Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Ett ord som betydde så mycket!

Ett ord som betydde så mycket!

”KVINNA.” Jesus använde sig ibland av det här uttrycket när han riktade sig till kvinnor. När han till exempel botade en kvinna som hade varit helt hopböjd i 18 år, sa han: ”Kvinna, du är befriad från ditt svaghetstillstånd.” (Luk. 13:10–13) På Bibelns tid var det här ett vanligt uttryck som ansågs artigt, och Jesus tilltalade till och med sin mor på det sättet. (Joh. 19:26; 20:13) Men det fanns ett annat ord som andades mer än bara artighet.

I Bibeln används ett ord som ger en extra varm och vänlig ton i samband med att vissa kvinnor omnämns. Jesus använde det ordet när han pratade med en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hennes sätt att närma sig Jesus var egentligen inte i linje med Guds lag, som sa att en person i hennes tillstånd var oren. Många kunde därför ha menat att hon skulle ha hållit sig borta från andra. (3 Mos. 15:19–27) Men hon var desperat. Hon hade redan genomgått smärtsamma behandlingar hos många läkare och ”hade förbrukat alla sina tillgångar, och det till ingen nytta, utan hon hade snarare blivit sämre”. (Mark. 5:25, 26)

Kvinnan smög sig fram genom folkmassan och närmade sig Jesus bakifrån. Sedan rörde hon vid fransen på hans ytterklädnad. I samma ögonblick upphörde hennes blödningar! Hon hoppades att ingen skulle märka något, men Jesus frågade: ”Vem var det som rörde vid mig?” (Luk. 8:45–47) När hon hörde det kom hon darrande av rädsla och föll ner inför Jesus ”och sade honom hela sanningen”. (Mark. 5:33)

För att lugna kvinnan sa Jesus vänligt: ”Fatta mod, min dotter.” (Matt. 9:22) Enligt bibelkännare kan de hebreiska och grekiska orden för ”dotter” användas på ett bildligt sätt för att uttrycka ”vänlighet och ömhet”. Jesus uppmuntrade henne ytterligare med orden: ”Din tro har gjort dig frisk. Gå i frid, och var frisk från din plågsamma sjukdom.” (Mark. 5:34)

”Dotter.” Det var också så den förmögne israeliten Boas tilltalade moabitiskan Rut. Man kan förstå att även hon kände sig osäker, eftersom hon plockade ax på fälten hos en man som hon inte kände. Boas sa: ”Hör på, min dotter!” Sedan uppmanade han Rut att fortsätta plocka på hans fält. Hon föll på knä inför honom med ansiktet mot marken och frågade varför han hade varit så snäll och brytt sig om henne, en utlänning. Boas uppmuntrade henne genom att säga: ”Man har utförligt berättat för mig om allt som du har gjort för din svärmor [änkan Noomi] ... Må Jehova belöna ditt handlingssätt.” (Rut 2:8–12)

Jesus och Boas är verkligen fina exempel för de äldste i församlingen! Ibland kanske två äldste sammanträffar med en syster som behöver hjälp och uppmuntran från Bibeln. Om de ber om Jehovas vägledning och verkligen lyssnar på sin medsyster kommer de att kunna ge henne tröst och uppmuntran från Guds ord. (Rom. 15:4)