Vad är ”Guds ord” som enligt Hebréerna 4:12 ”är levande och utvecklar kraft”?

Sammanhanget visar att aposteln Paulus syftade på det som Gud låter oss få veta om sin avsikt, som vi kan läsa om i Bibeln.

I våra publikationer hänvisar vi ofta till Hebréerna 4:12 för att visa att Bibeln har kraft att förändra människors liv, och det är helt rätt att göra den tillämpningen. Men det är intressant att se på Hebréerna 4:12 i sitt sammanhang. Paulus uppmuntrade de kristna hebréerna att samarbeta med Guds avsikter. Många av dessa avsikter fanns med i de heliga skrifterna. Paulus tog israeliterna som hade blivit räddade ut ur Egypten som ett exempel. De kunde se fram emot att få gå in i det utlovade landet, som flödade av ”mjölk och honung”. Där skulle han ge dem verklig vila. (2 Mos. 3:8; 5 Mos. 12:9, 10)

Det här var Guds uttryckliga avsikt. Men längre fram förkastade israeliterna Jehovas vägledning och visade brist på tro, så de flesta av dem kom inte in i den här vilan. (4 Mos. 14:30; Jos. 14:6–10) Men Paulus sa att löftet att komma in i Guds vila fortfarande stod kvar. (Hebr. 3:16–19; 4:1) Det här löftet är helt klart en del av det som Gud har låtit oss få veta om sin avsikt. Vi kan läsa om och arbeta i linje med den, precis som de kristna hebréerna gjorde. För att betona att det här löftet var grundat på Skrifterna citerade Paulus delar av 1 Moseboken 2:2 och Psalm 95:11.

Det värmer våra hjärtan att ”ett löfte att komma in i hans [Guds] vila står kvar”. Vi litar på Bibelns löfte och tror att det är fullt möjligt att få komma in i Guds vila. Vi har också tagit flera steg för att få göra det. Men det innebär inte att vi har försökt följa Moses lag eller försökt få Jehovas godkännande bara genom att utföra goda gärningar. Nej, det är vår tro på Jehova som gör att vi vill samarbeta med hans uppenbarade avsikt, både nu och i framtiden. Som nämndes tidigare har dessutom tusentals människor världen över börjat studera Bibeln och fått lära sig mer om Guds avsikt. Det har motiverat många av dem att förändra sin livsstil, visa tro och bli döpta. De här förändringarna är tydliga bevis för att ”Guds ord är levande och utvecklar kraft”. Det som Gud har uppenbarat i Bibeln om sin avsikt har redan påverkat oss, och det kommer att utveckla kraft i vårt liv även i fortsättningen.