Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Mars 2017

Asa, Jehosafat, Hiskia, Josia

Tjäna Jehova med odelat hjärta!

Tjäna Jehova med odelat hjärta!

”Jehova, kom ihåg, det ber jag dig, hur jag har vandrat inför dig i sannfärdighet och med odelat hjärta.” (2 KUNG. 20:3)

SÅNGER: 52, 65

1–3. Vad innebär det att tjäna Jehova med ”odelat hjärta”? Ge ett exempel.

VI ÄR alla ofullkomliga och gör misstag. Därför är vi tacksamma för att Jehova inte handlar mot oss ”efter våra synder”. (Ps. 103:10) Om vi uppriktigt ångrar oss och ödmjukt ber honom om förlåtelse är han redo att förlåta oss på grundval av Jesus lösenoffer. Men för att vår tjänst ska vara godtagbar för Jehova måste vi, som David sa till Salomo, tjäna honom ”med odelat hjärta”. (1 Krön. 28:9) Hur kan vi göra det trots att vi är ofullkomliga?

2 I det här sammanhanget har vi nytta av att jämföra kung Asas liv med kung Amazjas. Båda de här kungarna i Juda gjorde det som var rätt i Jehovas ögon, men Asa var trogen av hela sitt hjärta. (2 Krön. 15:16, 17; 25:1, 2; Ords. 17:3) De var båda ofullkomliga och gjorde misstag. Men i det stora hela höll sig Asa till Jehovas vägar och var helhjärtad i sin tjänst för honom. (1 Krön. 28:9) Amazja var däremot inte lika hängiven mot Jehova. När han kom tillbaka efter att ha besegrat Guds fiender hade han med sig deras avgudar  och började tillbe dem. (2 Krön. 25:11–16)

3 En person som tjänar Jehova med ”odelat hjärta” är fullständigt hängiven honom och vill fortsätta att tjäna honom för evigt. I Bibeln syftar ordet ”hjärta” ofta på hela den inre människan och inbegriper ens önskningar, tankar, temperament, attityder, förmågor, motivation och mål. En person som tjänar Jehova med odelat hjärta sätter inte upp en fasad inför andra och låter inte tjänsten bara bli slentrian. Så trots vår ofullkomlighet kan vi alltså fortsätta att vara fullständigt hängivna Jehova och tjäna honom helhjärtat. (2 Krön. 19:9)

4. Vad ska vi gå igenom nu?

4 För att vi ska få en tydligare bild av vad det innebär att tjäna Jehova med odelat hjärta kan vi tänka på Asa och tre andra kungar i Juda som tjänade Jehova troget – Jehosafat, Hiskia och Josia. Alla fyra gjorde misstag, men de fick ändå Jehovas godkännande. Varför kunde Jehova konstatera att de hade tjänat honom helhjärtat, och hur kan vi efterlikna dem?

ASAS HJÄRTA VAR ”ODELAT GENTEMOT JEHOVA”

5. Vilka bestämda åtgärder vidtog Asa?

5 Asa var den tredje kungen i Juda efter att det norra tiostammarsriket Israel hade brutit sig loss från Juda. Han avlägsnade avgudadyrkan och förvisade de manliga tempelprostituerade ur landet. Han avsatte till och med sin farmor Maaka från ställningen som änkedrottning, eftersom hon hade gjort en pervers avgudabild. (1 Kung. 15:11–13) Han uppmanade också folket ”att söka Jehova ... och att handla efter lagen och budet”. Ja, Asa gjorde allt han kunde för att hjälpa andra att tillbe Jehova. (2 Krön. 14:4)

6. Vad gjorde Asa när etiopierna invaderade landet?

6 Jehova välsignade Juda med fred de första tio åren av Asas styre. Sedan kom etiopiern Sera emot Juda med en armé på en miljon man och 300 vagnar. (2 Krön. 14:1, 6, 9, 10) Vad gjorde Asa då? Han visade att han fullständigt litade på Jehova. (Läs 2 Krönikeboken 14:11.) Och som svar på hans innerliga bön gav Jehova honom en förkrossande seger över den etiopiska armén. (2 Krön. 14:12, 13) Jehova lät också en del kungar segra över sina fiender trots att de inte var trogna mot honom. Då gjorde han det för sitt eget namns skull. (1 Kung. 20:13, 26–30) Men den här gången hjälpte Jehova sitt folk därför att Asa förtröstade på honom. Visserligen handlade Asa oförståndigt längre fram. Vid ett tillfälle sökte han till exempel hjälp från kungen i Aram i stället för att förlita sig på Jehova. (1 Kung. 15:16–22) Men Jehova kunde se att Asa älskade honom. På det hela taget var hans hjärta ”odelat gentemot Jehova alla hans dagar”. Hur kan vi efterlikna Asas fina exempel? (1 Kung. 15:14)

7, 8. Hur kan vi efterlikna Asa?

7 Vi kan alla granska oss själva för att se om vi verkligen är helhjärtade i vår tjänst för Jehova. Vi kan fråga oss: ”Är jag besluten att göra Jehovas vilja, stå upp för sann tillbedjan och skydda församlingen mot skadligt inflytande?” Tänk vilket mod som krävdes av Asa när han konfronterade Maaka, som var änkedrottning i landet. Förmodligen  känner du ingen som beter sig som Maaka gjorde, men du kanske kan hamna i en situation där du behöver vara lika modig som Asa. Tänk till exempel om någon i din familj eller en nära vän skulle synda mot Jehova utan att ångra sig och bli utesluten. Skulle du tydligt visa var du står genom att inte umgås med honom eller henne? Vad skulle ditt hjärta motivera dig att göra?

8 Ibland kan vi precis som Asa känna att vi har alla emot oss. Du kanske har skolkompisar eller lärare som driver med dig för att du är ett Jehovas vittne. Eller också kanske du har arbetskamrater som pikar dig för att du tar ledigt för en sammankomst eller sällan jobbar över. Om du hamnar i sådana situationer, be då till Jehova, precis som Asa gjorde. Förlita dig modigt på Jehova, och håll fast vid det som du vet är rätt. Kom ihåg att han styrkte och hjälpte Asa, och han kommer att styrka dig också.

9. Hur kan vi visa att vi är helhjärtade i tjänsten för Jehova?

9 Asa tänkte inte bara på sig själv, utan hjälpte också andra ”att söka Jehova”. På liknande sätt hjälper vi andra att tjäna Jehova. Tänk så mycket det måste betyda för honom att vi pratar med andra om honom; att vi visar att vi älskar honom och uppriktigt intresserar oss för våra medmänniskor och deras framtid.

JEHOSAFAT SÖKTE JEHOVA

10, 11. Hur kan vi efterlikna Jehosafat?

10 Jehosafat ”vandrade på sin far Asas väg”. (2 Krön. 20:31, 32) Hur då? Precis som Asa hade gjort, så uppmuntrade Jehosafat folket att fortsätta tillbe Jehova. Han sände ut män till städerna i Juda för att de skulle undervisa folket i ”boken med Jehovas lag”. (2 Krön. 17:7–10) Dessutom reste han till nordriket Israel, till invånarna i Efraims bergstrakt, för att ”föra dem tillbaka till Jehova”. (2 Krön. 19:4) Jehosafat var en kung ”som sökte Jehova av hela sitt hjärta”. (2 Krön. 22:9)

11 Vi kan alla engagera oss i den världsvida undervisningskampanj som Jehova ligger bakom i dag. Har du som mål att varje månad undervisa andra om Bibeln och försöka motivera dem att tjäna Jehova? Om du gör en extra ansträngning kan Jehova hjälpa dig att sätta i gång ett bibelstudium. Har du gjort det till ett böneämne? Är du villig att anta den här utmaningen och kanske till och med offra lite av din fritid? Och som vi såg reste Jehosafat till Efraim för att hjälpa folket där att återvända till den sanna tillbedjan. På liknande sätt kan vi försöka hjälpa dem som inte längre är aktiva i församlingen. Det finns också en särskild anordning där de äldste besöker uteslutna som bor på församlingens distrikt för att hjälpa dem som kan ha rättat till sin felaktiga kurs.

12, 13. a) Vad gjorde Jehosafat när han hamnade i en skrämmande situation? b) Varför bör vi efterlikna Jehosafat i svåra situationer?

12 Precis som sin far, Asa, så förlitade sig Jehosafat helt och hållet på Jehova när en stor armé hotade Juda. (Läs 2 Krönikeboken 20:2–4.) Jehosafat blev rädd men ”bestämde sig för att söka Jehova”. Han vände sig ödmjukt till Jehova i bön och sa att han och hans folk stod maktlösa inför fienden och att de inte visste vad de skulle göra. Han  var helt övertygad om att Jehova skulle hjälpa dem och sa: ”Våra ögon är vända mot dig.” (2 Krön. 20:12)

13 Ibland kan vi känna oss som Jehosafat. Vi kanske undrar hur vi ska hantera en svår situation, och vi kanske till och med är rädda. (2 Kor. 4:8, 9) Men tänk på vad Jehosafat gjorde. I en offentlig bön erkände han öppet att både han och folket kände sig maktlösa och svaga. (2 Krön. 20:5) Du som tar den andliga ledningen i din familj kan efterlikna honom. Vänd dig till Jehova och be om vägledning och kraft att kunna hantera de problem som ni som familj ställs inför. Tänk inte att det är pinsamt att be sådana böner när de andra i familjen hör på. De kommer att känna att du litar på Jehova. Han hjälpte Jehosafat, och han kommer att hjälpa dig också.

HISKIA GJORDE DET SOM VAR RÄTT

14, 15. Hur visade Hiskia att han fullständigt litade på Jehova?

14 Hiskia blev känd som en kung som ”höll fast vid Jehova”. Men till skillnad från Jehosafat hade han en pappa som var en dålig förebild och som tillbad falska gudar. Hiskia ”skaffade bort offerhöjderna och bröt sönder de heliga stoderna och högg ner den heliga pålen och krossade kopparormen som Mose hade gjort”, eftersom israeliterna hade börjat tillbe den. Hiskia var verkligen helhjärtad och ”höll de bud som Jehova hade gett Mose befallning om”. (2 Kung. 18:1–6)

15 Till och med när den mäktiga assyriska armén invaderade Juda och hotade att utplåna Jerusalem litade Hiskia helt och fullt på Jehova. Sanherib, Assyriens kung, smädade Jehova och försökte skrämma Hiskia och få honom att kapitulera. Men han bad till Jehova om hjälp eftersom han var övertygad om att Jehova kunde rädda sitt folk. (Läs Jesaja 37:15–20.) Och Gud besvarade hans bön genom att sända en ängel som dödade 185 000 assyriska soldater. (Jes. 37:36, 37)

16, 17. Hur kan vi efterlikna Hiskia?

16 Längre fram blev Hiskia allvarligt sjuk och var nära att dö. Under den här tiden bad han att Jehova skulle komma ihåg att han hade ”vandrat inför ... [honom] i sannfärdighet och med odelat hjärta”. (Läs 2 Kungaboken 20:1–3.) Som Bibeln visar kan ingen av oss i vår tid räkna med att Jehova mirakulöst ska bota oss eller förlänga vårt liv. Men precis som Hiskia kan vi säga i bön till Jehova att vi har tjänat honom troget av hela vårt hjärta. Är du övertygad om att Jehova både kan och vill ge dig styrka, även när du är sjuk? (Ps. 41:3)

17 När vi begrundar exemplet med Hiskia kanske vi inser att vi också behöver skaffa bort något som påverkar vårt förhållande till Jehova negativt eller distraherar oss i vår tjänst för honom. För att ta ett exempel: En del kristna kan naturligtvis uppskatta sociala medier som ett sätt att kommunicera med familj och nära vänner. Men vi vill inte efterlikna dem i världen som via sociala medier gör människor till idoler. Många går till överdrift och följer personer som de inte ens känner. Eller så lägger de väldigt mycket tid på att läsa om dem och titta på deras bilder. Men risken finns att man slösar bort en massa tid på sådant som egentligen är helt oviktigt. Man skulle också  kunna bli stolt om många gillar ens inlägg eller bli stött om någon slutar följa en. Tänk om Paulus eller Aquila och Priscilla hade levt i vår tid. Kan vi föreställa oss att de varje dag skulle hålla på och lägga ut bilder eller följa personer som inte tjänar Jehova? Bibeln säger att Paulus var ”intensivt upptagen med ordet”. Och Aquila och Priscilla använde sin tid till att förklara ”Guds väg mera noggrant” för andra. (Apg. 18:4, 5, 26) Vi kan fråga oss: Är jag noga med att inte göra människor till idoler? Undviker jag att lägga en massa dyrbar tid på sådant som egentligen är oviktigt? (Läs Efesierna 5:15, 16.)

JOSIA RÄTTADE SIG EFTER JEHOVAS BUD

18, 19. Hur kan vi efterlikna Josia?

18 Kung Josia, Hiskias sonsonsson, var också noga med att följa Jehovas bud ”av hela sitt hjärta”. (2 Krön. 34:31) Som tonåring ”började han söka sin förfader Davids Gud”, och när han var 20 började han rena Juda från avgudadyrkan. (Läs 2 Krönikeboken 34:1–3.) Josia gick verkligen in för att göra Guds vilja och följde honom mer troget än många andra kungar i Juda. Men när man hittade vad som kan ha varit den ursprungliga lagbok som Mose hade skrivit och läste upp den för Josia, insåg han att han behövde tjäna Jehova mera helt och fullt. Han uppmanade också folket att göra det. Vad fick det för resultat? ”Så länge han levde vände de sig inte bort från att följa Jehova.” (2 Krön. 34:27, 33)

19 Om du är ung kan du göra som Josia och lära känna Jehova bättre. Josia kanske fick höra om Jehovas villighet att förlåta av sin farfar, kung Manasse. På samma sätt kan du lära dig mycket av att lyssna på äldre släktingar och äldre vänner i församlingen. De kan berätta för dig om allt positivt som Gud har gjort för dem. Tänk också på hur Josia reagerade när han fick veta vad som stod i Skrifterna. Det han hörde påverkade honom på djupet och fick honom att göra förändringar. När du läser Bibeln kan det göra dig mer motiverad att tjäna Jehova. Du kommer då att dras närmare honom, känna dig gladare och lyckligare och dessutom vilja prata med andra om honom. (Läs 2 Krönikeboken 34:18, 19.) När du studerar Bibeln kanske du också upptäcker att det finns sådant som du kan förbättra i tjänsten för Jehova. Försök i så fall att jobba på det, precis som Josia gjorde.

TJÄNA JEHOVA MED ODELAT HJÄRTA!

20, 21. a) Vad var gemensamt för de fyra kungar som vi sett närmare på i den här artikeln? b) Vad ska vi gå igenom i nästa artikel?

20 Vad kan vi lära oss av de här fyra kungarna i Juda som tjänade Jehova med odelat hjärta? De var fast beslutna att göra Jehovas vilja och att tjäna honom livet ut. De förlitade sig på honom när de hotades av mäktiga fiender. Och framför allt tjänade de Jehova därför att de älskade honom.

21 Som vi ska se i nästa artikel gjorde de här fyra kungarna också misstag. Men Jehova, som kan läsa hjärtan, visste att de verkligen älskade honom. Vi är också ofullkomliga och har våra fel och brister. Men vad ser Jehova när han granskar oss? Ser han att vi tjänar honom med odelat hjärta? I nästa artikel ska vi gå igenom vad vi kan lära oss av de här kungarnas misstag.