Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Vem formar ditt sätt att tänka?

Vem formar ditt sätt att tänka?

”Låt er inte längre formas av den här världen.” (ROM. 12:2)

SÅNGER: 88, 45

1, 2. a) Vad svarade Jesus när Petrus sa åt honom att vara barmhärtig mot sig själv? (Se den inledande bilden.) b) Varför svarade Jesus så?

LÄRJUNGARNA kunde knappt tro sina öron. Jesus, som de trodde skulle återupprätta Israels rike, sa att han snart skulle lida och dö. Petrus försökte få honom på andra tankar och sa: ”Var barmhärtig mot dig själv, herre. Du ska inte alls behöva gå igenom det här.” Men Jesus svarade: ”Försvinn bakom mig, Satan! Du är ett hinder för mig, för du tänker inte Guds tankar utan människors.” (Matt. 16:21–23; Apg. 1:6)

2 Med de här orden gjorde Jesus en tydlig åtskillnad mellan tankar som kommer från Gud och tankar som kommer från den här världen, som kontrolleras av Satan. (1 Joh. 5:19) Petrus uppmaning återspeglade den inställning som är så vanlig i världen, att man först och främst ska tänka på sig själv. Men Jesus visste att hans Far hade en annan syn på saken. Jehova ville att Jesus skulle göra sig redo för det lidande och den död som låg framför honom. I sitt svar till Petrus visade Jesus tydligt att han avvisade världens tänkesätt till förmån för Jehovas tänkesätt.

3. Varför kan det vara svårt att tänka som Jehova?

 3 Hur är det med oss? Tänker vi som Jehova eller som människor i den här världen? Som kristna låter vi naturligtvis Guds normer forma vårt uppförande. Men hur är det med vårt tänkesätt? Jobbar vi lika hårt på att få våra tankar och åsikter i linje med hans? Det är något som kräver medveten ansträngning. Men att lägga sig till med världens sätt att tänka kräver ingen ansträngning alls, för världens anda finns överallt omkring oss. (Ef. 2:2) Och eftersom den här världens tänkesätt ofta talar till vår själviska natur kan det vara lätt att dras med. Ja, det är svårt att tänka som Jehova, men hur enkelt som helst att bara följa med strömmen.

4. a) Vad händer om vi låter världen forma vårt sätt att tänka? b) Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

4 Om vi låter världen forma vårt sätt att tänka kommer vi förmodligen att bli själviska och vilja bestämma själva vad som är rätt och fel. (Mark. 7:21, 22) Därför är det oerhört viktigt att vi lär oss att tänka ”Guds tankar”, inte människors. Den här artikeln kommer att hjälpa oss med det. Vi ska undersöka varför det är bra för oss att tänka som Jehova gör – att det inte är överdrivet begränsande utan till nytta för oss. Vi ska också se hur vi kan undvika att påverkas av världens tänkesätt. Nästa artikel handlar om hur vi kan ta in Jehovas tankar och göra dem till våra egna.

JEHOVAS VÄRDERINGAR ÄR TILL VÅRT BÄSTA

5. Varför har en del svårt för tanken att någon ska få forma deras tänkesätt?

5 En del motsätter sig helt tanken på att någon annan ska få forma deras tänkesätt. ”Jag kan tänka själv”, säger de. Det de förmodligen menar är att de vill fatta sina egna beslut och att de har all rätt att göra det. De vill inte bli styrda av någon och inte heller ge upp sin individualitet. *

6. a) Vilken frihet har Jehova gett oss? b) Är den friheten absolut?

6 Men att vi tar till oss Jehovas tänkesätt betyder verkligen inte att vi förlorar vår individualitet. I Andra Korinthierna 3:17 står det: ”Där Jehovas ande är, där är det frihet.” Vi är fria att utveckla vår egen unika personlighet. Vi kan ha vår egen smak och våra egna intressen. Det är så Jehova har skapat oss. Men det betyder inte att vår frihet är obegränsad. (Läs 1 Petrus 2:16.) När det handlar om att avgöra vad som är rätt och fel vill Jehova att vi låter hans tänkesätt, som uppenbaras i hans ord, vägleda oss. Är det överdrivet restriktivt, eller är det till vårt bästa?

7, 8. Blir vi för begränsade av att leva efter Jehovas värderingar? Illustrera.

7 Vi kan ta en illustration. Föräldrar försöker lära sina barn bra värderingar. De kanske lär dem att vara ärliga, flitiga och omtänksamma. Det här är inte något som begränsar barnen. Tvärtom, det förbereder dem för livet som självständiga vuxna. När barnen sedan växer upp och flyttar hemifrån kan de göra sina egna val. Om de väljer att följa de värderingar de lärt sig där hemma kommer de troligen att fatta beslut som de inte behöver ångra längre fram. På så  sätt kan de undvika många sorger och bekymmer.

8 Precis som en sådan bra förälder vill Jehova att hans barn ska ha det bästa tänkbara livet. (Jes. 48:17, 18) Därför ger han oss grundläggande principer för etik och moral och för hur vi ska behandla andra. Han inbjuder oss att lära oss att tänka som han gör i sådana frågor och att leva efter hans värderingar. Det är verkligen inte något som begränsar oss, utan något som hjälper oss att utveckla vår tankeförmåga. (Ps. 92:5; Ords. 2:1–5; Jes. 55:9) Då kan vi behålla vår personlighet och våra uppfattningar i fråga om tycke och smak och samtidigt fatta bra beslut som gör oss lyckliga. (Ps. 1:2, 3) Ja, att ha Jehovas tänkesätt är verkligen till nytta för oss på många sätt!

JEHOVAS VÄRDERINGAR ÄR ÖVERLÄGSNA

9, 10. Hur har Jehovas värderingar visat sig vara överlägsna?

9 Ett annat skäl till att vi vill forma vårt tänkesätt efter Jehovas är att hans värderingar är så mycket bättre än den här världens. I samhället runt omkring oss kan vi få råd om moral, familjerelationer, karriär och annat. Men många gånger går de råden inte ihop med Jehovas tänkesätt. Människor får ofta höra att man ska sätta sig själv i främsta rummet. Det heter också att man ska vara tolerant när det gäller sexuella relationer. Och om det börjar knaka det minsta i äktenskapet så framhålls skilsmässa som vägen till lycka. Sådana råd går stick i stäv med vad Bibeln säger. Men skulle det ändå kunna vara så att en del av dem fungerar bättre i vårt moderna samhälle än vad Bibelns råd gör?

10 ”Visheten bevisas rättfärdig genom sina gärningar”, sa Jesus. (Matt. 11:19) Världen har gjort stora tekniska framsteg, men den har ändå inte kunnat lösa de allvarliga problem som hindrar oss från att bli lyckliga, som krig, rasism och kriminalitet. Och hur är det med dagens ursäktande syn på moral? Många inser att den verkligen inte har löst några problem, utan tvärtom bidragit till splittrade familjer, hälsoproblem och många andra tråkigheter. Men hur står sig Jehovas råd? Kristna som lever efter hans värderingar får lyckligare familjer, bättre hälsa och fridsamma relationer till sina medtroende världen över. (Jes. 2:4; Apg. 10:34, 35; 1 Kor. 6:9–11) Visar inte det att Jehovas värderingar är helt överlägsna?

11. Vem fick forma Moses tänkesätt, och vilket resultat fick det?

11 De som troget tjänade Jehova på Bibelns tid visste att hans värderingar är de bästa. Mose är ett bra exempel på det. Han var ”grundligt insatt i egyptiernas visdom”, men ändå vände han sig till Gud för att få ”ett vist hjärta”. (Apg. 7:22; Ps. 90:12) Han bad också till Jehova: ”Lär mig ... dina vägar.” (2 Mos. 33:13) Eftersom Mose lät sig vägledas av Jehovas tankar använde Jehova honom på ett fantastiskt sätt för att genomföra sin vilja, och Mose får ett fint omnämnande i Bibeln som en man med enastående tro. (Hebr. 11:24–27)

12. Vad grundade Paulus sina beslut på?

12 Aposteln Paulus var en mycket intelligent och välutbildad man som talade åtminstone två språk. (Apg. 5:34; 21:37, 39; 22:2, 3) Men när han behövde avgöra vad som var rätt och fel förkastade  han världens vishet och grundade sina beslut på Skrifterna. (Läs Apostlagärningarna 17:2; 1 Korinthierna 2:6, 7, 13.) Det gjorde att han fick framgång i sin tjänst och kunde se fram emot en evig belöning. (2 Tim. 4:8)

13. Vilket personligt ansvar har var och en av oss?

13 Guds tänkesätt är verkligen helt överlägset den här världens. Om vi följer hans normer kommer vi att få lyckliga och meningsfulla liv. Men Jehova kommer inte att tvinga på oss sina värderingar. Och den trogne tjänaren och äldstebröderna kommer inte heller att göra det. (Matt. 24:45; 2 Kor. 1:24) Vi har ett personligt ansvar att se till att vårt sätt att tänka är i linje med Guds. Hur kan vi göra det?

LÅT DIG INTE FORMAS AV VÄRLDEN

14, 15. a) Vad behöver vi begrunda för att få Jehovas syn på saker och ting? b) Varför måste vi undvika att fylla vårt sinne med ett världsligt tänkesätt? Illustrera.

14 Romarna 12:2 får vi rådet: ”Låt er inte längre formas av den här världen, utan låt er förvandlas genom att förnya ert sinne, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, vad som är gott, godkänt och fullkomligt.” Den här bibeltexten lär oss en viktig sak: Oavsett vad som formade vårt tänkesätt innan vi kom med i sanningen, så kan vi ändra våra värderingar och lära oss att tänka som Jehova. Det är sant att vi i viss utsträckning påverkas av sådant som arv, miljö och tidigare erfarenheter i livet, men sinnet är flexibelt och föränderligt. Mycket beror på vad vi släpper in i vårt sinne och vad vi väljer att tänka på. Genom att begrunda Jehovas tankar kan vi komma fram till att hans värderingar alltid är de bästa. Och då kommer vi helt naturligt att vilja forma vårt tänkesätt i linje med hans.

15 Men för att kunna förändra vårt tänkesätt och tänka som Jehova måste vi sluta låta oss ”formas av den här världen”. Vi måste sluta mata vårt sinne med tankar och åsikter som strider mot Guds tänkesätt. För att förstå hur viktigt det här första steget är kan vi ta exemplet med bokstavlig mat. Om man försöker förbättra hälsan genom att äta näringsriktig mat blir den satsningen meningslös om man samtidigt medvetet sätter i sig förorenad eller rutten mat. På samma sätt blir våra ansträngningar att ta in Jehovas tankar rätt meningslösa om vi samtidigt matar sinnet med världsliga tankar.

16. Vad behöver vi skydda oss från?

16 Kan vi undvika världens tänkesätt helt och hållet? Nej, vi kan ju inte ”lämna världen”, så en viss påverkan kommer vi inte ifrån. (1 Kor. 5:9, 10) Till och med när vi går i tjänsten kommer vi i kontakt med felaktiga tankegångar. Men även om vi inte kan undvika all exponering för sådana tankar behöver vi inte fortsätta att tänka på dem eller acceptera dem. Precis som Jesus vill vi snabbt slå bort tankar som skulle spela Satan i händerna. Dessutom kan vi skydda oss genom att inte i onödan utsätta oss för världens tänkesätt. (Läs Ordspråksboken 4:23.)

17. Hur kan vi undvika onödig påverkan från världen?

17 Vi behöver till exempel vara försiktiga när vi väljer vänner. Bibeln säger varnande att om vi umgås mycket med sådana som inte tillber Jehova, så  kommer deras tänkesätt att smitta av sig på oss. (Ords. 13:20; 1 Kor. 15:12, 32, 33) Vi måste också vara selektiva när vi väljer underhållning. När vi väljer bort underhållning som förespråkar evolutionistiska tankar, våld eller omoral undviker vi att förgifta vårt sinne med tankegångar som ”reser sig upp mot kunskapen om Gud”. (2 Kor. 10:5)

Hjälper du dina barn att välja bort skadlig underhållning? (Se paragraf 18, 19.)

18, 19. a) Vilka försåtliga faror behöver vi vara uppmärksamma på? b) Vilka frågor behöver vi ställa oss?

18 Vi behöver också kunna identifiera och slå bort världsliga tankar som dyker upp i ett mindre uppenbart sammanhang. Ett nyhetsreportage till exempel kan vara vinklat för att stödja en viss politisk uppfattning. En artikel eller en dokumentär kan framhålla världens syn på vad som är framgång. En del filmer och böcker får filosofin ”jag först” och ”familjen först” att låta förnuftig, tilltalande och rentav som det enda rätta. Men sådana uppfattningar harmonierar inte med Bibeln, som säger att både vi själva och våra familjer mår bäst av att vi älskar Jehova över allt annat. (Matt. 22:36–39) Till och med i en del barnböcker och barnfilmer som på det hela taget är rätt harmlösa kan det dyka upp tankar som på ett försåtligt sätt lär barnen att acceptera ett omoraliskt uppförande.

19 Det här betyder inte att det är fel att njuta av sund underhållning. Men vi behöver fråga oss: Känner jag igen världens tänkesätt också när det dyker upp i mer indirekta former? Skyddar jag mina barn – och mig själv – från vissa böcker och tv-program? Ger jag mina barn en motvikt till det världsliga inflytande de utsätts för genom att hjälpa dem att få Jehovas synsätt? När vi ser skillnaden mellan Guds tankar och världens tankar kan vi undvika att ”formas av den här världen”.

VEM FORMAR DIG NU?

20. Vad är det som avgör vem som formar oss?

20 Kom ihåg att det i grund och botten bara finns två källor till information. Den ena är Jehova, och den andra är den här världen, som kontrolleras av Satan. Vilken källa formar dig? Svaret är: den du hämtar information ifrån. Om vi tar in världens tankar kommer de att påverka vårt tänkesätt och få oss att tänka och handla som de flesta andra i världen. Det är därför det är så viktigt att vi är noga med vad vi läser, tittar på, lyssnar på och tänker på.

21. Vad ska vi gå igenom i nästa artikel?

21 Som nämndes tidigare räcker det inte med att undvika dåligt inflytande för att få Jehovas tänkesätt. Vi behöver också fylla sinnet med hans tankar och försöka göra dem till våra egna. I nästa artikel ska vi se hur vi kan göra det.

^ § 5 I själva verket kan inte ens den mest oberoende tänkaren helt undvika att bli påverkad. Oavsett om vi funderar på något så djupt som livets ursprung eller något så enkelt som vad vi ska ha på oss, påverkas vi i viss mån av andra. Men vi kan välja vem eller vilka vi låter oss påverkas av.