Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Mars 2017

Kloka beslut bygger på stark tro

Kloka beslut bygger på stark tro

”Han skall fortsätta att be i tro, och inte alls tvivla.” (JAK. 1:6)

SÅNGER: 81, 70

1. Varför fattade Kain fel beslut, och vad blev resultatet?

KAIN hade ett beslut att fatta. Skulle han ta kontroll över sina felaktiga känslor, eller skulle han låta känslorna kontrollera honom? Vilket beslut han än fattade, så skulle konsekvenserna följa honom livet ut. Du vet hur det gick; Kain valde helt fel väg. Det han beslutade sig för, och sedan faktiskt gjorde, kostade hans bror Abel livet och påverkade hans förhållande till Jehova. (1 Mos. 4:3–16)

2. Varför behöver vi lära oss att fatta bra beslut?

2 Vi måste också fatta beslut i olika situationer, och det är naturligtvis inte alla som handlar om liv och död. Men många val vi gör kan ändå ha stor inverkan på våra liv. Så om vi lär oss att fatta bra beslut kan vi få ett relativt lugnt och stabilt liv i stället för ett liv fyllt av kaos, dramatik och besvikelser. (Ords. 14:8)

3. a) Vad måste vi lita på för att kunna fatta bra beslut? b) Vilka frågor ska vi få svar på?

3 Vad kan hjälpa oss att fatta bra beslut? Vi måste tro på Jehova och lita på att han både kan och vill ge oss vishet. Vi måste också ha full tillit till hans ord och lita på att det  alltid är bäst att göra saker på hans sätt. (Läs Jakob 1:5–8.) Ju mer vi älskar Jehova och hans ord, desto större förtroende får vi för hans råd. Och då blir det en vana för oss att rådfråga hans ord innan vi fattar beslut. Men hur kan vi bli bättre på att fatta beslut? Och måste man hålla fast vid sina beslut till varje pris?

ATT FATTA BESLUT ÄR EN DEL AV LIVET

4. Vilket beslut var Adam tvungen att fatta, och vad blev konsekvenserna?

4 Män och kvinnor har alltid behövt ta viktiga beslut. Adam stod inför valet att lyssna antingen på sin skapare eller på Eva. Han fattade visserligen ett beslut, men tycker du att det var ett klokt beslut? Hans fru blev lurad och fick honom att göra ett extremt dåligt val. Det ledde till att han gick miste om livet i paradiset och att han så småningom dog. Men det han valde att göra skulle få betydligt mer långtgående konsekvenser. Vi lider ju fortfarande av Adams katastrofala val.

5. Hur ska vi se på det faktum att vi måste fatta beslut?

5 En del kanske tycker att livet skulle vara lättare om de slapp fatta beslut. Känner du så? Tänk på att Jehova skapade oss med förmåga att tänka och göra egna val och inte som viljelösa robotar. Vi kan faktiskt lära oss att fatta kloka beslut med Bibelns hjälp. Jehova vill alltså att vi ska fatta beslut, och det är ett viktigt ansvar. Vi ska se några exempel på det.

6, 7. Vilket val behövde israeliterna göra, och varför var det så svårt för dem att välja rätt? (Se den inledande bilden.)

6 När israeliterna hade kommit till rätta i det utlovade landet behövde de göra ett viktigt val. Skulle de tillbe Jehova eller någon annan gud? (Läs Josua 24:15.) Det kanske verkade vara ett enkelt beslut. Men det var också ett beslut som handlade om liv och död. Under domartiden fattade israeliterna dåliga beslut gång på gång. De vände sig bort från Jehova och började tillbe falska gudar. (Dom. 2:3, 11–23) Tänk också på det som hände på Elias tid när israeliterna blev tvungna att välja sida. Till att börja med förebrådde Elia folket för att de var så veliga, och sedan gav han dem alternativen: Tjäna Jehova eller den falske guden Baal. (1 Kung. 18:21) Det kan ha verkat som ett självklart beslut, eftersom det alltid är bäst att tjäna Jehova. Man kan ju tycka att ingen vettig människa borde ha känt sig dragen till Baal och velat tjäna honom. Men israeliterna fortsatte att ”halta mellan två ståndpunkter”. Förståndigt nog uppmanade Elia dem att välja det överlägset bästa alternativet – att tillbe Jehova.

7 Varför var det så svårt för israeliterna att fatta ett bra beslut? För det första hade de i princip tappat tron på Jehova och vägrade lyssna på honom. De litade inte på Jehova och hade inte heller ansträngt sig för att lära sig mer om honom och hans ord. Om de hade gjort det, så hade de lättare kunnat fatta kloka beslut. (Ps. 25:12) För det andra hade israeliterna låtit folk från andra nationer påverka dem, och till och med fatta beslut åt dem. De influerade israeliternas sätt att tänka, och det ledde till att israeliterna började  följa dem och deras falska gudar. Jehova hade långt tidigare varnat sitt folk för att det skulle kunna hända. (2 Mos. 23:2)

SKA VI LÅTA ANDRA FATTA BESLUT ÅT OSS?

8. Vad kan israeliternas exempel lära oss om att fatta beslut?

8 Vi kan lära oss något viktigt av israeliternas exempel. Var och en av oss måste fatta sina egna beslut, och de förståndigaste besluten är grundade på Bibeln. I Galaterna 6:5 står det: ”Var och en skall ... bära sin egen ansvarsbörda.” Så vi kan inte lämna över ansvaret till någon annan. Vi måste själva ta reda på vad som är rätt i Guds ögon och sedan välja att göra det.

9. Varför kan det vara farligt att låta andra bestämma åt oss?

9 Hur skulle vi kunna falla i fällan att låta andra bestämma åt oss? Grupptryck kan få oss att fatta dåliga beslut. (Ords. 1:10, 15) Men oavsett hur mycket andra pressar oss, så har vi ändå ett eget ansvar att följa vårt samvete som är format av Bibeln. Om vi låter andra fatta beslut åt oss, så bestämmer vi oss i själva verket för att ”slå ... följe med dem”. Det är i och för sig ett beslut, men ett mycket riskabelt sådant.

10. Vilken varning fick de kristna i Galatien?

10 Paulus varnade de kristna i Galatien för att låta andra fatta personliga beslut åt dem. (Läs Galaterna 4:17.) Det fanns vissa i församlingen där som ville bestämma åt andra. Varför det? De ville driva in en kil mellan vännerna och apostlarna och själva få uppmärksamhet. De här stolta bröderna gick över gränsen och respekterade inte sina medtroendes rätt att fatta egna beslut.

11. Hur kan vi vara till hjälp när andra ska fatta beslut?

11 Paulus var ett fint exempel på att respektera sina bröders och systrars rätt att fatta egna beslut. (Läs 2 Korinthierna 1:24.) När äldstebröder i vår tid ger råd om personliga frågor  försöker de efterlikna honom. I sådana situationer visar de gärna vad Bibeln säger, men de är noga med att låta alla fatta sina egna beslut. Och det är egentligen självklart, eftersom alla måste leva med konsekvenserna av sina val. Här finns en lärdom för oss. Vi kan visa uppriktigt intresse för andra och påminna dem om bibliska råd och principer. Men alla har rätt att göra sina egna val och måste själva ta ansvaret för dem. Dessutom växer man av att själv komma fram till kloka beslut. Vi får aldrig tänka att vi har rätt att fatta beslut åt våra bröder och systrar.

Omtänksamma äldstebröder hjälper andra att fatta sina egna beslut. (Se paragraf 11.)

LÅT INTE KÄNSLORNA STYRA

12, 13. Varför är det farligt att fatta beslut när man är arg eller nere?

12 Många i dag lever efter mottot: Följ ditt hjärta. Men det kan vara farligt att göra det, och det är inte heller en biblisk tanke. I Bibeln varnas vi för att låta hjärtat, eller känslorna, styra när vi ska fatta beslut. (Ords. 28:26) Det finns många tragiska exempel i Bibeln på hur det går när man följer sitt hjärta. Själva grundproblemet är att hjärtat hos oss ofullkomliga människor ”är mera förrädiskt än något annat, och det är desperat”. (Jer. 3:17; 13:10; 17:9; 1 Kung. 11:9) Vad skulle konsekvenserna kunna bli om vi följer vårt hjärta?

13 Hjärtat är oerhört viktigt, för det sägs att vi ska älska Jehova med hela vårt hjärta och älska vår nästa som oss själva. (Matt. 22:37–39) Men bibeltexterna i förra paragrafen visar hur farligt det kan vara att låta känslorna styra våra tankar och handlingar. Hur skulle det till exempel kunna gå om vi fattar beslut när vi är arga? Vi behöver kanske bara gå till oss själva för att få svar på den frågan. (Ords. 14:17; 29:22) Eller är det troligt att vi fattar bra beslut när vi känner oss nere? (4 Mos. 32:6–12; Ords. 24:10) Det bästa är att låta Bibeln vägleda våra tankar. (Rom. 7:25) Våra känslor skulle alltså lätt kunna lura oss om vi låter dem ta överhanden när vi fattar viktiga beslut.

KAN MAN ÄNDRA ETT BESLUT?

14. Hur vet vi att det ibland kan vara bra att ändra ett beslut?

14 Vi vill försöka fatta kloka beslut. Men betyder det att vi ska vägra att ändra ett beslut vi redan har fattat? Nej, ibland kan det vara bra att ompröva ett beslut och faktiskt ändra det. Tänk på hur Jehova hanterade situationen med nineviterna på Jonas tid. ”Den sanne Guden fick se deras gärningar, att de hade vänt om från sin onda väg; och därför kände den sanne Guden ånger över den olycka som han hade talat om att vålla dem; och han lät den inte ske.” (Jon. 3:10) När Jehova såg att nineviterna hade ångrat sig och ändrat inställning, så ändrade han sitt beslut. Det här exemplet visar att han är flexibel, ödmjuk och omtänksam. Och till skillnad från många människor skulle Jehova aldrig fatta ogenomtänkta beslut, inte ens när han blir arg.

15. Vad kan göra att vi behöver ändra ett beslut?

15 Ibland kan det vara bra att omvärdera  ett beslut eller ett val. Omständigheterna kanske har förändrats. Till och med Jehova har ändrat sina beslut i sådana situationer. (1 Kung. 21:20, 21, 27–29; 2 Kung. 20:1–5) Andra gånger kan vi behöva omvärdera ett beslut för att vi har fått ny information. Så var det för kung David. Han fick felaktig information om Sauls sonson Mefiboset. Men när David senare fick veta hur det låg till, justerade han sitt beslut. (2 Sam. 16:3, 4; 19:24–29) Ibland kan det vara bra att vi också gör det.

16. a) Vilka saker är bra att tänka på när man ska fatta beslut? b) Varför kan vi behöva omvärdera ett beslut, och vad kan det innebära?

16 I Bibeln får vi rådet att inte stressa fram viktiga beslut. (Ords. 21:5) Det är större chans att våra beslut blir bra om vi tar oss tid att väga in alla faktorer innan vi bestämmer oss. (1 Thess. 5:21) Innan den som har ansvaret i familjen fattar ett beslut är det viktigt att göra efterforskningar i Bibeln och i vår litteratur och lyssna på vad de andra i familjen tycker. Kom ihåg att Gud uppmanade Abraham att lyssna på sin fru. (1 Mos. 21:9–12) De äldste behöver också ta sig tid att göra efterforskningar. Om det kommer fram ny information behöver de vara ödmjuka och ha rätt syn på sig själva och inte lägga någon prestige i att behöva omvärdera ett beslut. De bör vara beredda att ändra sina beslut eller sitt sätt att tänka ifall det skulle behövas, och vi gör alla väl i att följa deras exempel. Det bidrar till ordningen och den fridsamma atmosfären i församlingen. (Apg. 6:1–4)

GENOMFÖR DINA BESLUT

17. Hur kan vi bli bättre på att fatta beslut?

17 Vissa beslut är viktigare än andra. De stora besluten i livet kräver mer tid och eftertanke, och innan vi fattar dem är det extra viktigt att vi ber till Jehova. Ett sådant beslut kan vara om man ska gifta sig, och i så fall med vem. Eller funderar du på hur eller när du skulle kunna börja i heltidstjänsten? Det är ytterligare ett stort beslut som leder till många välsignelser. När man ska fatta sådana beslut är det viktigt att ha full tillit till att Jehova kan ge den bästa vägledningen och att han också gör det. (Ords. 1:5) Vi måste alltså be om Jehovas vägledning och vända oss till Bibeln för att få de allra bästa råden. Glöm inte att Jehova kan ge oss de egenskaper vi behöver för att kunna fatta beslut som är i linje med hans vilja. Inför viktiga beslut är det bra att vi frågar oss: Visar det här beslutet att jag älskar Jehova? Kommer det att göra min familj tryggare och gladare? Och visar det att jag är omtänksam och har tålamod?

18. Varför förväntar Jehova att vi ska fatta våra egna beslut?

18 Jehova tvingar ingen att älska och tjäna honom; han har ju gett oss en fri vilja. Han respekterar vår rätt och vårt ansvar att välja om vi vill tjäna honom eller inte. (Jos. 24:15; Pred. 5:4) Men han förväntar ändå att vi ska genomföra de beslut vi har fattat med hans hjälp. Är du övertygad om att Jehovas sätt att göra saker på alltid är det bästa, och följer du hans kärleksfulla råd? Då kommer du att kunna fatta bra och kloka beslut, som du sedan också kan genomföra. (Jak. 1:5–8; 4:8)