Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Vagnar och en krona skyddar dig

Vagnar och en krona skyddar dig

”Det skall ske – om ni verkligen lyssnar till Jehovas, er Guds, röst.” (SAK. 6:15)

SÅNGER: 61, 22

1, 2. Hur var situationen för judarna i Jerusalem vid tiden för Sakarjas sjunde syn?

SAKARJA måste ha haft mycket att tänka på efter att ha fått sin sjunde syn. Jehova hade lovat att han inte skulle låta oärliga människor komma undan med sin ondska. Det löftet fick säkert Sakarja att känna sig trygg och lugn. Men inget hade egentligen förändrats. Det fanns fortfarande oärlighet och ondska omkring honom, och templet i Jerusalem var långt ifrån återuppbyggt. Varför hade judarna så snabbt slutat med byggnadsarbetet som Jehova hade gett dem? Hade de återvänt till sitt hemland bara för sin egen skull?

2 Sakarja visste att de judar som hade flyttat till Jerusalem hade stark tro. Och Jehova hade motiverat dem att lämna sina trygga hem och affärsverksamheter i Babylon. (Esr. 1:2, 3, 5) De hade lämnat allt de var vana vid och flyttat till ett land som de flesta av dem bara hade hört talas om. Om de inte hade tyckt att det var viktigt att återuppbygga Jehovas tempel skulle de aldrig ha gett sig ut på en 160 mil lång resa genom svår terräng.

3, 4. Vilka hinder stötte judarna på?

 3 Hur kan judarna ha haft det under resans gång? De fantiserade säkert en hel del om sitt nya hem. De hade hört talas om Jerusalems forna glans, och de äldsta bland dem kom ihåg hur storslaget templet hade varit. (Esr. 3:12) Om du hade varit med på resan, hur skulle det då ha känts när du fick syn på ditt nya hem, Jerusalem? Skulle det ha känts sorgligt att se ruinerna som var övervuxna med ogräs? Där muren hade haft sina portar och vakttorn fanns nu bara stora hål. Skulle du ha jämfört Jerusalems nedbrutna murar med Babylons massiva dubbelmurar? Vad judarna än kan ha tänkt så tappade de inte gnistan. De visste att Jehova var med dem, det hade de redan fått uppleva under sin långa resa. Så fort de kom fram byggde de ett altare där templet hade stått, och de frambar offer till Jehova varje dag. (Esr. 3:1, 2) De var ivriga att komma i gång, och det verkade som att inget skulle kunna stoppa dem.

4 Men det var inte bara templet som skulle återuppbyggas, utan också städerna. Hus behövde byggas, åkrar behövde sås och munnar behövde mättas. (Esr. 2:70) Det kändes som en gigantisk uppgift. Och snart kom fiender och försökte hindra dem. Till en början stod de fasta, men 15 års motstånd tog hårt på dem. (Esr. 4:1–4) Dråpslaget kom 522 f.v.t., när den persiske kungen förbjöd dem att fortsätta bygga. Där och då såg stadens framtid mörk ut. (Esr. 4:21–24)

5. Hur hjälpte Jehova sitt folk?

5 Jehova visste vad hans folk behövde, så han gav Sakarja en sista syn för att visa judarna att han älskade dem och uppskattade allt de hade gjort fram till dess. Jehova lovade att beskydda dem om de återvände till det arbete han hade gett dem. När det gällde själva återuppbyggandet av templet slog han fast: ”Det skall ske – om ni verkligen lyssnar till Jehovas, er Guds, röst.” (Sak. 6:15)

EN ARMÉ AV ÄNGLAR

6. a) Hur börjar Sakarjas åttonde syn? (Se den inledande bilden.) b) Varför har hästarna olika färg?

6 Sakarjas åttonde och sista syn är kanske den mest trosstärkande av dem alla. (Läs Sakarja 6:1–3.) Försök se bilden framför dig: ”Fyra vagnar” som är redo för strid kommer fram ”mellan två berg ... av koppar”. Hästarna som drar vagnarna har olika färg för att man ska kunna skilja förarna åt. Sakarja frågar: ”Vad betyder dessa?” (Sak. 6:4) Det vill vi också veta, eftersom den här synen även gäller oss.

Jehova använder fortfarande sina änglar för att skydda och stärka sitt folk.

7, 8. a) Vad representerar de två bergen? b) Varför är bergen gjorda av koppar?

7 I Bibeln kan berg representera riken eller regeringar. Bergen i Sakarjas syn liknar två berg som nämns i Daniels profetia. Det ena representerar Jehovas universella och eviga styre. Det andra representerar det messianska riket med Jesus som kung. (Dan. 2:35, 45) Sedan Jesus insattes på tronen hösten 1914 har båda de här bergen tillsammans spelat en viktig roll i att genomföra Guds vilja med jorden.

8 Varför är bergen gjorda av koppar? Koppar är en mycket värdefull och glänsande metall. Jehova befallde att israeliterna skulle använda koppar  både när de byggde tältboningen och templet i Jerusalem. (2 Mos. 27:1–3; 1 Kung. 7:13–16) Att de två bergen är gjorda av koppar påminner oss om att Jehovas eviga styre och det messianska riket är upphöjda och överlägsna, och de kommer att ge hela mänskligheten trygghet och många välsignelser.

9. Vilka är vagnarnas förare, och vad har de fått för uppdrag?

9 Vad kan sägas om vagnarna och deras förare? Vad representerar de? Jo, änglar, troligen grupper av änglar. (Läs Sakarja 6:5–8.) De drar ut från ”sin plats inför hela jordens Herre” i ett speciellt uppdrag. Vad är det för uppdrag? De skickas ut till specifika områden för att beskydda Jehovas folk, i synnerhet från ”landet i norr”, dvs. Babylon. Jehova kommer aldrig att låta sitt folk bli slavar under Babylon igen. När de som byggde templet på Sakarjas tid hörde det här måste de ha blivit lättade! Deras fiender skulle inte kunna stoppa dem.

10. Vilken hjälp kan vi få av Sakarjas profetia om vagnarna och deras förare?

10 Jehova använder fortfarande sina änglar för att beskydda och stärka sitt folk. (Mal. 3:6; Hebr. 1:7, 14) Det andliga Israel blev befriat från den bildliga fångenskapen under det stora Babylon 1919, och sedan dess har fiendens alla försök att sätta stopp för den sanna tillbedjan misslyckats. (Upp. 18:4) Änglarna beskyddar Jehovas organisation, och därför behöver vi inte oroa oss för att hamna i andlig fångenskap igen. (Ps. 34:7) Tvärtom kan vi vara helt säkra på att Guds tjänare över hela jorden kommer att kunna fortsätta att blomstra andligen. Sakarjas syn hjälper oss att känna oss trygga i skuggan av de två bergen.

11. Varför behöver vi inte vara rädda för det kommande angreppet mot Guds folk?

11 Mycket snart kommer de politiska makterna i Satans värld att gå samman i ett försök att tillintetgöra Guds folk. (Hes. 38:2, 10–12; Dan. 11:40, 44, 45; Upp. 19:19) I Hesekiels profetia beskrivs den här sammanslutningen som en militärstyrka som stormar fram på hästar mot oss, likt moln som rullar in över land. (Hes. 38:15, 16) * Behöver vi vara rädda? Nej, inte alls! Vi har Jehovas armé på vår sida. När det hettar till under den stora vedermödan kommer Jehovas änglar att samlas för att beskydda Guds folk och undanröja alla som sätter sig upp mot Jehovas styre. (2 Thess. 1:7, 8) Vilken dag det kommer att bli! Men vem är det som leder Jehovas himmelska armé?

JEHOVA KRÖNER EN PRÄST TILL KUNG

12, 13. a) Vad fick Sakarja i uppdrag att göra? b) Hur vet vi att Telningen representerar Jesus Kristus?

12 Sakarja var den ende som fick se de här åtta synerna. Men därefter gjorde han något som andra kunde se och som  blev till uppmuntran för dem som arbetade med tempelbygget. (Läs Sakarja 6:9–12.) Jehova sa åt Sakarja att samla in silver och guld från Heldaj, Tobija och Jedaja, som nyligen hade kommit från Babylon, och tillverka ”en praktfull krona”. (Sak. 6:11, noten) Var det Serubbabel som skulle ha kronan? Han var ju ståthållare och tillhörde Judas stam, och han var dessutom en avkomling till David. Nej. Folk måste ha blivit förvånade när Sakarja satte kronan på översteprästen Josuas huvud.

13 Innebar det här att översteprästen Josua blev kung? Nej, han var inte född i Davids släktlinje och hade därför inte rätt att bli kung. Den här kröningen var profetisk. Den pekade fram mot någon som i framtiden skulle vara kung och präst för evigt. Översteprästen som skulle göras till kung omtalas som Telningen. Och Bibeln visar tydligt att Telningen är Jesus Kristus. (Jes. 11:1; Matt. 2:23, noten)

14. Vad gör Jesus som kung och överstepräst?

14 Som både kung och överstepräst leder Jesus Jehovas himmelska armé. Han arbetar hårt för att Guds folk som helhet ska kunna känna sig trygga trots att de lever mitt i den här onda världen. (Jer. 23:5, 6) Och som den främste förkämpen för Jehovas styre kommer han mycket snart att besegra nationerna och försvara Guds folk. (Upp. 17:12–14; 19:11, 14, 15) Men innan dess har Telningen ett stort arbete att slutföra.

HAN SKA BYGGA TEMPLET

15, 16. a) Vilken återuppbyggnad och rening har skett i vår tid, och vem står bakom det? b) Vad kommer tusenårsriket att föra med sig?

15 Förutom att vara kung och överstepräst får Jesus också i uppgift att ”bygga Jehovas tempel”. (Läs Sakarja 6:13.) Vad har det inbegripit i vår tid? År 1919 befriade Jesus Guds folk från det stora Babylon och återupprättade den kristna församlingen. Han tillsatte även en trogen och omdömesgill slav som skulle leda arbetet på de jordiska förgårdarna till det stora andliga templet. (Matt. 24:45) Jesus har också luttrat Guds folk och hjälpt dem att hålla sin tillbedjan ren. (Mal. 3:1–3)

16 Under tusenårsriket kommer Jesus och de 144 000 som ska tjäna tillsammans med honom som kungar och präster att hjälpa alla trogna människor att bli fullkomliga. När det arbetet är klart kommer jorden att vara renad, och alla som finns kvar kommer att tillbe Jehova. Då är den sanna tillbedjan äntligen helt återställd!

HJÄLP TILL MED BYGGARBETET

17. Vilket löfte gav Jehova till judarna, och hur påverkades de av det?

17 Men hur påverkades judarna på Sakarjas tid av hans budskap? Jehova hade lovat att hjälpa och beskydda dem under tempelbygget, så att det verkligen skulle bli färdigt. Det här måste ha hjälpt dem att hålla hoppet levande. Men de var ju så få. Hur skulle de få det här enorma arbetet gjort? Sakarjas följande ord skingrade alla orosmoln. Jehova lovade att många fler trogna tjänare i likhet med Heldaj, Tobija och Jedaja skulle ”komma och bygga på Jehovas tempel”. (Läs Sakarja 6:15.) Det här var precis vad judarna behövde höra! De förstod att Jehova var med dem och återupptog genast arbetet  trots den persiske kungens förbud. Förbudet hade känts som ett berglikt hinder, men snart såg Jehova till att det upphävdes, och templet kunde färdigställas år 515 f.v.t. (Esr. 6:22; Sak. 4:6, 7) Men Jehovas ord pekade också fram mot något mycket större, något som händer i vår tid.

Jehova kommer aldrig att glömma den kärlek vi har visat honom! (Se paragraf 18, 19.)

18. Hur uppfylls Sakarja 6:15 i vår tid?

18 Flera miljoner tillber Jehova nu i vår tid, och de ger helhjärtat sina ”värdefulla ting”, däribland sin tid, sina krafter och sina tillgångar, för att understödja det stora andliga templet. (Ords. 3:9) Hur vet vi att Jehova uppskattar vårt lojala stöd? Vi minns att Heldaj, Tobija och Jedaja kom med silver och guld till kronan som Sakarja gjorde. Kronan tjänade sedan som en fin påminnelse om deras bidrag till den sanna tillbedjan. (Sak. 6:14) Det här hjälper oss att förstå att Jehova aldrig kommer att glömma våra ansträngningar och den kärlek vi har visat honom. (Hebr. 6:10) De kommer att finnas kvar i hans minne för evigt.

19. Hur bör Sakarjas syner påverka oss i dag?

19 Allt arbete som görs för den sanna tillbedjan nu i de sista dagarna är ett påtagligt bevis för att Jehova välsignar oss och att Kristus leder oss. Det hade inte gått annars. Vi är så glada över att få tillhöra en stabil och trygg organisation som kommer att bestå för evigt. Vi vet att Jehovas avsikt för den rena tillbedjan ”skall ske”. Därför vill vi följa uppmaningen att ”[lyssna] till Jehovas ... röst” och aldrig ta vår plats bland hans folk för given. Då kan vi bli beskyddade av vår kung och överstepräst och av änglarna i den himmelska armén. Vi vill göra så mycket vi kan för att stödja den sanna tillbedjan. Då kan vi vara säkra på att Jehova kommer att skydda oss den tid som är kvar fram till slutet på den här ordningen – och evigheten igenom!

^ § 11 Mer information finns i ”Frågor från läsekretsen” i Vakttornet för 15 maj 2015, sid. 29, 30.