål och låter riket komma på första plats i livet. Han kan också hjälpa dig om du måste stötta familjen ekonomiskt. I det första århundradet valde den unge mannen Timoteus att satsa på andliga mål, och det kan du också göra. * (Läs Filipperna 2:19–22.)

Kommer du att vara modig på alla områden i livet? (Se paragraf 13–17.)

13. Vad gjorde att en ung syster kunde nå sitt mål?

13 En ung syster i Alabama i USA var tvungen att bli modigare för att kunna nå andliga mål. Hon skriver: ”Jag var jätteblyg när jag var liten. Jag vågade knappt prata med vännerna på Rikets sal, och det kändes ännu värre att knacka på hos främmande människor i tjänsten.” Hon satte ändå upp målet att bli pionjär, och med hjälp av sina föräldrar och vännerna i församlingen kunde hon fatta mod och nå sitt mål. Hon fortsätter: ”I Satans värld handlar allt bara om utbildning, status, pengar och en massa prylar. Ofta går det inte ens att nå sådana mål, och i verkligheten gör de en bara stressad och olycklig. Men sanningen har gjort mig lycklig på riktigt. Jag har verkligen fått ett meningsfullt liv.”

14. När kan föräldrar behöva vara modiga?

14 Man behöver också visa mod om man är förälder. Du kanske har en chef som ofta vill att du ska jobba över när du egentligen tänkt studera med familjen, gå i tjänsten eller gå på möten. Det krävs mod att vara en bra förebild och våga säga nej när chefen propsar på övertid. Som förälder kan du också behöva vara modig när du satt upp vissa regler för dina barn. Några föräldrar i församlingen kanske undrar varför dina barn inte får göra samma saker som deras. Kommer du då att vara modig och taktfullt förklara ditt beslut?

15. Vilken nytta har föräldrar av Jehovas löften i Psalm 37:25 och Hebréerna 13:5?

15 Föräldrar behöver också vara modiga när de hjälper barnen att satsa på andliga mål. En del föräldrar kan till exempel dra sig för att uppmuntra sina  barn att satsa på pionjärtjänsten, flytta dit behovet är större, söka till Betel eller engagera sig i organisationens byggprojekt. De kanske oroar sig över vem som i så fall ska ta hand om dem när de blir gamla. Men man får inte glömma att Jehova finns med i bilden. (Läs Psalm 37:25; Hebréerna 13:5.) Föräldrar som är modiga och visar att de litar på Jehova hjälper sina barn att också göra det. (1 Sam. 1:27, 28; 2 Tim. 3:14, 15)

16. Hur har en del föräldrar hjälpt sina barn att sätta upp andliga mål, och vilka fördelar har det lett till?

16 Ett par i USA hjälpte sina barn att sätta upp andliga mål. Mannen berättar: ”Vi pratade med barnen om hur kul det är att vara pionjär och hjälpa till i församlingen, och det gjorde vi redan innan de kunde gå och prata. Och i dag har de som mål att få uppleva det vi berättat om. Deras mål hjälper dem att stå emot pressen från Satans värld och i stället fokusera på det som är viktigt – Jehova och sanningen.” En annan broder med två barn skrev: ”Det finns många föräldrar som lägger mycket tid och energi på att deras barn ska bli duktiga i skolan eller utvecklas inom någon sport eller något annat fritidsintresse. Men det är mycket bättre att lägga tid och energi på att hjälpa barnen att nå mål som stärker deras relation till Jehova. Jag är så glad och tacksam över att se våra barn gå framåt i sanningen och att jag får följa deras resa.” Du kan vara säker på att Jehova kommer att välsigna dig om du hjälper dina barn att satsa på sanningen.

MOD I FÖRSAMLINGEN

17. I vilka lägen kan det behövas mod i församlingen?

17 Det behövs också mod i församlingen. Tänk till exempel på våra äldstebröder som hanterar vissa viktiga frågor eller hjälper dem som hamnar i medicinska akutlägen. En del äldstebröder besöker fängelser och anordnar bibelkurser och möten där. Även singelsystrar  behöver visa mod. Många av dem har möjlighet att bli pionjärer, flytta dit behovet är större, hjälpa till på olika byggprojekt och söka till Skolan för kristna förkunnare. En del systrar kan till och med få gå Gileadskolan.

18. När kan äldre systrar behöva vara modiga?

18 Vi älskar våra äldre systrar, och vi är tacksamma över att ha dem i våra församlingar. De kanske inte kan göra lika mycket i tjänsten som tidigare, men de kan fortfarande vara modiga och ta sig an viktiga saker. (Läs Titus 2:3–5.) De äldste kan till exempel be en äldre syster att prata med en yngre syster om vad som är lämplig klädsel. Den äldre systern kommer inte att säga åt den unga systern på skarpen, utan vänligt uppmuntra henne att tänka på att hennes kläder påverkar andra. (1 Tim. 2:9, 10) Ett sådant omtänksamt sätt att ta upp ett känsligt ämne kan få fina resultat.

19. a) Varför behöver döpta bröder mod? b) Hur kan Filipperna 2:13; 4:13 hjälpa bröder att vara modiga?

19 Andra som behöver vara modiga är döpta bröder. De som gärna tar på sig uppgifter i församlingen är verkligen gåvor från Jehova. (1 Tim. 3:1) Men en del känner inte att de har någon lust att ta ansvar. Det kan bero på att de har gjort misstag i det förflutna som gör att de känner sig ovärdiga att bli församlingstjänare eller äldste. Andra kanske helt enkelt känner sig otillräckliga för en viss uppgift. Men Jehova kan hjälpa dig om du känner så här. (Läs Filipperna 2:13; 4:13.) Mose kände också att han inte var rätt man för jobbet. (2 Mos. 3:11) Jehova hjälpte honom, och med tiden kunde Mose utveckla mod och fullgöra sitt uppdrag. Du kan utveckla ett liknande mod om du ber till Jehova om hjälp och läser Bibeln varje dag. Något som kan ingjuta mod är att man begrundar hur personer i Bibeln har visat mod. Man kan också be äldstebröderna om övning och berätta att man gärna vill hjälpa till. Det kan krävas en del ödmjukhet, men vi vädjar till alla bröder att vara modiga och anstränga sig för att hjälpa till i församlingen.

”JEHOVA ... ÄR MED DIG”

20, 21. a) Vilken försäkran fick Salomo? b) Vad kan vi vara säkra på?

20 David försäkrade Salomo om att Jehova skulle vara med honom under hela byggprojektet, från början till slut. (1 Krön. 28:20) Salomo bar med sig de orden, och han lät inte sin bristande erfarenhet eller unga ålder bli ett hinder. Han var väldigt modig, tog itu med uppgiften och lyckades med Jehovas hjälp färdigställa det magnifika templet på bara sju och ett halvt år.

21 Jehova hjälpte Salomo, och han kan även hjälpa oss att vara modiga och göra Jehovas vilja i familjen och i församlingen. (Jes. 41:10, 13) Vi kan vara säkra på att Jehova kommer att belöna oss både nu och i framtiden om vi modigt fortsätter att tjäna honom. Så ”var modig ... och gå till verket”!

^ § 12 I artikeln ”Sätt upp andliga mål för att förhärliga din Skapare” i Vakttornet för 15 juli 2004 hittar du förslag som kan hjälpa dig att sätta upp och nå andliga mål.