Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  November 2016

Organiserade i linje med Guds egen bok

Organiserade i linje med Guds egen bok

”Med vishet har Jehova lagt jordens grund. Han har fast grundat himlen med urskillning.” (ORDS. 3:19)

SÅNGER: 105, 107

1, 2. a) Hur reagerar en del på tanken att Gud har en organisation? b) Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

HAR Gud en organisation? En del säger att man inte behöver vända sig till en organisation för att få andlig vägledning. De menar att det räcker med att ha ett personligt förhållande till Gud. Stämmer det? Vad visar fakta?

2 I den här artikeln ska vi se vilka bevis det finns för att Jehova, som är ordningens Gud, organiserar sitt folk. Vi ska också se vad vi behöver göra när vi får vägledning från hans organisation. (1 Kor. 14:33, 40) Jehovas folk i det första århundradet följde vägledningen i Guds ord, och det hjälpte dem att utföra ett omfattande predikoarbete. Det är på samma sätt i vår tid. Eftersom vi rättar oss efter Bibeln och de instruktioner vi får från Jehovas organisation kan vi sprida de goda nyheterna världen över. Vi kan också bevara renheten, friden och enheten i församlingen.

JEHOVA ÄR ORDNINGENS GUD

3. Vad övertygar dig om att Jehova är ordningens Gud?

3 När vi betraktar det som Jehova har skapat ser vi tydligt att han är ordningens Gud. Bibeln säger: ”Med vishet har  Jehova lagt jordens grund. Han har fast grundat himlen med urskillning.” (Ords. 3:19) Vi känner bara till ”utkanterna av hans verk” och har inte hört mer ”än en viskning ... om honom”. (Job 26:14) Men det lilla vi vet om planeter, stjärnor och galaxer gör att vi förstår att de här himlakropparna är fantastiskt organiserade. (Ps. 8:3, 4) Galaxer består av flera miljoner stjärnor som rör sig på ett ordnat sätt i rymden. Och planeterna i vårt solsystem färdas i sina banor runt solen lika ordningsamt som trafikanter som lydigt följer trafikreglerna! När vi ser den förbluffande ordningen i universum förstår vi att Jehova, som på ett mästerligt sätt skapade himlen och jorden, förtjänar vår lovprisning, lojalitet och tillbedjan. (Ps. 136:1, 5–9)

4. Varför kan vetenskapen inte besvara många viktiga frågor?

4 Vetenskapsmän och forskare har hjälpt oss att förstå mycket om universum och jorden, och det har förbättrat vårt liv på många sätt. Men det finns en mängd frågor som vetenskapen inte har kunnat besvara. Astronomer kan till exempel inte förklara exakt hur universum kom till eller varför det finns ett myller av liv här på jorden. Folk i allmänhet kan inte heller förklara varför vi människor har en stark önskan att leva för evigt. (Pred. 3:11) Varför är så många viktiga frågor obesvarade? Delvis beror det på att många vetenskapsmän och andra menar att det inte finns någon Gud och att allt har kommit till genom evolution. Men i sin egen bok, Bibeln, svarar Jehova på frågor som människor överallt ställer sig.

5. Varför kan vi inte ignorera naturlagarna?

5 Vi är beroende av de naturlagar som Jehova har skapat. De här lagarna är konsekventa och pålitliga. Elektriker, rörmokare, ingenjörer, piloter och kirurger är alla beroende av dem för att kunna göra sitt jobb. En kirurg utgår från att anatomin hos alla människor är likartad och behöver inte leta efter hjärtat hos sina patienter. Och vi har alla respekt för naturlagarna. Om vi försöker trotsa gravitationslagen kan det kosta oss livet!

ORGANISERADE AV GUD

6. Hur förstår vi att Jehova vill att hans tillbedjare ska vara organiserade?

6 Universum är verkligen organiserat på ett fantastiskt sätt. Så det är inte förvånande att Jehova vill att hans tillbedjare ska vara välorganiserade. Det är faktiskt därför han har gett oss vägledningen i Bibeln. Det är bara när vi följer Jehovas normer och tar emot hjälp från hans organisation som vi kan få ett verkligt lyckligt och meningsfullt liv.

7. Vad visar att Bibeln är en välordnad bok?

7 Bibeln är inte bara en samling fristående judiska och kristna texter. Den är i stället en välordnad bok, ett mästerverk inspirerat av Gud. Alla de olika bibelböckerna hänger ihop. Bibelns tema går som en röd tråd genom alla dess böcker, från Första Moseboken till Uppenbarelseboken: Jehovas rätt att styra ska försvaras och hans ursprungliga avsikt med jorden ska bli verklighet genom Guds rike med Kristus, den utlovade avkomman, som kung. (Läs 1 Moseboken 3:15; Matteus 6:10; Uppenbarelseboken 11:15.)

8. Varför kan vi säga att israeliterna var välorganiserade?

8 Den forntida nationen Israel var mycket välorganiserad. Under Moses  lag fanns det till exempel ”kvinnliga tjänare som utförde organiserad tjänst vid ingången till mötestältet”. (2 Mos. 38:8) När det israelitiska lägret bröt upp och tältboningen skulle flyttas skedde det på ett ordningsamt sätt. Längre fram delade kung David in leviterna och prästerna i avdelningar efter den tjänst de skulle utföra. (1 Krön. 23:1–6; 24:1–3) Och när israeliterna var lydiga mot Jehova välsignade han dem med ordning, frid och enhet. (5 Mos. 11:26, 27; 28:1–14)

9. Vad visar att den första kristna församlingen var organiserad?

9 Den första kristna församlingen var också organiserad och fick fin vägledning från den styrande kretsen, som till en början bestod av apostlarna. (Apg. 6:1–6) Senare ingick även andra äldste i den styrande kretsen. (Apg. 15:6) Råd och undervisning gavs också genom inspirerade brev som skrevs av bröder i den styrande kretsen eller av bröder som arbetade nära dem. (1 Tim. 3:1–13; Tit. 1:5–9) Vilken nytta fick församlingarna av att följa deras vägledning?

10. Vad blev resultatet när de första kristna församlingarna följde vägledningen från den styrande kretsen? (Se den inledande bilden.)

10 (Läs Apostlagärningarna 16:4, 5.) Bröder fick i uppdrag att besöka församlingarna och berätta om ”de föreskrifter ... som hade fastställts av apostlarna och de äldste som var i Jerusalem”, dvs. den styrande kretsen. När församlingarna följde de här anvisningarna ”fortsatte ... [de] att stärkas i tron, och de växte till i antal från dag till dag”. Hur kan vi som tillhör Jehovas organisation i vår tid följa deras exempel, och hur får vi nytta av det?

FÖLJER DU VÄGLEDNINGEN FRÅN GUDS ORGANISATION?

11. Hur bör förordnade bröder reagera på anvisningar från Guds organisation?

11 Vad ska bröder som ingår i avdelningskontorens kommittéer eller i landskommittéer, kretstillsyningsmän och församlingsäldste göra när de får anvisningar från Guds organisation? Jehovas egen bok uppmanar oss alla att vara lydiga och fogliga. (5 Mos. 30:16; Hebr. 13:7, 17) En kritisk eller upprorisk anda har ingen plats i Guds organisation, för en sådan attityd skulle störa kärleken, friden och enheten i våra församlingar. Ingen lojal kristen skulle vilja likna Diotrefes, som var respektlös och illojal. (Läs 3 Johannes 9, 10.) Vi kan fråga oss: ”Hjälper jag vännerna att vara lojala mot Jehova? Är jag snabb att ta emot och tillämpa vägledningen vi får från de bröder som har ledningen?”

12. Vilken justering har gjorts när det gäller hur äldste och församlingstjänare förordnas?

12 För inte så länge sedan gav den styrande kretsen justerade anvisningar om hur äldste och församlingstjänare ska förordnas. Som det förklarades i ”Frågor från läsekretsen” i Vakttornet för 15 november 2014 gav den styrande kretsen under det första århundradet de resande tillsyningsmännen ansvaret att förordna äldste och församlingstjänare. I enlighet med det mönstret har kretstillsyningsmännen haft den uppgiften sedan 1 september 2014. Om en broder rekommenderas av äldstekretsen försöker kretstillsyningsmannen lära känna honom, och även hans familj, och samarbeta med honom i tjänsten om så är möjligt. (1 Tim. 3:4, 5) Äldstekretsen och kretstillsyningsmannen går sedan  noggrant igenom de bibliska krav som ställs på äldste och församlingstjänare. (1 Tim. 3:1–10, 12, 13; 1 Petr. 5:1–3)

13. Hur kan vi visa att vi vill följa de äldstes vägledning?

13 Vi behöver följa de bibliska anvisningar vi får av de äldste. De här lojala herdarna i Guds organisation följer den sunda vägledning som finns i Guds egen bok. (1 Tim. 6:3) Tänk på det Paulus sa om dem som vandrade oordentligt i församlingen. En del arbetade inte alls, utan befattade sig med sådant som inte angick dem. De äldste försökte tydligen tala dem till rätta, men de vägrade följa de råd de fick. Vad skulle församlingen göra när någon betedde sig så? Paulus skrev: ”Håll ... denne märkt och sluta upp med att umgås med honom.” Men samtidigt skulle man inte behandla en sådan person som en fiende. (2 Thess. 3:11–15) I vår tid kan de äldste hålla ett varnande tal om hur ett visst handlingssätt kastar en skugga över församlingen, till exempel att börja lära känna och utveckla romantiska känslor för någon som inte tjänar Jehova. (1 Kor. 7:39) Hur reagerar du om de äldste behöver hålla ett sådant tal? Om du känner till vem talet gäller, undviker du då att umgås med den personen? När du tydligt visar att du bryr dig om honom eller henne på det här sättet kan det bidra till att han eller hon slutar upp med sitt felaktiga handlingssätt. [1]

BEVARA RENHETEN, FRIDEN OCH ENHETEN

14. Hur kan vi bidra till renheten i församlingen?

14 När vi följer vägledningen i Guds ord bidrar det till församlingens andliga renhet. Tänk på hur situationen var i det forntida Korinth. Paulus hade gått mycket i tjänsten i den staden, och han älskade sina medkristna där. (1 Kor. 1:1, 2) Så vad svårt det måste ha varit för honom att behöva ta upp med församlingen att de tolererade sexuell omoral! Han gav de äldste anvisningar om att ”[överlämna] en sådan man åt Satan”, med andra ord att utesluta honom. De behövde ”rensa ut ... surdegen” så att församlingen kunde hållas ren. (1 Kor. 5:1, 5–7, 12) När vi stöder de äldstes beslut att utesluta någon som inte ångrar sitt orätta handlingssätt hjälper vi till att bevara församlingens renhet. Vi kanske också hjälper honom eller henne att inse behovet av att ångra sig och be Jehova om förlåtelse.

15. Hur kan vi bevara friden i församlingen?

15 Församlingen i Korinth hade även ett annat problem. En del bröder drog sina medtroende inför domstol. Så Paulus frågade dem: ”Varför lider ni inte hellre orätt?” (1 Kor. 6:1–8) Liknande situationer har uppstått i vår tid. Ibland har friden mellan vänner störts när misslyckade affärsprojekt har lett till ekonomiska förluster och kanske till och med bedrägerianklagelser. Några har dragit sina bröder inför rätta, men Guds egen bok hjälper oss att se att det är bättre att lida förlust än att dra vanära över Guds namn eller att störa friden i församlingen. [2] Jesus lärde sina efterföljare hur de skulle lösa allvarliga problem och konflikter. (Läs Matteus 5:23, 24; 18:15–17.) När vi följer hans vägledning bidrar det till friden och enheten i vår stora andliga familj.

16. Varför kan vi förvänta att Guds folk ska vara enat?

16 Jehova visar i sin egen bok varför vi kan förvänta att hans folk ska vara enat.  Psalmisten sjöng: ”Se, hur gott och ljuvligt det är att bröder bor tillsammans i endräkt!” (Ps. 133:1) När israeliterna lydde Jehova var de organiserade och enade. Jehova förutsade också hur framtiden för hans folk skulle bli: ”I endräkt skall jag sätta dem, som en småboskapshjord i fållan.” (Mik. 2:12) Och genom profeten Sefanja förutsade han: ”Jag [skall] förändra folkens språk till ett rent språk [dvs. till sanningens rena språk], för att de alla skall anropa Jehovas namn, för att de skall tjäna honom skuldra vid skuldra.” (Sef. 3:9) Tänk att vi får tillbe Jehova som ett enat folk. Vilken förmån!

De äldste försöker ge andlig hjälp åt dem som har handlat fel. (Se paragraf 17.)

17. Hur kan de äldste bevara församlingens enhet och renhet om någon begår en allvarlig synd?

17 Om någon begår en allvarlig synd måste de äldste snabbt försöka föra honom eller henne till rätta på ett kärleksfullt sätt, så att enheten och renheten i församlingen kan bevaras. Paulus visste att Jehovas kärlek inte styrs av enbart känslor och att han inte ser genom fingrarna med ett orätt handlingssätt. (Ords. 15:3) Det var därför Paulus kände sig manad att skriva sitt rättframma men kärleksfulla första brev till församlingen i Korinth. I hans andra brev, som skrevs några månader senare, kan vi läsa om de goda resultaten av att de äldste tillämpade Paulus råd. Om en kristen innan han eller hon vet ordet av skulle begå ett eller annat felsteg bör de äldste försöka föra honom eller henne till rätta igen på ett milt och vänligt sätt. (Gal. 6:1)

18. a) Hur fick församlingarna i det första århundradet nytta av att följa råden i Guds ord? b) Vad ska vi se på i nästa artikel?

18 Vi kan tydligt se att när de första kristna i Korinth och på andra ställen följde vägledningen i Guds egen bok kunde de bevara renheten, friden och enheten i sina församlingar. (1 Kor. 1:10; Ef. 4:11–13; 1 Petr. 3:8) Det här gjorde att våra bröder och systrar på den tiden kunde uträtta mycket i tjänsten. Paulus kunde faktiskt säga att de goda nyheterna hade ”predikats i hela skapelsen under himlen”. (Kol. 1:23) Jehovas tjänare i vår tid är också enade och organiserade, och de gör hans underbara avsikter kända över hela jorden. I nästa artikel ska vi se på fler bevis för att de verkligen vill följa det som står i Bibeln och ära den suveräne Herren Jehova. (Ps. 71:15, 16)

^ [1] (paragraf 13) Se Organiserade för att göra Jehovas vilja, sidan 134–136.

^ [2] (paragraf 15) För information om när en kristen faktiskt skulle kunna vidta rättsliga åtgärder mot en annan kristen, se Bevara er själva i Guds kärlek”, sidan 223, fotnoten.