Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Stärk tron på ditt hopp

Stärk tron på ditt hopp

”Tron är den säkra förväntan om ting man hoppas på.” (HEBR. 11:1)

SÅNGER: 81, 134

1, 2. a) Hur skiljer sig vårt dyrbara hopp från de förhoppningar som många i världen har? b) Vilka viktiga frågor ska vi gå igenom?

JEHOVA har gett oss ett underbart hopp! Oavsett om vi tillhör de smorda eller de ”andra fåren” ser vi alla fram emot att hans ursprungliga avsikt ska genomföras och att hans namn ska bli upphöjt. (Joh. 10:16; Matt. 6:9, 10) Det här är det allra viktigaste av allt vi hoppas på och längtar efter. Jehova har också lovat oss belöningen evigt liv, antingen i himlen eller på jorden. Tänk så fantastiskt! (2 Petr. 3:13) Vi är också spända på att få se hur Jehova kommer att vägleda och stödja sitt folk nu under de sista dagarna.

2 Även många i världen har visioner och förhoppningar, men de kanske tvivlar på att de någonsin ska bli verklighet. Miljontals människor hoppas till exempel att de ska vinna pengar på lotterier, men de kan knappast känna sig säkra på någon vinst. Verklig tro är något helt annat. Det är ”den säkra förväntan” om det vi hoppas på. (Hebr. 11:1) Men hur kan vår tro på Guds löften bli ännu starkare? Och vilken nytta har vi av en stark tro?

3. Vad grundar sig sann tro på?

3 Ingen av oss föds med tro; det är inte heller en egenskap som utvecklas av sig själv. För att få sann tro måste vi låta Guds  heliga ande påverka vårt hjärta. (Gal. 5:22) Bibeln säger ingenstans att Jehova har eller behöver tro. Eftersom han är allvis och allsmäktig finns det ingenting som kan hindra honom från att genomföra sin avsikt. Vår himmelske Far är så säker på att hans löften för framtiden kommer att infrias att han redan betraktar dem som uppfyllda. Därför säger han: ”De har blivit verklighet!” (Läs Uppenbarelseboken 21:3–6.) Vår kristna tro har sin grund i att Jehova är ”den trofaste Guden”, som alltid genomför det han har lovat. (5 Mos. 7:9)

FORNTIDA EXEMPEL PÅ TRO

4. Vilket hopp hade Guds forntida tjänare?

4 Hebréerna kapitel 11 räknas namnen upp på 16 män och kvinnor som hade stark tro. Under inspiration nämner skribenten att de och många andra ”fick gott vittnesbörd genom sin tro”. (Hebr. 11:39) De väntade alla på den ”avkomma” som Jehova hade utlovat. De visste att avkomman skulle krossa Satans uppror och genomföra Jehovas ursprungliga avsikt. (1 Mos. 3:15) Alla dessa trogna tjänare dog innan den utlovade avkomman, Jesus Kristus, öppnade möjligheten för människor att få himmelskt liv. (Gal. 3:16) Men tack vare Jehovas säkra löften kommer de att bli uppväckta till ett fullkomligt liv i paradiset här på jorden. (Ps. 37:11; Jes. 26:19; Hos. 13:14)

5, 6. Vad såg Abraham och hans familj fram emot, och hur kunde de bevara sin tro stark? (Se den inledande bilden.)

5 Hebréerna 11:13 sägs det om dessa trogna tjänare: ”I tro dog alla dessa, fastän de inte fick uppfyllelsen av löftena, utan de såg dem uppfyllas långt borta och välkomnade dem.” De såg fram emot den nya världen och kunde se sig själva leva där. En av dem var Abraham. Jesus sa till några av sina motståndare: ”Abraham, er fader, fröjdade sig mycket över utsikten att få se min dag, och han såg den och fröjdade sig.” (Joh. 8:56) Detsamma gällde Sara, Isak, Jakob och många andra, som höll blicken riktad mot riket – ”staden vars uppbyggare och upphovsman är Gud”. (Hebr. 11:8–11)

6 Hur kunde Abraham och hans familj bevara sin tro stark? De lärde sig säkert mycket om Jehova genom att lyssna på äldre trogna tjänare eller genom att läsa gamla, pålitliga skrifter. Och ibland talade Jehova till dem med hjälp av änglar, syner och drömmar. Men viktigast av allt var att de inte glömde det de hade lärt, utan uppskattade Guds löften och befallningar och mediterade över dem. Tack vare att deras hopp var så säkert kunde de bevara sig lojala mot Gud vilka svårigheter de än fick utstå.

7. Vad har Jehova gett oss som kan stärka vår tro, och vad behöver vi göra?

7 Jehova har kärleksfullt gett oss hela sitt ord, Bibeln, för att vi ska kunna bevara vår tro stark. I Bibeln visar han oss vad vi behöver göra för att bli lyckliga, så vi måste läsa i den ofta, om möjligt varje dag. (Ps. 1:1–3; läs Apostlagärningarna 17:11.) Sedan behöver vi, precis som Jehovas forntida tjänare, fortsätta att meditera över Guds löften och följa hans vägledning. Jehova ger oss också ett överflöd av andlig mat genom ”den trogne och omdömesgille slaven”. (Matt. 24:45) När vi tar till oss av de lärdomar han ger oss efterliknar vi Guds tjänare på Bibelns tid, och då kan vi med samma ”säkra förväntan” se fram emot uppfyllelsen av Guds löften.

8. Hur kan våra böner stärka vår tro?

8 Något annat som hjälpte Jehovas  forntida tjänare att bevara en stark tro var att de bad till Jehova och fick uppleva hur han besvarade deras böner. (Neh. 1:4, 11; Ps. 34:4, 15, 17; Dan. 9:19–21) Även vi kan öppna oss för Jehova och berätta om våra bekymmer och vara övertygade om att han hör oss och kommer att hjälpa oss att hålla ut med glädje. Och för varje gång vi får bönesvar blir vår tro starkare. (Läs 1 Johannes 5:14, 15.) Eftersom tro är en del av andens frukt behöver vi följa Jesus uppmaning att fortsätta be om Guds ande. (Luk. 11:9, 13)

9. Vad bör vi be om förutom sådant som berör oss själva?

9 Men när vi ber till Jehova bör vi inte bara be om sådant vi behöver. Vi vill också lovprisa och tacka Jehova varje dag för hans ”underbara gärningar”, vilka är ”fler än ... [vi] kan räkna upp”! (Ps. 40:5) Våra böner bör också visa att vi tänker på ”dem som är i bojor, som om ... [vi] hade slagits i bojor tillsammans med dem”. Vi vill också be för våra bröder och systrar jorden runt, och särskilt för ”dem som har ledningen bland [oss]”. Vi blir verkligen djupt berörda när vi ser hur Jehova besvarar våra böner, och det gör att vi dras närmare honom. (Hebr. 13:3, 7)

DE BEVARADE SIG LOJALA

10. Vad hjälpte många av Guds forntida tjänare att vara modiga och lojala?

10 Hebréerna kapitel 11 beskriver aposteln Paulus vad många av Guds tjänare som inte nämns vid namn fick gå igenom. Han nämner till exempel trogna kvinnor som förlorade sina söner i döden men som senare fick igen dem genom en uppståndelse. Han säger också att andra ”inte ville godta frigivning genom någon lösen, för att de skulle kunna vinna en bättre uppståndelse”. (Hebr. 11:35) Vi vet inte säkert vilka Paulus tänkte på, men några, som Nabot och Sakarja, blev stenade till döds för att de var lydiga mot Gud och gjorde hans vilja. (1 Kung. 21:3, 15; 2 Krön. 24:20, 21) Och Daniel och hans vänner hade helt klart möjligheten att ”godta frigivning” genom att tillbe falska gudar. Men deras starka tro på Jehovas kraft gjorde att de så att säga kunde stoppa till gapet på lejon och dämpa eldens kraft. (Hebr. 11:33, 34; Dan. 3:16–18, 20, 28; 6:13, 16, 21–23)

11. Vad fick många profeter utstå på grund av sin tro?

11 På grund av sin tro fick många profeter, däribland Mikaja och Jeremia, ”sitt prov genom hån ... och fängelse”. Andra, som Elia, ”irrade omkring i ödemarker och berg och grottor och jordhålor”. Alla dessa höll ut eftersom de var helt övertygade om att det de hoppades på skulle bli verklighet. (Hebr. 11:1, 36–38; 1 Kung. 18:13; 22:24–27; Jer. 20:1, 2; 28:10, 11; 32:2)

12. Vem är det främsta exemplet på att hålla ut under prövningar, och vad hjälpte honom att göra det?

12 Efter att Paulus hade nämnt flera trogna män och kvinnor riktade han uppmärksamheten på det främsta exemplet av alla – Jesus Kristus. I Hebréerna 12:2 sägs det att han ”för den glädje som låg framför honom utstod en tortyrpåle utan att bry sig om skammen och ... har satt sig på högra sidan om Guds tron”. Ja, vi uppmuntras att noga betrakta Jesus exempel på tro när han ställdes inför den svåraste av alla prövningar. (Läs Hebréerna 12:3.) Likt Jesus fick många av de första kristna sätta livet till därför att de var lojala mot Jehova. En av dem var lärjungen Antipas. (Upp. 2:13) De skulle bli belönade med liv i himlen genom att få en  uppståndelse som till och med överträffade den ”bättre uppståndelse” som Guds forntida tjänare såg fram emot. (Hebr. 11:35) Någon tid efter att Jesus blev kung 1914 fick alla smorda kristna som vilade i döden en himmelsk uppståndelse för att så småningom få härska tillsammans med Jesus över mänskligheten. (Upp. 20:4)

TROGNA EXEMPEL I VÅR TID

13, 14. Vilka prövningar fick Rudolf Graichen gå igenom, och vad hjälpte honom att hålla ut?

13 Miljontals tillbedjare av Jehova i modern tid har följt Jesus exempel genom att fokusera på sitt framtidshopp och inte låta prövningar försvaga tron. Tänk till exempel på Rudolf Graichen, som föddes i Tyskland 1925. Han kommer ihåg bilder med bibliska motiv som hängde på väggarna i hans hem. Han skriver: ”En bild visade vargen och bagglammet, killingen och leoparden, kalven och lejonet – alla i frid, ledda av en liten pojke. ... Sådana bilder gjorde ett bestående intryck på mig.” (Jes. 11:6–9) Rudolf fick utstå många år av svår förföljelse, först från nazisternas Gestapo och senare från det kommunistiska Stasi i Östtyskland, men trots det höll han hoppet om det jordiska paradiset levande.

 14 Han fick också gå igenom andra svåra prövningar. Bland annat förlorade han sin älskade mamma, som dog av tyfus i koncentrationslägret i Ravensbrück. Och hans pappa fick så svag tro att han undertecknade ett dokument där han förklarade att han inte längre var ett Jehovas vittne. När Rudolf hade släppts från fängelset fick han förmånen att tjäna som kretstillsyningsman och blev sedan inbjuden till Gileadskolan. Han skickades som missionär till Chile, där han återigen tjänade i kretstjänsten. Men det innebar inte att hans prövningar var över. Ett år efter att han hade gift sig med Patsy, en missionärssyster, dog deras lilla dotter. Längre fram dog också hans älskade Patsy, bara 43 år gammal. Rudolf höll ut under alla de här prövningarna, och trots sin höga ålder och sina hälsoproblem var han reguljär pionjär och äldste när hans levnadsskildring publicerades i Vakttornet för 1 augusti 1997, sidan 20–25. [1]

15. Nämn några exempel på vittnen som trots motstånd och förföljelse känner glädje över att få tjäna Jehova.

15 Trots att många Jehovas vittnen får utstå svår förföljelse fortsätter de att hämta glädje i sitt framtidshopp. Hundratals av våra bröder och systrar sitter till exempel fängslade i Eritrea, Singapore och Sydkorea, i de flesta fall för att de vill följa Jesus ord att inte ta till svärd. (Matt. 26:52) Bland dem finns Isaac, Negede och Paulos, som har suttit i ett fångläger i Eritrea i över 20 år! De har behandlats mycket illa och har under de här åren förvägrats möjligheten att ta hand om sina åldrande föräldrar och att gifta sig. Men de har ändå bevarat sig lojala mot Jehova. Det finns en bild av dem på vår hemsida, jw.org, och deras positiva ansiktsuttryck speglar verkligen deras starka tro. Till och med fängelsevakterna har fått respekt för dem.

Drar du nytta av de exempel på tro som finns i din församling? (Se paragraf 15, 16.)

16. Hur kan en stark tro skydda dig?

16 De flesta bland Jehovas folk har inte behövt uthärda svår förföljelse. Men de har fått sin tro prövad på andra sätt. Många har till exempel fått lida på grund av fattigdom, inbördeskrig eller naturkatastrofer. Andra har precis som Abraham, Isak, Jakob och Mose lämnat ett bekvämt och framgångsrikt liv i den här världen. Och de kämpar verkligen för att inte bli frestade att satsa på en materialistisk och självupptagen livsstil. Vad hjälper dem att klara av det? De älskar Jehova och har stark tro på hans löften. De vet att han kommer att belöna sina trogna tjänare med evigt liv i den nya världen, där det inte ska finnas några orättvisor. (Läs Psalm 37:5, 7, 9, 29.)

17. Vad är du besluten att göra, och vad ska vi gå igenom i nästa artikel?

17 I den här artikeln har vi sett hur vi kan hålla vår tro stark genom att be till Jehova och ofta meditera över hans löften. Det i sin tur kommer att hjälpa oss att uthärda vilka prövningar vi än får möta och att fokusera på vårt säkra framtidshopp. Men Bibeln har mer att säga om vad det innebär att ha tro. Det ska vi se på i nästa artikel.

^ [1] (paragraf 14) Se också levnadsskildringen ”Jag har hållit hoppet levande trots prövningar” i Vakna! för 22 april 2002 om Andrej Hanák från Slovakien.