Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Guds ord består för evigt

Guds ord består för evigt

”Det gröna gräset har förtorkat, blommorna har vissnat; men vår Guds ord består till oöverskådlig tid.” (JES. 40:8)

SÅNGER: 95, 97

1, 2. a) Hur skulle vårt liv se ut om vi inte hade Bibeln? b) Vad gör det lättare för oss att ta till oss av Guds ord?

KAN du föreställa dig hur ditt liv skulle se ut om du inte hade Bibeln? Du skulle ha svårt att hitta bra vägledning i vardagen. Du skulle inte känna till sanningen om Gud och ha svar på frågor om livet och framtiden. Och du skulle inte veta vad Jehova har gjort för människor tidigare i historien.

2 Men tack och lov är vi inte i en sådan situation. Jehova har gett oss sitt ord, Bibeln. Och han har lovat att budskapet i hans ord ska bestå för evigt. Aposteln Petrus tog upp den här tanken och citerade då Jesaja 40:8. Den versen syftar framför allt på Guds budskap i allmänhet, men den kan också tillämpas på Bibeln. (Läs 1 Petrus 1:24, 25.) Vi har naturligtvis störst nytta av Bibeln om vi kan läsa den på vårt eget språk, och de som älskar Guds ord har alltid vetat det. Historien igenom har människor offrat mycket för att kunna översätta och sprida Bibeln. De har haft samma inställning som Jehova, som vill att ”alla slags människor skall bli räddade och komma till  exakt kunskap om sanningen”. (1 Tim. 2:3, 4)

3. Vad ska vi gå igenom? (Se den inledande bilden.)

3 I den här artikeln ska vi gå igenom hur Guds ord har överlevt trots 1) språkliga förändringar, 2) politiska förändringar och 3) motstånd mot översättning. Vilken nytta har vi av en sådan genomgång? Den kan hjälpa oss att få en djupare uppskattning av Guds ord och att älska dess författare ännu mer. (Mik. 4:2; Rom. 15:4)

SPRÅKLIGA FÖRÄNDRINGAR

4. a) På vilket sätt förändras många språk med tiden? b) Vad visar att Gud inte favoriserar vissa språk, och hur känner vi för det?

4 Många språk förändras med tiden. Ord och uttryck ändrar innebörd och får en helt annan betydelse än tidigare. Du kanske kan komma på något exempel i ditt eget språk. Det är likadant med hebreiska och grekiska som stora delar av Bibeln skrevs på. Dagens hebreiska och grekiska skiljer sig en hel del från den som användes på Bibelns tid. Så egentligen måste alla som vill förstå Bibeln läsa en översättning av den, även de som talar modern hebreiska och grekiska. En del har tänkt att de skulle förstå Guds ord bättre om de lärde sig bibelhebreiska eller antik grekiska. Men det kanske inte är till så stor nytta som man skulle kunna tro. * Vi kan vara tacksamma för att Bibeln eller delar av den har översatts till mer än 3 200 språk. Jehova vill verkligen att människor från ”varje nation och stam och språk och folk” ska kunna förstå hans ord. (Läs Uppenbarelseboken 14:6.) Det gör att vi känner oss ännu närmare vår kärleksfulle och opartiske Gud. (Apg. 10:34)

5. Varför är King James Version en viktig bibelöversättning?

5 Det faktum att många språk förändras med tiden gäller naturligtvis också de språk Bibeln har översatts till. Bibelöversättningar som var lätta att förstå när de gavs ut kanske inte känns lika naturliga efter en tid. Ett exempel är den engelska King James Version. Den gavs ut första gången år 1611. Den blev en av de mest populära biblarna på engelska och har påverkat det engelska språket mycket. Men Guds namn, Jehova, förekom endast i några få bibelverser i de hebreiska skrifterna. I andra verser i de hebreiska skrifterna där Guds namn förekom i grundtexten användes titeln ”HERREN” med stora bokstäver. Senare utgåvor har också använt ”HERREN” med stora bokstäver i en del verser i de kristna grekiska skrifterna. På det sättet visade King James Version att Guds namn hör hemma i det så kallade Nya testamentet.

6. Varför är vi tacksamma för Nya världens översättning?

6 Med tiden började dock många ord och uttryck i King James Version kännas ålderdomliga. Det är likadant med tidiga bibelöversättningar på andra språk. Därför är vi glada över att ha Nya världens översättning av Den heliga skrift, som använder ett modernt språk. Den har helt eller delvis översatts till mer än 150 språk och kan  därför läsas av en stor del av jordens befolkning. Språket är klart och tydligt, vilket gör att Bibelns budskap lättare når hjärtat. (Ps. 119:97) Men det som verkligen utmärker Nya världens översättning är att Guds namn har återinförts där det förekom från början.

FOLKETS SPRÅK

7, 8. a) Varför blev det svårt för många judar under 200-talet f.v.t. att förstå de hebreiska skrifterna? b) Vad är den grekiska Septuaginta?

7 Ibland har politiken styrt vilket språk som blivit folkets språk under en viss tidsperiod. Men Jehova har hela tiden sett till att sådana förändringar inte har hindrat människor från att förstå Bibeln. Vi vet till exempel att de första 39 böckerna i Bibeln skrevs av israeliter, eller judar. Det var de som ”först och främst ... [anförtroddes] Guds heliga uttalanden”. (Rom. 3:1, 2) Men på 200-talet f.v.t. var det många judar som inte längre förstod hebreiska. Varför inte det? Därför att Alexander den store hade utvidgat det grekiska väldet under sina fälttåg. (Dan. 8:5–7, 20, 21) Ju mer det grekiska väldet bredde ut sig, desto fler började tala grekiska. Det gällde även de judar som bodde i riket, och de fick allt svårare att förstå de hebreiska skrifterna. Vad var lösningen?

8 Någon gång i mitten på 200-talet f.v.t. översattes de fem första bibelböckerna från hebreiska till grekiska. Resten av de hebreiska skrifterna översattes senare och blev klara under 100-talet f.v.t. Böckerna sammanställdes och blev kända som den grekiska Septuaginta-översättningen. Det är den första nedskrivna översättningen man känner till av de hebreiska skrifterna som helhet.

9. a) Hur påverkades de som läste Guds ord av Septuaginta-översättningen och andra tidiga översättningar? b) Vilket är ditt favoritavsnitt i de hebreiska skrifterna?

9 Tack vare Septuaginta-översättningen kunde både grekisktalande judar och andra läsa det så kallade Gamla testamentet på grekiska. Tänk så fantastiskt det måste ha varit för dem att höra och läsa Guds ord på sitt eget språk! Så småningom översattes delar av Bibeln till andra vanliga språk på den tiden, till exempel syriska, gotiska och latin. Fler och fler kunde läsa och förstå Guds ord, och många fick säkert sina egna favoritavsnitt precis som vi har i dag. (Läs Psalm 119:162–165.) Ja, Guds ord har överlevt politiska förändringar som påverkat folkets språk.

MOTSTÅND MOT BIBELÖVERSÄTTNING

10. Varför hade många inte tillgång till Bibeln på John Wycliffes tid?

10 Många mäktiga ledare har försökt hindra vanliga människor från att läsa Bibeln. Men det har inte avskräckt uppriktiga personer från att göra Bibeln tillgänglig för allmänheten. En av dem var John Wycliffe. Han var teolog i England på 1300-talet och tyckte att alla skulle ha möjlighet att läsa Bibeln. Men på hans tid var det i princip omöjligt för gemene man att få tillgång till Bibeln. Varje exemplar skrevs för hand, så de flesta hade inte råd att  skaffa en egen bibel. Många var dessutom analfabeter. Men det fanns ytterligare ett problem. De flesta hade kanske hört Bibeln läsas när de gick i kyrkan, men det är tveksamt om de kunde förstå något. Varför det? Därför att kyrkans officiella bibel, Vulgata, var skriven på latin, trots att det var ett dött språk bland vanligt folk på medeltiden. Så hur såg Jehova till att de fick tillgång till de dyrbara skatterna i hans ord? (Ords. 2:1–5)

John Wycliffe och många andra ville att alla skulle kunna läsa och förstå Bibeln. Känner du på samma sätt? (Se paragraf 11.)

11. Vilken effekt fick Wycliffes bibel?

11 År 1382 framställdes den engelska bibelöversättning som senare blev känd som Wycliffes bibel. Den blev snabbt väldigt populär bland Wycliffes anhängare, lollarderna. De här kringvandrande predikanterna gick från by till by genom hela England, och de gjorde allt för att gemene man skulle kunna läsa och förstå Bibeln. De läste stycken ur Wycliffes bibel för folk och lämnade efter sig handskrivna utdrag ur Bibeln. Deras insats gjorde verkligen att vanliga människor fick upp ögonen för Guds ord.

12. Hur reagerade prästerskapet på Wycliffe och hans arbete?

12 Hur reagerade prästerskapet? De hatade Wycliffe, hans bibel och hans anhängare. De religiösa ledarna förföljde lollarderna och gjorde allt i sin makt för att hitta och förstöra så många exemplar av Wycliffes bibel som möjligt. Efter sin död blev Wycliffe utpekad som kättare. Nu gick det ju inte att straffa någon som redan var död, så man grävde upp Wycliffes ben, brände dem och strödde ut askan i floden Swift. Men intresset för Bibeln bara ökade, och kyrkan kunde inte göra något åt det. Och under de århundraden som följde började många i Europa och andra delar av världen översätta och trycka biblar på språk som många kunde förstå.

”DEN SOM LÄR DIG ATT GÖRA DET SOM ÄR TILL NYTTA FÖR DIG”

13. Vad är vi övertygade om, och hur stärker det vår tro?

13 Bibeln är inspirerad av Gud, men det betyder inte att han inspirerade översättarna som utarbetade  Septuaginta, Wycliffes bibel, King James Version eller någon annan översättning. Men när vi får veta mer om hur olika bibelöversättningar har framställts, så får det oss att dra den här slutsatsen: Jehovas ord har bestått precis som han har lovat. Visst stärker det vår tro på att allt annat som Jehova har lovat också kommer att bli verklighet? (Jos. 23:14)

14. Varför får Bibeln oss att älska Jehova ännu mer?

14 Det är inte bara vår tro som stärks när vi lär oss mer om hur Jehova har bevarat sitt ord, utan också vår kärlek till honom. * Tänk efter: Varför gav han oss egentligen sitt ord, och varför lovade han att det skulle bestå? Därför att han älskar oss och vill att vi ska få ett så bra liv som möjligt. (Läs Jesaja 48:17, 18.) Hur reagerar vi på det här? Vi vill visa att vi älskar Jehova och hålla hans bud. (1 Joh. 4:19; 5:3)

15. Vad ska vi gå igenom i nästa artikel?

15 Vi älskar Guds ord, och därför är det bara naturligt att vi vill få så stor nytta av det som det bara går. Hur kan vi få ut så mycket som möjligt av vår personliga bibelläsning? Hur kan vi bli bättre på att använda Bibeln i tjänsten? Och hur kan de som håller tal bygga sin undervisning på Guds ord? Vi ska få svar på de frågorna i nästa artikel.

^ § 4 Se artikeln ”Måste man lära sig hebreiska och grekiska?” i Vakttornet för 1 november 2009.