Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) September 2017

Den här tidskriften innehåller artiklar som kommer att studeras mellan den 23 oktober och 26 november 2017.

Bli bättre på att visa självbehärskning

Hur kan exempel från Bibeln hjälpa oss att bli bättre på att visa den här egenskapen? Varför vill vi bli bättre på det?

Visa medkänsla som Jehova

Vid ett tillfälle beskrev Jehova sig själv för Mose genom att tillkännage sitt namn och berätta om sina egenskaper. Bland det första han nämnde var sin medkänsla. Vad inbegrips i den egenskapen, och varför är det av intresse för oss?

LEVNADSSKILDRING

Jag har fått samarbeta med fina bröder

David Sinclair tänker med glädje tillbaka på de arbetsuppgifter och privilegier han haft under sina 61 år på Betel och de lojala vänner han fått samarbeta med.

Guds ord består för evigt

Trots att det gått hundratals år sedan Bibeln färdigställdes är den fortfarande en bestseller. Den har överlevt språkliga och politiska förändringar och motstånd mot bibelöversättning.

”Guds ord ... utvecklar kraft”

Bibelstudium har motiverat många att göra stora förändringar. Vad måste vi göra för att Bibeln ska påverka oss på liknande sätt?

”Var modig ... och gå till verket”

Varför behöver vi mod, och vad kan hjälpa oss att utveckla den egenskapen?