Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

”Låt inte dina händer sjunka”

”Låt inte dina händer sjunka”

”Låt inte dina händer sjunka.” (SEF. 3:16)

SÅNGER: 81, 32

1, 2. a) Vilka problem kämpar många med i dag, och vad kan det leda till? b) Vad kan vi vara säkra på enligt Jesaja 41:10, 13?

EN SYSTER som är reguljär pionjär och gift med en äldste säger: ”Jag har goda andliga rutiner, men jag har samtidigt fått kämpa med ångest i flera år. Det förstör sömnen och påverkar hälsan och hur jag behandlar andra, och ibland vill jag bara ge upp och försvinna ner i ett hål.”

2 Kan du förstå hennes känslor? Tyvärr utsätts vi för en enorm press eftersom vi lever i Satans onda värld. Det kan skapa oro och tynga ner oss, precis som ett ankare som hindrar en båt från att röra sig framåt. (Ords. 12:25) Vad kan sådana känslor bero på? Vi kanske sörjer någon närstående som har dött, kämpar med en allvarlig sjukdom eller försöker försörja vår familj trots ekonomiskt tuffa tider. Eller så kanske vi får möta motstånd. Den känslomässiga stressen kan med tiden dränera oss på energi och göra att vi förlorar glädjen. Men en sak kan vi vara säkra på: Jehova är redo att sträcka ut sin hand och hjälpa oss. (Läs Jesaja 41:10, 13.)

3, 4. a) Hur används ordet ”händer” i Bibeln? b) Vad skulle kunna få våra händer att sjunka?

3 Bibeln använder ofta olika delar av människokroppen för att beskriva egenskaper och handlingar. Handen nämns hundratals gånger. När det sägs att någons händer stärks  kan det betyda att personen blir uppmuntrad och styrkt och är redo för handling. (Esr. 1:6, noten; 6:22) Det kan också betyda att någon har en positiv inställning och en ljus syn på framtiden.

4 Ibland kan vi läsa om personer som lät sina händer sjunka. Då handlar det om att de tappade modet, blev nedstämda eller saknade hopp. (2 Krön. 15:7; Hebr. 12:12) I sådana situationer kan det vara lätt att ge upp. Var kan du få den uppmuntran du behöver om du känner dig pressad och nertyngd, antingen fysiskt eller känslomässigt, eller har hamnat i en andlig svacka? Hur kan du få kraft och motivation att hålla ut och göra det med glädje?

”JEHOVAS ARM HAR INTE BLIVIT FÖR KORT FÖR ATT RÄDDA”

5. a) Hur kan det kännas när vi får problem, men vad måste vi komma ihåg? b) Vad ska vi gå igenom?

5 (Läs Sefanja 3:16, 17.) Vår kärleksfulle Far, Jehova, vill inte att vi ska ge efter för rädsla och modfälldhet, eller med andra ord låta våra händer sjunka. I stället vill han att vi ska kasta alla våra bekymmer på honom. (1 Petr. 5:7) Vi kan tänka på vad han sa till israeliterna: ”Jehovas arm har inte blivit för kort för att rädda.” Han är alltid redo att rädda sina lojala tjänare. (Jes. 59:1) Vi ska nu gå igenom tre enastående exempel från Bibeln som visar att Jehova både vill och kan ge sitt folk kraft att göra hans vilja trots mycket svåra motgångar. Vi ska se hur vi kan hämta styrka från de här skildringarna.

6, 7. Vad kan vi lära oss av israeliternas seger över amalekiterna?

6 Kort efter att israeliterna mirakulöst hade blivit befriade från slaveriet i Egypten kom amalekiterna och anföll dem. Mose lät den modige Josua leda israeliterna i striden. Sedan tog Mose med sig Aron och Hur till toppen av en kulle i närheten. Därifrån hade de utsikt över slagfältet. Var de här männen rädda och försökte smita undan striden? Nej, inte alls!

7 Mose satte en plan i verket som gjorde att israeliterna kunde vinna slaget mot amalekiterna. Han höll ”den sanne Gudens stav” i sina händer och lyfte den mot himlen. Så länge Mose höll upp händerna såg Jehova till att israeliterna hade övertaget, men så fort hans händer blev tunga och började sjunka fick amalekiterna övertaget. Aron och Hur tog då snabbt ”en sten och lade den under honom [Mose], och han satte sig på den; och Aron och Hur stödde hans händer, den ene på den ena sidan och den andre på den andra sidan, så att hans händer förblev stadiga tills solen gick ner”. Ja, tack vare Jehovas mäktiga hand vann israeliterna striden. (2 Mos. 17:8–13)

8. a) Vad gjorde Asa när etiopierna hotade Juda? b) Hur kan vi efterlikna Asa?

8 Jehova visade också att hans hand inte var för kort på kung Asas tid. Många strider finns omnämnda i Bibeln. Och den största armé som nämns tillhörde etiopiern Sera. Han hade en miljon stridsvana soldater. Hans armé var nästan dubbelt så stor som Asas, så vi förstår att Asa lätt hade kunnat bli rädd och missmodig och låtit sina händer sjunka. Men han bad genast Jehova om hjälp. Militärt sett skulle det vara omöjligt att besegra etiopierna, men ”för Gud är allting möjligt”.  (Matt. 19:26) Gud visade sin stora makt och ”lät ... etiopierna lida nederlag inför Asa”, vars hjärta var ”odelat gentemot Jehova alla hans dagar”. (2 Krön. 14:8–13; 1 Kung. 15:14)

9. a) Blev Nehemja modfälld när han såg Jerusalems murar? Förklara. b) Hur besvarade Jehova Nehemjas bön?

9 Föreställ dig hur Nehemja måste ha känt det när han kom till Jerusalem. Staden var så gott som försvarslös, och judarna var väldigt modfällda. Utländska motståndare hotade dem, och därför slutade de återuppbygga Jerusalems murar och lät sina händer sjunka. Hur påverkades Nehemja? Lät han också sina händer sjunka? Nej! Precis som Mose, Asa och andra trogna tjänare hade Nehemja lärt sig att han alltid kunde lita på Jehova. I judarnas ögon kanske situationen verkade hopplös, men Nehemja vände sig till Jehova och bad om hjälp, och Jehova lyssnade på hans bön. Jehova använde sin ”stora kraft” och sin ”starka hand” för att styrka judarna. (Läs Nehemja 1:10; 2:17–20; 6:9.) Tror du att Jehova använder sin ”stora kraft” och ”starka hand” för att stödja och hjälpa sina tjänare i dag?

JEHOVA STÄRKER DINA HÄNDER

10, 11. a) Hur försöker Satan göra oss modfällda? b) Hur ger Jehova oss styrka och kraft? c) Vilken nytta har du haft av undervisningen från Jehovas organisation?

10 Något vi kan vara säkra på är att Djävulen inte kommer att låta sina händer sjunka. Han kommer att fortsätta att göra allt han kan för att hindra oss i vår kristna verksamhet. Han använder myndigheter, religiösa ledare och avfällingar för att hota oss och sprida lögner om oss. Vad är hans mål? Att få oss att sluta predika de goda nyheterna om Guds rike. Men Jehova har både förmågan och viljan att hjälpa oss, och han ger oss kraft genom sin heliga ande. (1 Krön. 29:12) Därför är det helt nödvändigt att vi ber om den, så att vi kan stå emot Satan och hans onda värld. (Ps. 18:39; 1 Kor. 10:13) Vi är också tacksamma för att vi har Bibeln, som är ett resultat av helig ande. Och tänk på all den andliga mat vi får varje månad. Orden i Sakarja 8:9, 13 (läs) uttalades medan templet i Jerusalem återuppbyggdes, men de är också till uppmuntran för oss i dag.

11 Jehova styrker oss även med hjälp av våra möten, sammankomster och teokratiska skolor. Den undervisning vi får där hjälper oss att tjäna Jehova av rätt motiv, att sätta upp andliga mål och att sköta våra många ansvarsuppgifter. (Ps. 119:32) Ser du till att hämta styrka från den här undervisningen?

12. Vad måste vi göra för att hålla oss andligt starka?

12 Jehova hjälpte sitt folk att besegra amalekiterna och etiopierna, och han gav Nehemja och judarna kraft att bygga färdigt murarna. På liknande sätt ger han oss kraft och styrka att fortsätta predika när vi möter motstånd och likgiltighet och när vi känner oss oroliga. (1 Petr. 5:10) Vi förväntar oss inga underverk. I stället måste vi göra vår del. Vi måste läsa Bibeln varje dag, förbereda oss för våra möten och vara med på dem varje vecka, ha ett personligt studium, studera tillsammans som familj och hålla oss nära Jehova i bön. Vi får inte bli distraherade och låta något komma mellan oss och Jehova, så att vi går miste om det han ger oss för att  styrka och uppmuntra oss. Om du känner att du har låtit händerna sjunka på något av de här områdena, be då Jehova om hjälp. Du kommer att få uppleva att hans ande ger dig kraft och energi, för att du ska ”både vilja och verka”. (Fil. 2:13) Men vad kan vi göra för att stärka andras händer?

”RÄTA ... UT SLAPPA HÄNDER”

13, 14. a) Hur fick en broder styrka sedan hans fru hade dött? b) Hur kan vi stärka andra?

13 Jehova har gett oss en världsvid familj av omtänksamma bröder och systrar som kan uppmuntra oss. Aposteln Paulus skrev: ”Räta ... ut slappa händer och försvagade knän, och fortsätt att göra stigarna raka för era fötter.” (Hebr. 12:12, 13) Många kristna i det första århundradet fick sådan här andlig hjälp, och det är likadant i vår tid. En broder som förlorade sin fru i döden och fick uthärda andra smärtsamma situationer sa: ”Jag har lärt mig att vi inte kan välja våra prövningar, inte heller när eller hur ofta vi drabbas. Men bön och personligt studium har varit som en flytväst som hjälpt mig att hålla huvudet ovanför vattenytan. Mina andliga bröder och systrar har också varit ett stort stöd för mig. Jag har insett hur viktigt det är att man har ett nära förhållande till Jehova innan svåra situationer uppstår.”

Vi kan alla uppmuntra varandra i församlingen. (Se paragraf 14.)

14 Aron och Hur höll upp Moses händer rent bokstavligt under striden mot amalekiterna. Även vi kan vara vakna för möjligheter att hjälpa och stötta andra rent praktiskt. Vilka kan behöva vårt stöd? En del av våra bröder och systrar har kommit upp i åren eller kämpar med hälsoproblem, motstånd från familjen eller ensamhet. Och många har förlorat någon närstående i döden. Vi kan också vara ett stöd för de unga, som ofta utsätts för pressen att göra sådant som är fel eller att försöka bli framgångsrika i den här världen, antingen ekonomiskt eller yrkesmässigt eller genom en akademisk karriär. (1 Thess. 3:1–3; 5:11, 14) Tänk efter hur du kan visa att du verkligen bryr dig om andra på Rikets sal, i tjänsten, under en måltid eller när du pratar i telefon.

15. Vilken inverkan kan positiva ord ha på våra bröder och systrar?

15 Efter Asas imponerande seger blev han och hans folk mycket uppmuntrade av profeten Asarja. Han sa: ”Men ni, var modiga och låt inte era händer sjunka, ty det finns en lön för ert verk.” (2 Krön. 15:7) Det här fick Asa att göra en rad förändringar för att återställa den sanna tillbedjan. På liknande sätt kan dina positiva ord göra mycket för att uppmuntra andra och hjälpa dem att fortsätta tjäna Jehova. (Ords. 15:23) Och glöm aldrig vilken god inverkan det kan ha på andra att du räcker upp handen på mötena och bidrar med uppbyggande kommentarer.

16. Hur kan de äldste efterlikna Nehemja? Ge exempel på hur dina medtroende har hjälpt dig personligen.

16 Med Jehovas hjälp kunde Nehemja och de andra judarna stärka sina händer för arbetet. Sedan blev muren klar på bara 52 dagar! (Neh. 2:18; 6: 15, 16) Nehemja hade inte bara tillsynen över arbetet, utan han hjälpte också själv till med att bygga upp muren. (Neh. 5:16) Många äldste följer i hans fotspår genom att hjälpa till i samband  med olika byggprojekt eller genom att städa och underhålla Rikets sal. De här kärleksfulla bröderna uppmuntrar också sina medtroende genom att samarbeta med dem i tjänsten och genom att göra herdebesök. På så sätt kan de stärka dem som har ”svaga händer” och som är ”ängsliga i hjärtat”. (Läs Jesaja 35:3, 4.)

”LÅT INTE DINA HÄNDER SJUNKA”

17, 18. Vad kan vi vara säkra på när vi ställs inför svårigheter och problem?

17 När vi samarbetar med våra bröder och systrar blir vi sammansvetsade och enade. Vi får också bestående vänskapsband och starkare tro på de välsignelser Guds rike ska föra med sig. Genom att stärka andras händer hjälper vi dem att uthärda svåra situationer och att fortsätta se ljust på framtiden. Och när vi hjälper andra får vi också själva hjälp att bevara vårt andliga fokus och att känna att det som Jehova har i beredskap för oss verkligen är på riktigt. Ja, våra händer blir också stärkta.

18 När vi tänker på hur Jehova hjälpte och skyddade sina trogna tjänare på Bibelns tid växer vår tro och förtröstan på honom. Så ”låt inte dina händer sjunka” när du ställs inför svårigheter och problem. Förlita dig i stället på Jehova i bön. Låt honom stärka dig med sin mäktiga hand och leda dig till välsignelserna under hans rike. (Psalm 73:23, 24)