Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Visa att du tror på Jehovas löften

Visa att du tror på Jehovas löften

”Tron är ... det tydliga beviset på verkligheter som man inte ser.” (HEBR. 11:1)

SÅNGER: 54, 125

1. Hur känner vi när vi tänker på vår tro?

TRO är en mycket värdefull egenskap, och det är inte alla som har tro. (2 Thess. 3:2) Men Jehova har gett var och en av sina tillbedjare ”ett mått av tro”. (Rom. 12:3; Gal. 5:22) Det här är verkligen något vi är tacksamma för!

2, 3. a) Vilka välsignelser blir möjliga för dem som har tro? b) Vilka frågor ska vi gå igenom?

2 Vår himmelske Far drar människor till sig genom sin son. När människor sätter tro till Jesus kan de få förlåtelse för sina synder. Det i sin tur gör att de kan bli Jehovas vänner och få leva för evigt. (Joh. 6:44, 65; Rom. 6:23) Har vi gjort något för att förtjäna sådana fantastiska välsignelser? Nej, vi är alla ofullkomliga, så det enda vi förtjänar är faktiskt att dö. (Ps. 103:10) Men Jehova såg vår potential att göra det som är gott. Han visade oss oförtjänt omtanke och öppnade vårt hjärta för de goda nyheterna. Så vi började  tro på Jesus och följa honom, och det gjorde att vi fick ett hopp om evigt liv. (Läs 1 Johannes 4:9, 10.)

3 Men vad är egentligen tro? Handlar det bara om att vi rent intellektuellt förstår vilka välsignelser Jehova har i beredskap för oss? Och ännu viktigare, på vilka sätt måste vi utöva tro?

UTÖVA TRO ”I DITT HJÄRTA”

4. Förklara varför det inte bara är en intellektuell process att utöva tro.

4 Att vi tror på Jehova och Jesus innebär mycket mer än att vi bara känner till vad de har gjort och kommer att göra för vår skull. Tron är en stark kraft som motiverar oss att handla i enlighet med Guds vilja och dela med oss av de goda nyheterna till andra. Aposteln Paulus förklarade: ”Om du offentligt bekänner det ’ordet i din mun’, att Jesus är Herre, och i ditt hjärta utövar tro på att Gud uppväckte honom från de döda, skall du bli räddad. Ty med hjärtat utövar man tro till rättfärdighet, men med munnen avger man offentlig bekännelse till räddning.” (Rom. 10:9, 10; 2 Kor. 4:13)

5. Varför är tron så viktig, och hur kan vi bevara vår tro stark? Illustrera.

5 Det är tydligt att vi måste ha tro och bevara vår tro stark för att få leva för evigt i Guds nya värld. För att kunna göra det måste vi sköta om vår tro, precis som man måste vattna en planta för att den ska trivas och må bra. Till skillnad från en konstgjord växt, så förändras en levande växt hela tiden. Om den regelbundet får tillräckligt med vatten så kommer den att fortsätta att växa och frodas. Men om den inte får tillräckligt med vatten kommer den till sist att dö. Det är på samma sätt med vår tro. Den kommer att vissna och dö om vi inte sköter om den. (Luk. 22:32; Hebr. 3:12) Vi behöver alltså ta hand om vår andlighet. Vi måste bevara oss ”sunda i tron” och se till att vår tro ”växer till”. (2 Thess. 1:3; Tit. 2:2)

BIBELNS BESKRIVNING AV TRO

6. På vilka två sätt beskrivs tro i Hebréerna 11:1?

6 Bibeln beskriver vad tro är i Hebréerna 11:1. (Läs.) För det första är tro ”den säkra förväntan om ting man hoppas på”. Det här syftar bland annat på framtida händelser som Gud har utlovat men som inte har inträffat än, till exempel att all ondska ska tas bort och att det ska bli en ny värld. För det andra är tro ”det tydliga beviset på verkligheter som man inte ser”. I det här sammanhanget syftar det grekiska ord som översatts med ”det tydliga beviset” på övertygande bevis för att till exempel Jehova Gud, Jesus Kristus, änglarna och Guds rike existerar i himlen, även om vi inte kan se dem. (Hebr. 11:3) Hur kan vi visa att vårt hopp är levande och att vi tror på de osynliga verkligheter som Bibeln talar om? Det kan vi göra genom våra ord och handlingar – annars skulle något viktigt saknas i vår tro.

7. Hur kan Noas exempel hjälpa oss att förstå vad det innebär att ha tro? (Se den inledande bilden.)

7 Vi kan lära oss mycket om tro av Noa. I Hebréerna 11:7 sägs det: ”I tro visade Noa gudsfruktan, sedan han hade fått gudomlig varning och underrättelse om ting som man ännu inte såg, och byggde en ark till räddning för  sitt hushåll.” Noa visade att han hade tro genom att bygga en enorm ark. Hans grannar frågade honom säkert varför han gjorde det. Hur reagerade Noa? Var han bara tyst, eller sa han åt dem att inte lägga sig i det han höll på med? Nej, inte alls! Hans tro fick honom att predika för sina samtida och modigt varna dem för Guds kommande dom. Han berättade säkert vad Jehova hade sagt. Jehova hade bestämt sig för att ta bort alla människor eftersom jorden var full av våld på grund av dem. Han skulle låta en stor översvämning komma över jorden. Allt som var på den skulle gå under, och alla levande varelser under himlen skulle utplånas. Noa förklarade säkert också vad de behövde göra för att få överleva, kanske genom att upprepa Jehovas befallning: ”Du skall gå in i arken.” Så Noa visade också sin tro som ”en rättfärdighetens förkunnare”. (1 Mos. 6:13, 17, 18; 2 Petr. 2:5)

8. Vad blev lärjungen Jakob inspirerad att skriva om tro?

8 Även Jakob skrev om tro. Han skrev förmodligen sitt brev kort efter att Paulus hade skrivit sitt brev till hebréerna.  Precis som Paulus förklarade Jakob att den sanna kristna tron inte enbart är en övertygelse, utan att den också inbegriper gärningar. Han skrev: ”Visa mig din tro utan gärningarna, och jag skall visa dig min tro genom mina gärningar.” (Jak. 2:18) Jakob visade tydligt att det är skillnad på tro och tro. Demonerna tror att Gud existerar, men de motarbetar Guds avsikter och visar alltså inte sann tro. (Jak. 2:19, 20) Som kontrast nämnde Jakob den trogne mannen Abraham och sa: ”Blev inte Abraham, vår fader, förklarad rättfärdig till följd av gärningar, sedan han hade offrat sin son Isak på altaret? Du ser att tron samverkade med hans gärningar, och genom hans gärningar blev tron fullkomnad.” För att riktigt slå fast att tron måste komma till uttryck genom gärningar tillade han: ”Liksom kroppen utan ande är död, så är också tron utan gärningar död.” (Jak. 2:21–23, 26)

9, 10. Hur hjälper Johannes oss att förstå hur viktigt det är att vi utövar tro?

9 Mer än 30 år senare skrev aposteln Johannes sitt evangelium och tre brev. Precis som andra bibelskribenter förstod han den djupa innebörden i sann kristen tro, och han använde det grekiska verb som ibland översätts med ”utöva tro” oftare än någon av de andra skribenterna.

10 Han skrev till exempel: ”Den som utövar tro på Sonen har evigt liv; den som inte lyder Sonen skall inte få se livet, utan Guds vrede förblir över honom.” (Joh. 3:36) Att utöva kristen tro innebär bland annat att lyda Jesus befallningar. Johannes citerade ofta Jesus ord för att visa att utövandet av tro är en pågående process. (Joh. 3:16; 6:29, 40; 11:25, 26; 14:1, 12)

11. Hur kan vi visa att vi är tacksamma för att Jehova har gett oss sanningen?

11 Vi är verkligen tacksamma för att Jehova genom sin heliga ande har uppenbarat sanningen för oss och hjälpt oss att sätta tro till de goda nyheterna. (Läs Lukas 10:21.) Ja, vi vill alltid tacka honom för att han har dragit oss till sig genom sin son, ”vår tros främste förmedlare och fullkomnare”. (Hebr. 12:2) Hur kan vi visa uppskattning för Jehovas stora omtanke om oss? Vi kan fortsätta stärka vår tro genom att hålla oss nära honom i bön och studera hans ord. (Ef. 6:18; 1 Petr. 2:2)

Vi visar tro genom att ta vara på alla möjligheter att sprida de goda nyheterna. (Se paragraf 12.)

12. Hur kan vi visa att vi har tro?

12 Det bör också vara tydligt för andra att vi tror på Jehovas löften. Vi fortsätter till exempel att predika om Guds rike och hjälpa människor att bli lärjungar. Vi gör också ”gott mot alla, men särskilt mot dem som är besläktade med oss i tron”. (Gal. 6:10) Dessutom anstränger vi oss hårt för att bli av med ”den gamla personligheten med dess förehavanden” och aktar oss för allt som skulle kunna försvaga oss andligen. (Kol. 3:5, 8–10)

TRON PÅ GUD ÄR EN DEL AV VÅR ”GRUND”

13. a) Hur viktig är vår ”tro på Gud”? b) Vilket bildspråk används om vår tro i Bibeln, och varför det?

13 Bibeln säger: ”Utan tro är det omöjligt att behaga honom [Gud], ty den som närmar sig Gud måste tro att han är till och att han belönar dem som uppriktigt söker honom.” (Hebr. 11:6) Enligt Bibeln är vår ”tro på Gud” en del  av den ”grund” vi måste ha för att kunna bli – och förbli – sanna kristna. (Hebr. 6:1) Sedan måste vi bygga vidare på den grunden och ”till ... [vår] tro foga” andra viktiga egenskaper för att kunna ”bevara ... [oss] själva i Guds kärlek”. (Läs 2 Petrus 1:5–7; Jud. 20, 21)

14, 15. Hur viktigt är det med tro jämfört med kärlek?

14 De kristna bibelskribenterna nämner tro hundratals gånger i sina skrifter. Ingen annan egenskap nämns lika ofta. Betyder det att tro är den viktigaste egenskapen för oss som kristna?

15 Paulus jämförde tro med kärlek och skrev: ”Om jag har all tro så att jag kan förflytta berg, men inte har kärlek, då är jag ingenting.” (1 Kor. 13:2) Och Jesus sa att ”det största budet i lagen” var att älska Gud. (Matt. 22:35–40) Kärleken innefattar många viktiga egenskaper, däribland tro. Bibeln säger att ”kärleken ... tror allting”. Den får oss alltså att tro på det Gud har sagt i sitt sanningsord. (1 Kor. 13:4, 7)

16, 17. a) Hur betonas både tro och kärlek i Bibeln? b) Vilken egenskap är störst, och varför det?

16 Eftersom det är så viktigt med både tro och kärlek nämns de här egenskaperna ofta tillsammans i Bibeln, och flera gånger i samma mening eller fras. Paulus uppmuntrade sina medtroende att ha på sig ”trons och kärlekens bröstpansar”. (1 Thess. 5:8) Petrus skrev: ”Fastän ni aldrig har sett honom [Jesus], älskar ni honom. Fastän ni inte ser honom just nu, utövar ni ändå tro på honom.” (1 Petr. 1:8) Jakob frågade sina smorda bröder: ”Har inte Gud utvalt de fattiga vad världen beträffar till att vara rika i tro och arvingar till det kungarike som han har lovat dem som älskar honom?” (Jak. 2:5) Och Johannes skrev: ”Ja, detta är hans [Guds] bud, att vi skall tro på hans Sons, Jesu Kristi, namn och älska varandra.” (1 Joh. 3:23)

17 Även om det är viktigt med tro, kommer vi inte längre att behöva alla fasetter av den här egenskapen när vi får se Guds löften gå i uppfyllelse och vårt kristna hopp bli verklighet. Däremot kommer vi alltid att behöva fördjupa vår kärlek till Jehova och till våra medmänniskor. Det var därför Paulus skrev: ”Nu består tro, hopp, kärlek, dessa tre; men störst av dem är kärleken.” (1 Kor. 13:13)

EN MÄKTIG DEMONSTRATION AV TRO

18, 19. Vilken mäktig demonstration av tro ser vi i dag, och vem förtjänar äran för det?

18 I vår tid visar Jehovas folk tro på hans upprättade rike. Över åtta miljoner bröder och systrar befinner sig därför i ett världsomfattande andligt paradis, där Guds andes frukt visar sig i överflöd. (Gal. 5:22, 23) Vilken mäktig demonstration av sann tro och kärlek!

19 Ingen människa kan ta åt sig äran för detta. Vår kristna frid och enhet blir ”Jehova till ära, ett tecken till oöverskådlig tid som inte skall utplånas”. (Jes. 55:13, noten) Ja, vi ser det verkligen som en ”Guds gåva” att vi kan bli ”räddade genom tro”. (Ef. 2:8) Vårt andliga paradis kommer att fortsätta att växa och blomstra tills hela jorden är uppfylld av fullkomliga, rättfärdiga och lyckliga människor som ska lovprisa Jehova för evigt. Vi vill därför fortsätta visa att vi tror på Jehovas löften!