Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Godhet – hur kan du utveckla den egenskapen?

Godhet – hur kan du utveckla den egenskapen?

SJÄLVKLART vill vi alla vara kända som goda människor. Men det kan vara en utmaning att visa godhet i dagens samhälle. Många människor saknar ”kärlek till det goda”. (2 Tim. 3:3) De kanske har satt upp egna normer för vad som är rätt och fel. Med andra ord säger de att ”gott är ont och ont är gott”. (Jes. 5:20) Dessutom kan vårt förflutna och vår ofullkomlighet sätta käppar i hjulet. Vi kanske känner det som Anne. * Trots att hon tjänat Jehova i årtionden berättar hon: ”Jag har svårt att tro att jag kan vara en god människa.”

Det positiva är att vi alla kan utveckla godhet. Den är ett resultat av Guds heliga ande, som är en kraft som kan övervinna alla hinder, oavsett om de finns inom oss eller i vår omgivning. Nu ska vi se närmare på vad godhet är och hur vi kan visa den egenskapen i ännu högre grad.

VAD ÄR GODHET?

Enkelt uttryckt betyder godhet att man är god. Godhet innefattar moralisk förträfflighet och kan aldrig vara något dåligt, ont eller fördärvat. Det är en aktiv och positiv egenskap. En god människa försöker alltid se möjligheter att hjälpa andra och göra bra saker för dem.

Du har säkert lagt märke till att vissa gärna gör gott mot familj och vänner. Men räcker det för att vara en god människa? I Bibeln sägs det: ”Det finns ingen rättfärdig på jorden som alltid gör det som är rätt och aldrig syndar”, så naturligtvis lyckas vi inte alltid visa godhet. (Pred. 7:20) Aposteln Paulus erkände öppet: ”Jag vet ju att det inte bor något gott i mig.” (Rom. 7:18) Om vi vill utvecklas på det här området behöver vi därför gå till den som är källan till godhet.

”JEHOVA ÄR GOD”

Jehova Gud sätter normen för vad som är gott. Bibeln säger om honom: ”Du är god, och allt du gör är gott. Lär mig dina förordningar.” (Ps. 119:68) Vi ska nu se på två sidor av Jehovas godhet som nämndes i versen.

Jehova är god. Godhet är en oskiljaktig del av Jehovas personlighet. Tänk på vad som hände när Jehova sa till Mose: ”Jag ska låta dig få se all min godhet.” När Jehova sedan visade Mose sin storhet, där godhet ingår, hördes orden: ”Jehova, Jehova, en barmhärtig och medkännande Gud, som är tålmodig och överflödar av lojal kärlek och sanning. Han visar lojal kärlek mot tusentals, förlåter orätta handlingar och överträdelse och synd, men han låter inte den skyldige gå ostraffad.” (2 Mos. 33:19; 34:6, 7) Det här visar att godhet ingår i alla sidor av Jehovas personlighet. Till och med Jesus, som var själva sinnebilden av en god människa, sa: ”Det finns bara en som är god, och det är Gud.” (Luk. 18:19)

Vi kan tydligt se Jehovas godhet i skapelsen.

 Allt Jehova gör är gott. ”Jehova är god mot alla, hans barmhärtighet syns tydligt i allt han gör.” (Ps. 145:9) Jehovas godhet är opartisk, och därför har han gett alla människor livet och det de behöver för att kunna fortsätta leva. (Apg. 14:17) Hans godhet märks också tydligt när han förlåter oss. Psalmisten skrev: ”Du, Jehova, är god och förlåter villigt.” (Ps. 86:5) Vi kan lita på att ”Jehova ... inte [håller] tillbaka det goda från dem som är lojala”. (Ps. 84:11)

”LÄR ER ATT GÖRA DET RÄTTA”

Vi är skapade till Guds avbild och har därför potential att vara goda och göra gott. (1 Mos. 1:27) Ändå uppmanar Bibeln oss: ”Lär er att göra det rätta.” (Jes. 1:17) Hur kan vi göra det? Vi ska se på tre sätt.

För det första kan vi be om helig ande. Den hjälper kristna att utveckla äkta godhet. (Gal. 5:22) Guds ande kan få oss att älska det som är gott och förkasta det som är ont. (Rom. 12:9) Bibeln säger faktiskt att Jehova kan ge oss styrka ”att göra gott i både ord och gärning”. (2 Thess. 2:16, 17)

För det andra måste vi läsa Guds inspirerade ord. Då kan Jehova hjälpa oss att ”lära känna godhetens alla vägar” och rusta oss ”för alla slags goda gärningar”. (Ords. 2:9; 2 Tim. 3:17) När vi läser och begrundar Bibeln fyller vi hjärtat med sådant som är gott, som har med Gud och hans vilja att göra. På så sätt samlar vi på oss en andlig skatt som kan hjälpa oss att göra gott. (Luk. 6:45; Ef. 5:9)

För det tredje försöker vi ta efter det som är gott. (3 Joh. 11) I Bibeln finns det många exempel på sådana som gjorde gott mot andra. Självklart är Jehova och Jesus de två främsta exemplen, men det finns också andra som var kända för sin godhet. Många kommer kanske osökt att tänka på Tabita och Barnabas. (Apg. 9:36; 11:22–24) Analysera det som sägs om dem och tänk på hur de hjälpte andra. Fundera också på hur du kan ta initiativet att hjälpa någon i din familj eller församling. Och glöm inte vad Tabita och Barnabas fick vara med om för att de gjorde gott mot andra. Du kan också få uppleva något liknande.

Vi kan också tänka på nutida exempel på människor som gör gott. Våra hårt arbetande äldstebröder är kända för att ”älska det  goda”. Det finns också många trogna systrar som i ord och handling kan ”lära ut det som är gott”. (Tit. 1:8; 2:3) En syster som heter Roslyn säger: ”Jag har en vän som gör allt hon kan för att hjälpa och uppmuntra andra i församlingen. Hon tänker på hur de har det och ger dem ofta små presenter eller hjälper dem praktiskt på något sätt. Jag ser henne som en riktigt god människa.”

Jehova uppmuntrar sitt folk: ”Sök det goda.” (Am. 5:14, Bibel 2000) Gör vi det kommer vi att börja älska hans normer. Vi kommer dessutom att bli motiverade att göra det som är gott.

Vi försöker vara goda och göra gott.

Vi behöver inte alltid slå på stort för att göra gott mot andra. Vi kan jämföra det med en konstnär som målar ett porträtt. Gör han det med bara ett eller två stora penseldrag? Nej, han använder i stället många små penseldrag. På liknande sätt kan vi visa godhet genom många små, hjälpsamma handlingar.

Bibeln uppmanar oss att ”alltid vara beredda att göra det som är gott”. (Tit. 3:1; 2 Tim. 2:21) Om vi är uppmärksamma på andras situation kan vi lättare se hur vi kan ”bry oss om våra medmänniskor och göra gott mot dem för att bygga upp dem”. (Rom. 15:2) Det kan inbegripa att vi delar med oss av det vi har. (Ords. 3:27) Vi kan till exempel bjuda hem någon för att äta något tillsammans eller bara för att umgås. Och om vi vet att någon är sjuk kan vi skicka ett kort, hälsa på eller slå en signal. Vi kan alltså hitta många möjligheter att säga ”sådant som är uppbyggande, alltefter behov, till nytta för dem som lyssnar”. (Ef. 4:29)

Precis som Jehova försöker vi göra gott mot alla och behandla alla opartiskt. Ett av de bästa sätten att göra det på är att predika de goda nyheterna. Vi försöker till och med göra ”gott mot dem som hatar” oss, precis som Jesus befallde. (Luk. 6:27) Att vara snäll och att göra gott mot andra är aldrig fel, för ”inget av detta strider mot någon lag”. (Gal. 5:22, 23) Om vi gör gott även när vi möter motstånd eller problem kan det få andra att dras till sanningen och ge ära åt Gud. (1 Petr. 3:16, 17)

GODHET BELÖNAS

”Den gode blir rikt belönad.” (Ords. 14:14) Vilka är några av belöningarna? När vi är vänliga och snälla mot andra är det mer troligt att de i sin tur behandlar oss bra. (Ords. 14:22) Och även om det inte händer, ska vi fortsätta göra gott mot dem. Det kan med tiden få dem att ändra inställning och mjukna. (Rom. 12:20, noten)

När vi gör det som är gott och slutar göra det som är dåligt blir vi belönade. Det är något som många av oss har fått uppleva. Tänk på vad Nancy var med om. ”Under min uppväxt var jag en vild och respektlös människa som levde omoraliskt”, säger hon. ”Men när jag fick lära mig Jehovas normer och började leva efter dem, kände jag mig lyckligare. Nu har jag fått tillbaka min värdighet.”

Det främsta skälet till att vi vill utveckla godhet är att det gör Jehova glad. Även om många inte ser vad vi gör så lägger Jehova märke till det; han ser varje gång vi gör gott och tänker goda tankar. (Ef. 6:7, 8) Och vad leder det till? ”Den gode vinner Jehovas gillande.” (Ords. 12:2) Så låt oss fortsätta arbeta på att visa godhet. Jehova lovar att ”alla som gör det goda kommer att få uppleva härlighet, ära och frid”. (Rom. 2:10)

^ § 2 Några namn har ändrats.