Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Sätter du värde på Jehovas egen bok?

Sätter du värde på Jehovas egen bok?

”När ni mottog Guds ord, ... [tog ni] inte ... emot det som människors ord, utan som vad det verkligen är: Guds ord.” (1 THESS. 2:13)

SÅNGER: 114, 113

1–3. Varför kan det ha blivit en fnurra på tråden mellan Evodia och Syntyke, och hur kan sådana problem undvikas? (Se den inledande bilden.)

VI SOM tjänar Jehova sätter verkligen värde på hans heliga bok, Bibeln. Eftersom vi är ofullkomliga får vi alla bibliska råd ibland. Hur reagerar vi då? Tänk på Evodia och Syntyke, två smorda systrar som levde i det första århundradet. Av någon anledning som Bibeln inte nämner uppstod det en fnurra på tråden dem emellan. Men för sakens skull kan vi föreställa oss följande situation:

2 Evodia kanske bjöd hem några bröder och systrar i församlingen. Syntyke blev inte bjuden, men hon fick höra om hur trevligt alla hade haft. Hon kanske tänkte: ”Jag kan inte fatta att inte jag också blev bjuden! Jag trodde Evodia och jag var bästa vänner!” Syntyke kände sig sviken och började titta snett på Evodia. Så hon ordnade med en egen fest och bjöd samma bröder och systrar – men inte Evodia! Problemet som uppstod mellan de här två systrarna kanske störde friden i hela församlingen. Bibeln säger inget om hur det  hela slutade, men förhoppningsvis tog de till sig av Paulus kärleksfulla råd. (Fil. 4:2, 3)

3 Liknande situationer kan ibland skapa problem i våra församlingar i dag. Men om vi tillämpar råden i Guds ord, Bibeln, kan vi lösa sådana problem, och vi kan till och med förhindra att de uppstår. Och om vi verkligen sätter värde på Jehovas egen bok är vi noga med att följa dess vägledning. (Ps. 27:11)

BIBELN HJÄLPER OSS ATT KONTROLLERA VÅRA KÄNSLOR

4, 5. Hur hjälper Bibeln oss att kontrollera våra känslor?

4 Det är inte alltid så lätt att kontrollera sina känslor. Vi kan bli väldigt upprörda och sårade om någon förolämpar oss eller behandlar oss orättvist, kanske på grund av vår etniska bakgrund, vår hudfärg eller vårt utseende. Och det kan kännas ännu värre om den som sårar oss är en medtroende! Hur kan Bibelns råd hjälpa oss när vi konfronteras med den här beklagliga sidan av ofullkomligt mänskligt beteende?

5 Historien igenom har Jehova iakttagit oss människor och vet mycket väl vad som kan hända när vi inte kontrollerar våra känslor. När vi blir arga och upprörda kan känslorna lätt ta över och få oss att säga och göra sådant som vi senare ångrar. Vi förstår varför Bibeln uppmanar oss att hålla känslorna i styr och att inte vara snabba med att ta anstöt. (Läs Ordspråksboken 16:32; Predikaren 7:9.) Utan tvivel behöver vi alla arbeta på att bli mindre lättstötta och mer förlåtande. Både Jehova och Jesus tycker att det är oerhört viktigt att vi förlåter andra. (Matt. 6:14, 15) Behöver du bli mer tålmodig och förlåtande?

6. Varför måste vi akta oss för att bli bittra?

6 Människor som inte håller känslorna i schack blir ofta bittra, och det kan göra att andra undviker dem. En bitter person kan sprida en negativ anda i församlingen. Han eller hon kanske försöker dölja sin bitterhet eller vrede, men sådana känslor och tankar kommer alltid upp till ytan förr eller senare. (Ords. 26:24–26) De äldste försöker hjälpa sådana individer att inse att bitterhet och hat inte har någon plats i Guds organisation. Jehovas egen bok är mycket tydlig på den här punkten. (3 Mos. 19:17, 18; Rom. 3:11–18) Har du samma inställning?

KOM IHÅG VEM SOM LEDER OSS

7, 8. a) Hur leder Jehova den jordiska delen av sin organisation? b) Vilka är några av de anvisningar som finns i Guds ord, och varför ska vi följa dem?

7 Jehova vägleder dem som tillhör den jordiska delen av hans organisation. Det gör han genom Kristus, ”församlingens huvud”, som i sin tur har gett ”den trogne och omdömesgille slaven” i uppdrag att undervisa och leda Guds folk. (Ef. 5:23; Matt. 24:45–47) Den här slaven sätter stort värde på Bibeln och ser den som Guds inspirerade ord, eller budskap, precis som den styrande kretsen i det första århundradet gjorde. (Läs 1 Thessalonikerna 2:13.) Vilka är några av de anvisningar som finns i Guds ord?

8 Bibeln uppmanar oss att regelbundet vara med på mötena. (Hebr. 10:24, 25) Den uppmuntrar oss att vara eniga när det gäller lärofrågor. (1 Kor. 1:10) Vi uppmanas också att sätta Guds  rike främst i livet och att predika från hus till hus, på offentliga platser och informellt. (Matt. 6:33; 28:19, 20; Apg. 5:42; 17:17; 20:20) Guds egen bok visar att de äldste ska hålla församlingarna rena. (1 Kor. 5:1–5, 13; 1 Tim. 5:19–21) Och den visar att alla som tillhör Jehovas organisation måste vara rena både fysiskt och andligt. (2 Kor. 7:1)

9. Vilken är den enda kanal som Jesus använder för att hjälpa oss att förstå Bibeln?

9 En del menar att de inte behöver någon hjälp att förstå Bibeln, utan att de kan tolka den på egen hand. Men den trogne slaven som Jesus har förordnat är faktiskt den enda kanal han använder för att dela ut andlig mat. Sedan 1919 har han använt den här slaven för att hjälpa sina efterföljare att förstå sanningen i Bibeln och att följa dess vägledning. När vi rättar oss efter Bibeln bevarar vi renheten, friden och enheten i församlingen. Det är därför bra om vi frågar oss: ”Är jag lojal mot den kanal som Jesus använder i dag?”

JEHOVAS HIMMELSKA VAGN RÖR SIG FRAMÅT!

10. Hur beskrivs den himmelska delen av Jehovas organisation i Hesekiels bok?

10 Jehovas skrivna ord ger oss en inblick i den himmelska delen av hans organisation. Profeten Hesekiel fick till exempel se en syn där den himmelska delen av Guds organisation representeras av en himmelsk vagn. (Hes. 1:4–28) Jehova färdas på vagnen, och han styr den med hjälp av sin ande. Den himmelska delen av hans organisation påverkar i sin tur den jordiska delen. Och vagnen har verkligen inte stått stilla! Tänk på alla organisatoriska förändringar som gjorts under det senaste årtiondet – och ha i minnet att det är Jehova som ligger bakom den här utvecklingen. Snart kommer Jesus och hans heliga änglar att tillintetgöra den här onda världen, och då kommer ingen längre att vanära Jehova och hans namn eller ifrågasätta hans rätt att styra!

Vi är verkligen tacksamma för att så många bröder och systrar hjälper till vid olika byggprojekt! (Se paragraf 11.)

11, 12. Vad har Jehovas organisation uträttat nu i de sista dagarna?

11 Tänk på vad den jordiska delen av Jehovas organisation har uträttat nu i de sista dagarna. Byggverksamhet. Hundratals flitiga bröder och systrar har varit med och byggt Jehovas vittnens nya huvudkontor i Warwick i staten New York. Och under ledning av den globala bygg- och projekteringsavdelningen är tusentals frivilliga vänner världen över engagerade i att bygga Rikets salar och utvidga avdelningskontor. Vi är verkligen tacksamma för alla de här vännernas fina insats! Och vi får inte glömma att Jehova välsignar alla förkunnare världen över som ödmjukt och lojalt ger det de kan för att täcka kostnaderna för sådana här projekt. (Luk. 21:1–4)

 12 Utbildning. Tänk på alla skolor som finns inom organisationen. (Jes. 2:2, 3) Vi har Pionjärskolan, Skolan för kristna förkunnare, Gileadskolan, Skolan för nya beteliter, Skolan för kretstillsyningsmän och deras hustrur, Skolan för församlingsäldste, Skolan i rikets tjänst och Skolan för medlemmar av avdelningskontorens kommittéer och deras hustrur. Ja, Jehova älskar att utbilda sitt folk! Och på vår webbplats, jw.org, har vi tillgång till Bibeln och biblisk litteratur på hundratals språk. Det finns också material för barn och för familjer och även en sida med nyhetsnotiser. Har du använt jw.org i tjänsten och under den andliga familjekvällen?

VAR LOJAL MOT JEHOVA OCH STÖD HANS ORGANISATION

13. Vilket ansvar har vi som tillhör Jehovas folk?

13 Det är en stor förmån att få tillhöra Jehovas organisation och känna till vad han förväntar av oss. Och eftersom vi har fått den kunskapen har vi naturligtvis också ansvaret att göra hans vilja och underordna oss hans styre. Den här världen blir mer och mer depraverad, men vi måste ”hata det onda”, precis som Jehova gör. (Ps. 97:10) Vi vill absolut inte vara som ”dem som säger att gott är ont och ont är gott”. (Jes. 5:20) Eftersom vi önskar behaga Jehova vill vi vara fysiskt, moraliskt och andligt rena. (1 Kor. 6:9–11) Vi älskar Jehova och litar på honom. Därför väljer vi att vara lojala mot honom och att följa hans vägledning i hemmet, i församlingen, på jobbet, i skolan – ja, överallt. (Ords. 15:3) Vi ska nu se närmare på några specifika områden där vi kan visa att vi är lojala mot Jehova.

14. Hur kan föräldrar visa att de är lojala mot Jehova?

14 När vi fostrar våra barn. Kristna föräldrar visar att de är lojala mot Jehova genom att fostra sina barn i enlighet med hans ord. De måste vara försiktiga så att de inte låter sig påverkas av den allmänna eller lokala synen på barnuppfostran. Världens ande har inget i ett kristet hem att göra. (Ef. 2:2) En döpt familjefar skulle inte tänka: ”I vårt land är det kvinnorna som undervisar barnen.” Bibeln är tydlig på det här området. Den säger: ”Ni fäder, ... fortsätt att uppfostra dem [era barn] i Jehovas tuktan och allvarliga förmaning.” (Ef. 6:4) Föräldrar som älskar Jehova vill att deras barn ska få en nära vänskap med honom, precis som Samuel hade när han växte upp. (1 Sam. 3:19)

15. Hur visar vi att vi är lojala mot Jehova när vi ska fatta viktiga beslut?

15 När vi fattar beslut. När vi ska fatta viktiga beslut i livet kan vi visa att vi är lojala mot Jehova genom att vända oss till hans skrivna ord och hans organisation för att få hjälp. Varför är det så viktigt? För att belysa det ska vi ta upp en känslig fråga som många föräldrar behöver ta ställning till. Bland en del invandrare är det vanligt att föräldrar lämnar sina nyfödda barn till släktingar i hemlandet för att de själva ska kunna fortsätta att arbeta och tjäna pengar i det nya landet. Det är sant att det här är ett personligt beslut, men vi måste komma ihåg att Jehova håller oss ansvariga för de beslut vi fattar. (Läs Romarna 14:12.) Skulle det vara förståndigt att fatta viktiga beslut som rör vår familj och vår försörjning utan att först vända oss till Bibeln? Nej, så klart  inte! Vi behöver vår himmelske Fars hjälp eftersom vi inte själva kan styra våra steg. (Jer. 10:23)

16. Vilket beslut var en mamma tvungen att fatta, och vad hjälpte henne att fatta rätt beslut?

16 Ett gift par fick en son medan de bodde utomlands och bestämde sig för att låta mannens föräldrar i hemlandet ta hand om honom. Men ungefär samtidigt började ett Jehovas vittne studera Bibeln med kvinnan. Hon gjorde fina framsteg och fick lära sig att hon hade ett ansvar att undervisa sitt barn om Jehova. (Ps. 127:3; Ords. 22:6) Den här unga kvinnan öppnade sitt hjärta för Jehova, precis som Bibeln uppmanar oss att göra. (Ps. 62:7, 8) Hon anförtrodde sig åt den syster som studerade med henne och pratade också med andra i församlingen. Trots att släktingar och vänner försökte pressa henne att skicka hem sonen till farföräldrarna kom hon fram till att det inte skulle vara rätt att göra det. Hennes man såg hur mycket vännerna i församlingen ställde upp för hans fru och deras barn, och han blev så imponerad att han själv tackade ja till ett bibelstudium och började vara med på mötena tillsammans med sin familj. Tänk så glad den här mamman måste ha blivit när hon förstod att Jehova hade besvarat hennes innerliga bön!

17. Vilka anvisningar har vi fått när det gäller dem vi studerar Bibeln med?

17 När vi följer anvisningar. Om vi är lojala mot Jehova följer vi de anvisningar vi får från hans organisation. Tänk till exempel på de förslag vi har fått när det gäller dem vi studerar Bibeln med. Om vi börjat studera med någon i Vad lär Bibeln? har vi fått rekommendationen att använda några minuter efter varje studietillfälle för att hjälpa personen att lära känna vår organisation. Vi kan bland annat visa filmen Vad händer på Rikets sal? och använda broschyren Vilka gör Jehovas vilja i vår tid? När vi gått igenom Vad lär Bibeln? kan vi fortsätta med Bevara er själva i Guds kärlek, även om personen då är döpt. Organisationen har gett den här vägledningen för att de nya ska få hjälp att bli ”fastare i tron”. (Kol. 2:7) Följer du sådana här förslag från Jehovas organisation?

18, 19. Vilka skäl har vi att vara tacksamma mot Jehova?

18 Vi har verkligen många skäl att vara tacksamma mot Jehova! Det är ju tack vare honom som ”vi [har] liv och rör oss och är till”. (Apg. 17:27, 28) Han har gett oss en mycket värdefull gåva – sin egen bok, Bibeln. Precis som de kristna i Thessalonike sätter vi stort värde på Guds ord eftersom vi inser att det är hans budskap till oss människor. (1 Thess. 2:13)

19 Bibeln har hjälpt oss att närma oss Jehova, och han har närmat sig oss. (Jak. 4:8) Och vår himmelske Far har gett oss det underbara privilegiet att få tillhöra hans organisation. Vilka fantastiska välsignelser! Vi instämmer av hela vårt hjärta i psalmistens ord: ”Tacka Jehova, ty han är god: ty hans kärleksfulla omtanke varar till oöverskådlig tid.” (Ps. 136:1) I Psalm 136 förekommer frasen ”hans kärleksfulla omtanke varar till oöverskådlig tid” 26 gånger. Om vi förblir lojala mot Jehova och hans organisation kommer vi att få uppleva sanningen i de här hoppingivande orden eftersom vi då kommer att få leva för evigt!