Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Mars 2017

Andra förtjänar vår ära och respekt

Andra förtjänar vår ära och respekt

”Honom som sitter på tronen och Lammet tillhör välsignelsen och äran och härligheten och makten i evigheters evighet.” (UPP. 5:13)

SÅNGER: 9, 108

1. Varför kan en del förtjäna att få ära, och vad ska vi nu gå igenom?

ATT ära någon betyder att visa honom eller henne särskild uppmärksamhet och respekt. Och vanligtvis förväntar vi att den som ska äras har en särskild ställning eller har gjort något som förtjänar ära. Därför är det bra att vi frågar oss vilka vi ska ära och respektera, och varför.

2, 3. a) Varför förtjänar Jehova särskild ära? (Se den inledande bilden.) b) Vem är Lammet som nämns i Uppenbarelseboken 5:13, och varför bör vi ära honom?

2 Uppenbarelseboken 5:13 står det: ”Honom som sitter på tronen och Lammet tillhör ... äran.” I kapitel fyra i samma bibelbok får vi reda på ett av skälen till varför Jehova förtjänar att få ära. Där kan vi läsa om andevarelser som höjer sina röster och lovprisar Jehova, den ”som lever i evigheters evighet”. De säger: ”Du, Jehova, ja vår Gud, är värdig att få härligheten och äran och makten, därför att du har skapat allt, och på grund av din vilja var det till och blev skapat.” (Upp. 4:9–11)

 3 ”Lammet” i Uppenbarelseboken 5:13 är Jesus Kristus. Hur vet vi det? När han var på jorden kallades han för ”Guds Lamm som tar bort världens synd”. (Joh. 1:29) Bibeln visar att han är vida överlägsen alla kungar som någonsin funnits. Det sägs att han är ”Kungen över dem som härskar som kungar och Herren över dem som härskar som herrar, den ende som har odödlighet, som bor i ett otillgängligt ljus, som ingen människa har sett eller kan se”. (1 Tim. 6:14–16) Tänk efter: Vilken annan kung har varit villig att ge sitt liv som en lösen för våra synder? Visst känner vi på samma sätt som de myriader andevarelser som utropade: ”Lammet som har blivit slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och välsignelse.” (Upp. 5:12)

4. Varför väljer vi att ära Jehova och Kristus?

4 Vårt eviga liv hänger på att vi ärar Jehova och Kristus. Det kommer fram tydligt i det Jesus sa i Johannes 5:22, 23: ”Fadern dömer nämligen ingen alls, utan han har anförtrott all rättskipning åt Sonen, för att alla skall ära Sonen alldeles som de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte Fadern, som har sänt honom.” (Läs Psalm 2:11, 12.)

5. Varför förtjänar alla människor en viss ära och respekt?

5 Vi människor skapades ”till Guds avbild”. (1 Mos. 1:27) Därför kan de flesta i viss utsträckning visa de egenskaper som Gud har. Vi kan till exempel visa kärlek, omtanke och medkänsla. Alla har dessutom skapats med ett samvete och har en inre känsla för vad som är rätt och fel, ärligt och oärligt, passande och opassande. Och så är det även om samvetet i vissa fall kan vara felinställt. (Rom. 2:14, 15) De allra flesta dras till sådant som är rent och vackert och vill leva i fred med andra. Så oavsett om människor inser det eller inte efterliknar de på sätt och vis Jehova. Därför förtjänar alla en viss ära och respekt. (Ps. 8:5)

VISA ANDRA RESPEKT PÅ RÄTT SÄTT

6, 7. Hur utmärker sig Jehovas vittnen när det gäller att visa andra ära och respekt?

6 Vi vet att andra förtjänar vår respekt, men vi behöver ha gott omdöme när det gäller hur vi visar den och i vilken omfattning. Många människor har påverkats starkt av inställningen i Satans värld och har idoler som de avgudar. Religiösa och politiska ledare och kändisar inom sport- och nöjesvärlden får ofta stjärnstatus och betraktas nästan som övermänskliga. I stället för att visa sådana personer en mer passande respekt ser både yngre och äldre upp till dem och tar kanske efter deras attityd, uppförande och klädstil.

7 Sanna kristna vet att det skulle vara fel att ära människor på det här sättet. Jesus är den enda människan som någonsin levt som är en perfekt förebild för oss. (1 Petr. 2:21) Vi skulle göra Jehova besviken om vi visade människor större ära än de förtjänar. Vi måste komma ihåg att ”alla har ... syndat och saknar Guds härlighet”. (Rom. 3:23) Så ingen människa har rätt att bli upphöjd till den grad att det gränsar till avgudadyrkan.

8, 9. a) Hur ser Jehovas vittnen på myndighetspersoner i samhället? b) I vilken utsträckning kan vi lyda landets myndigheter?

 8 En del människor har en viss myndighet i samhället. De förväntas upprätthålla lag och ordning och ta hand om medborgarnas behov, vilket alla får nytta av. Paulus hjälpte de kristna att förstå hur de skulle se på sådana myndighetspersoner. Han sa att de skulle ”underordna sig de överordnade myndigheterna”. Och sedan sa han: ”Ge åt alla vad som tillkommer dem: skatt åt honom som kräver skatt, ... ära åt honom som kräver ära.” (Rom. 13:1, 7)

9 Vi Jehovas vittnen gör allt vi kan för att visa vår respekt för myndighetspersoner, och det gör vi oavsett vad som är vanligt i landet där vi bor. Vi försöker alltid underlätta deras arbete. Men det stöd vi ger dem har naturligtvis gränser, vilket är helt i linje med Bibeln. Vi kan inte lyda om de vill att vi gör något som bryter vår kristna neutralitet eller går emot Jehovas normer. (Läs 1 Petrus 2:13–17.)

10. Hur var Jehovas tjänare i det flydda goda exempel för oss i dag?

10 Vi kan lära oss mycket av hur Jehovas tjänare längre tillbaka i historien förhöll sig till myndigheter och makthavare. Myndigheterna i romarriket bestämde att det skulle göras en folkräkning av alla i riket. Josef och Maria fogade sig och gav sig av till Betlehem, trots att Maria var höggravid. (Luk. 2:1–5) Paulus är ett annat bra exempel på en som visade ära och respekt för myndighetspersoner. När han anklagades för att vara en förbrytare, försvarade han sig respektfullt inför kung Herodes Agrippa och Festus, som var ståthållare i den romerska provinsen Judeen. (Apg. 25:1–12; 26:1–3)

11, 12. a) Varför visar vi inte samma ära och respekt för religiösa ledare som för myndighetspersoner i samhället? b) Vad ledde det till att en broder i Österrike visade respekt för en politiker?

11 Men hur är det med religiösa ledare? Bör vi visa dem särskild ära? Vi visar dem naturligtvis samma respekt som vi visar alla, men vi behandlar dem inte på något särskilt sätt även om de förväntar sig det. Varför inte det? Därför att falsk religion har gett en missvisande bild av Gud och förvrängt hans ord. Vi kommer ihåg hur Jesus kritiserade de falska religiösa ledarna och kallade dem hycklare och blinda vägledare. (Matt. 23:23, 24) Men det skulle däremot inte vara fel att visa särskild respekt för makthavare och myndighetspersoner. Det kan faktiskt leda till positiva och oväntade resultat.

12 Leopold Engleitner var en nitisk broder från Österrike som greps av nazisterna och sändes med tåg till koncentrationslägret Buchenwald. Doktor Heinrich Gleissner var en av fångarna som var med på samma tåg. Han hade varit politiker i Österrike men hamnat i onåd hos nazisterna. Under resan till lägret berättade broder Engleitner respektfullt om sin tro för Gleissner, som lyssnade uppmärksamt. När kriget var slut använde Gleissner upprepade gånger sitt inflytande för att hjälpa vittnena i Österrike. Du kanske har hört om andra vittnen som fått goda resultat av att visa myndighetspersoner den respekt de förtjänar enligt Bibeln.

 ANDRA SOM FÖRTJÄNAR RESPEKT

13. Vilka förtjänar särskilt vår respekt, och varför det?

13 Våra bröder och systrar förtjänar verkligen vår respekt. Det gäller inte minst de äldste i församlingen, kretstillsyningsmännen, bröderna i avdelningskontorets kommitté och bröderna i den styrande kretsen. (Läs 1 Timoteus 5:17.) Vi har respekt för dem, oavsett vilken nationalitet, utbildning, ekonomi eller social status de har. Bibeln beskriver äldstebröderna som ”gåvor i form av människor”, och Jehova har gett dem en viktig roll när det gäller att ta hand om vännernas behov. (Ef. 4:8) De första kristna hade stor respekt för ansvariga bröder, och det vill vi också ha. Däremot sätter vi inte upp välkända bröder i organisationen på någon sorts piedestal, och när de är i närheten beter vi oss inte som om de vore änglar, eller övermänniskor. Men vi har stor respekt för dem på grund av deras hårda arbete och ödmjuka inställning. (Läs 2 Korinthierna 1:24; Uppenbarelseboken 19:10.)

14, 15. Förklara skillnaden mellan kristna äldste och många religiösa ledare.

14 De här ödmjuka äldstebröderna är våra andliga herdar. De vill inte bli behandlade som kändisar. Och det skiljer dem från många religiösa ledare i vår tid och från de religiösa ledarna på Jesus tid. Han sa om dem: ”De tycker om att ha den främsta liggplatsen vid kvällsmåltiderna och de främsta sittplatserna i synagogorna, och de vill bli hälsade på torgen.” (Matt. 23:6, 7)

15 Kristna äldste följer ödmjukt Jesus ord: ”Ni ... skall inte låta någon kalla er rabbi, ty en är er lärare, och ni är alla bröder. Dessutom skall ni inte kalla någon på jorden er fader, ty en är er Fader, den himmelske. Inte heller skall ni låta någon kalla er ’ledare’, ty en är er Ledare, Kristus. Men den störste bland er skall vara er tjänare. Var och en som upphöjer sig själv skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig själv skall bli upphöjd.” (Matt. 23:8–12) När de äldste i församlingarna världen över är ödmjuka och följer Jesus uppmaning, vinner de sina medtroendes kärlek och respekt.

När de äldste är ödmjuka, vinner de sina medtroendes kärlek och respekt. (Se paragraf 13–15.)

16. Varför bör vi anstränga oss för att visa andra respekt på rätt sätt?

 16 Det kan ta tid för oss att få balans och veta hur vi ska visa andra respekt. Så var det också för de första kristna. (Apg. 10:22–26; 3 Joh. 9, 10) Men det är verkligen värt ansträngningen. När vi respekterar andra på det sätt som Jehova vill, leder det till mycket gott.

FÖRDELARNA MED ATT VISA RESPEKT FÖR ANDRA

17. Vad kan det leda till när vi visar respekt för dem som har en viss myndighet?

17 När vi visar respekt för dem som har en viss position eller auktoritet i samhället, är det troligare att de kommer att försvara vår rätt att predika. Många gånger leder det till att de får ett positivt intryck av vår verksamhet. Det märkte en pionjärsyster i Tyskland som heter Birgit. För några år sedan var hon med vid sin dotters skolavslutning, och lärarna öste beröm över alla unga vittnen som gått på skolan under årens lopp. De sa att det skulle vara en förlust ifall det inte fanns några vittnen i deras skola. Birgit svarade: ”Våra barn får lära sig att uppföra sig i linje med Guds normer, och det inbegriper att ha respekt för sina lärare.” En av lärarna sa: ”Om alla barn var som vittnenas barn skulle det vara en dröm att vara lärare.” Några veckor senare var en av dem med på en sammankomst i Leipzig.

18, 19. Vad måste vi komma ihåg när vi visar de äldste respekt?

18 Principerna i Guds ord kan hjälpa oss att förstå hur vi ska visa respekt för de äldste. (Läs Hebréerna 13:7, 17.) Vi både kan och bör berömma dem för deras hårda arbete och göra vårt bästa för att följa deras vägledning. Då blir det lättare för dem att sköta sina uppgifter med glädje. Men det betyder inte att vi ska försöka kopiera någon välkänd äldstebroder, till exempel hans sätt att klä sig, hans sätt att prata eller hans stil på podiet. Då skulle andra kunna få intrycket att vi följer människor i stället för Kristus. Vi får inte glömma att de äldste är lika ofullkomliga som vi är.

19 Det blir faktiskt till hjälp för de äldste när vi visar dem respekt på rätt sätt och inte behandlar dem som kändisar. Varför då? Det gör det lättare för dem att inte känna sig överlägsna eller bli stolta och egenrättfärdiga.

20. Vilken nytta har vi av att ära dem som förtjänar att få ära?

20 Att vi ärar dem som förtjänar att få ära blir också till nytta för oss på det personliga planet. Det hjälper oss att inte bli självcentrerade eller få en överdriven uppfattning om vår egen betydelse ifall andra skulle ära oss. Det hjälper oss också att ha samma syn på människor som Jehovas organisation har. Den upphöjer aldrig människor, oavsett om de är vittnen eller inte. Dessutom är det till skydd för oss, eftersom vi kan undvika att snava om någon vi har sett upp till gör oss besvikna.

21. Vad är det viktigaste skälet till att vi visar andra ära?

21 Men först och främst gläder vi Jehova när vi ärar dem som förtjänar att få ära. Vi gör saker på hans sätt och är trogna mot honom. Och det bidrar till att han kan ge ett svar till den som hånar honom. (Ords. 27:11) De flesta i den här världen har en skev bild av hur man ska ära och respektera andra. Vi är så tacksamma för att vi vet hur Jehova vill att vi ska visa ära och respekt.