Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

”Arbetet är stort”

”Arbetet är stort”

DET är dags för ett mycket viktigt möte i Jerusalem. Kung David, som är till åren kommen, har kallat samman alla sina furstar, hovfunktionärer och väldiga män för att berätta en spännande nyhet. Jehova har gett Davids son Salomo, Israels näste kung, i uppgift att uppföra en helt unik byggnad för tillbedjan av den sanne Guden. David har genom inspiration fått byggnadsplanen och gett den till Salomo. ”Arbetet är stort”, säger David, ”ty templet är inte för en människa, utan för Jehova Gud.” (1 Krön. 28:1, 2, 6, 11, 12; 29:1, noten)

David ställer sedan frågan: ”Vem erbjuder sig frivilligt att fylla sin hand i dag med en gåva åt Jehova?” (1 Krön. 29:5) Om du hade varit där, hur hade du reagerat? Hade du blivit motiverad att understödja det här enorma arbetet? Israeliternas reaktion var omedelbar. Ja, ”folket gladde sig över att de gav frivilliga gåvor, för det var med odelat hjärta som de gav frivilliga gåvor åt Jehova.” (1 Krön. 29:9)

Flera hundra år senare upprättade Jehova något mycket större än templet. Han grundade det stora andliga templet, den anordning som gör det möjligt för oss människor att tillbe honom på grundval av Jesus lösenoffer. (Hebr. 9:11, 12) Hur hjälper Jehova människor att bli försonade med honom i dag? Genom vårt predikoarbete. (Matt. 28:19, 20) Tänk på vad det här arbetet får för resultat! Varje år leds miljontals bibelstudier, tusentals lärjungar blir döpta och hundratals nya församlingar bildas.

Den här ökningen gör i sin tur att vi behöver trycka mer biblisk litteratur. Vi behöver också bygga och underhålla Rikets salar. Dessutom behöver vi fler sammankomsthallar. Håller du inte med om att det är ett fantastiskt givande arbete att få vara med och sprida de goda nyheterna? (Matt. 24:14)

Eftersom vi älskar Jehova och våra medmänniskor och inser hur viktigt predikoarbetet är nu i den här tiden vill vi ”fylla ... [vår] hand ... med en gåva åt Jehova” och ge frivilliga bidrag. Vi är verkligen glada över att få ”ära Jehova med ... [våra] värdefulla ting” och se hur sådana tillgångar används på bästa sätt för att det mäktigaste arbetet i mänsklighetens historia ska bli utfört! (Ords. 3:9)