Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Ni unga, bygg upp er tro

Ni unga, bygg upp er tro

”Tron är ... det tydliga beviset på verkligheter som man inte ser.” (HEBR. 11:1)

SÅNGER: 41, 69

1, 2. Vilken press känner många unga i dag, men vilket råd ger Bibeln?

”DU VERKAR för smart för att tro på Gud”, sa en klasskompis till en ung syster i Storbritannien. En broder i Tyskland skrev: ”Mina lärare menar att Bibelns skapelseberättelse är en myt. Och de tar för givet att eleverna tror på evolutionen.” Och en ung syster i Frankrike sa: ”Lärarna i min skola kan knappt fatta att det finns elever som fortfarande tror på Bibeln.”

2 Om du är ung och tjänar Jehova eller håller på att lära känna honom, kanske du ibland känner pressen att följa strömmen och acceptera populära uppfattningar, som evolutionsteorin, i stället för att tro på en skapare. Men det finns flera saker du kan göra för att bygga upp din tro på Jehova och bevara den stark. Jehova har gett dig tankeförmåga. Använd den, och låt den ”hålla vakt över dig”. Den kan skydda dig mot världsliga uppfattningar och filosofier som skulle kunna bryta ner din tro. (Läs Ordspråksboken 2:10–12.)

3. Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

3 Verklig tro bygger på exakt kunskap om Gud. (1 Tim. 2:4) Så när vi studerar Bibeln och våra publikationer behöver vi  använda vår tankeförmåga och inte bara skumma igenom materialet, utan stanna upp och verkligen försöka förstå vad det betyder. (Matt. 13:23) Vi ska nu se hur ett sådant studium kan hjälpa oss att stärka vår tro på att Gud är vår Skapare och att Bibeln är hans ord. Och som du kommer att märka saknas det inte övertygande bevis! (Hebr. 11:1)

HUR KAN DU STÄRKA DIN TRO?

4. Vad har tron på evolutionen och tron på skapelsen gemensamt, och vad måste vi därför göra?

4 Du kanske har hört andra säga att de inte tror på Gud utan på evolutionen, eftersom den bygger på vetenskapen. Det är en ganska vanlig uppfattning. Men det är bra att komma ihåg en sak: Oavsett om man tror på evolutionen eller på Gud så tror man på något som man inte kan se eller observera. Ingen av oss har sett Gud eller sett honom skapa något. (Joh. 1:18) Och ingen forskare eller annan människa har sett en livsform utvecklas till en annan. Ingen har till exempel sett ett kräldjur utvecklas till ett däggdjur. (Job 38:1, 4) Därför måste vi alla granska de bevis som finns och använda vår tankeförmåga för att dra logiska slutsatser. Aposteln Paulus skrev om skapelsen: ”Hans [Guds] osynliga egenskaper ses ... tydligt alltifrån världens skapelse, ja, hans eviga makt och gudomlighet, eftersom de uppfattas genom de ting som är gjorda – så är de då utan ursäkt.” (Rom. 1:20)

Du kan ha stor nytta av olika studieredskap när du berättar om din tro för andra. (Se paragraf 5.)

5. Hur får vi hjälp att använda vår uppfattningsförmåga?

5 Att uppfatta något betyder att inse något som kanske inte är direkt uppenbart eller syns på en gång. (Hebr. 11:3) När man använder sin uppfattningsförmåga använder man alltså inte bara sina ögon och öron, utan också sitt intellekt. Jehovas organisation har gett oss många fina studieredskap som hjälper oss att se Skaparen med trons ögon. (Hebr. 11:27) Tänk på filmen Det fantastiska skaparverket vittnar om Gud, broschyrerna Hur har livet kommit till? och Livets uppkomst – fem frågor som kräver svar och boken Finns det en Skapare som bryr sig om oss? Och tidskriften Vakna!  innehåller ofta intervjuer med forskare och andra som berättar vad som har fått dem att börja tro på Gud. I artikelserien ”Slump eller formgivning?” finns exempel på fascinerande saker i naturen som forskare och formgivare hämtar idéer och lösningar ifrån och försöker kopiera.

6. Vilken hjälp kan man få av att använda våra studieredskap, och hur har du själv haft nytta av dem?

6 En 19-årig broder i USA skrev så här om de två broschyrer som just nämndes: ”Jag har haft enorm nytta av de här broschyrerna. Jag har gått igenom dem massvis av gånger.” En syster i Frankrike skrev: ”Slump eller formgivning-artiklarna är så fascinerande! De visar att de främsta ingenjörerna kan härma den komplexa formgivningen i naturen men aldrig själva nå upp till samma nivå.” Föräldrarna till en 15-åring i Sydafrika sa: ”Det första vår dotter brukar läsa i Vakna! är ’intervjuartiklarna’.” Hur är det med dig? Utnyttjar du den här kunskapsbanken till max? Det kan hjälpa dig att få en tro som är som ett träd med djupa rötter. Med en sådan tro kan du stå stadigt hur mycket det än stormar omkring dig. (Jer. 17:5–8)

DIN TRO PÅ BIBELN

7. Varför vill Gud att du ska använda din förmåga att tänka logiskt?

7 Är det fel att undra om det som står i Bibeln verkligen är sant? Nej, inte alls! Jehova vill inte att du ska tro på något bara för att andra gör det. Han vill att du ska använda din förmåga att tänka logiskt. Så använd ditt förnuft. Skaffa exakt kunskap. Då får du en stabil grund för din tro. (Läs Hebréerna 5:14; 1 Timoteus 2:4.) Du kan bland annat skaffa dig sådan kunskap genom att studera vissa ämnen mer på djupet.

8, 9. a) Vilka ämnen tycker en del om att studera på djupet? b) Vilken nytta har en del haft av att meditera över det de läst?

8 En del har valt att djupstudera olika bibliska profetior. Andra har tyckt om att jämföra skildringar i Bibeln med vad historiker, forskare eller arkeologer säger. Tänk till exempel på den intressanta profetian i 1 Moseboken 3:15. Den här profetian introducerar Bibelns huvudtema, nämligen att Jehovas namn ska rentvås och att hans rätt att härska ska försvaras med hjälp av hans rike. Den här versen beskriver hur Jehova ska ta itu med allt lidande som människor har upplevt sedan Adams och Evas uppror. Låt säga att du vill ha 1 Moseboken 3:15 som studieprojekt. Vad kan du göra då? En variant är att göra en tidslinje. Den kan innehålla nyckelverser i Bibeln som kastar ljus över detaljerna i profetian och som visar hur den kommer att uppfyllas. När pusselbitarna faller på plats och du ser hur bibelställena hänger ihop kan det hjälpa dig att dra slutsatsen att Bibelns profeter och skribenter måste ha varit vägledda ”av helig ande”. (2 Petr. 1:21)

9 En broder i Tyskland skrev: ”Temat om Guds rike går som en röd tråd genom Bibeln. Och så är det, trots att den skrevs av omkring 40 män. Många av dem levde dessutom under olika tidsperioder och kände inte varandra personligen.” En syster från Australien berördes av en studieartikel i Vakttornet för 15 december 2013. Den behandlade innebörden i den judiska påsken och hur den har en nära koppling till 1 Moseboken 3:15 och till Messias. ”Det studiet gjorde att jag fick upp ögonen för hur  underbar Jehova är”, skrev hon. ”Att någon hade tänkt ut den här anordningen för israeliterna och att den skulle uppfyllas på Jesus gjorde verkligen stort intryck på mig. Jag fick bokstavligt talat stanna upp och meditera över hur fantastisk den här profetiska påskmåltiden var!” Vad var det som fick den här systern att känna så? Hon tänkte verkligen igenom det hon läste och förstod vad det innebar. Det hjälpte henne att stärka sin tro på Jehova och komma närmare honom. (Matt. 13:23)

10. Hur stärker bibelskribenternas ärlighet vår tro på Bibeln?

10 Tänk också på bibelskribenternas ärlighet och mod. Många forntida skribenter skönmålade sitt land och sina ledare. Men Jehovas profeter sa alltid som det var. De tvekade inte att lyfta fram sitt folks och till och med sina kungars ofullkomligheter. (2 Krön. 16:9, 10; 24:18–22) De nämnde också misstag som de själva och andra som tjänade Gud gjorde. (2 Sam. 12:1–14; Mark. 14:50) ”Sådan ärlighet är sällsynt”, sa en ung broder från Storbritannien. ”Det stärker vår övertygelse om att Bibeln verkligen kommer från Jehova.”

11. Hur kan principerna i Bibeln övertyga oss om att den är från Gud?

11 Många blir också övertygade om att Bibeln är inspirerad av Gud när de ser resultaten av att följa dess principer. (Läs Psalm 19:7–11.) En ung syster i Japan skrev: ”När vi tillämpade det som står i Bibeln i vår familj blev vi verkligen lyckliga. Vi fick uppleva frid, enhet och kärlek.” Bibelns principer skyddar oss också från falsk tillbedjan och från trosuppfattningar som många är förslavade under. (Ps. 115:3–8) Men hur är det med olika filosofier som säger att det inte finns någon Gud? Hur påverkas människor av dem? Evolutionsläran får ofta naturen i sig att framstå som en sorts gud med krafter och förmågor som ingen annan än Jehova har. De som säger att det inte finns någon Gud menar att framtiden ligger helt i våra egna händer. Men de kan inte erbjuda något säkert hopp om en bättre framtid. (Ps. 146:3, 4)

HUR MAN RESONERAR MED ANDRA

12, 13. Hur kan man resonera med andra om skapelsen och Bibeln?

12 Hur kan du göra när du resonerar med andra om skapelsen och Bibeln? Var inte för snabb att tänka att du vet vad andra tror. En del säger att de tror på evolutionen, men de tror samtidigt att Gud finns och att han använde sig av evolution för att skapa olika livsformer. Andra säger att de tror på evolutionsteorin eftersom de menar att den inte skulle läras ut i skolan om den inte var sann. Och en del har slutat tro på Gud därför att de är besvikna på religionen. Så när du pratar med någon om livets ursprung är det vanligtvis bäst att börja med att ställa frågor. Ta reda på vad personen tror, och lyssna noga på vad han säger. Då är det större chans att han lyssnar på dig. (Tit. 3:2)

13 Vad kan du göra om du pratar med någon som inte kan fatta hur man kan tro på skapelsen? Du kanske taktfullt kan flytta över bevisbördan på honom och be honom förklara hur livet kunde uppstå utan en Skapare. För att den första livsformen skulle ha kunnat leva vidare måste den ha haft möjlighet att reproducera sig, att göra kopior av sig själv. David Deamer, professor i kemi, sa att den processen bland annat skulle kräva 1) ett skyddande membran, 2) förmåga  att skaffa och förbruka energi, 3) information i generna och 4) förmåga att kopiera den informationen. Han tillade: ”Man slås av hur komplex till och med den enklaste livsformen är.”

14. Vad skulle du kunna göra när frågor om skapelsen kontra evolutionen kommer upp?

14 Om du känner dig oförberedd när frågor om skapelsen kontra evolutionen kommer upp, kan du använda samma enkla argumentering som Paulus gjorde. Han skrev: ”Varje hus byggs ju av någon, men den som har byggt allt är Gud.” (Hebr. 3:4) Sådan logik är mycket enkel och tydlig. Komplicerad design är ett resultat av att någon har tänkt till. Du skulle också kunna använda någon av våra publikationer. En syster använde de två broschyrer som nämndes tidigare när hon pratade med en ung man. Han trodde inte på Gud, utan på evolutionen. Men någon vecka senare sa han: ”Nu tror jag på Gud.” Han började studera Bibeln och blev så småningom en broder.

15, 16. Hur kan du anpassa ditt resonemang efter andras intressen, och vad bör du ha som mål?

15 Du kan använda samma enkla metod när du pratar med någon som tvivlar på att man kan lita på Bibeln. Ta reda på vad han egentligen tror och vad han är intresserad av. (Ords. 18:13) Tycker han om vetenskap? Då kanske du kan visa exempel ur Bibeln som bekräftar att den är vetenskapligt korrekt. Andra tycker om historia och kan ta intryck av att Bibeln innehåller profetior som har uppfyllts och skildringar som stämmer överens med historieböckerna. Eller så kanske du kan lyfta fram hur praktiska Bibelns principer är, till exempel de som finns i bergspredikan.

16 Kom ihåg att ditt mål bör vara att vinna hjärtan, inte diskussioner. Så var en god lyssnare. Ställ uppriktiga frågor, och var vänlig och respektfull, särskilt när du samtalar med äldre. Om du respekterar andra kommer de förmodligen att respektera dig. De kommer också att märka att du noga tänkt igenom det du tror på, något som många yngre inte har gjort. Men du har såklart ingen skyldighet att svara någon som bara är ute efter att argumentera eller att göra sig lustig över det du tror på. (Ords. 26:4)

GÖR SANNINGEN TILL DIN EGEN

17, 18. a) Vad kan hjälpa dig att göra sanningen till din egen? b) Vad ska vi gå igenom i nästa artikel?

17 Stark tro bygger på mer än bara grundläggande kunskap i Bibeln. Därför behöver du gräva på djupet när du studerar Guds ord, som om du letade efter gömda skatter. (Ords. 2:3–6) Använd de sökverktyg som kan finnas tillgängliga på ditt språk, till exempel Watchtower Library, Onlinebiblioteket, Index till Vakttornets publikationer eller ”Ämnesguiden”. Något av det bästa du kan göra för att stärka din tro är att läsa igenom hela Bibeln. Du kanske kan ha som mål att göra det på ett år. En kretstillsyningsman som tänkte tillbaka på sin ungdomstid sa: ”Något som hjälpte mig att förstå att Bibeln verkligen är Guds ord var att jag läste den från pärm till pärm. Äntligen förstod jag de bibliska berättelser jag hade lärt mig som liten. Det var en vändpunkt i min andliga utveckling.”

18 Ni som är föräldrar har en viktig roll i era barns andliga utveckling. Så hur kan ni hjälpa dem att bygga upp en stark tro? Det ska vi se närmare på i nästa artikel.