Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Avvisa den här världens tankar och idéer

Avvisa den här världens tankar och idéer

”Se upp: kanske skall det finnas någon som vill föra bort er som sitt byte genom ... [världens] filosofi och ... tomma bedrägeri.” (KOL. 2:8)

SÅNGER: 38, 31

1. Vad skrev Paulus till sina medkristna i Kolossai? (Se den inledande bilden.)

PAULUS skrev förmodligen sitt brev till de kristna i Kolossai mot slutet av sin första fängelsetid i Rom, omkring år 60–61 v.t. Han förklarade för dem hur viktigt det var att de hade ”andlig fattningsförmåga”. (Kol. 1:9) Han sa: ”Detta säger jag för att ingen skall vilseleda er med övertalande argument.” Sedan fortsatte han: ”Se upp: kanske skall det finnas någon som vill föra bort er som sitt byte genom den filosofi och det tomma bedrägeri som är i överensstämmelse med människors tradition, i överensstämmelse med världens elementära ting och inte i överensstämmelse med Kristus.” (Kol. 2:4, 8) Paulus förklarade varför vissa populära uppfattningar i den här världen är felaktiga, men varför många ändå tilltalas av dem. Sådana uppfattningar kan till exempel få en del att tycka att de är smartare och bättre än andra. Så Paulus skrev sitt brev för att hjälpa vännerna att avvisa världsliga värderingar och felaktiga handlingssätt. (Kol. 2:16, 17, 23)

2. Varför ska vi granska några uppfattningar som är vanliga i den här världen?

2 Många uppfattningar i den här världen går helt emot Guds principer,  och om vi inte är på vår vakt skulle de sakta men säkert kunna försvaga vår tro. Ingen av oss kommer undan världens tankar och idéer. Vi exponeras för dem via tv och internet och på jobbet och i skolan. I den här artikeln ska vi se vad vi kan göra för att hindra att ett världsligt tänkesätt smyger sig in i vårt sinne. Vi ska titta på fem vanliga uppfattningar och hur vi kan avvisa dem.

BEHÖVER MAN TRO PÅ GUD?

3. Vilken uppfattning tilltalas många av, och varför det?

3 ”Jag kan vara en bra människa utan att tro på Gud.” Den här uppfattningen är vanlig i många länder i dag. Många kanske inte har funderat så mycket på om Gud existerar eller inte, men de gillar tanken på att vara fria att göra som de själva vill. (Läs Psalm 10:4.) Andra tycker att det låter bildat och intellektuellt att säga att man kan ha bra principer utan att tro på Gud.

4. Vad kan vi säga om vi pratar med någon som inte tror på en skapare?

4 Grundar sig uppfattningen att det inte finns någon skapare på ett logiskt resonemang? När man vänder sig till vetenskapen för att få svar på hur livet uppstod kan man lätt bli förvirrad av all information. Men egentligen är svaret väldigt enkelt. Ett hus kan inte komma till av sig självt. Någon måste bygga det. Detsamma gäller allt levande. Faktum är att de enklaste cellerna på jorden är mycket mer komplexa än vilket som helst hus. De kan göra något som inget hus i världen kan – de kan reproducera sig. De både lagrar och kopierar information som de sedan för vidare till nya celler. Hur har cellerna kommit till? Vem har konstruerat dem? Bibeln ger oss svaret: ”Varje hus byggs ju av någon, men den som har byggt allt är Gud.” (Hebr. 3:4)

5. Hur kan vi resonera kring tanken att man kan avgöra vad som är bra utan att tro på Gud?

5 Hur kan vi resonera kring tanken att man kan avgöra vad som är bra utan att tro på Gud? Bibeln säger visserligen att människor som inte tror på Gud kan ha bra principer och värderingar. (Rom. 2:14, 15) Det är till exempel mycket möjligt att de älskar och respekterar sina föräldrar. Men hur stabila och välgrundade är sådana moraliska värderingar om man samtidigt vägrar erkänna att det är vår kärleksfulle skapare som avgör vad som är rätt och fel? (Jes. 33:22) Många i dag håller med om att de fruktansvärda problemen i världen bevisar att vi inte klarar oss utan Guds hjälp. (Läs Jeremia 10:23.) Så vi får aldrig frestas att tro att vi själva kan avgöra vad som är bra utan att tro på Gud och följa hans normer. (Ps. 146:3)

BEHÖVER VI RELIGION?

6. Vilken inställning har många till religion?

6 ”Vi klarar oss bra utan religion.” Många tycker att religionen har spelat ut sin roll och att den inte tillför något i vår tid. Andra tycker illa om religioner som lär ut att det finns ett helvete, tvingar folk att skänka pengar eller blandar sig i politik. Det är inte konstigt att fler och fler känner att de lika gärna kan vara utan religion. De kanske säger: ”Det är intressant med andliga frågor, men jag vill inte tillhöra någon organiserad religion.”

7. Hur kan sann religion göra oss lyckliga?

7 Är det verkligen så att vi klarar oss bra utan religion? Naturligtvis klarar vi oss utan falsk religion. Men ingen kan vara verkligt lycklig utan att ha ett nära förhållande till Jehova, som beskrivs som ”den lycklige Guden”. (1 Tim. 1:11) Allt han gör blir till nytta för andra. Och vi som tillber honom är lyckliga eftersom  även vi är inriktade på att hjälpa andra. (Apg. 20:35) Tänk till exempel på hur sann religion kan hjälpa familjer att vara lyckliga. Sann tillbedjan lär oss att älska och respektera vår äktenskapspartner, att betrakta äktenskapslöftet som heligt, att inte begå äktenskapsbrott, att uppfostra barn som har respekt för andra och att verkligen älska våra familjemedlemmar. Allt det här leder till att Jehovas folk förenas i lyckliga församlingar och får tillhöra en världsvid familj av bröder och systrar. (Läs Jesaja 65:13, 14.)

8. Hur kan Matteus 5:3 hjälpa oss att förstå vad som gör oss verkligt lyckliga?

8 Hur kan vi analysera uppfattningen att man kan vara lycklig utan att tjäna Gud? Fundera på den här frågan: Vad är det som gör människor lyckliga? En del älskar sin karriär eller en sport eller hobby. För andra är det familj och vänner som betyder mest och gör att de mår bra. Sådana saker gör såklart att vi kan känna oss lyckliga i viss utsträckning, men livet har mer att erbjuda än så. Till skillnad från djuren kan vi lära känna vår skapare och tjäna honom. Han har skapat oss på ett sådant sätt att vi känner oss lyckliga när vi gör det. (Läs Matteus 5:3.) Vi blir till exempel glada och uppmuntrade när vi samlas med våra bröder och systrar för att tillbe Jehova. (Ps. 133:1) Dessutom njuter vi av att tillhöra ett världsvitt brödraskap, leva ett sunt liv och ha ett underbart framtidshopp.

BEHÖVER VI MORALNORMER?

9. a) Vilken syn på sex är vanlig i världen? b) Varför förbjuder Guds ord sexuell omoral?

9 ”Vad är det för fel med sex utanför äktenskapet?” Någon kanske säger till oss: ”Man måste ju njuta av livet. Vad är det för fel med att ha sex utanför äktenskapet?” Men uppfattningen att vi som kristna borde tolerera sexuell omoral är felaktig. Varför det? Därför att Guds ord förbjuder sexuell omoral. * (Läs 1 Thessalonikerna 4:3–8.) Jehova har rätten att ställa upp lagar för oss eftersom han har skapat oss. Och enligt hans lag är sex förbehållet en man och en kvinna som är gifta med varandra. Jehova ger oss lagar för att han älskar oss. Han vet att vårt liv blir bättre när vi följer dem, och familjer som gör det känner sig tryggare och blir mer kärleksfulla och respektfulla. Jehova tolererar inte att man medvetet går emot hans lag. (Hebr. 13:4)

10. Hur kan vi hålla oss långt borta från sexuell omoral?

10 Bibeln lär oss hur vi kan hålla oss långt borta från sexuell omoral. Vi måste bland annat vara försiktiga med vad vi tittar på. Jesus sa: ”Var och en som håller i med att se på en kvinna, så att han grips av begär till henne, [har] redan ... begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om nu ditt högra öga får dig att snava och falla, så riv ut det och kasta det ifrån dig.” (Matt. 5:28, 29) Så vi tittar inte på pornografi, och vi undviker att lyssna på musik med omoraliska texter. Paulus skrev till sina medtroende: ”Döda ... era lemmar, som är på jorden, vad beträffar otukt.” (Kol. 3:5) Vi måste också styra vad vi tänker på och pratar om. (Ef. 5:3–5)

 BÖR MAN SATSA PÅ EN KARRIÄR I VÄRLDEN?

11. Varför kan det verka lockande att satsa på en karriär i världen?

11 ”Att göra karriär är nyckeln till ett bra och lyckligt liv.” En del kanske pressar oss att satsa på en karriär i världen, i synnerhet om det kan ge oss status, makt och en massa pengar. Eftersom karriären är det viktigaste för många, skulle även vi som tjänar Jehova kunna börja tänka i de banorna.

12. Blir man lycklig av en framgångsrik karriär?

12 Blir man verkligen lycklig av en prestigefylld och framgångsrik karriär? Nej. Tänk på vad det var som fick Satan att handla som han gjorde. Han ville bli beundrad, och han ville ha makt över andra. På sätt och vis fick han som han ville, men är han lycklig? Nej, han är rasande. (Matt. 4:8, 9; Upp. 12:12) I kontrast till det kan vi tänka på hur glada vi blir när vi får hjälpa andra att lära sig mer om Jehova och den fantastiska framtid han har utlovat. Ingen karriär i världen kan ge oss sådan glädje. De som går in för att göra karriär blir ofta tävlingsinriktade, aggressiva och avundsjuka, och i slutändan är det bara ”ett jagande efter vind”. (Pred. 4:4)

13. a) Hur ska vi se på vårt jobb? b) Vad gjorde Paulus verkligt lycklig?

13 Vi måste naturligtvis försörja oss, och det är inget fel med att välja ett jobb som man tycker om. Men jobbet får inte bli det viktigaste i vårt liv. Jesus sa: ”Ingen kan vara slav åt två herrar; för antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte vara slavar åt Gud och åt Rikedomen.” (Matt. 6:24) När vi är fokuserade på att tjäna Jehova och undervisa andra i Bibeln får vi en enorm glädje. En som visste att det var så var Paulus. Tidigare i livet hade han varit helt inriktad på att göra karriär inom judendomen. Men senare, när han predikade för andra och såg hur Guds ord motiverade dem att göra förändringar i sitt liv, fick han uppleva verklig lycka. (Läs 1 Thessalonikerna 2:13, 19, 20.) Det finns ingen annan karriär som ger lika mycket glädje.

Vi blir lyckliga när vi hjälper andra att lära känna Jehova. (Se paragraf 12, 13.)

 KAN VI LÖSA MÄNSKLIGHETENS PROBLEM?

14. Varför tilltalas många av tanken att vi människor kan lösa våra egna problem?

14 ”Vi människor kan lösa våra egna problem.” Många människor tycker om den tanken. Varför det? Om det här påståendet var sant skulle det betyda att vi inte behöver Guds vägledning och att vi kan göra som vi själva vill. Den här uppfattningen kan låta övertygande med tanke på att vissa undersökningar som gjorts tyder på att krig, brottslighet, sjukdomar och fattigdom minskar. I en rapport sägs det: ”Orsaken till att det blir bättre är att människor har bestämt sig för att göra världen till en bättre plats.” Visar sådana uttalanden att vi är på god väg att lösa de problem som mänskligheten brottats med så länge? För att få svar på den frågan ska vi granska några fakta.

15. Vad visar att mänsklighetens problem är mycket allvarliga?

15 Krig: Över 60 miljoner miste livet i de två världskrigen. Och sedan dess har mänskligheten inte lärt sig mycket när det gäller att undvika krig. År 2015 sattes ett nattsvart rekord då 65 miljoner människor var på flykt på grund av krig eller förföljelse. Under det året blev uppskattningsvis 12,4 miljoner tvungna att lämna sina hem. Brottslighet: På en del platser har viss brottslighet minskat. Men samtidigt har cyberbrott, terrorism och våld i hemmet ökat i alarmerande takt. Dessutom menar många att korruptionen i världen bara blir värre och värre. Vi människor kan helt enkelt inte utrota brottslighet. Sjukdomar: Man har fått bukt med vissa sjukdomar. Men en rapport som publicerades 2013 visade att det varje år är nio miljoner människor under 60 som dör i hjärtsjukdomar, stroke, cancer, luftvägssjukdomar och diabetes. Fattigdom: Enligt Världsbanken ökade antalet människor som var extremt fattiga enbart i Afrika från 280 miljoner år 1990 till 330 miljoner år 2012.

16. a) Varför är det bara Guds rike som kan lösa mänsklighetens problem? b) Vilka välsignelser under Guds rike fick både Jesaja och en av psalmisterna förutsäga?

16 Sådana fakta förvånar oss inte. I dag kontrolleras ekonomiska och politiska organisationer av själviska människor. Det är helt uppenbart att de inte kan få slut på krig, brottslighet, sjukdom och fattigdom – det kan bara Guds rike. Tänk på vad Jehova kommer att göra för mänskligheten. Krig: Guds rike kommer att utrota alla grundorsaker till krig, som själviskhet, korruption, patriotism, falsk religion och Satan själv. (Ps. 46:8, 9) Brottslighet: Tack vare Guds rike lär sig miljoner människor redan nu att älska och lita på varandra. Ingen annan regering kan åstadkomma det. (Jes. 11:9) Sjukdomar: Jehova kommer snart att ge alla perfekt hälsa. (Jes. 35:5, 6) Fattigdom: Jehova kommer att göra slut på fattigdom och välsigna sitt folk med andligt och fysiskt välstånd. Sådan livskvalitet är långt mer värdefull än alla pengar i världen. (Ps. 72:12, 13)

TÄNK IGENOM HUR DU KAN ”SVARA VAR OCH EN”

17. Hur kan du avvisa världens tankar och idéer?

17 Vad kan du göra om du får höra en uppfattning som verkar motbevisa det du tror på? Undersök vad Bibeln säger, och prata om det med en mogen broder eller syster. Fundera på varför uppfattningen verkar gå hem hos många, varför resonemanget inte håller och vilka motargument du kan använda. Vi kan skydda oss mot världens tankar och idéer genom att följa Paulus uppmaning till församlingen i Kolossai: ”Fortsätt att vandra i vishet gentemot dem som är utanför, ... så att ni vet hur ni bör svara var och en.” (Kol. 4:5, 6)

^ § 9 Många känner inte till att verserna i Johannes 7:53–8:11, som förekommer i vissa biblar, är ett tillägg som inte fanns med i de inspirerade originalskrifterna. Därför har verserna inte tagits med i den reviderade engelska utgåvan av Nya världens översättning. Vissa som har läst det här avsnittet har felaktigt dragit slutsatsen att det bara är någon som är syndfri som kan slå fast att en person gjort sig skyldig till äktenskapsbrott. Men i Guds lag till Israels nation stod det: ”Om en man ertappas med att ligga med en kvinna som är gift med en annan man, då skall de båda dö tillsammans.” (5 Mos. 22:22)