VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) Oktober 2016

Den här tidskriften innehåller artiklar som kommer att studeras mellan den 28 november och 25 december 2016.

LEVNADSSKILDRING

Jag har försökt följa fina exempel

Uppmuntran från mogna kristna kan motivera oss att sätta upp och nå fina mål. Thomas McLain berättar om fina föredömen han själv haft genom åren och hur han i sin tur har kunnat hjälpa andra.

”Glöm inte vänligheten mot främlingar”

Hur ser Jehova på ”främlingar”? Vad kan du göra för att hjälpa personer med utländsk bakgrund att känna sig hemma i församlingen?

Ta hand om din andlighet när du tjänar på ett utländskt distrikt

Alla vi som tjänar Jehova måste prioritera vår egen och vår familjs andliga hälsa. Men de som tjänar på ett utländskt distrikt ställs inför särskilda utmaningar.

Värnar du om ”praktisk vishet”?

Hur skiljer sig praktisk vishet från kunskap och förstånd? Om vi vet det kan vi få stor nytta av det i längden.

Stärk tron på ditt hopp

Vi kan hämta inspiration från många fina exempel på tro, både i det flydda och i modern tid. Hur kan du bevara din tro stark?

Visa att du tror på Jehovas löften

Vad är egentligen tro? Och ännu viktigare, hur kan du visa att du har tro?

Visste du?

Hur stor frihet gav romarna de judiska myndigheterna i Judeen under det första århundradet? Och är det troligt att någon i forna tider skulle så ogräs i en annan mans åker?