Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Visste du?

Visste du?

Hur kunde Stefanus vara så lugn i en hotfull situation?

STEFANUS står inför en grupp uppretade män. Det är medlemmarna av Sanhedrin, judarnas högsta domstol. De här 71 männen är bland de mäktigaste i landet. De har kallats dit av översteprästen Kaifas, som var ordförande för Sanhedrin när Jesus dömdes till döden några månader tidigare. (Matt. 26:57, 59; Apg. 6:8–12) Nu för de fram falska vittnen som anklagar Stefanus. Men så lägger de märke till något speciellt med honom – hans ansikte är ”som en ängels ansikte”. (Apg. 6:13–15)

Hur kunde Stefanus vara så lugn och fridfull i den här skrämmande situationen? Innan han drogs inför domstolen hade han fått Guds ande och varit fullt engagerad i predikoarbetet. (Apg. 6:3–7) Så när han nu står inför rätta kan den här anden vara en ”tröstare” och ”hjälpare” för honom. (Joh. 14:16; noten) Stefanus försvarar sig modigt, och anden påminner honom om mer än 20 olika tankar från de hebreiska skrifterna. (Joh. 14:26) Man kan läsa hans försvarstal i Apostlagärningarna, kapitel 7. Stefanus fick uppleva något mer som stärkte hans tro: han fick en syn av Jesus som stod på Guds högra sida. (Apg. 7:54–56, 59, 60)

Vi kanske också kommer att råka ut för förföljelse och hamna i hotfulla situationer. (Joh. 15:20) Om vi läser Bibeln regelbundet och tar del i tjänsten, kan Jehovas ande påverka oss. Då kan vi klara av prövningarna och känna inre frid. (1 Petr. 4:12–14)